Valgforskning.no – ny nettside fra Valgforskningsprogrammet med velgerprofiler og viktige valgsaker over tid

I dag lanserer ISF Valgforskning.no. Den nye nettsiden viser blant annet valgresultater, trender og utvikling av velgernes viktigste saker samt kjennetegn ved de ulike partienes velgere. Tallene kommer fra Valgforskningsprogrammets data som strekker seg tilbake til 1957. 

Illustrasjon av et kakediagram og et Norges-kart med valgdata, med www.valgforskning.no skrevet på toppen.

Var valget i 2021 et klimavalg? Når ble innvandring en viktig velgersak? Bryr velgerne seg egentlig om boligpolitikk? Hvem er en typisk Høyre-velger? Svarene finnes på valgforskning.no.  

Besøk valgforskning.no.

Nyttig oversikt og enkelt analyseverktøy 

Valgforskning.no er lett å bruke og inneholder pålitelige velgerdata samt analyseverktøy. Nettsiden vil være nyttig for politikere, forskere, journalister og andre med interesse for politikk. Den kan også fungere som undervisningsressurs for skoler og universiteter. 

Valgforskning.no gir lett tilgang til noen av de viktigste resultatene fra valgforskningen gjennom mer enn 60 år. Jeg har selv savnet en god oversikt over alle stortingsvalgene i denne perioden, og det får jeg nå på vår nye nettside, sier Johannes Bergh, leder av Valgforskningsprogrammet. 

Solide forskningsdata 

Datagrunnlaget er hentet fra Valgforskningsprogrammets undersøkelser ved valg i Norge fra 1957 frem til siste valg. Det legges betydelige ressurser i å samle inn data som i størst mulig grad representerer mangfoldet av norske velgere.

Helt siden 1957 har programmet stilt et landsrepresentativt utvalg av norske velgere en rekke spørsmål om holdninger, stemmegivning, politiske saker med mer. Siden 1997 har programmet i tillegg stilt spørsmål om hvilke partier velgerne mener har best politikk på enkelte saker, såkalt sakseierskap. 

Valgforskning ved Institutt for samfunnsforskning 

Valgforskningsprogrammet ved Institutt for samfunnsforskning bidrar med et viktig kunnskapsgrunnlag for å forstå den politiske utviklingen i Norge. Programmet studerer i hovedsak velgernes holdninger og adferd, men dekker også områder som politisk representasjon, valgordninger, internettvalg, folkeavstemninger, politiske partier og politiske institusjoner på nasjonalt og lokalt nivå.  

Utforsk valgforskning.no

Emneord: Valg og demokrati Av Nina Urholt
Publisert 18. aug. 2022 09:33 - Sist endret 18. aug. 2022 09:40