English version of this page

Velferd

I velferdsforskningen på Institutt for samfunnsforskning (ISF) er historiske og komparative studier sentrale.

Det norske samfunnet kjennetegnes blant annet av en omfattende velferdsstat. Hvordan velferdspolitikk utvikles og endres, og hvilke virkninger den har, er viktige forskningstemaer ved ISF. I velferdsforskningen vår er historiske og komparative studier sentrale: både studier av hvordan enkeltordninger har endret seg over tid, og studier av hvordan norske ordninger ser ut sammenlignet med tilsvarende ordninger i andre land.

Velferdsforskere ved ISF studerer også befolkningens oppslutning om velferdsordningene, og hvordan denne kan endre seg i lys av for eksempel høy innvandring eller økende arbeidsledighet. Et tredje overordnet tema er hvordan velferdsordningene virker: Beskytter de mot ulikhet og fattigdom, bidrar de til å holde mange i jobb?

ISF er også partner med Fafo, Frischsenteret og Statistisk sentralbyrå i prosjektet PensjonsLAB («Nytt pensjonssystem – Legitimitet, Atferdsvirkninger og Bærekraft»), finansiert av Arbeids- og sosialdepartementet.

Prosjekter

Vis avsluttede prosjekter

Forskere

Aksel Hatland Ph.d. Forsker I emeritus 907 65 037 Send e-post
Henning Finseraas Ph.d. Forsker I, bistilling 482 83 631 Send e-post
Marte Mangset Ph.d. Forsker II, bistilling 991 65 659 Send e-post
Øyvind Søraas Skorge Ph.d. Forsker II, bistilling 930 41 655 Send e-post
Anne Skevik Grødem Dr. polit. Forsker I 920 56 232 Send e-post
Atle Hennum Haugsgjerd Ph.d. Forsker II 930 58 583 Send e-post
Ragni Hege Kitterød Dr. polit. Forsker I 950 50 375 Send e-post
Håkon Solbu Trætteberg Ph.d. Forsker II 920 54 308 Send e-post
Inés Hardoy Dr. polit. Forsker I 472 45 113 Send e-post
Ines Wagner Ph.d. Forsker I 907 82 170 Send e-post
Karl Henrik Sivesind Dr. polit. Forsker I 997 06 127 Send e-post
Kjersti Thorbjørnsrud Ph.d. Forsker I 951 09 236 Send e-post
Mads Thau Ph.d. Forsker II 921 70 782 Send e-post
Maria Forthun Hoen Ph.d Forsker II 476 20 350 Send e-post
Miriam Evensen PhD Forsker II 993 04 037 Send e-post
Mirjam Wentzel PhD Forsker II 468 74 555 Send e-post
Pål Schøne Dr. polit. Forsker I 986 22 125 Send e-post
Sara Cools Ph.d. Forsker I 984 96 736 Send e-post