Rune Karlsen

Statsviter og Forsker I ved Institutt for samfunnsforskning

Rune Karlsen er professor ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo, og forsker 1 ved ISF. Han har PhD i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo (2009), og har har tidligere vært Postdoktor ved Institutt for statsvitenskap (2009-2013), UiO, og Stipendiat ved ISF (2005-2009). Han er særlig opptatt av politisk kommunikasjon, politiske partier, politisk representasjon og valg.

For tiden leder Karlsen prosjektet Disruptive Change and New Media Policies: A Field Approach, (finansiert av Norges forskningsråd) som gjennom longitudinelle analsyer av mediebruk og mediepolitiske debatter, tar tar sikte på å bidra med kunnskap som kan bidra til utvikling av ny mediepolitikk. Karlsen er også en sentral deltaker i valgforskningsprosjektet.

Sosiale medier

Emneord: Medier og offentlighet, Valg og demokrati

Publikasjoner

 • Askim, Jostein; Karlsen, Rune & Kolltveit, Kristoffer (2021). Populists in Government: Normal or Exceptional?. Government and Opposition. . doi: https://doi.org/10.1017/gov.2021.30 Vis sammendrag
 • Haugsgjerd, Atle; Hesstvedt, Stine & Karlsen, Rune (2021). Increased media choice and political knowledge gaps: A comparative longitudinal study of 18 established democracies 1995-2015. Political Communication.  s 1- 20 . doi: 10.1080/10584609.2020.1868633
 • Hopmann, David Nicolas & Karlsen, Rune (2021). Elections and political communication in the Nordic countries, In Eli Skogerbø; Øyvind Ihlen; Nete Nergaard Kristensen & Lars W. Nord (ed.),  Power, communication, and politics in the Nordic countries.  Nordicom.  ISBN 978-91-88855-28-2.  11.  s 219 - 240
 • Karlsen, Rune & Aalberg, Toril (2021). Social Media and Trust in News: An Experimental Study of the Effect of Facebook on News Story Credibility. Digital Journalism. . doi: https://doi.org/10.1080/21670811.2021.1945938
 • Karlsen, Rune & Steen-Johnsen, Kari (2021). Nyheter, sosiale nettverk og lokalpolitisk orientering i lokalvalgkamp, I: Jo Saglie; Signe Bock Segaard & Dag Arne Christensen (red.),  Lokalvalget 2019: Nye kommuner - nye valg?.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202727840.  Kapittel 5.  s 117 - 142
 • Skogerbø, Eli & Karlsen, Rune (2021). Media and politics in Norway, In Eli Skogerbø; Øyvind Ihlen; Nete Nergaard Kristensen & Lars W. Nord (ed.),  Power, communication, and politics in the Nordic countries.  Nordicom.  ISBN 978-91-88855-28-2.  5.  s 91 - 111
 • Askim, Jostein; Karlsen, Rune & Kolltveit, Kristoffer (2020). Public office as a stepping stone? Investigating the careers of ministerial advisors. Political Studies Review.  s 1- 19 . doi: 10.1177/1478929920906991 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Bergh, Johannes; Haugsgjerd, Atle & Karlsen, Rune (2020). Norsk politikk siden 1945, I: Johannes Bergh; Atle Haugsgjerd & Rune Karlsen (red.),  Valg og politikk siden 1945. Velgere, institusjoner og kritiske hendelser i norsk politisk historie.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-66460-2.  1.  s 13 - 37
 • De Winter, Lieven; Karlsen, Rune & Schmitt, Hermann (2020). Conclusion and perspectives, In Lieven De Winter; Rune Karlsen & Hermann Schmitt (ed.),  Parliamentary Candidates Between Voters and Parties: A Comparative Perspective.  Routledge.  ISBN 978-0-367-24851-2.  10.  s 217 - 225
 • De Winter, Lieven; Karlsen, Rune & Schmitt, Hermann (2020). Introduction. Candidates, parties and voters in representative democracies, In Lieven De Winter; Rune Karlsen & Hermann Schmitt (ed.),  Parliamentary Candidates Between Voters and Parties: A Comparative Perspective.  Routledge.  ISBN 978-0-367-24851-2.  1.  s 1-30
