Medier, helse og makt

Hvilke stemmer slipper til, hva er strategiene bak og hvilke konsekvenser får medienes dekning av helse og sykdom?

Hva skjer bak kulissene når mediene dekker helse og sykdom? Hvordan jobber mektige interessegrupper for å påvirke vinklinger og fremme sitt budskap? Hvilke stemmer lyttes til, hvilke rammer får de – og hvem tjener på medieoppmerksomheten?

På dette seminaret presenterer forskningsprosjektet Helsekommunikasjonsregimer i mediene: Mening og makt (2017-21) sine funn og konklusjoner, og inviterer sentrale aktører fra medier og interesseorganisasjoner til debatt.  

I første del beskriver forskerne hva som kjennetegner helsedekningen i norske medier, og hvordan enkelthistorier og personlige sykdomserfaringer har blitt en nøkkel for interessegrupper som vil nå gjennom i mediene. .

I andre del belyser vi hvordan det oppleves å dele sykdomserfaringer – i ulike typer medier, i ulike stadier av sykdom, over tid og under behandling. Hva står på spill når medisinsk etikk møter journalistiske prinsipper? Hva skjer når mediene følger pasienter og pårørende inn i terapirom og sykehusavdelinger?

Påmelding innen 20. oktober.

Klikk her for å melde deg på

Program

  • 08.30–09.00: Kaffe og frukt
  • 09.00–09.10: Medier, helse og makt – velkommen (ved prosjektleder Kjersti Thorbjørnsrud, Institutt for Samfunnsforskning, ISF) 
  • 09.10–09.30: Helse og sykdom i mediene: Dominerende framstillinger, særnorske trekk (ved Tine Ustad Figenschou, OsloMet)
  • 09.30–09.50: Bak overskriftene: Strategisk synlighet, nettverk og innflytelse (ved Nanna Alida Fredheim, ISF)
  • 09.55–10.45: Panelsesamtale om hva mediestrategier og lobbyvirksomhet betyr for hvem som har makt i helse-Norge. Med Anne Lise Ryel (tidligere statssekretær og generalsekretær Kreftforeningen), Espen Snipstad (Legemiddelindustrien), Markus Moe (Dagens Medisin) og Anne-Karin Kolstad (HivNorge) (samtalen er ledet av høyskolelektor Ketil Raknes, Høyskolen Kristiania).
  • 10.45–11.15: Pause - lett bevertning
  • 11.15–11.35: Å dele erfaring med sykdom i mediene – over tid og på tvers av medier (ved Espen Ytreberg, Universitetet i Oslo)
  • 11.35–12.00: Når mediene blir med helt inn: TV-produksjoner fra helseinstitusjoner og terapirom (ved Kjersti Thorbjørnsrud, ISF)
  • 12.00–12.45: Panelsamtale med Per Arne Kalbakk (etikkredaktør NRK), Linn Amundsen (TV og dokumentarfilmprodusent i Zacapa Film), professor i helseetikk Reidun Førde fra Universitetet i Oslo, og psykolog og forfatter Hedvig Montgomery (samtalen er ledet av professor Trine Syvertsen fra Universitetet i Oslo)

Påmelding:

Publisert 1. okt. 2021 11:58 - Sist endret 21. okt. 2021 21:13