Kjersti Misje Østbakken

Bilde av Kjersti Misje  Østbakken
English version of this page
Stillingstittel Forskningsleder, Arbeid og velferd
Grad Ph.d.

Økonom som forsker på arbeidsliv og likestilling

Kjersti Misje Østbakken er forskningsleder for Arbeid og velferd og er PhD i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo (2013). Hennes forskningsinteresser omfatter lønns-, yrkes- og karriereforskjeller for ulike grupper arbeidstakere. 

Hun har blant annet studert lønnsforskjeller mellom kvinner og menn, det kjønnsdelte arbeidsmarkedet og kjønnsforskjeller i sykefravær. Sitter i SSBs rådgivende utvalg for arbeidsmarkedsstatistikk.

Misje Østbakken er tilknyttet CORE – Senter for likestillingsforskning.

Sosiale medier

Prosjekter

Emneord: Arbeid, Likestilling

Publikasjoner

 • Barth, Erling & Østbakken, Kjersti Misje (2021). Fortsatt polarisering i det norske arbeidsmarkedet?. Søkelys på arbeidslivet.  38(1), s 23- 40 . doi: 10.18261/issn.1504-7989-2021-01-02 Vis sammendrag
 • Østbakken, Kjersti Misje & Frisell, Marte Marie (2021). Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn – hvilken rolle spiller bedriften?. Tidsskrift for kjønnsforskning. . doi: 10.18261/issn.1891-1781-2021-01-03 Vis sammendrag
 • Ellingsæter, Anne Lise; Kitterød, Ragni Hege & Østbakken, Kjersti Misje (2019). Immigrants and the ‘caring father’: Inequality in access to and utilisation of parental leave in Norway. Ethnicities.  20(5), s 959- 982 . doi: 10.1177/1468796819890109 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hellevik, Tale; Hellevik, Ottar & Østbakken, Kjersti Misje (2019). Kan det godtas å være hjemme fra jobben selv om en strengt tatt er frisk nok til å gå? Kjønnsforskjeller i synet på «uberettiget» sykefravær. Søkelys på arbeidslivet.  36(1-2), s 79- 99 . doi: 10.18261/issn.1504-7989-2019-01-02-05 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Mastekaasa, Arne; Dale-Olsen, Harald; Hellevik, Tale; Løset, Gøril Kvamme & Østbakken, Kjersti Misje (2019). Gender difference in sickness absence: Do managers evaluate men and women differently with regard to the appropriateness of sickness absence?. Scandinavian Journal of Public Health.  s 1- 7 . doi: 10.1177/1403494819890783 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Reisel, Liza; Østbakken, Kjersti Misje & Attewell, Paul (2019). Dynamics of Claims Making and Gender Wage Gaps in the United States and Norway. Social Politics: International Studies in Gender, State and Society.  26(1), s 164- 187 . doi: 10.1093/sp/jxy019 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Løset, Gøril Kvamme; Dale-Olsen, Harald; Hellevik, Tale; Mastekaasa, Arne; von Soest, Tilmann & Østbakken, Kjersti Misje (2018). Gender equality in sickness absence tolerance: Attitudes and norms of sickness absence are not different for men and women. PLOS ONE.  13(8) . doi: 10.1371/journal.pone.0200788 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hardoy, Ines; Schøne, Pål & Østbakken, Kjersti Misje (2017). Children and the gender gap in management. Labour Economics.  47, s 124- 137 . doi: 10.1016/j.labeco.2017.05.009 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Hardoy, Ines; Schøne, Pål & Østbakken, Kjersti Misje (2017). Kjønnsforskjeller i ledelse: Kohort eller -livsløp?. Søkelys på arbeidslivet.  34(1-2), s 95- 107 . doi: 10.18261/issn-1504-7989-2017-01-02-06 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Dale-Olsen, Harald & Østbakken, Kjersti Misje (2016). Økende lønnsulikhet i Norge i perioden 2002–2012?. Søkelys på arbeidslivet.  33(1-2), s 122- 141 . doi: 10.18261/issn.1504-7989-2016-01-02-07 Vis sammendrag
 • Dale-Olsen, Harald; Østbakken, Kjersti Misje & Schøne, Pål (2015). Imitation, Contagion, or Exertion? Using a Tax Reform to Reveal How Colleagues' Sick Leaves Influence Worker Behaviour. The Scandinavian Journal of Economics.  117(1), s 57- 83 . doi: 10.1111/sjoe.12082 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Østbakken, Kjersti Misje (2015). Flere kvinner med høy utdanning - hva har skjedd med avkastningen?. Søkelys på arbeidslivet.  32(4), s 344- 359 Vis sammendrag
 • Østbakken, Kjersti Misje; Dale-Olsen, Harald & Schøne, Pål (2015). Kjønnsbalanse i styrer og kvinners karriére, I: Mari Teigen (red.),  Virkninger av kjønnskvotering i norsk næringsliv.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48415-3.  Kapittel 6.  s 120 - 138
 • Barth, Erling; Hardoy, Ines; Schøne, Pål & Østbakken, Kjersti Misje (2014). Hva betyr høy yrkesdeltakelse for kjønnssegregering?, I: Liza Reisel & Mari Teigen (red.),  Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48088-9.  Kapittel 6.  s 108 - 118
 • Østbakken, Kjersti Misje (2014). Kjønn, lønn og barn - hva betyr barn for timelønnsnivået til kvinner og menn?. Søkelys på arbeidslivet.  31(3), s 229- 248 Vis sammendrag
 • Barth, Erling; Asplund, Rita; Lundborg, Per & Nilsen, Kjersti Misje (2011). Polarization of the Nordic Labour Markets. Finnish economic papers.  24(2), s 87- 110
 • Dale-Olsen, Harald; Nilsen, Kjersti Misje & Schøne, Pål (2011). Smitter sykefravær?. Søkelys på arbeidslivet.  28(1/2), s 124- 134
 • Dale-Olsen, Harald & Nilsen, Kjersti Misje (2009). Lønnsulikhet i Norge 1995-2006. Søkelys på arbeidslivet.  26(2), s 207- 221
 • Østbakken, Kjersti Misje (2007). Er det et glasstak i Norge? Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn på toppen i arbeidsmarkedet. Søkelys på arbeidslivet.  24(2), s 181- 194