 • Karlsen, Rune; Beyer, Audun & Steen-Johnsen, Kari (2020). Do High-Choice Media Environments Facilitate News Avoidance? A Longitudinal Study 1997–2016. Journal of Broadcasting & Electronic Media. . doi: 10.1080/08838151.2020.1835428 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Karlsen, Rune; Kolltveit, Kristoffer; Schillemans, Thomas & Thorbjørnsrud, Kjersti (2020). Media and Bureaucracy: Investigating Media Awareness Amongst Civil Servants. Scandinavian Journal of Public Administration. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Karlsen, Rune; Lütz, Georg & Öhberg, Patrik (2020). Candidate Campaigns in Comparative Perspective, In Lieven De Winter; Rune Karlsen & Hermann Schmitt (ed.),  Parliamentary Candidates Between Voters and Parties: A Comparative Perspective.  Routledge.  ISBN 978-0-367-24851-2.  4.  s 78 - 96
 • Aalberg, Toril; Maurer, Peter & Karlsen, Rune (2019). Populistiske holdninger i norsk valgkamp, I: Johannes Bergh & Bernt Aardal (red.),  Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-60971-9.  5.  s 103 - 130
 • Allern, Elin Haugsgjerd; Karlsen, Rune & Narud, Hanne Marthe (2019). Kvinnerepresentasjon og parlamentariske posisjoner. Tidsskrift for kjønnsforskning.  43(3), s 230- 245 . doi: 10.18261/issn.1891-1781-2019-03-07 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bergh, Johannes & Karlsen, Rune (2019). Politisk dagsorden og sakseierskap ved stortingsvalget i 2017, I: Johannes Bergh & Bernt Aardal (red.),  Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-60971-9.  2.  s 27 - 43
 • Figenschou, Tine Ustad; Karlsen, Rune; Kolltveit, Kristoffer & Schillemans, Thomas (2019). Mounting media pressure: Push and pull forces influencing agendas, resource allocation and decision-making in public bureaucracies. European Journal of Communication.  34(4), s 377- 394 . doi: 10.1177/0267323119861513
 • Goerres, Achim; Kumlin, Staffan & Karlsen, Rune (2019). Pressure without Pain: What Politicians (Don’t) Tell You about Welfare State Change. Journal of Social Policy.  48(4), s 861- 884 . doi: 10.1017/S0047279419000138 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Haugsgjerd, Atle; Karlsen, Rune & Aalberg, Toril (2019). Velgere i valgkamp – forsterkes politiske forskjeller?, I: Johannes Bergh & Bernt Aardal (red.),  Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-60971-9.  4.  s 81 - 102
 • Karlsen, Rune (2019). Partisentrert profesjonalisering - profesjonelle i norsk partipolitikk, I: Elin Haugsgjerd Allern; Jo Saglie & Øyvind Østerud (red.),  Makt og opposisjon : De politiske partiene som demokratisk paradoks.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03431-7.  Kapittel 9.  s 134 - 148
 • Kolltveit, Kristoffer; Karlsen, Rune & Askim, Jostein (2019). Understanding reputational concerns within government agencies. Policy & Politics.  47(3), s 473- 493 . doi: 10.1332/030557319X15579230420144
 • Schillemans, Thomas; Karlsen, Rune & Kolltveit, Kristoffer (2019). Why do civil servants experience media-stress differently and what can be done about it?. Policy & Politics.  47(4), s 599- 620 . doi: 10.1332/030557319X15613701092525 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Teigen, Mari & Karlsen, Rune (2019). Influencing Elite Opinion on Gender Equality through Framing: A Survey Experiment of Elite Support for Corporate Board Gender Quotas. Politics & Gender.  s 1- 24 . doi: 10.1017/S1743923X19000060 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Teigen, Mari; Karlsen, Rune & Skjeie, Hege (2019). Framing and feedback: increased support for gender quotas among elites. European Journal of Politics and Gender (EPJG).  2(3), s 399- 418 . doi: 10.1332/251510819X15639713867651 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Wollebæk, Dag; Karlsen, Rune; Steen-Johnsen, Kari & Enjolras, Bernard (2019). Anger, Fear, and Echo Chambers: The Emotional Basis for Online Behavior. Social Media + Society.  5(2) . doi: 10.1177/2056305119829859 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Askim, Jostein; Karlsen, Rune & Kolltveit, Kristoffer (2018). The spy who loved me? Cross-partisans in the core executive. Public Administration.  96(2), s 243- 258 . doi: 10.1111/padm.12392 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Goerres, Achim; Karlsen, Rune & Kumlin, Staffan (2018). What Makes People Worry about the Welfare State? A Three-Country Experiment. British Journal of Political Science.  