Tanja Storsuls blogg

bilde av to personer som samarbeider
Publisert 12. apr. 2019 09:17

Samfunnsutfordringene er sammensatte og krever kunnskap på tvers av disiplingrenser. Det skjer mye bra i norsk forskning, men Norge kan og bør bli enda bedre på tverrfaglig forskning.

bilde av ikoner for forskning
Publisert 30. jan. 2019 13:55

Norge har bare ett forskningsråd. Det betyr at hvordan dette rådet håndterer mangfold er ekstra viktig. Nå endrer Forskningsrådet styrestruktur og måten de behandler søknader på. Det gir en god anledning til å tenke over hvordan de skal håndtere mangfoldet i sektoren. Her er tre råd til Forskningsrådet om akkurat det.

Publisert 10. des. 2018 13:51

En fersk evaluering viser at norsk samfunnsvitenskap holder god internasjonal standard. Det er flott! Men evalueringa ville vært mer interessant og mer nyttig hvis den ikke hadde så sterk slagside.

Publisert 3. des. 2018 12:39

Strategien for å gjøre mer forskning åpent tilgjengelig tar nå noen kloke grep. Nå kan vi begynne å diskutere ikke bare for og mot Plan S, men også hvordan målene om åpen tilgang kan nås.

bilde av et institutt som balanserer på en huske
Publisert 27. nov. 2018 08:39

Når en ny instituttpolitikk skal utformes er det viktig å ivareta mangfoldet i sektoren. En felles instituttpolitikk må derfor være differensiert.

Om bloggen

En blogg om forskning og politikk, og særlig forskningspolitikk av tidligere professor i medievitenskap Tanja Storsul.