Anne Skevik Grødem

Bilde av Anne Skevik  Grødem
English version of this page
Stillingstittel Forsker I
Grad Dr. polit.
Kontakt 920 56 232 a.s.grodem@samfunnsforskning.no

Sosiolog med sterk interesse for velferdsforskning

Anne Skevik Grødem har doktorgrad i sosiologi fra Universitetet i Oslo (2001). Blant de viktigste forskningsinteressene hennes er familiepolitikk, sammenlignende velferdspolitikk, fattigdom og marginalisering, og migrasjon som en utfordring for velferdspolitikken. For tida jobber hun med et prosjekt om den norske pensjonsreformen.

Grødem er nasjonal ekspert i the European Social Policy Network, som er et rådgivende organ for Europakommisjonen, og sitter i programstyret til Norges forskningsråds program HELSEVEL (Bedre og mer effektive helse- og omsorgstjenester).

Emneord: Velferd

Publikasjoner

 • Grødem, Anne Skevik & Kitterød, Hege (2021). Older workers imagining retirement: the collapse of agency, or freedom at last? Ageing & Society. doi: 10.1017/S0144686X20002044. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kitterød, Hege; Grødem, Anne Skevik & Pedersen, Axel West (2021). Kjønnsgap i holdninger til pensjonssystemet – verdikamp eller økonomisk egeninteresse? Tidsskrift for velferdsforskning. doi: 10.18261/issn.2464-3076-2021-03-02.
 • Grødem, Anne Skevik & Kitterød, Hege (2021). Combining Work and Pension in Norway: Gathering Information and Imagining the Future. Nordic Journal of Working Life Studies. doi: 10.18291/njwls.127972. Fulltekst i vitenarkiv
 • Grødem, Anne Skevik & Kitterød, Hege (2021). Retirement anticipation - gendered patterns in a gender-equal society? a study of senior workers in Norway, Journal of Women & Aging. doi: 10.1080/08952841.2021.1944753. Fulltekst i vitenarkiv
 • Trætteberg, Håkon Solbu & Grødem, Anne Skevik (2021). From national activation legislation to local practices in Norway—Why the same law gives diverse practices. International Journal of Social Welfare. doi: 10.1111/ijsw.12513. Fulltekst i vitenarkiv
 • Grødem, Anne Skevik (2021). Vinneren tar alt? Fordelingsvirkninger av det nye norske pensjonssystemet. Søkelys på arbeidsmarkedet. doi: 10.18261/issn.1504-7989-2021-02-02. Fulltekst i vitenarkiv
 • Grødem, Anne Skevik (2020). Arbeidslinja – nå også for 70-åringer? Eldre arbeidstakeres tanker om lønnsarbeid, pensjon og det gode liv. Søkelys på arbeidslivet. 37(4), s. 252–266. doi: 10.18261/issn.1504-7989-2020-04-03. Fulltekst i vitenarkiv
 • Grødem, Anne Skevik & Hippe, Jon Mathias (2020). How Occupational Pensions Shape Extended Working Lives: Gender, Class and Chance after the Norwegian Pension Reform. Work, Employment and Society. s. 1–18. doi: 10.1177/0950017020952619. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hagelund, Anniken & Grødem, Anne Skevik (2019). When metaphors become cognitive locks: occupational pension reform in Norway. Policy & Society: Journal of public, foreign and global policy. 38(3), s. 373–388. doi: 10.1080/14494035.2019.1646070. Fulltekst i vitenarkiv
 • Grødem, Anne Skevik (2019). Hva er rettferdig pensjon? Befolkningens oppfatninger om alderspensjonen i folketrygden. Søkelys på arbeidslivet. 36(4), s. 282–297. doi: 10.18261/issn.1504-7989-2019-04-06. Fulltekst i vitenarkiv
 • Grødem, Anne Skevik (2019). Familier og barn. I Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Hellevik, Tale & Terum, Lars Inge (Red.), Trygd i aktiveringens tid. Gyldendal Akademisk. s. 160–175.
 • Grødem, Anne Skevik & Vilhena, Susana (2019). Samhandling i frontlinjen på NAV-kontoret. I Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Hellevik, Tale & Terum, Lars Inge (Red.), Trygd i aktiveringens tid. Gyldendal Akademisk. s. 294–310.
 • Grødem, Anne Skevik & Terum, Lars Inge (2019). Kommunal inntektssikring. I Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Hellevik, Tale & Terum, Lars Inge (Red.), Trygd i aktiveringens tid. Gyldendal Akademisk. s. 251–268.
 • Grødem, Anne Skevik & Hippe, Jon Mathias (2019). The expertise of politicians and their role in epistemic communities. Policy & Politics. 47(4), s. 561–577. doi: 10.1332/030557319X15662966019989. Fulltekst i vitenarkiv