50(4), s 1519- 1537 . doi: 10.1017/S0007123418000224 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Heidar, Knut & Karlsen, Rune (2018). All about the Party? Constituency Representation—and Service—in Norway. Representation.  54(1), s 69- 85 . doi: 10.1080/00344893.2018.1489890 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Askim, Jostein; Karlsen, Rune & Kolltveit, Kristoffer (2017). Political appointees in executive government: Exploring and explaining roles using a large-N survey in Norway. Public Administration.  95(2), s 342- 358 . doi: 10.1111/padm.12272 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Bergh, Johannes & Karlsen, Rune (2017). Sakseierskap i lokalvalgkamp, I: Jo Saglie & Dag Arne Christensen (red.),  Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-390-4.  Kapittel 7.  s 113 - 124 Vis sammendrag
 • Figenschou, Tine Ustad; Karlsen, Rune; Kolltveit, Kristoffer & Thorbjørnsrud, Kjersti (2017). Serving the Media Ministers: A Mixed Methods Study on the Personalization of Ministerial Communication. The International Journal of Press/Politics.  22(4), s 411- 430 . doi: 10.1177/1940161217720772 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Karlsen, Rune (2017). Mediebruk i lokalvalgkampen 2015: informasjon om politikk og kandidater, I: Jo Saglie & Dag Arne Christensen (red.),  Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-390-4.  Kapittel 8.  s 125 - 145 Vis sammendrag
 • Karlsen, Rune & Saglie, Jo (2017). Party Bureaucrats, Independent Professionals, or Politicians? A Study of Party Employees. Western European Politics.  40(6), s 1331- 1351 . doi: 10.1080/01402382.2017.1290403 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Karlsen, Rune; Steen-Johnsen, Kari; Wollebæk, Dag & Enjolras, Bernard (2017). Echo chamber and trench warfare dynamics in online debates. European Journal of Communication.  32(3), s 257- 273 . doi: 10.1177/0267323117695734 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne; Folkestad, Bjarte; Karlsen, Rune & Saglie, Jo (2016). Personvalg ved stortingsvalg?. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.  32(3), s 217- 242 . doi: 10.18261/issn.1504-2936-2016-03-01 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Karlsen, Rune & Aardal, Bernt (2016). Political values count but issue ownership decides? How stable and dynamic factors influence party set and vote choice in multiparty systems. International Political Science Review.  37(2), s 261- 276 . doi: 10.1177/0192512114558456 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Karlsen, Rune & Bergh, Johannes (2016). Norway. European Journal of Political Research: Political Data Yearbook.  s 199- 203 . doi: 10.1111/2047-8852.12141 Vis sammendrag
 • Karlsen, Rune & Enjolras, Bernard (2016). Styles of Social Media Campaigning and Influence in a Hybrid Political Communication System: Linking Candidate Survey Data with Twitter Data. The International Journal of Press/Politics.  21(3), s 338- 357 . doi: 10.1177/1940161216645335 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Aardal, Bernt; Bergh, Johannes & Karlsen, Rune (2015). Hvorfor stemmer velgerne som de gjør?, I: Bernt Aardal & Johannes Bergh (red.),  Valg og velgere. En studie av stortingsvalget 2013.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202484347.  Kapittel 12.  s 247 - 265
 • Bergh, Johannes & Karlsen, Rune (2015). Norway. European Journal of Political Research: Political Data Yearbook.  54, s 229- 232 . doi: 10.1111/2047-8852.12176
 • Karlsen, Rune (2015). Bank, bank: Direkte kontakt mellom partier og velgere, og velgere imellom, I: Bernt Aardal & Johannes Bergh (red.),  Valg og velgere. En studie av stortingsvalget 2013.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202484347.  Kapittel 5.  s 103 - 118
 • Karlsen, Rune (2015). Followers are opinion leaders: The role of people in the flow of political communication on and beyond social networking sites. European Journal of Communication.  30(3), s 301- 318 . doi: 10.1177/0267323115577305 Vis sammendrag
