English version of this page
Pågående prosjekt

Shipping Off Labour: Changing Staffing Strategies in Globalized Workplaces

Endrede arbeidskraftstrategier i et globalisert marked.

Prosjektperiode Oktober 2020 - oktober 2024
Oppdragsgiver Norges forskningsråd
Prosjektnr. 10410
Prosjektleder Ines Wagner
Skipsverft

Foto: Michal Mrozek/Unsplash

Prosjektbakgrunn

Skipsverftsindustrien framstilles ofte som selve symbolet på økonomisk globalisering. Verft basert nord og vest i Europa har i en årrekke satt ut deler av produksjonen til land som Polen og Romania. I tillegg er det omfattende bruk av arbeidskraft fra disse landene, eksempelvis i norske verft. Dette fører ofte til en splittelse av arbeidsstokken, der majoriteten av de utenlandske arbeidstakerne har midlertidige og mer usikre ansettelsesforhold enn det som er vanlig for hjemlandets arbeidskraft. 

Samtidig fører teknologiske endringer og strengere utslippskrav til nye produksjonsmåter, og dermed endrede arbeidskraftstrategier.

Vi har begrenset kunnskap om hva som er avgjørende når industrien skal skaffe bemanning i et utvidet europeisk indre marked, i kombinasjon med miljøkrav og ny teknologi.

Prosjektformål

Et overordnet spørsmål er i hvilken grad økonomisk integrering mellom øst og vest i Europa har ført til mobilitet på tvers av landegrensene og en mindre enhetlig produksjon, ved for eksempel økt bruk av underleverandører. Nærmere bestemt vil vi i dette prosjektet undersøke 

  • hvordan EUs utvidelse med nye medlemsland i 2004 og 2007 påvirker produksjon og arbeidskraftstrategier
  • hvordan endringer forhandles mellom partene i arbeidslivet
  • hvordan teknologiske nyvinninger påvirker sammensetningen av arbeidskraften.

Prosjekttilnærming

Prosjektet vil i hovedsak basere seg på kvalitative case-studier i Norge, Tyskland, Italia, Polen og Romania. Vi stiller spørsmål om bedriftsstruktur, endringer i arbeidsstokken som følge av arbeidsinnvandring, bruk av teknologi og samarbeid mellom partene i arbeidslivet lokalt. Et annet interessant spørsmål er om forholdet mellom arbeidslivets parter på nasjonalt bransjenivå påvirkes av nye bemanningsstrategier i verftene.

I tillegg til casestudiene ser vi nærmere på hvordan europeiske reguleringer virker inn på arbeidskraftstrategier i ulike deler av det indre markedet.

Deltakere

DeltakerGrad TelefonE-post
Ines Wagner Forsker II Ph.d. 907 82 170 ines.wagner@samfunnsforskning.no
Jon Erik Dølvik (FAFO)
Anne Mette Ødegaard (FAFO)
Karen Jaehrling (University Duisburg Essen)
Frederic Huettenhoff (University Duisburg Essen)
Guglielmo Meardi (Scuola Normale Superiore Firenze)
Devi Sacchetto (University of Padova)
Aurora Trif (Dublin City University Business School)
Jan Czarzasty (Warsaw School of Economics)
Horacy Debowski (Warsaw School of Economics)
Tosten Mueller (European Trade Union Institute)
Emneord: Arbeid, Migrasjon
Publisert 11. aug. 2020 12:49 - Sist endret 12. aug. 2020 09:09