English version of this page
Avsluttet prosjekt

Pathways to Integration: The Second Generation in Education and Work in Norway

Prosjektperiode 2015 - 2018
Oppdragsgiver Norges forskningsråd
Prosjektnr. 10112
Prosjektleder Arnfinn H. Midtbøen

Formål

Innvandringens langsiktige konsekvenser for det norske samfunnet defineres i stor grad av om deres etterkommere inkorporeres i arbeids- og samfunnslivet. Blir etterkommerne kanalisert inn i marginaliserte posisjoner? Eller får de relevant arbeid og posisjoner tilsvarende deres prestasjoner i utdanningssystemet, slik at etnisk bakgrunn på sikt vil spille en mindre sentral rolle i å definere menneskers livssjanser?

I dette prosjektet vil en tverrfaglig sammensatt gruppe av sosiologer, økonomer og antropologer studere veier til integrasjon blant etterkommere av innvandrere i Norge.

Prosjekttilnærming

Prosjektet har fire hoveddeler. For det første undersøker vi betydningen av økonomiske konjunkturer ved foreldrenes innvandringstidspunkt for barnas integrasjon på arbeidsmarkedet. For det andre studerer vi uttellingen av karakterer, samt hvordan familieforhold og transnasjonale ekteskap påvirker sysselsettingsmønstre blant etterkommere. For det tredje undersøker vi om det pågår en form for elitedannelse blant leger, advokater og økonomer innad i etterkommergenerasjonen, og hva som kjennetegner denne elitens veier til lederposisjoner. For det fjerde studerer vi veier inn og ut av arbeidsmarkedet for etterkommere som velger en yrkesfaglig utdanning.

De to første delene bygger på analyser av registerdata, de to siste på omfattende kvalitative casestudier. Prosjektet vil bidra med ny og policy-relevant kunnskap om integrasjonsprosesser og de langsiktige effektene av innvandring på det norske samfunnet.

Prosjektets tredje del inngår som ledd i en pågående, komparativ studie om elitedannelse blant etterkommere av innvandrere i Nederland, Tyskland, Frankrike, Italia, Sverige og USA. Dette prosjektet ledes av professor Maurice Crul ved Erasmus-universitetet i Rotterdam. Professor Crul er også del av det norske prosjektets internasjonale, rådgivende gruppe, sammen med Professor Richard Alba ved City University of New York og Dr. Katharine Charsley ved Universitetet i Bristol.

Brosjyre

Bilder spreads

Klikk her om du vil lese brosjyren i PDF-format

Medieklipp

Seminar: Se opptak fra seminaret Pathways to integration, på engelsk (livestream.com), 15. november 2018.

Deltakere

Ragni Hege Kitterød Dr. polit. Forsker I 950 50 375 Send e-post
Hilde Lidén Dr. polit. Forsker I 951 23 660 Send e-post
Arnfinn H. Midtbøen Ph.d. Førsteamanuensis, Forsker I 920 82 553 Send e-post
Marjan Nadim Ph.d. Forsker I 916 09 108 Send e-post
Julia Orupabo Ph.d. Forsker II 976 66 787 Send e-post
Marianne Røed Dr. polit. Forsker I 480 39 594 Send e-post
Pål Schøne Dr. polit. Forsker I 986 22 125 Send e-post
Janis Umblijs Ph.d. Forsker II 925 27 810 Send e-post
Jørn Ljunggren
Sahra Ali Abdullahi Torjussen

Publikasjoner

 • Arnfinn Haagensen Midtbøen & Marjan Nadim (2021). Navigating to the Top in an Egalitarian Welfare State: Institutional Opportunity Structures of Second-generation Social Mobility. International Migration Review.
 • Ragni Hege Kitterød & Marjan Nadim (2020). Embracing gender equality: Gender-role attitudes among second-generation immigrants in Norway. Demographic Research.  42, s 411- 440
 • Jørn Ljunggren & Julia Orupabo (2020). Moving beyond: narratives of higher educational aspirations among descendants of immigrants in vocational training. British Journal of Sociology of Education.  41, s 701- 716
 • Sara Cools & Pål Schøne (2019). Overgang fra utdanning til arbeid blant høyt utdannede etterkommere av innvandrere. Tidsskrift for samfunnsforskning.  60, s 140- 165
 • Lincoln Quillian; Anthony Heath; Devah Pager; Arnfinn Haagensen Midtbøen; Fenella Fleischmann & Ole Hexel (2019). Do Some Countries Discriminate More than Others? Evidence from 97 Field Experiments of Racial Discrimination in Hiring. Sociological Science.  6, s 467- 496
 • Arnfinn Haagensen Midtbøen & Marjan Nadim (2019). Ethnic niche formation at the top? Second-generation immigrants in Norwegian high-status occupations. Ethnic and Racial Studies.  42, s 177- 195
 • Arnfinn Haagensen Midtbøen & Ragni Hege Kitterød (2019). Beskytter assimilering mot diskriminering? Opplevd diskriminering blant innvandrere og etterkommere av innvandrere i det norske arbeidslivet. Norsk sosiologisk tidsskrift.  3, s 353- 371
 • Marjan Nadim (2017). Familien som ressurs eller hinder? Etterkommerkvinners deltagelse i arbeid. Norsk sosiologisk tidsskrift.  1, s 35- 52
 • Arnfinn Haagensen Midtbøen (2017). Innvandringshistorie som faghistorie: Kontroverser i norsk migrasjonsforskning. Nytt Norsk Tidsskrift.  34, s 130- 149
 • Arnfinn Haagensen Midtbøen (2016). The making and unmaking of ethnic boundaries in the public sphere: The case of Norway. Ethnicities.  18, s 344- 362

Se alle arbeider i Cristin

 • Aud Korbøl & Arnfinn Haagensen Midtbøen (2018). Den kritiske fase. Innvandring til Norge fra Pakistan 1970-1973. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215030210.  328 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Arnfinn Haagensen Midtbøen (2019). Etterkommere av innvandrere i Norge: Mobilitet, assimilering, diskriminering.

Se alle arbeider i Cristin

 • Arnfinn Haagensen Midtbøen (2021). Strukturell rasisme i en strukturelt inkluderende velferdsstat?. Tidsskrift for samfunnsforskning.  62, s 106- 115
 • Arnfinn Haagensen Midtbøen (2021). Strukturell rasisme på norsk. Klassekampen.
 • Julia Orupabo & Jørn Ljunggren (2020). Yrkesfag – en alternativ vei til integrering. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Lincoln Quillian & Arnfinn Haagensen Midtbøen (2019). Do Some Countries Discriminate More than Others?. NCCR on the move - blog.
 • Sara Cools & Pål Schøne (2019). Utdanningssted forklarer ulikhet på toppen av yrkeshierarkiet. Dagens næringsliv.
 • Arnfinn Haagensen Midtbøen (2019). Utdanning og arbeid: Etterkommere av innvandrere dominerer både topp og bunn. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Ragni Hege Kitterød (2018). En symmetrisk familiemodell - en selvfølge blant unge etterkommere?.
 • Arnfinn Haagensen Midtbøen (2018). Innvandringsforskningen som ble lagt bort. Morgenbladet.
 • Arnfinn Haagensen Midtbøen (2017). Innvandringshistorie som faghistorie: Kontroverser i norsk migrasjonsforskning.
 • Arnfinn Haagensen Midtbøen (2017). Et innvandringsparadoks?. Morgenbladet.

Se alle arbeider i Cristin

Emneord: Arbeid, Likestilling, Migrasjon
Publisert 10. aug. 2015 14:24 - Sist endret 23. mars 2020 09:47