English version of this page

Medier og offentlighet

Medier og offentlighet har vokst fram som et av våre forskningstema de senere årene. Stadige endringer i medielandskapet reiser nye spørsmål om offentlig debatt, politisk kommunikasjon og borgernes deltagelse i demokratiet.

I samarbeid mellom statsvitere, sosiologer og medievitere har bredt anlagt forskning på disse temaene vokst fram ved Institutt for samfunnsforskning de senere årene. Vi kombinerer forskning om hvordan partier, politikere og offentlige myndigheter kommuniserer i offentligheten, med forskning på borgeres holdninger og deltakelse i politikk og sivilsamfunn.

Debattkulturer i den nye offentligheten og konsekvensene av disse vies spesiell oppmerksomhet, og vi forsker på ytringsfrihetens grenser og på forekomst av hatytringer. Temaet inkluderer også spesifikke studier av mediene og mediesystemer innenfor en globalisert og digitalisert kontekst, samt prosjekter om kommunikasjon og styring i departementer, både internt og eksternt.

Prosjekter

Vis avsluttede prosjekter

Forskere

Audun Beyer Ph.d. Forsker II, bistilling 402 23 626 Send e-post
Rune Karlsen Ph.d. Forsker I, bistilling Send e-post
Atle Hennum Haugsgjerd Ph.d. Forsker II 930 58 583 Send e-post
Bernard Enjolras Ph.d. Forsker I, Leder Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 976 89 237 Send e-post
Erling Barth Dr. polit. Forsker I 930 91 410 Send e-post
Jan-Paul Brekke Dr. polit. Forskningsleder, Likestilling, integrering, migrasjon 918 79 903 Send e-post
Kari Steen-Johnsen Dr. Scient Forsker I 906 49 417 Send e-post
Kjersti Thorbjørnsrud Ph.d. Forsker I 951 09 236 Send e-post
Mads Thau Ph.d. Forsker II 921 70 782 Send e-post
Signe Bock Segaard Ph.d. Forsker II 994 28 724 Send e-post