English version of this page
Pågående prosjekt

Integreringsbarometeret

Holdninger til innvandring og integrering i Norge 2018.

Prosjektperiode Juli 2017 - juni 2018
Oppdragsgiver Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
Prosjektnr. 10254
Prosjektleder Jan-Paul Brekke
logo for integreringsbarometeret

Prosjektbakgrunn

IMDis Integreringsbarometer har vært en viktig kilde til å forstå befolkningens holdninger til innvandring og integrering de siste drøye femten årene. Etter tidligere å ha stått for store deler av gjennomføringen selv, ønsker nå Direktoratet at Institutt for samfunnsforskning skal videreføre og videreutvikle barometeret. Dette innebærer blant annet at undersøkelsen forankres i forskning og at tallmaterialet som produseres blir gjenstand for mer omfattende analyser enn tidligere versjoner.

Siste runde med IMDis Integreringsbarometer ble gjennomført i 2013/2014. Mye har skjedd på innvandringsfeltet siden den gang. Stikkord her er de rekordhøye asyltallene i 2015, økt fokus på sikkerhet og terror, diskusjoner om parallelsamfunn, velferdsstat og tillit. Nå står innvandring og integrering øverst på den norske (og den internasjonale) politiske dagsorden.

Problemstillinger

På bakgrunn av en omfattende surveyundersøkelse spør vi om hendelsene og debattene de siste årene har endret befolkningens holdninger, men også hva som mer allment påvirker folks holdninger til innvandring og integrering.

I denne runden av barometeret har vi blant annet sett nærmere på holdningene til ulike typer innvandring (flukt, arbeid, familie), befolkningens stereotypier, opplevelse av nye fellesskap.

Metode

Studien var basert på en survey gjennomført i et befolkningsutvalg høsten 2017. Nettoutvalget besto av 3000 respondenter. Utvalget ble trukket fra TNS Kantars webpanel. En rekke spørsmål er holdt like som sist runde (2013/2014), noe som kan åpne for å studere utviklingen i holdninger over tid.

Rapport og vedlegg

Brekke, Jan-Paul & Mohn, Ferdinand A (2018). Holdninger til innvandring og integrering i Norge: Integreringsbarometeret 2018. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2018:8.

Vedlegg 1: Spørreskjema og utvalg

Vedlegg 2: Regresjoner

Vedlegg 3: Tidligere undersøkelser i Norge, Sverige og Danmark

Hovedfunn og grafikk: Integreringsbarometeret 2018

Videoer: Integreringsbarometeret 2018

Deltakere

Johannes Bergh Ph.d. Forsker II 943 88 242 Send e-post
Audun Beyer Ph.d. Forsker II 402 23 626 Send e-post
Jan-Paul Brekke Dr. polit. Forsker II 918 79 903 Send e-post
Audun Fladmoe Ph.d. Forsker II 924 82 023 Send e-post
Ferdinand Andreas Mohn Ph.d. Forsker II 484 44 280
Marjan Nadim Ph.d. Forsker II 916 09 108 Send e-post
Liza Reisel Ph.d. Forskningsleder, Likestilling, integrering, migrasjon 975 71 460 Send e-post
Kari Steen-Johnsen Dr. Scient Forskningsleder, Politikk, demokrati, sivilsamfunn 906 49 417 Send e-post
Janis Umblijs Ph.d. Forsker II 925 27 810 Send e-post
Emneord: Migrasjon
Publisert 22. jan. 2018 12:49 - Sist endret 25. jan. 2019 10:53