 • Karlsen, Rune (2015). Jienasteaddjit sámediggeválgga giččuin: sámi almmolašvuohta geavadis. Dieđut.  (1), s 49- 69
 • Karlsen, Rune (2015). Politiske partier og politisk kommunikasjon, I: Øyvind Ihlen; Eli Skogerbø & Sigurd Allern (red.),  Makt, medier og politikk: Norsk politisk kommunikasjon.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215024585.  Kapittel 7.  s 91 - 104
 • Karlsen, Rune (2015). Politiske saker i valgkampen, I: Bernt Aardal & Johannes Bergh (red.),  Valg og velgere. En studie av stortingsvalget 2013.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202484347.  Kapittel 2.  s 34 - 48
 • Karlsen, Rune (2015). Valgkamp - kort, lang og permanent, I: Øyvind Ihlen; Eli Skogerbø & Sigurd Allern (red.),  Makt, medier og politikk: Norsk politisk kommunikasjon.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215024585.  Kapittel 16.  s 207 - 218
 • Karlsen, Rune & Aalberg, Toril (2015). Selektiv eksponering for medievalgkampen, I: Bernt Aardal & Johannes Bergh (red.),  Valg og velgere. En studie av stortingsvalget 2013.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202484347.  6.  s 119 - 134
 • Allern, Elin Haugsgjerd & Karlsen, Rune (2014). A Turn to the Right: The Norwegian Parliamentary Election of September 2013. Western European Politics.  37(3), s 653- 663 . doi: 10.1080/01402382.2014.895525
 • Allern, Elin Haugsgjerd; Karlsen, Rune & Narud, Hanne Marthe (2014). En representativ forsamling?, I: Hanne Marthe Narud; Knut Heidar & Olav Tore Grønlie (red.),  Stortingets historie 1964-2014.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1586-7.  Kapittel.  s 317 - 336
 • Allern, Elin Haugsgjerd; Karlsen, Rune & Narud, Hanne Marthe (2014). Kvinnerepresentasjon og parlamentariske posisjoner, I: Hanne Marthe Narud; Knut Heidar & Olav Tore Grønlie (red.),  Stortingets historie 1964-2014.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1586-7.  Kapittel.  s 337 - 356
 • Allern, Elin Haugsgjerd; Karlsen, Rune & Narud, Hanne Marthe (2014). Stortingets sosiale sammensetning, I: Hanne Marthe Narud; Knut Heidar & Olav Tore Grønlie (red.),  Stortingets historie 1964-2014.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1586-7.  Kapittel.  s 298 - 316
 • Askim, Jostein; Karlsen, Rune & Kolltveit, Kristoffer (2014). Statssekretærer i norsk politikk: De oversette maktutøverne. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.  30(4), s 233- 255 Vis sammendrag
 • Bergh, Johannes & Karlsen, Rune (2014). Norway. European Journal of Political Research: Political Data Yearbook.  53(1), s 242- 249 . doi: 10.1111/2047-8852.12062
 • Skogerbø, Eli & Karlsen, Rune (2014). Mediatisation and regional campaigning in a party centred-system: How and why parliamentary candidates seek visibility. Javnost - The Public.  21(2), s 75- 92 . doi: 10.1080/13183222.2014.11009146 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Allern, Elin Haugsgjerd & Karlsen, Rune (2013). Unanimous, By Acclamation? Party Leadership Selection in Norway, In William Cross & Jean-Benoit Pilet (ed.),  The Selection of Political Party Leaders in Contemporary Parliamentary Democracies: A Comparative Study.  Routledge.  ISBN 978-0-415-70416-8.  Kapittel 5.  s 47 - 61
 • Karlsen, Rune (2013). Obama’s Online Success and European Party Organizations: Adoption and Adaptation of U.S. Online Practices in the Norwegian Labor Party. Journal of Information Technology & Politics (JITP).  10(2), s 158- 170 . doi: 10.1080/19331681.2012.749822
 • Karlsen, Rune & Narud, Hanne Marthe (2013). Nominations, Campaigning and Representation: How the Secret Garden of Politics Determines the Style of Campaigning and Roles of Representation, In Hanne Marthe Narud & Peter Esaiasson (ed.),  Between-election democracy : the representative relationship after election day.  ECPR Press.  ISBN 978-1-907301-98-8.  Kapittel 5.  s 77 - 102
