Marte Winsvold

Marte Winsvold er PhD i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo (2013). Hun har tidligere vært forsker ved Norsk institutt for by- og regionforskning (2002-214).

Emneord: Valg og demokrati, Migrasjon, Sivilsamfunn

Publikasjoner

 • Makkonen, Anna; Oksanen, Atte; Gadarian, Shana Kushner; Herreros, Francisco; Winsvold, Marte; Solheim, Øyvind Bugge; Enjolras, Bernard & Steen-Johnsen, Kari (2020). Fear-triggering effects of terrorism threats: Cross-country comparison in a terrorism news scenario experiment. Personality and Individual Differences.  161 . doi: 10.1016/j.paid.2020.109992 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bentzen, Tina; Lo, Christian & Winsvold, Marte (2019). Strengthening Local Political Leadership through Institutional Design: How and Why. Local Government Studies.  46(3), s 483- 504 . doi: 10.1080/03003930.2019.1690994 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Enjolras, Bernard; Steen-Johnsen, Kari; Herreros, Francisco; Solheim, Øyvind Bugge; Winsvold, Marte; Gadarian, Shana & Oksanen, Atte (2019). Does trust prevent fear in the aftermath of terrorist attacks?. Perspectives on Terrorism.  13(4), s 39- 55 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Klausen, Jan Erling & Winsvold, Marte (2019). Corporate governance and democratic accountability: local state-owned enterprises in Norway. Journal of Public Policy.  s 1- 24 . doi: 10.1017/S0143814X19000229 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Steen-Johnsen, Kari & Winsvold, Marte (2019). Global Terrorism and the Civil Sphere in Norway: Renegotiating Civil Codes, In Jeffrey C. Alexander; Anna Lund & Andrea Voyer (ed.),  The Nordic Civil Sphere.  Polity Press.  ISBN 978-1509538843.  Chapter 9.  s 229 - 255 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Steen-Johnsen, Kari & Winsvold, Marte (2019). Islamist Terrorism, Out-Group Trust, and Motivation to Control Prejudice. International Journal of Public Opinion Research. . doi: 10.1093/ijpor/edz014 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Winsvold, Marte (2019). Kvinner og menn i kommunepolitikken – hvem mener de at de representerer og hvor stor innflytelse opplever de å ha? :. Tidsskrift for kjønnsforskning.  43(3), s 177- 197 . doi: 10.18261/issn.1891-1781-2019-03-04 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Winsvold, Marte; Mjelde, Hilmar & Loga, Jill Merethe (2019). Hva skal forebygges, og hvordan? Muslimske trossamfunns syn på egen rolle i forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme, I: Stian Lid & Geir Heierstad (red.),  Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Norske handlemåter i møtet med terror.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205518346.  Kapittel 5.  s 115 - 131
 • Winsvold, Marte; Ødegård, Guro & Bergh, Johannes (2018). Young councillors — influential politicians or youth alibi?. Representation.  53(3-4), s 297- 311 . doi: 10.1080/00344893.2018.1434232
 • Rose, Lawrence E; Klausen, Jan Erling & Winsvold, Marte Slagsvold (2017). Holdninger til kommunereform: Hva er utslagsgivende?, I: Jo Saglie & Dag Arne Christensen (red.),  Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-390-4.  Kapittel 15.  s 267 - 300 Vis sammendrag
 • Winsvold, Marte Slagsvold (2017). Stemmerett for 16-åringer - rettighet eller opplæringsprosjekt? Mediedekningen av forsøket med nedsatt stemmerettsalder, I: Jo Saglie & Dag Arne Christensen (red.),  Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-390-4.  Kap. 14.  s 243 - 265 Vis sammendrag
 • Winsvold, Marte Slagsvold; Rose, Lawrence E & Klausen, Jan Erling (2017). Politisk deltakelse mellom valg, I: Jo Saglie & Dag Arne Christensen (red.),  Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-390-4.  Kapittel 9.  s 147 - 167 Vis sammendrag
