Forsiden

Nyheter

  • paraplyorg-penger660 Norske paraplyorganisasjoner i skvis? 11. juni 2018 09:17

    En fersk rapport undersøker hva som skjer når paraplyorganisasjoner blir trukket inn i forvaltningen av statlige tilskudd. Gjør det at de havner i press mellom sine medlemmer og det offentlige, eller styrkes tvert imot deres rolle i frivillig sektor?

  • tredjesektor-forside660 Foreslår veikart for bærekraftig frivillig-sektor i Europa 29. mai 2018 08:58

    28,3 millioner årsverk i non-profit organisasjoner, stiftelser, samvirkeforetak og sosiale entreprenører kan påvirkes – i en ny bok viser forskere hvordan man kan sikre bærekraftig utvikling av europeisk frivillig sektor.

Arrangementer

14 aug.

Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor i sosiale medier

Senterets avslutningsrapport

Rapporten Norsk frivillighet: Utviklingstrender og samfunnseffekter oppsummerer forskningen gjort ved senteret de fem siste årene.