English version of this page

Valg og demokrati

Det norske valgforskningsprogrammet startet ved Institutt for samfunnsforskning på 1950-tallet, hvor det fortsatt holder hus.

Det norske valgforskningsprogrammet ble startet i 1957 ved Institutt for samfunnsforskning (ISF). Gjennom flere tiår har sentrale bidrag til valg- og demokratiforskningen kommet fra ISF.

I dag er valg- og demokratiforskning mer enn noen gang en viktig del av forskningsprofilen ved ISF. Dette dekker områder som stemmegivning, politisk deltakelse, valgordninger, stemmerettsalder, internettvalg, folkeavstemninger, partiforskning samt studiet av demokratisk folkevalgte institusjoner.

Forskningen anvender et bredt spektrum av forskningsmetoder, blant annet spørreundersøkelser, registerdata og eksperimentelle metoder. Valgforskningen ved Institutt for samfunnsforskning er i stor grad preget av samarbeid med andre forskere og institusjoner, både nasjonalt og internasjonalt.

Prosjekter

Vis avsluttede prosjekter

Forskere

Bernt Aardal Dr. philos. Forsker I, bistilling 22 84 42 34 (UiO) 924 34 801 Send e-post
Fredrik Engelstad Dr. philos. Forsker I, bistilling 22 85 40 02 (UiO) 900 22 484 Send e-post
Staffan Kumlin Fil. Dr. Forsker I, bistilling 472 86 824 Send e-post
Rune Karlsen Ph.d. Forsker I, bistilling Send e-post
Rune Slagstad Dr. philos. Professor emeritus 922 82 722 Send e-post
Lawrence E. Rose Ph.d. Professor emeritus 482 88 459 974 19 695 Send e-post
Tor Bjørklund Dr. philos. Tilknyttet forsker 408 99 922 Send e-post
Atle Hennum Haugsgjerd Ph.d. Forsker II 930 58 583 Send e-post
Audun Fladmoe Ph.d. Forsker II 924 82 023 Send e-post
Audun Beyer Ph.d. Forsker II 402 23 626 Send e-post
Bernard Enjolras Ph.d. Forsker I, Leder Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 976 89 237 Send e-post
Dina Heider Hov Vitenskapelig assistent 922 89 708 Send e-post
Johannes Bergh Ph.d. Forsker II 943 88 242 Send e-post
Jo Saglie Dr. polit. Forsker I 991 62 131 Send e-post
Kjersti Thorbjørnsrud Ph.d. Forsker II 951 09 236 Send e-post
Marte Winsvold Ph.d. Forsker II 930 33 752 Send e-post
Marte Mangset Ph.d. Forsker II 991 65 659 Send e-post
Øyvind Bugge Solheim Ph.d. Stipendiat 402 28 565 Send e-post
Signe Bock Segaard Ph.d. Forsker II 994 28 724 Send e-post
Trygve Gulbrandsen Dr. philos. Forsker I 906 56 882 Send e-post