Avsluttet prosjekt

Betydningen av trossamfunn som forebyggingsarena

Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme

Prosjektperiode 2016 - 2017
Oppdragsgiver Kulturdepartementet

Norsk offentlighet har den siste tiden vært preget av debatter rundt islamsk radikalisering, ekstremisme og terrortrusler. Fra internasjonal forskning vet vi at trossamfunn kan bidra til både å forebygge og fremme radikalisering. I dette prosjektet ser forskerne på sivilsamfunnets rolle i forebyggingsarbeid, med spesielt fokus på trossamfunn og hvordan disse samhandler med myndighetene og det øvrige sivilsamfunnet.

Målet med prosjektet er å generere kunnskap om hvilken rolle det lokale sivilsamfunnet generelt, og trossamfunn spesielt, har og kan ha i forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Vi spør:

 

  • Hvordan kan moskeer og tilstøtende foreninger bidra til å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme?

  • Hvordan er trossamfunnenes forebyggingsrolle betinget av samspill med det lokalsamfunnet de inngår i?

  • Hvordan fungerer trossamfunnene som kontaktpunkter for myndighetene i forebyggingsarbeid?

Spørsmålene vil bli belyst gjennom casestudier av trossamfunn og det lokale sivilsamfunnet i tre kommuner som har utfordringer knyttet til radikalisering.

 

Publikasjoner

  • Winsvold, Marte, Mjelde, Hilmar L., & Loga, Jill (2017). Trossamfunn som arena for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2017-4.

Deltakere

Marte Winsvold Ph.d. Forsker II 930 33 752 Send e-post
Publisert 25. mai 2017 21:50 - Sist endret 12. des. 2017 11:29