 • Karlsen, Rune & Skogerbø, Eli (2013). Candidate campaigning in parliamentary systems: Individualized vs. localized campaigning. Party Politics.  21, s 301- 318 . doi: 10.1177/1354068813487103
 • Karlsen, Rune & Waage, Stine Marie (2012). Et usedvanlig sterkt medium? En eksperimentstudie av politiske TV- og radioreklamer. Tidsskrift for samfunnsforskning.  53(4), s 429- 454
 • Karlsen, Rune (2011). A Platform for Individualized Campaigning? Social Media and Parliamentary Candidates in the 2009 Norwegian Election Campaign. Policy & Internet.  3(4) . doi: 10.2202/1944-2866.1137 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Karlsen, Rune (2011). Still Broadcasting the Campaign : On the Internet and the Fragmentation of Political Communication with Evidence from Norwegian Electoral Politics. Journal of Information Technology & Politics (JITP).  8, s 146- 162 . doi: 10.1080/19331681.2011.536419 Fulltekst i vitenarkiv.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bergh, Johannes; Haugsgjerd, Atle & Karlsen, Rune (red.) (2020). Valg og politikk siden 1945. Velgere, institusjoner og kritiske hendelser i norsk politisk historie. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-66460-2.  297 s.
 • De Winter, Lieven; Karlsen, Rune & Schmitt, Hermann (ed.) (2020). Parliamentary Candidates Between Voters and Parties: A Comparative Perspective. Routledge.  ISBN 978-0-367-24851-2.  235 s.
 • Allern, Elin Haugsgjerd; Heidar, Knut & Karlsen, Rune (2015). After the mass party : Continuity and change in political parties and representation in Norway. Lexington Books.  ISBN 978-1-4985-1654-9.  168 s. Vis sammendrag
 • Enjolras, Bernard; Karlsen, Rune; Steen-Johnsen, Kari & Wollebæk, Dag (2013). Liker - liker ikke : sosiale medier, samfunnsengasjement og offentlighet. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202381929.  230 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Karlsen, Rune; Kolltveit, Kristoffer & Stoltenberg, Christina Hoelgaard (2018). Mediepåvirkning i offentlig sektor : Resultat- og dokumentasjonsrapport. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2018:3. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Hesstvedt, Stine & Karlsen, Rune (2017). Stortingskandidater : rapport fra stortingskandidatundersøkelsen 2013. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2017:05. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne; Folkestad, Bjarte; Karlsen, Rune & Saglie, Jo (2014). Personvalg ved stortingsvalg : Konsekvenser av en endring av personvalgreglene ved stortingsvalg. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2014:008. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Enjolras, Bernard; Steen-Johnsen, Kari & Karlsen, Rune (2014). Valgkampen 2013 på Twitter : Sosiale medier som kritisk offentlighet. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2014:003. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Haugsgjerd, Atle; Karlsen, Rune; Steen-Johnsen, Kari & Beyer, Audun (2021). Misinformed or uninformed? A panel-study of how the use of social media as a news source influences political knowledge.
 • Bergh, Johannes & Karlsen, Rune (2021). Norway: Political Developments and Data in 2020. European Journal of Political Research: Political Data Yearbook. . doi: 10.1111/2047-8852.12325
 • Bergh, Johannes & Karlsen, Rune (2020). Norway: Political Developments and Data in 2019. European Journal of Political Research: Political Data Yearbook.  59(1), s 279- 285 . doi: doi: 10.1111/2047-8852.12301
 • Beyer, Audun; Karlsen, Rune & Steen-Johnsen, Kari (2020). Social Media News Consumption and Political Surveillance Knowledge:Adding Motivation and Ability to the Equation.
 • Kolltveit, Kristoffer; Karlsen, Rune & Figenschou, Tine Ustad (2020). Conceptualizing Communication Professionals in Public Bureaucracies: Ideal Types and Empirical Application.
 • Beyer, Audun; Karlsen, Rune & Steen-Johnsen, Kari (2019). News Habits Die Hard, but Die. A Longitudinal Study of Total News Avoidance in the transition from low to high-Choice Media Environments 1997-2016.
