English version of this page
Avsluttet prosjekt

Innvandring og oppslutning om velferdsstaten: Lokale og institusjonelle responser

Prosjektperiode 2017 - 2020
Oppdragsgiver Norges forskningsråd
Prosjektnr. 10206 / NFR: 270687
Prosjektleder Henning Finseraas

Foto: Colourbox.com.

Prosjektbakgrunn

Prosjektet studerer hvordan ulike typer innvandring påvirker velferdsstatens politiske oppslutning. Vi forstår velferdsstatens politiske oppslutning som avhengig av velgernes og partienes preferanser, samt av styrken til organisasjoner i arbeidslivet (fagforeninger).

Prosjekttilnærming

Vi studerer responser på innvandring ved hjelp av individdata (survey og registerdata), regionale data og tverrnasjonale data. Ved hjelp av ulike typer naturlige eksperimenter forsøker vi å avdekke kausale effekter av innvandring.

Medieklipp

Kronikk: Hva forklarer syn på innvandring? Henning Finseraas, Øyvind Skorge og Marte Strøm, Dagens Næringsliv, 20. oktober 2018.

Deltakere

DeltakerGrad TelefonE-post
Sara Cools Forsker I Ph.d. 984 96 736 sara.cools@samfunnsforskning.no
Henning Finseraas Forsker I, bistilling Ph.d. 482 83 631 henning.finseraas@ntnu.no
Øyvind Søraas Skorge Forsker II, bistilling Ph.d. 930 41 655 oyvind.skorge@samfunnsforskning.no
Marte Strøm Forsker I Ph.d. 408 85 333 marte.strom@samfunnsforskning.no
Andreas Kotsadam (Frischsenteret)
Staffan Kumlin (Universitetet i Oslo)
Jonas Pontusson (University of Geneva)
David Soskice (London School of Economics)
Magnus Bergli Rasmussen

Publikasjoner

  • Cools, Sara; Finseraas, Henning & Røgeberg, Ole (2021). Local Immigration and Support for Anti-Immigration Parties: A Meta-Analysis. American Journal of Political Science (AJPS). 65(4), s. 988–1006. doi: 10.1111/ajps.12613. Fulltekst i vitenarkiv
  • Finseraas, Henning & Strøm, Marte (2021). Voter responses to refugee arrivals: Effects of settlement policy. European Journal of Political Research. doi: 10.1111/1475-6765.12461. Fulltekst i vitenarkiv
  • Cools, Sara; Finseraas, Henning & Rasmussen, Magnus Bergli (2020). The Immigrant-Native Gap in Union Membership: A Question of Time, Sorting, or Culture? Labour. doi: 10.1111/labr.12186. Fulltekst i vitenarkiv
  • Bratsberg, Bernt; Ferwerda, Jeremy; Finseraas, Henning & Kotsadam, Andreas (2020). How Settlement Locations and Local Networks Influence Immigrant Political Integration. American Journal of Political Science (AJPS). doi: 10.1111/ajps.12532. Fulltekst i vitenarkiv
  • Finseraas, Henning; Røed, Marianne & Schøne, Pål (2019). Labour immigration and union strength. European Union Politics. 21(1), s. 3–23. doi: 10.1177/1465116519881194. Fulltekst i vitenarkiv
  • Finseraas, Henning; Skorge, Øyvind Søraas & Strøm, Marte (2018). Does education affect immigration attitudes? Evidence from an education reform. Electoral Studies: an international journal on voting and electoral systems and strategy. 55(Oct), s. 131–135. doi: 10.1016/j.electstud.2018.06.009. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

Emneord: Arbeid, Velferd, Migrasjon, Valg og demokrati
Publisert 15. mai 2018 10:25 - Sist endret 12. feb. 2021 14:32