 • Saglie, Jo; Winsvold, Marte Slagsvold & Blåka, Sara (2016). Ansvarsutkreving i lokaldemokratiet: i eller mellom valg?. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.  32(1), s 59- 81 . doi: 10.18261/issn.1504-2936-2016-01-03 Vis sammendrag
 • Winsvold, Marte; Hjeltnes, Kari Johanne; Klausen, Jan Erling & Langeland, Ove (2016). Climate change adaptation through hierarchies and networks in the city of Bergen, In Jörg Knieling (ed.),  Climate Adaptation Governance in Cities and Regions: Theoretical Fundamentals and Practical Evidence.  John Wiley & Sons.  ISBN 9781118451717.  16.  s 287 - 304 Vis sammendrag
 • Klausen, Jan Erling; Saglie, Inger-Lise; Stokke, Knut Bjørn & Winsvold, Marte (2015). Planning for climate change adaptation in urban areas, In Karen O'Brien & Elin Selboe (ed.),  The Adaptive Challenge of Climate Change.  Cambridge University Press.  ISBN 9781107022980.  4.  s 63 - 80
 • Rauken, Trude; Mydske, Per Kristen & Winsvold, Marte Slagsvold (2015). Mainstreaming climate change adaptation at the local level. Local Environment : the International Journal of Justice and Sustainability.  20(4), s 408- 423 . doi: 10.1080/13549839.2014.880412 Vis sammendrag
 • Inderberg, Tor Håkon; Stokke, Knut Bjørn & Winsvold, Marte (2014). The Effect of New Public Management Reform on Climate Change Adaptation Capacity: A Comparision of Urban Planning and the Electricity Sector, In Walter Leal Filho (ed.),  Handbook of Climate Change Adaptation.  Springer.  ISBN 978-3-642-40455-9.  35.  s 1 - 15
 • Klausen, Jan Erling; Renå, Helge & Winsvold, Marte (2014). Færre, større og mer robuste kommuner? - Drivkrefter og motkrefter i kommunestrukturdebatten. Nytt Norsk Tidsskrift.  (2), s 113- 123
 • Winsvold, Marte Slagsvold (2013). Deliberation, competition or practice? The online debate as arena for political participation. Nordicom Review.  34(1), s 3- 15
 • Klausen, Jan Erling & Winsvold, Marte (2012). Boosting involvement between elections - The case of the Citizen's Initiative, In Björn Egner; Michael Haus & Georgios Terizakis (ed.),  Regieren. Festschrift für Hubert Heinelt.  Springer.  ISBN 978-3-531-19792-0.  Kapittel.  s 493 - 509 Vis sammendrag
 • Orderud, Geir & Winsvold, Marte Slagsvold (2012). The role of learning and knowledge in adapting to climate change: a case study of Norwegian municipalities. International Journal of Environmental Studies.  69(6), s 946- 961 . doi: 10.1080/00207233.2012.730676
 • Skogerbø, Eli & Winsvold, Marte Slagsvold (2011). Audiences on the move? Use and assessment of local print and online newspapers. European Journal of Communication.  26(3), s 214- 229 . doi: 10.1177/0267323111413112
 • Winsvold, Marte Slagsvold (2009). Arguing into the Digital Void? On the Position of Online Debates in the Local Public Spheres of Four Norwegian Municipalities. Javnost - The Public.  16(3), s 39- 54
 • Hanssen, Gro Sandkjær; Klausen, Jan Erling & Winsvold, Marte (2007). Emissions trading – market, hierarchy or governance network?, In  Environmental Governance and Policy Implementation – Papers from the 8. Nordic Environmental Social Science Research Conference, June 18-20, 2007: Workshop 5.  Norwegian Institute for Urban and Regional Research.  ISBN 978-82-7071-687-6.  Part 4.  s 71 - 90 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Stigen, Inger Marie; Kolltveit, Kristoffer & Winsvold, Marte Slagsvold (2018). Fra valg til velferd. Innføring i stats- og kommunalkunnskap. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202529406.  