 • Grødem, Anne Skevik & Hippe, Jon Mathias (2018). Networking, lobbying and bargaining for pensions: trade union power in the Norwegian pension reform. Journal of Public Policy. s. 1–17. doi: 10.1017/S0143814X18000144. Fulltekst i vitenarkiv
 • Grødem, Anne Skevik; Hagelund, Anniken; Hippe, Jon Mathias & Trampusch, Christine (2018). Beyond coverage: the politics of occupational pensions and the role of trade unions. Introduction to special issue. Transfer - European Review of Labour and Research. 24(1), s. 9–23. doi: 10.1177/1024258917747842. Fulltekst i vitenarkiv
 • Pedersen, Axel West; Hippe, Jon Mathias; Grødem, Anne Skevik & Sørensen, Ole Beier (2018). Trade unions and the politics of occupational pensions in Denmark and Norway. Transfer - European Review of Labour and Research. 24(1), s. 109–122. doi: 10.1177/1024258917748873. Fulltekst i vitenarkiv
 • Grødem, Anne Skevik (2017). Family-oriented policies in Scandinavia and the challenge of immigration. Journal of European Social Policy. 27(1), s. 77–89. doi: 10.1177/0958928716673315. Fulltekst i vitenarkiv
 • Grødem, Anne Skevik (2017). Farvel til den barnevennlige velferdsstaten? I Bendiksen, Stian Carstens; Helseth, Sverre & Lundgren, Charlotte (Red.), Oppvekstrapporten 2017. Økte forskjeller - gjør det noe?. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. s. 184–200.
 • Brochmann, Grete & Grødem, Anne Skevik (2017). Den norske modellens møte med innvandring - et regime i endring. I Stamsø, Mary Ann (Red.), Velferdsstaten i endring : Om norsk helse- og sosialpolitikk (3. utg). Gyldendal Akademisk. s. 362–381. Fulltekst i vitenarkiv
 • Grødem, Anne Skevik & Hatland, Aksel (2017). Family and Working Life in the Nordic Countries. I Petersen, Klaus; Kuhnle, Stein; Otsuka, Yoko; Kettunen, Pauli & Kamiko, Akio (Red.), The Nordic Welfare Model: Still Sustainable? Five Exceptions and Policy Cooperation. Minerva Shobou.
 • Hagelund, Anniken & Grødem, Anne Skevik (2017). Build Your Own Pension: Framing Pension Reform and Choice in Newspapers. Journal of Aging & Social Policy. 29(3), s. 218–234. doi: 10.1080/08959420.2016.1242108. Fulltekst i vitenarkiv
 • Grødem, Anne Skevik (2016). Fra Castberg til Solberg: Aleneforsørgernes vekst og fall i norsk sosialpolitikk. Sosiologisk Tidsskrift. 24(4), s. 303–326. doi: 10.18261/issn.1504-2928-2016-04-03. Fulltekst i vitenarkiv
 • Grødem, Anne Skevik (2016). Migration as a Challenge to the Nordic Welfare States. I Veggeland, Noralv (Red.), The Current Nordic Welfare State Model. Nova Science Publishers, Inc.. s. 149–170. Fulltekst i vitenarkiv
 • Grødem, Anne Skevik & Hansen, Inger Lise (2015). Integrating in Homeownerland: The Norwegian housing regime and why it matters for immigrants’ social inclusion. Nordic Journal of Migration Research. 5(3), s. 117–125. doi: 10.1515/njmr-2015-0019. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gautun, Heidi & Grødem, Anne Skevik (2015). Prioritising care services: Do the oldest users lose out? International Journal of Social Welfare. 24(1), s. 73–80. doi: 10.1111/ijsw.12116.
 • Hermansen, Åsmund & Grødem, Anne Skevik (2015). Redusert liggetid blant de eldste : reformeffekt. Sykepleien Forskning. 10(1), s. 24–32. doi: 10.4220/Sykepleienf.2015.53351.
 • Grødem, Anne Skevik & Orupabo, Julia (2015). Gradering av sykmeldinger - hvilke problemer løser det? Søkelys på arbeidslivet. 32(1-2), s. 41–60. Fulltekst i vitenarkiv
 • Grødem, Anne Skevik (2015). De norske trygdene i møte med et europeisk arbeidsmarked. I Bay, Ann-Helén; Hagelund, Anniken & Hatland, Aksel (Red.), For mange på trygd? : Velferdspolitiske spenninger. Cappelen Damm Akademisk. s. 171–189.
 • Grødem, Anne Skevik (2014). A Review of Family Demographics and Family Policies in the Nordic Countries. Verbum. 3, s. 50–66. doi: 10.15388/bjps.2014.3.4871. Fulltekst i vitenarkiv
 • Brochmann, Grete & Grødem, Anne Skevik (2013). Migration and welfare sustainability. The case of Norway. I Brochmann, Grete & Jurado, Elena (Red.), Europe's immigration challenge. Reconciling work, welfare and mobility. I.B. Tauris. s. 59–76. doi: 10.5040/9780755619931.ch-003.