Se alle arbeider i Cristin

 • Barth, Erling; Dale-Olsen, Harald; Schøne, Pål & Østbakken, Kjersti Misje (2021). Chutes and ladders? Job Opportunities for Generation Covid. IZA Discussion Papers. 14530. Vis sammendrag
 • Wagner, Ines; Fjell, Live Kjos; Frisell, Marte Marie & Østbakken, Kjersti Misje (2020). Likelønn og det kjønnsdelte arbeidsmarkedet: Individuelle preferanser eller strukturelle begrensninger?. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2020:4. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Frølich, Nicoline; Reiling, Rune Borgan; Gunnes, Hebe; Mangset, Marte; Orupabo, Julia; Ulvestad, Marte E.S.; Østbakken, Kjersti Misje; Lyby, Lars & Larsen, Even Peder Hellan (2019). Attraktive akademiske karrierer? Søkning, rekruttering og mobilitet i UH-sektoren. NIFU-rapport. 10. Vis sammendrag
 • Østbakken, Kjersti Misje (2019). Evaluering av moderasjonsordningene for barnehagen: Delrapport 2. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2019:10. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Dale-Olsen, Harald; Strøm, Marte; Østbakken, Kjersti Misje & Barth, Erling (2018). Avtaleformer, lønnsvekst og lønnsspredning. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2018:5. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Strøm, Marte; von Simson, Kristine & Østbakken, Kjersti Misje (2018). Midlertidige ansettelser og grupper med svak tilknytning til arbeidslivet. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2018:2. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Østbakken, Kjersti Misje; Halrynjo, Sigtona & Kitterød, Ragni Hege (2018). Foreldrepermisjon og likestilling: Foreldrepengeordningens betydning for likestilling i arbeidslivet og hjemme. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 15. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Kitterød, Ragni Hege; Halrynjo, Sigtona & Østbakken, Kjersti Misje (2017). Pappaperm? Fedre som ikke tar fedrekvote – hvor mange, hvem og hvorfor?. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2017:02. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Østbakken, Kjersti Misje; Reisel, Liza; Schøne, Pål; Barth, Erling & Hardoy, Ines (2017). Kjønnssegregering og mobilitet i det norske arbeidsmarkedet. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2017:09.
 • Østbakken, Kjersti Misje (2016). Kontantstøtteordningen: Omfang og effekter på sysselsetting i Norge og Norden. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2016:05. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Østbakken, Kjersti Misje (2016). Likestilling og verdiskaping : om kvinners yrkesdeltakelse og dens betydning for økonomisk vekst. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2016:10. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Barth, Erling; Hardoy, Ines; Schøne, Pål & Østbakken, Kjersti Misje (2013). Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn : Hva har skjedd på 2000-tallet?. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2013:007. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Østbakken, Kjersti Misje (2013). Essays on determinants of sickness absence: Wage policies, workplace effects, and gender differences. Series of Dissertations submitted to the Faculty of Social Sciences, University of Oslo. 427. Vis sammendrag
 • Dale-Olsen, Harald & Østbakken, Kjersti Misje (2009). Lønnsspredning, lederlønninger og andre topplønninger i det norske arbeidsmarkedet. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2009:004. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Østbakken, Kjersti Misje & Schøne, Pål (2007). Den norske forhandlingsmodellen i et likelønnsperspektiv. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2007:005. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Barth, Erling; Schøne, Pål; Dale-Olsen, Harald & Østbakken, Kjersti Misje (2021). The rise and fall - labor demand during COVID-19.
