Hilde Lidén

Forsker på migrasjon, barndom og familieliv

Hilde Lidén har hovedsakelig arbeidet med forskningsspørsmål angående migrasjon, nasjonale minoriteter, barns oppvekst, familiepolitikk, integrering og menneskerettigheter i et generasjonsperspektiv. Hun har blant annet gjort studier av enslige mindreårige asylsøkere, barn utsatt for menneskehandel og integrering av barn av innvandrere.

Lidén er dr. polit. i sosialantropologi, og har vært ansatt ved Institutt for samfunnsforskning siden 2000. Hun var forskningsleder på ISFs gruppe for migrasjonsforskning (IMER) i perioden 2006-2009.

Prosjekter

Emneord: Migrasjon

Publikasjoner

 • Albertini Früh, Elena; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Lidén, Hilde & Arneton, Mélissa (2020). Participation sociale de mères immigrées avec des enfants ayant des besoins spéciaux et politiques éducatives. Une étude qualitative norvégienne auprès de parents immigrés. Revue Éducation Comparée. 22, s. 111–131. Fulltekst i vitenarkiv
 • Piérart, Geneviève; Arneton, Mélissa; Gulfi, Alida; Albertini Früh, Elena; Lidén, Hilde & Makharadze, Tamar [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2020). The circumstances of migrant families raising children with disabilities in five European countries: Updating knowledge and pursuing new research. Alter - European Journal of Disability Research. 14(4), s. 286–298. doi: 10.1016/j.alter.2020.06.012.
 • Lidén, Hilde & Kitterød, Ragni Hege (2020). To forskjellige hjem – Barn om delt bosted. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 31(1-2), s. 35–47. doi: 10.18261/issn.1504-2898-2020-01-02-04. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kitterød, Ragni Hege & Lidén, Hilde (2020). Children in dual-residence arrangements: Exploring discourses of fairness and children's best interest in Norway. Children & society. doi: 10.1111/chso.12424. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lidén, Hilde & Kitterød, Ragni Hege (2020). Two different homes-Children about shared residence. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 31(1-2), s. 35–47. doi: 10.18261/ISSN.1504-2898-2020-01-02-04.
 • Lidén, Hilde (2019). Asylum. I Langford, Malcolm; Skivenes, Marit & Søvig, Karl Harald (Red.), Children’s Rights in Norway: An Implementation Paradox?. Universitetsforlaget. s. 332–360.
 • Lidén, Hilde (2019). Unaccompanied migrant youth in the Nordic countries. I Clayton, Sue; Gupta, Anna & Willies, Katie (Red.), Unaccompanied Young Migrants: Identity, Care and Justice. Policy Press. s. 235–256. doi: 10.1332/policypress/9781447331865.003.0011.
 • Lidén, Hilde (2019). "Vi ønsker å leve et normalt liv." Migrantbarns og familiers integreringsbestrebelser. I Kalkman, Kris & Kibsgaard, Sonja (Red.), Vente, håpe, leve. Familier på flukt møter norsk hverdagsliv. Universitetsforlaget. s. 38–54.
 • Lidén, Hilde & Salvesen, Cathrine Holst (2019). Ways into and out of exploitation : Unaccompanied minors and human trafficking. I Kulu-Glasgow, Isik; Smit, Monika & Sirkeci, Ibrahim (Red.), Unaccompanied Children. From migration to integration. Transnational Press London. s. 51–69.
 • Eide, Ketil; Lidén, Hilde; Haugland, Bergit; Fladstad, Torunn & Hauge, Hans A. (2018). Trajectories of ambivalence and trust: experiences of unaccompanied refugee minors resettling in Norway. European Journal of Social Work. doi: 10.1080/13691457.2018.1504752.
 • Reisel, Liza; Bredal, Anja & Lidén, Hilde (2018). Transnational schooling among children of immigrants in Norway: The significance of Islam. I Bezorgmehr, Mehdi & Kasinitz, Philip (Red.), Growing up Muslim in Europe and the United States. Routledge. s. 153–171. doi: 10.4324/9781315279091-9.
 • Kvarme, Lisbeth Gravdal; Albertini Früh, Elena & Lidén, Hilde (2017). How do immigrant parents of children with complex health needs manage to cope in their daily lives? Child & Family Social Work. 22(4), s. 1399–1406. doi: 10.1111/cfs.12358. Fulltekst i vitenarkiv