Se alle arbeider i Cristin

 • Arnesen, Daniel; Grødem, Anne Skevik; Ervik, Rune & Eimhjellen, Ivar (2021). Delrapport: Følgeforskning og evaluering av forsøk med fritidskortordninger. Erfaringer fra forsøkskommunenes innføring av Fritidskortet. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Grødem, Anne Skevik (2020). Eldre arbeidstakere med ny teknologi. Kommunikasjon og motivasjon i arbeidslivet under koronatiltakene. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Pedersen, Axel West; Grødem, Anne Skevik; Rasmussen, Magnus Bergli & Wagner, Ines (2019). Inntektssikring for befolkningen i yrkesaktiv alder – en sammenligning av syv nordeuropeiske land. Institutt for samfunnsforskning.
 • Brochmann, Grete & Grødem, Anne Skevik (2019). Absorption Capacity as Means for Assessing Sustainable Immigration. EMN Norway Occasional Paper. European Migration Network Norway.
 • Grødem, Anne Skevik (2019). Pensjon: for komplisert for folk flest? Befolkningens kunnskap om og holdninger til pensjonssystemet. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Pedersen, Axel West; Grødem, Anne Skevik & Wagner, Ines (2019). Trygdepolitikk og trygdemottak i åtte nordeuropeiske land. Institutt for samfunnsforskning.
 • Wagner, Ines & Grødem, Anne Skevik (2018). Sertifisert likestilling: Likelønnsstandarden på Island. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Grødem, Anne Skevik (2017). Norway: Changes in the attendance allowance for parents with severely ill children. European Commission, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion Brussels.
 • Grødem, Anne Skevik (2017). ESPN Thematic Report on Progress in the implementation of the 2013 EU Recommendation on “Investing in children: Breaking the cycle of disadvantage”. Norway 2017. European Commission, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion .
 • Grødem, Anne Skevik (2016). Mandatory activation for recipients of social assistance in Norway. ESPN - European Social Policy Network - Flash Report 2016/6. European Commission. Fulltekst i vitenarkiv
 • Grødem, Anne Skevik (2016). ESPN Thematic Report on work-life balance measures for persons of working age with dependent relatives. European Commission, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion .
 • Fløtten, Tone; Grødem, Anne Skevik & Källsmyr, Karin (2016). Insatser mot barnfattigdom. Nordens Välferdscenter.
 • Grødem, Anne Skevik & Pedersen, Axel West (2015). ESPN Thematic Report on minimum income schemes – Norway (2016). European Commission.
 • Grødem, Anne Skevik (2015). ESPN Flash Report 2015/58 Partial sick leave in Norway: high hopes for social inclusion. European Commission, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion Brussels.
 • Grødem, Anne Skevik; Orupabo, Julia & Pedersen, Axel West (2015). Gradert sykemelding : oppfølging og trygdemottak etter sykepengeperiodens utløp. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bay, Ann-Helén; Breit, Eric; Fossestøl, Knut; Grødem, Anne Skevik & Terum, Lars Inge (2015). Nav som lærende organisasjon. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Grødem, Anne Skevik (2014). Innovasjon og styring i boligsosialt arbeid. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Djuve, Anne Britt & Grødem, Anne Skevik (2014). Innvandring og arbeidsmarkedsintegrering i Norden. Fafo.
 • Fløtten, Tone & Grødem, Anne Skevik (2014). Helhetlige tiltak mot barnefattigdom. En kunnskapsoppsummering. Fafo.
 • Grødem, Anne Skevik; Nielsen, Roy A & Strand, Anne Hege Henden (2014). Unge mottakere av helserelaterte ytelser. Fordelingen mellom offentlig og familiebasert forsørgelse av unge NEET. Fafo.
 • Grødem, Anne Skevik; Hansen, Inger Lise & Sandbæk, Miriam Latif (2013). Boligpolitiske velferdsgevinster. Fafo.

