English version of this page
Pågående prosjekt

Downplaying difference? How ethnic minorities navigate discrimination in Norway (NAVIGATE)

Norsk tittel: Nedtone forskjellighet? Etniske minoriteters håndtering av diskriminering i Norge

Prosjektperiode 2021 - 2025
Oppdragsgiver Norges forskningsråd
Prosjektnr. 10473 / NFR: 313682
Prosjektleder Julia Orupabo

Prosjektbakgrunn – Diskriminering i ansettelsesprosesser

Diskriminering bryter med de mest grunnleggende verdiene i moderne samfunn. Selv i egalitære velferdsstater som Norge, vet vi at etniske minoriteter utsettes for diskriminering i ansettelsesprosesser. Det vi derimot ikke vet så mye om, er hvordan minoriteter responderer på og håndterer denne realiteten.

Prosjektformål – Konsekvenser for minoriteter

Et hovedformål med NAVIGATE er å bidra med systematisk kunnskap om konsekvensene av diskriminering for minoriteters valg og muligheter i det norske arbeidsmarkedet.

Spørsmål

Det er tre overordnede spørsmål som skal besvares i prosjektet:

 • Påvirker erfaringer med og forventninger om diskriminering hvor minoriteter søker på jobb – er det sånn at de orienterer seg mot deler av arbeidsmarkedet som fremstår som inkluderende og mangfoldige?
 • Påvirker erfaringer med og forventninger om diskriminering hvordan minoriteter fremstiller seg selv i jobbsøkingen – nedtoner de eller skjuler de sin minoritetsbakgrunn?
 • Hva er konsekvensene av minoriteters strategier for å unngå diskriminering? Hva er de potensielt negative konsekvensene når det gjelder deres opplevelse av selvverdi og tilhørighet til det norske samfunnet? Og hva er de potensielt positive konsekvensene når det gjelder deres muligheter på arbeidsmarkedet?

Prosjekttilnærming – tre arbeidspakker

Prosjektet er organisert i tre arbeidspakker som skal undersøke selvseleksjonsprosesser over hele karriereløpet.

Med utgangspunkt i eksperimentelle og kvalitative data, fokuserer vi i den første arbeidspakken på selve jobbsøkerfasen, og utforsker forholdet mellom synlige forskjeller (hudfarge, religiøse plagg) og hvilke strategier minoriteter bruker for å unngå diskriminering.

Med utgangspunkt i kvantitative data, fokuserer den andre arbeidspakken på overgangen mellom høyere utdanning og arbeidsmarkedet, og undersøker om det å bytte til et norskklingende navn spiller en rolle for minoriteters arbeidsmarkedsutfall.

Den siste arbeidspakken bygger på både kvalitative og kvantitative data og fokuserer på konsekvensene av erfaringer med diskriminering i en arbeidsmarkedskontekst. Prosjektgruppen er tverrfaglig og består av både sosiologer, samfunnsøkonomer og psykologer.

Prosjektbanken (NFR)

Downplaying difference? How ethnic minorities navigate discrimination in Norway - Prosjektbanken (forskningsradet.no)

Personvern

Rettigheter til dem vi behandler opplysninger om, er beskrevet i vår personvernerklæring under Dine rettigheter. For mer informasjon se Personvern og etikk i vår forskning. For spørsmål om behandling av personvernopplysninger i dette prosjektet, kontakt ISFs personvernombud.

