Ny artikkel i Søkelys på arbeidslivet

I artikkelen «Lokale verneombuds rolle i topartssamarbeidet om forebyggende arbeidsmiljø» undersøker forfatterne hvordan lokale verneombud samarbeider med tillitsvalgte og ledere om forebyggende arbeidsmiljøarbeid. Artikkelforfatterne er Sylvi Thun, Lisbeth Øyum og Marte P. Buvik. Alle er forskere ved SINTEF Digitals avdeling Teknologiledelse. 

Skjermdump av Søkelys på arbeidslivets forside. Logo på rød bakgrunn.

Verneombudenes rolle som suksessfaktor i innsats for inkluderende arbeidsliv 

Partssamarbeid om forebyggende arbeidsmiljø er et viktig innsatsområde i intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen), men verneombudenes rolle i dette arbeidet har vært lite studert. I denne artikkelen presenterer forfatterne funn fra en studie av hvordan lokale verneombud arbeider sammen med ledere og tillitsvalgte i virksomheter der man mener å ha oppnådd gode resultater i dette arbeidet. Et hovedfunn er at verneombudene har deltatt i større deler av dialogen mellom tillitsvalgte og ledere enn det som handler om arbeidsmiljø. Eksempler på tema i dialogene er oppfølging av sykefravær, nærværsarbeid og endringer i organiseringen av arbeidsprosesser.  

Samarbeid er avgjørende for å lykkes i arbeidsmiljøarbeidet 

Mens tidligere studier har vist at verneombudenes rolle ofte er av en mer reaktiv karakter, finner denne studien at verneombudene også tar rollen som en utviklingsaktør. Samarbeidet mellom ledelse, tillitsvalgte og verneombud kjennetegnes av strukturert dialog gjennom faste møtetidspunkter og en felles forståelse av at det er partene som «eier» arbeidsmiljøutfordringene og må samarbeide om å løse dem. Ledere, tillitsvalgte og verneombud anerkjente og respekterte hverandres roller og at disse ga innsikt i de ansattes arbeidshverdag fra forskjellige vinkler. Partene hadde også tillit til hverandres kompetanse og delte relevant informasjon om arbeidsmiljøsituasjonen.  

Forfatterne understreker at selv om god ledelse er en nøkkelfaktor i forebyggende arbeidsmiljøarbeid, er det evnen til å samarbeide om arbeidsmiljøspørsmål med tillitsvalgte og verneombud, som er avgjørende for å lykkes godt i dette arbeidet.  

Intervjuer fra norske virksomheter med gode resultater 

Analysene i artikkelen er basert på kvalitative intervjuer med ledere, tillitsvalgte og verneombud fra et utvalg av virksomheter i Norge, der man har jobbet godt med det forebyggende vernearbeidet, og der partssamarbeidet har vært en viktig faktor for å lykkes. 

Les hele artikkelen her.

Forfattere 

  • Sylvi Thun, forsker ved SINTEF Digital avd. Teknologiledelse 

  • Lisbeth Øyum, seniorforsker ved SINTEF Digital avd. Teknologiledelse 

  • Marte P. Buvik, seniorforsker ved SINTEF Digital avd. Teknologiledelse 

Emneord: Arbeid
Publisert 31. aug. 2022 10:20 - Sist endret 31. aug. 2022 10:20