Hvem stemmer på hvilket parti?

Vi har destillert 60 år med valgundersøkelser ned til enkle grafer: Hvilke velgergrupper stemmer på de ulike partiene? Og i hvilke saker synes de at partiene har den beste politikken?

Vi ved Institutt for samfunnsforskning har gjennomført store spørreundersøkelser i forbindelse med alle stortingsvalg siden 1957 (unntatt i 1961). Dette har gitt oss en unik database med informasjon om blant annet hvordan de ulike partienes velgergrupper er sammensatt og hvilke partier som velgerne synes har den beste politikken på ulike saksfelt.

I forkant av årets stortingsvalg har vi gått gjennom tallene våre og laget en lettfattelig oversikt over hvem som i størst grad stemmer på hvert av partiene som sitter på Stortinget i dag.

Hvem stemmer på....

Ap    FrP   Rødt

Sp Høyre MDG

Venstre SV KrF

 

Publisert 4. sep. 2021 20:35 - Sist endret 4. sep. 2021 21:04