Sara Cools

Bilde av Sara Cools
English version of this page
Stillingstittel Forsker I
Grad Ph.d.
Kontakt 984 96 736 sara.cools@samfunnsforskning.no

Sara Cools er for tiden i permisjon.

Samfunnsøkonom med interesse for velferdsstaten

Sara Cools er utdannet samfunnsøkonom. Forskningen hennes tar for seg koblinger mellom familie og arbeidsliv, utdanning og økonomisk ulikhet.

Hun har artikler publisert i flere internasjonale tidsskrifter og er fast økonomispaltist i avisa Klassekampen. Artikkelen Causal effects of paternity leave on children and parents fikk prisen som beste artikkel i Scandinavian Journal of Economics for 2015.

Emneord: Arbeid, Velferd, Likestilling

Publikasjoner

 • Cools, Sara; Finseraas, Henning & Rogeberg, Ole (2021). Local Immigration and Support for Anti-Immigration Parties: A Meta-Analysis. American Journal of Political Science (AJPS).  s 1- 19 . doi: 10.1111/ajps.12613 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Cools, Sara; Finseraas, Henning & Rasmussen, Magnus Bergli (2020). The Immigrant-Native Gap in Union Membership: A Question of Time, Sorting, or Culture?. Labour. . doi: 10.1111/labr.12186 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Cools, Sara; Flatø, Martin & Kotsadam, Andreas (2020). Rainfall shocks and intimate partner violence in sub-Saharan Africa. Journal of Peace Research.  57(3), s 377- 390 . doi: 10.1177/0022343319880252 Vis sammendrag
 • Barth, Erling; Cools, Sara & Strøm, Marte (2019). Geografisk variasjon i sosial mobilitet: Polarisering i arbeidslivet, fraflytting og mødres yrkesaktivitet. Tidsskrift for samfunnsforskning.  60(3), s 300- 308 . doi: 10.18261/issn.1504-291X-2019-03-08 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Cools, Sara & Schøne, Pål (2019). Overgang fra utdanning til arbeid blant høyt utdannede etterkommere av innvandrere. Tidsskrift for samfunnsforskning.  60(2), s 140- 165 . doi: 10.18261/issn.1504-291X-2019-02-02 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Hart, Rannveig Kaldager & Cools, Sara (2019). Identifying interaction effects using random fertility shocks. Demographic Research.  40, s 261- 278 . doi: 10.4054/DEMRES.2019.40.10 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Cools, Sara & Kotsadam, Andreas (2017). Resources and Intimate Partner Violence in Sub-Saharan Africa. World Development.  95, s 211- 230 . doi: 10.1016/j.worlddev.2017.02.027 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Cools, Sara & Hart, Rannveig Kaldager (2017). The Effect of Childhood Family Size on Fertility in Adulthood: New Evidence From IV Estimation. Demography.  54(1), s 23- 44 . doi: 10.1007/s13524-016-0537-z Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Cools, Sara; Markussen, Simen & Strøm, Marte (2017). Children and Careers: How Family Size Affects Parents’ Labor Market Outcomes in the Long Run. Demography.  54(5), s 1773- 1793 . doi: 10.1007/s13524-017-0612-0 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Cools, Sara; Schøne, Pål & Strøm, Marte (2017). Forskyvninger i skolestart: Hvilken rolle spiller kjønn og sosial bakgrunn?. Søkelys på arbeidslivet.  34(4), s 273- 289 . doi: 10.18261/issn.1504-7989-2017-04-03 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Cools, Sara; Fiva, Jon H. & Kirkebøen, Lars Johannessen (2015). Causal Effects of Paternity Leave on Children and Parents. The Scandinavian Journal of Economics.  117(3), s 801- 828 . doi: 10.1111/sjoe.12113
 • Cools, Sara; Markussen, Simen & Strøm, Marte (2015). Menns og kvinners sykefravær: Hvilken rolle spiller antall barn?. Søkelys på arbeidslivet.  32(4), s 325- 343 . doi: 10.18261/issn.1504-7989-2017-04-03 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Cools, Sara & Strøm, Marte (2014). Parenthood wage penalties in a double income society. Review of Economics of the Household.  14, s 391- 416 . doi: 10.1007/s11150-014-9244-y Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Cools, Sara & Strøm, Marte (2020). Ønsker om barn – en spørreundersøkelse om fertilitet, arbeidsliv og familiepolitikk. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2020:5. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Cools, Sara; Hardoy, Ines & von Simson, Kristine (2018). Sosial bakgrunn, utdanning, arbeid og stønader til personer under 30 år med nedsatt arbeidsevne. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2018:12. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Cools, Sara & Strøm, Marte (2018). Mellom arbeidsliv og familieliv: Hvilken betydning har arbeidsmarkedssituasjonen for om menn og kvinner velger å få barn?. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2018:13. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. mai 2017 10:04 - Sist endret 22. okt. 2020 13:56