English version of this page

Valg og demokrati

Det norske valgforskningsprogrammet startet ved Institutt for samfunnsforskning på 1950-tallet, hvor det fortsatt holder hus.

Mange sentrale bidrag innen valg- og demokratiforskning har gjennom flere tiår kommet fra forskere ved ISF. Disse bidragene dekker områder som politisk representasjon og deltakelse, valgordninger, internettvalg, folkeavstemninger, politiske partier samt politiske institusjoner på nasjonalt og lokalt nivå. Denne forskningen utgjør et viktig kunnskapsgrunnlag for å forstå den politiske utviklingen i Norge.

Forskningen anvender et bredt spektrum av forskningsmetoder, deriblant eksperimentelle metoder. I dag er denne forskningen i stor grad preget av nasjonalt og internasjonalt samarbeid og er mer omfattende enn noen gang.

Prosjekter

Vis avsluttede prosjekter

Forskere

Audun Beyer Ph.d. Forsker II, bistilling 402 23 626 Send e-post
Bernt Aardal Dr. philos. Professor emeritus 22 84 42 34 (UiO) 924 34 801 Send e-post
Fredrik Engelstad Dr. philos. Forsker I, bistilling 22 85 40 02 (UiO) 900 22 484 Send e-post
Marte Mangset Ph.d. Forsker II, bistilling 991 65 659 Send e-post
Rune Karlsen Ph.d. Forsker I, bistilling Send e-post
Rune Slagstad Dr. philos. Professor emeritus 922 82 722 Send e-post
Lawrence E. Rose Ph.d. Professor emeritus 482 88 459 974 19 695 Send e-post
Tor Bjørklund Dr. philos. Tilknyttet forsker 408 99 922 Send e-post
Trygve Gulbrandsen Dr. philos. Forsker I emeritus 906 56 882 Send e-post
Atle Hennum Haugsgjerd Ph.d. Forsker II 930 58 583 Send e-post
Audun Fladmoe Ph.d. Forsker II 924 82 023 Send e-post
Bernard Enjolras Ph.d. Forsker I, Leder Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 976 89 237 Send e-post
Johannes Bergh Ph.d. Forskningsleder, Politikk, demokrati, sivilsamfunn 943 88 242 Send e-post
Jo Saglie Dr. polit. Forsker I 991 62 131 Send e-post
Kjersti Thorbjørnsrud Ph.d. Forsker I 951 09 236 Send e-post
Mads Thau Ph.d. Forsker II 921 70 782 Send e-post
Marte Winsvold Ph.d. Forsker II 930 33 752 Send e-post
Signe Bock Segaard Ph.d. Forsker II 994 28 724 Send e-post
Stine Hesstvedt Ph.d. Forsker II 959 78 050 Send e-post
Vibeke Wøien Hansen Ph.d Forsker II 920 27 149 Send e-post