Se alle arbeider i Cristin

 • Grødem, Anne Skevik (2021). Arbeidslinja for bestemødre? KAI-kronikken.
 • Grødem, Anne Skevik (2020). Koronasituasjonen og økt bruk av digitale verktøy. Hvilke konsekvenser har det for eldre arbeidstakere? .
 • Grødem, Anne Skevik (2020). Koronasituasjon og økt bruk av digitale verktøy: Hvilke konsekvenser har det for eldre arbeidstakere? .
 • Grødem, Anne Skevik (2020). Yrkesaktiv etter 55 - Hva vet vi om individuell atferd og tilpasninger og hva virker av arbeidsgivers tiltak? .
 • Grødem, Anne Skevik (2020). Seniorenes tanker om pensjonisttilværelsen- hva forteller de oss om betingelsene for fortsatt yrkesaktivitet? .
 • Grødem, Anne Skevik (2019). Kunnskapsstatus: Hva sier tidligere studier om folks kunnskap om pensjon?
 • Grødem, Anne Skevik (2019). Likelønn i Norge og tiltak mot lønnsdiskriminering.
 • Grødem, Anne Skevik (2019). Har befolkningen tillit til pensjonssystemet? .
 • Grødem, Anne Skevik (2019). Befolkningens kunnskap om pensjonssystemet.
 • Grødem, Anne Skevik (2019). Hvordan få flere i arbeid i Norge?
 • Grødem, Anne Skevik (2019). Progressives facing the “progressive’s dilemma”: acknowledge, reject or redefine? .
 • Grødem, Anne Skevik (2019). Velferd og migrasjon i skandinaviske sosialdemokraters partiprogrammer.
 • Grødem, Anne Skevik (2018). Familiepolitikk i endring? Betydningen av innvandring og integrering.
 • Grødem, Anne Skevik (2018). Den lange reformprosessen, 2001-2018. Aktørene, arenaene og argumentene. .
 • Grødem, Anne Skevik (2018). Hvem har rett til offentlig forsørgelse? Velferdsdebatt etter finanskrise og migrantkrise.
 • Grødem, Anne Skevik (2018). Politikken i pensjonene - den lange reformprosessen.
 • Grødem, Anne Skevik (2018). Politikken i pensjonene - reformprosessen 2001-2018.
 • Grødem, Anne Skevik (2018). Researching Norwegian and Nordic family and child policies.
 • Grødem, Anne Skevik (2018). Tillit og bærekraft: velferdsmodellen i en globalisert verden.
 • Grødem, Anne Skevik (2018). Politikken i pensjonene - den lange pensjonsprosessen.
 • Grødem, Anne Skevik (2018). Likelønn - har Island svaret? .
 • Grødem, Anne Skevik (2018). Den islandske modellen - bør Norge følge etter? .
 • Grødem, Anne Skevik (2018). Likelønnsstandarden på Island.
 • Grødem, Anne Skevik & Hippe, Jon Mathias (2018). Gendering old age pensions: How the shifting private-public mix in pension politics reshape outcomes for men and women.
 • Grødem, Anne Skevik (2018). Nøkkelfunn fra rapporten ""Sertifisert likestilling".
 • Grødem, Anne Skevik (2018). Absorption Capacity as a Means for Assessing Sustainable Migration (Nordic perspectives).
