English version of this page

Velferd

I velferdsforskningen på Institutt for samfunnsforskning (ISF) er historiske og komparative studier sentrale.

Hvordan velferdspolitikk utvikles og endres, og hvilke virkninger den har, er viktige forskningstema. I velferdsforskningen på ISF er historiske og komparative studier sentrale: både studier av hvordan enkeltordninger har endret seg over tid og hvordan norske ordninger ser ut sammenlignet med tilsvarende ordninger i andre land.

Velferdsforskere ved ISF studerer også befolkningens oppslutning om velferdsordningene, og hvordan denne kan endre seg i lys av for eksempel høy innvandring eller økende arbeidsledighet.

Et tredje overordnet tema er hvordan velferdsordningene virker: beskytter de mot ulikhet og fattigdom, bidrar de til å holde mange i jobb?

ISF fikk i 2016 videreført støtte som kjernemiljø for trygdeforskning fra Norges forskningsråd. Som en del av satsingen skal det blant annet gjennomføres forskning om opinionsdannelse, sykefravær og migrasjon.

Prosjekter

Vis avsluttede prosjekter

Forskere

Aksel Hatland Ph.d. Forsker I, bistilling 907 65 037 Send e-post
Staffan Kumlin Fil. Dr. Forsker I, bistilling 472 86 824 Send e-post
Anne Skevik Grødem Dr. polit. Forsker I 920 56 232 Send e-post
Atle Hennum Haugsgjerd Ph.d. Forsker II 930 58 583 Send e-post
Axel West Pedersen Ph.d. Forsker I 979 69 708 Send e-post
Ragni Hege Kitterød Dr. polit. Forsker I 950 50 375 Send e-post
Henning Finseraas Ph.d. Forsker I 482 83 631 Send e-post
Håkon Solbu Trætteberg Ph.d. Forsker II 920 54 308 Send e-post
Inés Hardoy Dr. polit. Forsker I 472 45 113 Send e-post
Ines Wagner Ph.d. Forsker II 907 82 170 Send e-post
Karl Henrik Sivesind Dr. polit. Forsker I 997 06 127 Send e-post
Kjersti Thorbjørnsrud Ph.d. Forsker II 951 09 236 Send e-post
Magnus Bergli Rasmussen Ph.d. Forsker II 995 17 477 Send e-post
Marte Mangset Ph.d. Forsker II 991 65 659 Send e-post
Øyvind Søraas Skorge Ph.d. Forsker II 930 41 655 Send e-post
Pål Schøne Dr. polit. Forskningsleder, Arbeid og velferd 986 22 125 Send e-post
Sara Cools Ph.d. Forsker II 984 96 736 Send e-post
Signe Bock Segaard Ph.d. Forsker II 994 28 724 Send e-post