 • Albertini Früh, Elena; Lidén, Hilde & Kvarme, Lisbeth Gravdal (2017). Tillit til velferdstjenester? Innvandrerforeldre med barn med spesielle behovs møter med hjelpeapparatet. Tidsskrift for velferdsforskning. 20(3), s. 191–208. doi: 10.18261/issn.2464-3076-2017-03-02. Fulltekst i vitenarkiv
 • Aarset, Monica Five & Lidén, Hilde (2017). Historiens betydning for rom og romanifolks/tateres situasjon i dag. I Brandal, Nik.; Døving, Cora Alexa & Plesner, Ingvill Thorson (Red.), Nasjonale minoriteter og urfolk i norsk politikk fra 1900 til 2016. Cappelen Damm Akademisk. s. 201–218.
 • Lidén, Hilde; Stang, Elisabeth Gording & Eide, Ketil (2017). The gap between legal protection, good intentions and political restrictions : Unaccompanied minors in Norway. Social Work & Society. 15(1). Fulltekst i vitenarkiv
 • Albertini Früh, Elena; Rachedi, Zineb & Lidén, Hilde (2017). "Avoir un enfant différent dans un pays où on est différent". Une étude des familles immigrées en Norvège. Enfances Familles Générations. doi: 10.7202/1045030ar. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bendixsen, Synnøve Kristine Nepstad & Lidén, Hilde (2017). Return to wellbeing? Irregular migrants and assisted return in Norway. I Vathi, Zanna & King, Russel (Red.), Return migration and psychosocial wellbeing : discourses, policy-making and outcomes for migrants and their families. Routledge. s. 21–38. doi: 10.4324/9781315619613-2.
 • Kitterød, Ragni Hege; Lidén, Hilde; Lyngstad, Jan & Wiik, Kenneth Aarskaug (2016). Delt bosted for barna etter samlivsbrudd - en praksis for folk flest? Sosiologisk Tidsskrift. 24(1), s. 27–50. doi: 10.18261/issn.1504-2928-2016-01-02.
 • Albertini Früh, Elena; Lidén, Hilde; Gardsjord, Ragnhild; Aden, Petra & Kvarme, Lisbeth Gravdal (2016). Innvandrerfamilier med barn med spesielle behov – mødres tilknytning til arbeidslivet. Søkelys på arbeidslivet. 33(3), s. 269–290. doi: 10.18261/issn.1504-7989-2016-03-05. Fulltekst i vitenarkiv
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Lidén, Hilde (2016). Kumulativ diskriminering. Sosiologisk Tidsskrift. 24(1), s. 3–26. doi: 10.18261/issn.1504-2928-2016-01-01.
 • Kvarme, Lisbeth Gravdal; Albertini Früh, Elena; Brekke, Idunn; Gardsjord, Ragnhild; Halvorsrud, Liv & Lidén, Hilde (2016). On duty all the time: Health and quality of life among immigrant parents caring for a child with complex health needs. Journal of Clinical Nursing (JCN). 25(3-4), s. 362–371. doi: 10.1111/jocn.13056. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lidén, Hilde (2016). "Det er bare moro å spille her, rett og slett" : Fotball som integreringsarena. I Seippel, Ørnulf Nicolay; Sisjord, Mari Kristin & Strandbu, Åse (Red.), Ungdom og idrett. Cappelen Damm Akademisk. s. 213–231.
 • Guribye, Eugene; Eide, Ketil & Lidén, Hilde (2014). Refugee Children: Ambiguity in Care and Education. I Guribye, Eugene; Lie, Birgit & Øverland, Gwynyth (Red.), Nordic work with traumatised refugees: Do we really care. Cambridge Scholars Publishing. s. 119–131.
 • Vitus, Kathrine & Lidén, Hilde (2013). Asylsökande barn i Norge och Danmark. I Bak, Maren & von Brömssen, Kerstin (Red.), Barndom och migration. Boréa Bokförlag. s. 79–102.
 • Lidén, Hilde (2013). Den splittrade transnationella familjen. I Bak, Maren & von Brömssen, Kerstin (Red.), Barndom och migration. Boréa Bokförlag. s. 195–219.
 • Lidén, Hilde & Wærdahl, Randi (2013). The ambiguous status of unaccompanied minors between 15– 18 years old seeking asylum in Norway. Siirtolaisuus-Migration. s. 47–53.
 • Lidén, Hilde (2012). Det vanskelige asylintervjuet. I Eide, Ketil (Red.), Barn på flukt: Psykososialt arbeid med enslige mindreårige flyktninger. Gyldendal Akademisk. s. 118–143.
 • Eide, Ketil & Lidén, Hilde (2012). Mottak av enslige mindreårige asylsøkere. I Valenta, Marko & Berg, Berit (Red.), Asylsøker: i velferdsstatens venterom. Universitetsforlaget. s. 181–204.

