English version of this page

Om oss

Institutt for samfunnsforskning (ISF) er et uavhengig forskningsinstitutt i Oslo. Instituttet bidrar med akademisk kunnskap på områder som er viktige for samfunnsutviklingen.

Institutt for samfunnsforskning er organisert som en stiftelse og har siden etableringen i 1950 spilt en avgjørende rolle for utviklingen av norsk samfunnsforskning.

Instituttet teller nesten 60 faste ansatte, og har som mål å være et ledende forskningsmiljø på områdene samfunnsliv, politikk og arbeidsliv.

Vår forskning er fordelt på syv hovedtema: Arbeid, medier og offentlighet, likestilling, migrasjon og integrering, sivilsamfunn, valg og demokrati og velferd.

Institutt for samfunnsforskning søker å skape et bredt fagmiljø uten skarpe grenser mellom grunnforskning og anvendt forskning. Forskningen skal være faglig uavhengig, nyskapende, samfunnsrelevant og holde et høyt akademisk nivå. Vi legger stor vekt på at forskningen vår skal nå frem i fagfellevurderte publikasjoner og fora.

På ISF er vi stolte av at vår forskning utgjør en forskjell, og at våre resultater vektlegges i politikkutforming og i samfunnsdebatten. Vi jobber aktivt med å formidle våre funn og analyser til beslutningstakere og allmennheten gjennom seminarer, kronikker, og publikasjoner i form av rapporter, tidsskrifter og bøker.

Bilde av instituttets hus i Munthes gate 31, Oslo.
Institutt for samfunnsforskning holder til i Munthes gate 31. Foto: ISF.