Sara Cools

Bilde av Sara Cools
English version of this page
Stillingstittel Forsker I
Grad Ph.d.
Kontakt 984 96 736 sara.cools@samfunnsforskning.no

Sara Cools is currently on leave.

Samfunnsøkonom med interesse for velferdsstaten

Sara Cools er utdannet samfunnsøkonom. Forskningen hennes tar for seg koblinger mellom familie og arbeidsliv, utdanning og økonomisk ulikhet.

Hun har artikler publisert i flere internasjonale tidsskrifter og er fast økonomispaltist i avisa Klassekampen. Artikkelen Causal effects of paternity leave on children and parents fikk prisen som beste artikkel i Scandinavian Journal of Economics for 2015.

Emneord: Arbeid, Velferd, Likestilling

Publikasjoner

 • Cools, Sara; Flatø, Martin & Kotsadam, Andreas (2020). Rainfall shocks and intimate partner violence in sub-Saharan Africa. Journal of Peace Research.  57(3), s 377- 390 . doi: 10.1177/0022343319880252 Vis sammendrag
 • Cools, Sara & Kotsadam, Andreas (2020). Jobs and Intimate Partner Violence - Evidence from a Field Experiment in Ethiopia. Journal of Peace Research.
 • Barth, Erling; Cools, Sara & Strøm, Marte (2019). Geografisk variasjon i sosial mobilitet: Polarisering i arbeidslivet, fraflytting og mødres yrkesaktivitet. Tidsskrift for samfunnsforskning.  60(3), s 300- 308 . doi: 10.18261/issn.1504-291X-2019-03-08 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Cools, Sara & Schøne, Pål (2019). Overgang fra utdanning til arbeid blant høyt utdannede etterkommere av innvandrere. Tidsskrift for samfunnsforskning.  60(2), s 140- 165 . doi: 10.18261/issn.1504-291X-2019-02-02 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Hart, Rannveig Kaldager & Cools, Sara (2019). Identifying interaction effects using random fertility shocks. Demographic Research.  40, s 261- 278 . doi: 10.4054/DEMRES.2019.40.10 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Cools, Sara & Kotsadam, Andreas (2017). Resources and Intimate Partner Violence in Sub-Saharan Africa. World Development.  95, s 211- 230 . doi: 10.1016/j.worlddev.2017.02.027 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Cools, Sara & Hart, Rannveig Kaldager (2017). The Effect of Childhood Family Size on Fertility in Adulthood: New Evidence From IV Estimation. Demography.  54(1), s 23- 44 . doi: 10.1007/s13524-016-0537-z Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Cools, Sara; Markussen, Simen & Strøm, Marte (2017). Children and Careers: How Family Size Affects Parents’ Labor Market Outcomes in the Long Run. Demography.  54(5), s 1773- 1793 . doi: 10.1007/s13524-017-0612-0 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Cools, Sara; Schøne, Pål & Strøm, Marte (2017). Forskyvninger i skolestart: Hvilken rolle spiller kjønn og sosial bakgrunn?. Søkelys på arbeidslivet.  34(4), s 273- 289 . doi: 10.18261/issn.1504-7989-2017-04-03 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Cools, Sara; Fiva, Jon H. & Kirkebøen, Lars Johannnessen (2015). Causal Effects of Paternity Leave on Children and Parents. The Scandinavian Journal of Economics.  117(3), s 801- 828 . doi: 10.1111/sjoe.12113
 • Cools, Sara; Markussen, Simen & Strøm, Marte (2015). Menns og kvinners sykefravær: Hvilken rolle spiller antall barn?. Søkelys på arbeidslivet.  32(4), s 325- 343 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Cools, Sara & Strøm, Marte (2014). Parenthood wage penalties in a double income society. Review of Economics of the Household.  14, s 391- 416 . doi: 10.1007/s11150-014-9244-y Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Cools, Sara & Strøm, Marte (2020). Ønsker om barn – en spørreundersøkelse om fertilitet, arbeidsliv og familiepolitikk. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2020:5. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Cools, Sara; Hardoy, Ines & von Simson, Kristine (2018). Sosial bakgrunn, utdanning, arbeid og stønader til personer under 30 år med nedsatt arbeidsevne. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2018:12. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Cools, Sara & Strøm, Marte (2018). Mellom arbeidsliv og familieliv: Hvilken betydning har arbeidsmarkedssituasjonen for om menn og kvinner velger å få barn?. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2018:13. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. mai 2017 10:04 - Sist endret 2. sep. 2020 08:42