 • Strøm, Marte & Østbakken, Kjersti Misje (2020). Temporary work reform - effects on job probabilities and earnings.
 • Østbakken, Kjersti Misje (2020). Where did all the routine workers go? Occupational mobility, labor market exits and wage Growth in the era of automation.
 • Østbakken, Kjersti Misje (2020). Where did all the routine workers go? Occupational mobility, labor market exits and wage Growth in the era of automation.
 • Østbakken, Kjersti Misje (2020). Where did all the routine workers go? Occupational mobility, labor market extis and wage growth in the era of automation.
 • Hellevik, Tale; Hellevik, Ottar & Østbakken, Kjersti Misje (2019). Kan det godtas å være hjemme fra jobben selv om en strengt tatt er frisk nok til å gå? Kjønnsforskjeller i synet på «uberettiget» sykefravær..
 • Reisel, Liza; Østbakken, Kjersti Misje & Barth, Erling (2019). The Equality Hurdle: Resolving the Welfare State Paradox of Gender Segregation.
 • Østbakken, Kjersti Misje; Reisel, Liza & Barth, Erling (2019). Økt likestilling = mer frihet = mer likestilling i arbeidslivet. Likestillingsparadoksets død?.
 • Kitterød, Ragni Hege; Halrynjo, Sigtona & Østbakken, Kjersti Misje (2017). Fedrekvoten en suksess, men hvorfor brukes den ikke av alle?. LO-aktuelt : organ for Landsorganisasjonen i Norge.  112(6), s 52- 53
 • Kitterød, Ragni Hege; Halrynjo, Sigtona & Østbakken, Kjersti Misje (2017). Pappaperm? Fedre som ikke tar fedrekvote – hvor mange, hvem og hvorfor?.
 • Kitterød, Ragni Hege; Halrynjo, Sigtona & Østbakken, Kjersti Misje (2017). Pappaperm? Fedre som ikke tar fedrekvote..
 • Kitterød, Ragni Hege & Østbakken, Kjersti Misje (2017). The fathers’ quota – a success story for all? Immigrants’ non-use of parental leave reserved for fathers in Norway.
 • Reisel, Liza; Østbakken, Kjersti Misje; Barth, Erling; Schøne, Pål & Hardoy, Ines (2017). Occupational Segregation in Europe - Dissentangling the Role of Paid and Unpaid Work.
 • Teigen, Mari & Østbakken, Kjersti Misje (2017). Gender Equality in Norway: Achievements and Challenges.
 • Teigen, Mari; Østbakken, Kjersti Misje & Kitterød, Ragni Hege (2017). Work-family policies and practices in Norway.
 • Reisel, Liza; Attewell, Paul & Østbakken, Kjersti Misje (2016). Dynamics of Gender and Economic Niches in Norway and the United States.
 • Teigen, Mari; Reisel, Liza & Østbakken, Kjersti Misje (2016). De minkende kjønnsforskjellene. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Østbakken, Kjersti Misje (2016). Likelønnsutviklingen i Norge: Sakte tilnærming på 2000-tallet.
 • Østbakken, Kjersti Misje (2016). Slow Convergence in the gender pay gap: Empirical evidence from Norway.
 • Østbakken, Kjersti Misje (2016). Slow convergence in the gender pay gap: Empirical evidence from Norway.
 • Østbakken, Kjersti Misje (2015). Det evinnelige lønnsgapet- hva skal til for å lukke det?. Dagens næringsliv.
 • Østbakken, Kjersti Misje (2015). Likelønnsutviklingen i Norge. - Hvordan få opp farten?.
 • Barth, Erling; Schøne, Pål & Østbakken, Kjersti Misje (2014). Hva betyr kjønnssegregering for lønn?, I: Liza Reisel & Mari Teigen (red.),  Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48088-9.  11.  s 205 - 232
 • Finseraas, Henning; Barth, Erling; Moene, Karl Ove & Østbakken, Kjersti Misje (2014). Insurance or redistribution motives? Behaviors and beliefs in the welfare state.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 9. mai 2017 10:41 - Sist endret 6. nov. 2020 08:50