Deltakere

DeltakerGrad TelefonE-post
Marjan Nadim Forsker I Ph.d. 916 09 108 marjan.nadim@samfunnsforskning.no
Julia Orupabo Forsker II Ph.d. 976 66 787 julia.orupabo@samfunnsforskning.no
Janis Umblijs Forsker II Ph.d. 925 27 810 janis.umblijs@samfunnsforskning.no
Ida Drange (OsloMet)
Håvard Helland (OsloMet)
Arnfinn H. Midtbøen (UIO)
Jonas Kunst (UIO)
Aino Petterson (UIO)

Publikasjoner

 • Kunst, Jonas R.; Dovidio, John F.; Bailey, April & Obaidi, Milan (2022). The Way They Look: Phenotypic Prototypicality Shapes the Perceived Intergroup Attitudes of In- and Out-group Members. Journal of Experimental Social Psychology. doi: 10.1016/j.jesp.2022.104303.
 • Andersson, Mette & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2022). Rasisme og diskriminering. I Frønes, Ivar & Kjølsrød, Lise (Red.), Det norske samfunn : bind 2. Gyldendal Akademisk. s. 230–253.
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2022). Rasisme på norsk: Begreper og realiteter, Rasisme : Fenomenet, forskningen, erfaringene. Universitetsforlaget. s. 25–41.
 • Orupabo, Julia; Vassenden, Anders & Handulle, Ayan Abdi Mohamoud (2022). Å redde hvite folks ansikt : Ritualer og makt i rasialiserte situasjoner, Rasisme : Fenomenet, forskningen, erfaringene. Universitetsforlaget. s. 318–332.
 • Kunst, Jonas R.; Kirkøen, Jannicke & Mohamdain, Onab (2022). Hacking attractiveness biases in hiring? The role of beautifying photo-filters. Management Decision. doi: 10.1108/MD-06-2021-0747. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nadim, Marjan (2022). Eksplisitt rasisme til hverdags: Unge muslimers opplevelser av rasisme på nettet, Rasisme : Fenomenet, forskningen, erfaringene. Universitetsforlaget. s. 317–331.
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Quillian, Lincoln (2021). Forbigående fenomen eller permanent virkelighet? Etnisk diskriminering i arbeidsmarkedet på tvers av tid, sted og generasjoner. Søkelys på arbeidslivet. 38(3-4), s. 182–196. doi: 10.18261/issn.1504-7989-2021-03-04-02. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Orupabo, Julia (2022). Etnisk mangfold og lønnsomhet.
 • Orupabo, Julia (2022). Drømmen om høyere utdanning: Innvandrerdriv, diskriminering og ønsker om anerkjennelse.
 • Orupabo, Julia; Vassenden, Anders & Handulle, Ayan Abdi Mohamoud (2022). Saving the white guys’ face: Unpacking the invisible labour behind non-responses to racial stigmatization.
 • Nadim, Marjan (2022). Making Sense of The Extreme: Young Muslims’ understandings of online racism.
 • Nadim, Marjan (2022). Making Sense of Hate: Young Muslims’ understandings of online racism in Norway.
 • Nadim, Marjan (2022). Making Sense of Hate: Young Muslims’ understandings of online racism in Norway.
 • Nadim, Marjan (2022). Norsk eller ikke norsk? - Å være norsk rommer mye mer i dag enn før. [Avis]. Avisa Oslo.
 • Orupabo, Julia (2022). Å håndtere rasisme og diskriminering i arbeidsmarkedet.
 • Orupabo, Julia (2022). Hva er et interseksjonelt perspektiv? .
 • Orupabo, Julia (2022). Rasismen påvirker selvforståelsen. [Radio]. Verdibørsen P2.
 • Orupabo, Julia & Nadim, Marjan (2021). Lønnsomt eller brysomt mangfold?
 • Nadim, Marjan (2021). Rasismens utbredelse.
 • Nadim, Marjan (2021). Rasismens konsekvenser.
 • Orupabo, Julia (2021). U/Synlig. Hverdagsrasisme i Norge.
 • Orupabo, Julia (2021). Spranget fra hvem som er rasist, til når, hvor og hvordan. Tidsskrift for samfunnsforskning. 62(1), s. 116–120. doi: 10.18261/issn.1504-291X-2021-01-10. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

Emneord: Arbeid, Migrasjon, Etnisitet
Publisert 27. sep. 2021 13:43 - Sist endret 27. sep. 2021 14:42