English version of this page
Pågående prosjekt

Vulner: Flyktningers sårbarhet

Hvordan blir flyktningers sårbarhet forstått, vurdert, formet og skapt gjennom lovverket?

Prosjektperiode 2020 - 2023
Oppdragsgiver EU Horizon 2020
Prosjektnr. 10394
Prosjektledere Luc Lebouef, Hilde Lidén
Mor og barn på flukt i Bangladesh

Bilde: UN Women/Allison Joyce

VULNER-prosjektet har mottatt midler fra the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme under tilskuddsavtale nr. 870845.

www.vulner.eu

Prosjektbakgrunn

Begrepet sårbarhet blir i økende grad brukt som et verktøy for å utforme og praktisere det globale beskyttelsesregimet, slik dette kommer til uttrykk bl.a. i  New Yorks deklarasjon for flyktninger og migranter av 2016 (“The New York declaration”), i Global plattform for trygg, velordnet og regulær migrasjon (the ‘Global Compact for Migration’) og Global plattform for flyktninger. Sårbarhetsbegrepet mangler imidlertid fortsatt et tydelig innhold og trenger å fylles med konkret mening, praktiske konsekvenser og legale implikasjoner. 

Prosjektformål

Forskningsprosjektet skal drøfte sårbarhetsbegrepet fra et kritisk og sammenlignende perspektiv, med utgangspunkt i flukt og migrasjon. Studien vil analysere hvordan beskyttelsesregimer i utvalgte land forholder seg til flyktningers sårbarhet. Landene som er med i studien dekker flere kontinenter: Europa (Belgia, Italia, Norge, Tyskland), Nord-Amerika (Canada), Midtøsten (Libanon) og Afrika (Uganda og Sør-Afrika).

Prosjekttilnærming

Analysen omfatter to komplementære perspektiver:

a) Å systematisk dokumentere og analysere hvordan flyktningers sårbarhet blir vurdert og drøftet i nasjonale lovverk og forvaltningspraksiser.

b) Å dokumentere og analysere flyktningers konkrete erfaringer av «sårbarhet», deres ulike former og kjennetegn, hva slags strategier de har for å overkomme vanskeligheter, men også hvordan sårbarhet skapes kontinuerlig gjennom lovverket.

Studien vil avslutningsvis gi en samlet analyse av sårbarhet ut fra de respektive perspektivene, der vi kritisk diskuterer hvor brukbart begrepet er, og vurdere alternative begreper som eventuelt bedre reflekterer flyktningers særlige erfaringer. 

ISF har ansvar for to arbeidspakker:

1) Sårbarhet i det norske lovverket og praksis. Teamet skal dokumentere og analysere norsk lovverk og forvaltningspraksis, samt hvordan asylsøkere, flyktninger og kvoteflyktninger selv forstår sin situasjon.

2) Sårbarhet relatert til alder. Vi skal på basis av konsortiets landrapporter, sammenstille data relatert til alder og analysere hvordan sårbarhet relatert til alder blir tolket, håndtert og produsert gjennom lovverket og forvaltningspraksis – og selv oppleves av flyktninger (enslige mindreårige flyktninger og eldre).

Vulner’s Konsortium: Konsortiet er ledet av Dr. Luc Leboeuf (Max Planck Institute for Social Anthropology). Konsortiet består av Universitetet i Louvain - UCL (Sylvie Sarolea), Martin Luther Universititet Halle–Wittenberg (Winfried Kluth), Ca’ Foscari Universittet i Venezia (Sabrina Marchetti), Institutt for Samfunnsforskning (Hilde Lidén), og Centre for Lebanese Studies (Maha Shuayb). Konsortiet består videre av et kanadiske forskerteam ledet av Delphine Nakache fra Universitet i Ottawa, som inkluderer McGill University (François Crépeau) og York University (Dagmar Soennecken). Population Europe, the network of population experts som ligger under Max Planck Institute for Demographic Research (Andreas Edel), har ansvar for formidlingen av forskningsresultatene.

Deltakere

Hilde Lidén Dr. polit. Forsker I 951 23 660 Send e-post
Erlend Paasche Ph.d. Forsker II 474 01 216 Send e-post
Emneord: Migrasjon
Publisert 4. feb. 2020 10:15 - Sist endret 23. juni 2020 13:20