 • Grødem, Anne Skevik & Hippe, Jon Mathias (2018). Samspillet mellom folketrygdpensjonen og arbeidsmarkeds-baserte pensjoner i Norge: politiske prosesser og utfall. I Forskningsrådet, NFR (Red.), Evaluering av pensjonsreformen - EVAPEN : avslutningskonferanse, artikler fra prosjektene. Norges forskningsråd. s. 3–20.
 • Grødem, Anne Skevik (2018). Hvordan få flere i arbeid i Norge?
 • Grødem, Anne Skevik (2017). Integrasjon og tillit.
 • Grødem, Anne Skevik (2017). Lav sysselsetting blant innvandrere i Norge. Årsaker og konsekvenser.
 • Grødem, Anne Skevik & Hippe, Jon Mathias (2017). Gendering old age pension reform: how private pension schemes reshape outcomes for men and women.
 • Grødem, Anne Skevik & Hagelund, Anniken (2017). How some reform attempts succeed while others fail – a comparative analysis of two pension reform processes in one country.
 • Grødem, Anne Skevik (2017). Migrasjon som utfordring for den norske velferdsmodellen.
 • Grødem, Anne Skevik (2017). Etter gullalderen. Fra generøs velferdsstat til nidkjær aktiveringsstat?
 • Grødem, Anne Skevik (2017). Høy migrasjon som utfordring for velferdsstaten: Integrasjon, samhold og tillit.
 • Grødem, Anne Skevik & Hippe, Jon Mathias (2017). Vekst i europeiske tjenestepensjoner – markeds- eller fagforeningsmakt?
 • Grødem, Anne Skevik (2017). Ingen brenning av bildekk. Den politiske prosessen fram til pensjonsreformen 2011.
 • Grødem, Anne Skevik (2017). Integrasjon og tillit. Refleksjoner over NOU 2017:2.
 • Grødem, Anne Skevik (2017). Ingen brenning av bildekk. Den politiske prosessen fram til pensjonsreformen 2011.
 • Grødem, Anne Skevik & Hippe, Jon Mathias (2017). 'I fought the bureaucracy and the bureaucracy won.' Å gjenvinne kontrollen over et pensjonssystem i drift.
 • Grødem, Anne Skevik (2015). I hjertet av velferdsstaten. En invitasjon til institusjonell etnografi. Anmeldelse av bok redigert av Karin Widerberg. Tidsskrift for samfunnsforskning. 56(4), s. 507–510.
 • Gautun, Heidi & Grødem, Anne Skevik (2015). Prioritising Care Services: Do the Oldest Users Lose Out.
 • Gautun, Heidi & Grødem, Anne Skevik (2014). "Prioritizing care services: Do the oldest users lose out?".
 • Grødem, Anne Skevik (2014). Nav - med brukeren i sentrum? Tidsskrift for samfunnsforskning. 55(2), s. 245–248.
 • Sandlie, Hans Christian & Grødem, Anne Skevik (2013). Avslutning. I Sandlie, Hans Christian & Grødem, Anne Skevik (Red.), Bolig og levekår i Norge 2012. NOVA. s. 135–155.
 • Grødem, Anne Skevik & Sandlie, Hans Christian (2013). Innledning. I Sandlie, Hans Christian & Grødem, Anne Skevik (Red.), Bolig og levekår i Norge 2012. NOVA. s. 11–30.
 • Gautun, Heidi & Grødem, Anne Skevik (2013). Prioritizing care services: Do the oldest users lose out?

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. mai 2017 10:04 - Sist endret 3. jan. 2019 16:21