English version of this page
Pågående prosjekt

Innvandring og oppslutning om velferdsstaten: Lokale og institusjonelle responser

Prosjektperiode 2017 - 2020
Oppdragsgiver Norges forskningsråd
Prosjektnr. 10206
Prosjektleder Henning Finseraas

Foto: Colourbox.com.

Prosjektbakgrunn

Prosjektet studerer hvordan ulike typer innvandring påvirker velferdsstatens politiske oppslutning. Vi forstår velferdsstatens politiske oppslutning som avhengig av velgernes og partienes preferanser, samt av styrken til organisasjoner i arbeidslivet (fagforeninger).

Prosjekttilnærming

Vi studerer responser på innvandring ved hjelp av individdata (survey og registerdata), regionale data og tverrnasjonale data. Ved hjelp av ulike typer naturlige eksperimenter forsøker vi å avdekke kausale effekter av innvandring.

Medieklipp

Kronikk: Hva forklarer syn på innvandring? Henning Finseraas, Øyvind Skorge og Marte Strøm, Dagens Næringsliv, 20. oktober 2018.

Deltakere

DeltakerGrad TelefonE-post
Sara Cools Forsker II Ph.d. 984 96 736 sara.cools@samfunnsforskning.no
Henning Finseraas Forsker I Ph.d. 482 83 631 henning.finseraas@samfunnsforskning.no
Magnus Bergli Rasmussen Forsker II Ph.d. 995 17 477 magnus.rasmussen@samfunnsforskning.no
Øyvind Søraas Skorge Forsker II Ph.d. 930 41 655 oyvind.skorge@samfunnsforskning.no
Marte Strøm Forsker II Ph.d. 408 85 333 marte.strom@samfunnsforskning.no
Andreas Kotsadam (Frischsenteret)
Staffan Kumlin (Universitetet i Oslo)
Jonas Pontusson (University of Geneva)
David Soskice (London School of Economics)

Publikasjoner

  • Henning Finseraas; Øyvind Søraas Skorge & Marte Strøm (2018). Does education affect immigration attitudes? Evidence from an education reform. Electoral Studies.  55, s 131- 135

Se alle arbeider i Cristin

Emneord: Arbeid, Velferd, Migrasjon, Valg og demokrati
Publisert 15. mai 2018 10:25 - Sist endret 6. nov. 2018 10:43