262 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Skiple, Jon Kåre & Winsvold, Marte (2020). Lokalt beredskapssamarbeid. Frivillige, politi og kommuner i lokalt beredskapsarbeid. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2020:4. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Gjerde, Steinar & Winsvold, Marte Slagsvold (2017). Frivillige organisasjoner i søk og redning : Utvikling, rekruttering og samarbeid med kommunene.. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2017-5. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Winsvold, Marte Slagsvold; Mjelde, Hilmar Langhelle & Loga, Jill M (2017). Trossamfunn som arena for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2017-4. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Gjerde, Steinar & Winsvold, Marte (2016). Bruk av frivillige i søk og redning : En pilotstudie i to politidistrikt. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2016-4. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Lid, Stian; Winsvold, Marte; Søholt, Susanne; Hansen, Stig Jarle; Heierstad, Geir & Klausen, Jan Erling (2016). Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme – Hva er kommunenes rolle?. NIBR-rapport. 12. Vis sammendrag
 • Loga, Jill; Eimhjellen, Ivar; Eschweiler, Jenny; Ingstad, Eline Synneva Lorentzen; Stokstad, Sigrid & Winsvold, Marte (2016). Sosiale entreprenører - partnerskap for nye løsninger. Rapport - Rokkansenteret. 1.
 • Loga, Jill; Eimhjellen, Ivar; Eschweiler, Jenny; Ingstad, Eline Synneva Lorentzen; Stokstad, Sigrid & Winsvold, Marte Slagsvold (2016). Hefte: Sosiale entreprenører – partnerskap for nye løsninger.
 • Ødegård, Guro & Winsvold, Marte Slagsvold (2016). Fra medvirkning til makt : Organisering og gjennomføring av forsøket med stemmerett for 16-åringer i 2015. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2016:18. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Winsvold, Marte; Hanssen, Gro Sandkjær; Houlberg, Kurt; Klausen, Jan Erling; Saglie, Jo; Segaard, Signe Bock & Vabo, Signy Irene (2015). Lokalpolitisk lederskap og medvirkning ved kommunesammenslåinger. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2015:009. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Winsvold, Marte; Nørve, Siri; Stokstad, Sigrid & Vestby, Guri Mette (2014). Råd, regler og representasjon – Eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. NIBR Working Paper. 101. Vis sammendrag
 • Winsvold, Marte; Nørve, Siri; Stokstad, Sigrid & Vestby, Guri-Mette (2014). Råd, regler og representasjon. Eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. NIBR-rapport. 4.
 • Hanssen, Gro Sandkjær; Klausen, Jan Erling & Winsvold, Marte Slagsvold (2013). Erfaringer med nærdemokratiske ordninger i Norden. NIBR-rapport. 4. Vis sammendrag
 • Klausen, Jan Erling; Arnesen, Sveinung; Christensen, Dag Arne; Folkestad, Bjarte; Hansen, Gro Sandkjær; Winsvold, Marte Slagsvold & Aars, Jacob (2013). Medvirkning med virkning? Innbyggermedvirkning i den kommunale beslutningsprosessen.
 • Klausen, Jan Erling; Arnesen, Sveinung; Christensen, Dag Arne; Folkestad, Bjarte; Hanssen, Gro Sandkjær; Winsvold, Marte Slagsvold & Aars, Jacob (2013). Medvirkning med virkning? Innbyggermedvirkning i den kommunale beslutningsprosessen. Vis sammendrag
 • Lund-Iversen, Martin; Hofstad, Hege & Winsvold, Marte Slagsvold (2013). Innsigelser etter plan- og bygningsloven. NIBR-rapport. 10. Vis sammendrag
 • Myrvold, Trine; Zeiner, Hilde Hatleskog; Blåka, Sara; Renå, Helge; Winsvold, Marte Slagsvold & Klausen, Jan Erling (2013). Framtidens kommune – kriterier for politisk oppslutning. NIBR-rapport. 21. Vis sammendrag
 • Winsvold, Marte Slagsvold (2013). Lokal digital offentlighet. Series of Dissertations submitted to the Faculty of Social Sciences, University of Oslo. 384.
