English version of this page

Institutt for samfunnsforskning: Arnested og rugekasse

Historisk har Institutt for samfunnsforskning siden etableringen i 1950, og fram til i dag, vært en bidragsyter til nyskapning og nyetableringer.

Erik Rinde, Stein Rokkan og Alf Sommerfelt i 1950. Kilde: Elizabeth Rokkan.

Under og like etter andre verdenskrig vokste Institutt for samfunnsforskning (forkortet ISF) fram. Her skulle det spille en avgjørende rolle i framveksten av samfunnsforskningen i Norge:

Helt fra den tidlige pionerfasen og fram til i dag, har instituttet og forskerne bidratt til oppblomstringen av viktige forskningsmiljø og -organisasjoner i Norge.

Institutt for samfunnsforskning hadde sitt utspring i miljøet rundt blant andre Arne Næss, Vilhelm Aubert, Erik Rinde og Stein Rokkan under og etter andre verdenskrig.

Under krigen hadde Næss og Aubert arbeidet sammen i etterretningsorganisasjonen XU. Rett etter krigen arbeidet denne gruppen med entusiastiske unge intellektuelle også for å få opprettet sosiologi som universitetsfag.

Institutt for samfunnsforskning så dagens lys som følge av nettverksarbeid i de første årene etter krigen, og ved at Erik Rinde og hans far Sigurd Rinde sørget for å gi instituttet et økonomisk fundament. Dermed kunne etableringen av ISF gjennomføres 9. februar 1950.

Les mer om instituttets historie:

Arnested for norsk samfunnsforskning

BOK: Arnested for norsk samfunnsforskning, av Sven Lindblad.

Sven Lindblad: Arnested for norsk samfunnsforskning – Institutt for samfunnsforskning de første tretti årene.

Denne illustrerte jubileumsboken gir først noen glimt fra samfunnsfagenes historie i Norge og forhistorien til etableringen av Instituttet.

Kontakt biblioteket for å kjøpe boken (NOK 198,-)

Erik Rinde og Institutt for samfunnsforskning

Stein Rokkan, Vilhelm Aubert og Tor Bjørklund: Erik Rinde og Institutt for samfunnsforskning. ISF-rapport 1994:13.

Ved Erik Rindes død 28. mai 1994 ble et kapittel i historien om norsk samfunnsforskning definitivt avsluttet. Stein Rokkan, Vilhelm Aubert og Tor Bjørklund har levert hvert sitt bidrag til forståelsen av Erik Rindes innsats for Institutt for samfunnsforskning.

Last ned fulltekst (pdf)

Kunnskap og refleksjon. 50 års samfunnsforskning.

Denne artikkelsamlingen ble gitt ut i forbindelse med instituttets 50-årsjubileum i 2000. Artiklene tar for seg framveksten og utviklingen av forskningen ved instituttet.

Fredrik Engelstad (red.): Kunnskap og refleksjon. 50 års samfunnsforskning. ISF-rapport 2000:2.

Last ned fulltekst (pdf)

Bøker fra ISF i 50 år

Publikasjonen inneholder en annotert bibliografi over bøker utgitt i tilknytning til Institutt for samfunnsforsknings virksomhet i perioden 1950–1999.

Jon Haakon Hustad og Sven Lindblad: Bøker fra ISF i 50 år. En annotert bibliografi med statistikk over instituttets samlede publisering. ISF-rapport 2000:3.

Last ned fulltekst (pdf)

For å kjøpe rapporter i trykket versjon, kontakt biblioteket

 

Publisert 14. juni 2017 15:47 - Sist endret 21. juni 2017 09:16