 • Karlsen, Rune; Beyer, Audun & Steen-Johnsen, Kari (2019). Social Media News Consumption, News Finds Me Perceptions, and Political Knowledge..
 • Karlsen, Rune (2018). Nyhetsbruk i endring 1992-2014: får færre med seg nyheter?.
 • Karlsen, Rune (2018). Surveymetode og mediemangfold.
 • Kolltveit, Kristoffer; Askim, Jostein & Karlsen, Rune (2018). Understanding Reputational Concerns within Government Agencies: The Importance of Individual Characteristics and Organizational Features.
 • Kolltveit, Kristoffer; Figenschou, Tine Ustad & Karlsen, Rune (2018). Communication workers in ministries: Strategic links between politics and administration.
 • Figenschou, Tine Ustad; Karlsen, Rune; Kolltveit, Kristoffer & Thorbjørnsrud, Kjersti (2017). Media influence on bureaucratic decision-making: Evidence from Norway and the Netherlands.
 • Haugsgjerd, Atle; Stine, Hesstvedt & Karlsen, Rune (2017). Increased Media Diversity and Political Knowledge Gaps. A Comparative Longitudinal Study 1995-2015.
 • Karlsen, Rune & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2017). En bauta i norsk samfunnsforskning - fremdeles?. Tidsskrift for samfunnsforskning.  58(2), s 224- 225 . doi: 10.18261/issn.1504-291X-2017-02-05 Vis sammendrag
 • Kolltveit, Kristoffer; Karlsen, Rune & Figenschou, Tine Ustad (2017). Mounting media pressure: Push and pull forces influencing decision making in public bureaucracies.
 • Karlsen, Rune (2016). Digitalisering, innovasjon og mediepolitikk: en felttilnærming.
 • Karlsen, Rune & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2016). Et tidsskrift for bredden i norsk samfunnsforskning. Tidsskrift for samfunnsforskning.  57(4), s 465- 467 . doi: 10.18261/issn.1504-291X-2016-04-06 Vis sammendrag
 • Karlsen, Rune & Saglie, Jo (2016). Independent Professionals or a New Breed of (Unelected) Politicians? A Typology of Party Employees.
 • Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne; Folkestad, Bjarte; Karlsen, Rune & Saglie, Jo (2015). Personvalg ved stortingsvalg?.
 • Karlsen, Rune & Saglie, Jo (2014). Independent Professionals or a New Breed of (Unelected) Politicians? A Typology of Party Employees.
 • Løvlie, Anders Sundnes; Ihlebæk, Karoline Andrea; Mainsah, Henry; Enjolras, Bernard; Karlsen, Rune & Wollebæk, Dag (2014). Hverken kloakk eller ekkokammer. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Steen-Johnsen, Kari; Karlsen, Rune; Wollebæk, Dag & Enjolras, Bernard (2014). Echo Chamber and Trench Warfare Dynamics in Online Debates.
 • Steen-Johnsen, Kari; Karlsen, Rune; Wollebæk, Dag & Enjolras, Bernard (2014). Online Echo Chambers – a matter of political positions?.
 • Enjolras, Bernard; Steen-Johnsen, Kari; Karlsen, Rune & Wollebæk, Dag (2013). Sosiale medier gir nye eliter. Ytring : NRK.
 • Enjolras, Bernard; Steen-Johnsen, Kari; Wollebæk, Dag & Karlsen, Rune (2013, 14. mars). Sosiale medier gir nye eliter. [TV].  Nrk.
 • Karlsen, Rune (2012). Dagens partipolitiske landskap.
 • Karlsen, Rune (2012). Ideological Predispositions, Party Set and Issue Ownership: How Stable and Dynamic Factors Affect Vote Choice.
 • Karlsen, Rune (2012). On Social Networking Sites Followers are Opinion Leaders. Empirical Evidence for the Role of Social Networking Sites Empirical Evidence for the Role of Social Networking Sites in a Two-Step Flow of Political Communication.
 • Karlsen, Rune (2012). Velgere på vandring.
 • Karlsen, Rune & Skogerbø, Eli (2012). “You have to be visible” Candidate Communication in the 2009 Norwegian Election Campaign.
 • Karlsen, Rune (2011). Nasjonalt fokus i lokalvalgkamp.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. mai 2017 10:19 - Sist endret 3. feb. 2020 07:48