 • Winsvold, Marte Slagsvold (red.) (2013). Veier til god lokaldemokratisk styring. NIBR-rapport. 2013:24.
 • Klausen, Jan Erling; Saglie, Inger-Lise; Stokke, Knut Bjørn & Winsvold, Marte (2012). Klimatilpasning og byplanlegging i fire norske byer. NIBR Working Paper. 101. Vis sammendrag
 • Smith, Eivind; Indset, Marthe; Klausen, Jan Erling & Winsvold, Marte Slagsvold (2011). Samordning av statlig tilsyn og systemrevisjon som tilsynsmetode.
 • Hanssen, Gro Sandkjær; Lund-Iversen, Martin; Kittelsen, Elin; Klausen, Jan Erling & Winsvold, Marte (2008). Governance for Sustainability (G-FORS) – Norway National Report. NIBR-rapport. 9. Vis sammendrag
 • Lorentzen, Hilde & Winsvold, Marte (2008). E-initiativ - en evaluering av forsøk med elektronisk innbyggerinitiativ. NIBR-rapport. 19. Vis sammendrag
 • Winsvold, Marte & Hanssen, Gro Sandkjær (2006). Lokalt e-demokrati – Om elektronisk deltakelse blant innbyggere med funksjonsnedsettelser. NIBR-rapport. 1. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Steen-Johnsen, Kari; Enjolras, Bernard; Winsvold, Marte Slagsvold & Solheim, Øyvind Bugge (2019). Bør vi blokkere sosiale medier etter terrorangrep?. Morgenbladet.
 • Solheim, Øyvind Bugge; Steen-Johnsen, Kari; Enjolras, Bernard; Winsvold, Marte; Herreros, Francisco; Gadarian, Shana & Oksanen, Atte (2018). Terrorism, emotion and trust in Muslims.
 • Vabo, Signy Irene; Winsvold, Marte Slagsvold & Eva, Sørensen (2018). Designing institutions for interactive political leadership in local governments – possibilities and contingencies.
 • Steen-Johnsen, Kari & Winsvold, Marte Slagsvold (2017). Islamic terrorism, out-group trust and the motivation to control. Vis sammendrag
 • Klausen, Jan Erling; Rose, Lawrence E & Winsvold, Marte (2016). Local government amalgamations - a crucial case for analyzing the impact of citizens' orientations towards local governments?.
 • Klausen, Jan Erling; Rose, Lawrence E & Winsvold, Marte Slagsvold (2016). Politisk deltakelse mellom valg.
 • Klausen, Jan Erling; Winsvold, Marte Slagsvold & Rose, Lawrence E (2016). Local government amalgamations – a crucial case for analyzing the impact of citizen’s orientations towards local governments?.
 • Ødegård, Guro; Bergh, Johannes; Saglie, Jo & Winsvold, Marte (2016). Hva skjer når 16-åringer får lov til å stemme?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Klausen, Jan Erling; Renå, Helge & Winsvold, Marte (2014). En demokratireform for mer robuste kommuner?. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling.  (2), s 16- 21
 • Klausen, Jan Erling; Renå, Helge & Winsvold, Marte (2014). Lokalstyre på vikende front. Klassekampen.  s 10- 11
 • Blåka, Sara; Saglie, Jo & Winsvold, Marte Slagsvold (2013). Ansvarsutkreving i lokaldemokratiet.
 • Langeland, Ove; Klausen, Jan Erling & Winsvold, Marte Slagsvold (2013). Climate Change Adaptation Policy in Bergen: Ideals and Realities, In Philipp Schmidt-Thome & Johannes Klein (ed.),  Climate Change Adaptation in Practice: From Strategy Development to Implementation.  Wiley-Blackwell.  ISBN 978-0-470-97700-2.  8.  s 95 - 110

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. mai 2017 10:38 - Sist endret 29. juni 2017 12:55