Se alle arbeider i Cristin

 • Lidén, Hilde (2017). Barn og migrasjon: Mobilitet og tilhørighet. Universitetsforlaget. 257 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Lidén, Hilde; Schultz, Jessica; Paasche, Erlend & Wessmann, Helene (2021). Vulnerable Protection Seekers in Norway: Regulations, Practices, and Challenges. VULNER - Vulnerability Under the Global Protection Regime. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lidén, Hilde; Paasche, Erlend; Schultz, Jessica & Wessmann, Helene (2021). Flyktningers sårbarhet : Hvordan blir flyktningers sårbarhet forstått, vurdert, ivaretatt og skapt gjennom lovverk og forvaltningspraksis? Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Brekke, Jan-Paul; Fladmoe, Audun; Lidén, Hilde & Orupabo, Julia (2020). Etnisk og religiøst mangfold i arbeidslivet: Holdninger, erfaringer, diskriminering og praksis. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lidén, Hilde; Aasen, Berit; Seeberg, Marie Louise & Staver, Anne Balke (2020). Fra bosetting til voksenliv: Den kommunale tjenestekjeden for enslige mindreårige flyktninger. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lidén, Hilde & Kitterød, Ragni Hege (2019). Delt bosted: Barns perspektiver og utfyllende kunnskap. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lidén, Hilde & Trætteberg, Håkon Solbu (2019). Aktivitetsplikt for unge mottakere av sosialhjelp: Delrapport 1. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Trætteberg, Håkon Solbu & Lidén, Hilde (2018). Evaluering av moderasjonsordningene for barnehagen: Delrapport 1. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lidén, Hilde; Trætteberg, Håkon Solbu & Ulvik, Oddbjørg Skjær (2018). Kommunale botiltak for barn og unge: En hvit flekk i velferdsstaten. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lidén, Hilde & Bredal, Anja (2017). Fra særtiltak til ordinær innsats : Følgeevaluering av handlingsplanen mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bendixsen, Synnøve Kristine Nepstad; Strand, Arne; Lidén, Hilde; Paasche, Erlend & Aalen, Lovise (2016). Programmes for assisted return to Afghanistan, Iraqi Kurdistan, Ethiopia and Kosovo: A comparative evaluation of effectiveness and outcomes, Report, 2016: 2. Chr. Michelsen Institute (CMI).
 • Lidén, Hilde & Salvesen, Cathrine Holst (2016). "De sa du må". Mindreåriges erfaringer med menneskehandel. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bredal, Anja & Lidén, Hilde (2015). Hva med 2017? : første delrapport i følgeevalueringen av Handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet 2013-2016. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lidén, Hilde; Bredal, Anja; Pedersen, Axel West; Igesund, Solveig Marie & Staver, Anne (2015). Tiltak mot tvangsekteskap i utlendingsregelverket. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Lidén, Hilde (2015). Diskriminering av samer, nasjonale minoriteter og innvandrere i Norge : En kunnskapsgjennomgang. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Tyldum, Guri; Lidén, Hilde; Skilbrei, May-Len Østbye; Dalseng, Carmen Celine From & Kindt, Kristian Takvam (2015). Ikke våre barn. Identifisering og oppfølging av mindreårige ofre for menneskehandel I Norge. FAFOrapport 2015:45. Fafo-rapport.
 • Kitterød, Ragni Hege; Jan, Lyngstad; Lidén, Hilde & Wiik, Kenneth Aarskaug (2015). Praktiseres delt bosted for barn av andre foreldregrupper enn før? Statistisk sentralbyrå.
 • Lyngstad, Jan; Kitterød, Ragni Hege; Lidén, Hilde & Wiik, Kenneth Aarskaug (2015). Hvilke fedre har lite eller ingen kontakt med barna når foreldrene bor hver for seg? Statistisk sentralbyrå.
 • Wiik, Kenneth Aarskaug; Kitterød, Ragni Hege; Lyngstad, Jan & Lidén, Hilde (2015). Samarbeid mellom foreldre som bor hver for seg. Statistisk sentralbyrå.
 • Lidén, Hilde; Bredal, Anja & Hegstad, Eilev (2015). Framgang: Andre delrapport i følgeevalueringen av Handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet 2013–2016. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Stang, Elisabeth Gording & Lidén, Hilde (2014). Barn i asylsaker. Evaluering og kartlegging av hvordan barns situasjon blir belyst i Utlendingsnemndas saksbehandling, herunder høring av barn. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. 2014(1).
 • Lidén, Hilde; Bredal, Anja & Reisel , Liza (2014). Transnasjonal oppvekst : Om lengre utenlandsopphold blant barn og unge med innvandrerbakgrunn. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Staver, Anne & Lidén, Hilde (2014). Unaccompanied Minors in Norway : Policies, Practices and Data in 2014. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lidén, Hilde; Eide, Ketil; Hidle, Knut; Nilsen, Ann Christin Eklund & Wærdahl, Randi (2013). Levekår i mottak for enslige mindreårige asylsøkere. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Schultz, Jessica; Lidén, Hilde & Paasche, Erlend (2021). Assessing vulnerability in Norwegian asylum practice:​ amplifying or displacing refugee rights?
 • Schultz, Jessica; Lidén, Hilde & Paasche, Erlend (2021). Norsk flyktningpolitikk skaper nye former for sårbarhet. Forskning.no.
 • Seeberg, Marie Louise; Aasen, Berit; Staver, Anne Balke & Lidén, Hilde (2020). Fra bosetting til voksenliv: enslige mindreårige flyktninger.
 • Schultz, Jessica; Lidén, Hilde & Wessmann, Helene (2020). Løsningen finnes allerede. Klassekampen.
 • Trætteberg, Håkon Solbu & Lidén, Hilde (2019). Aktivitetsplikt for unge mottakere av sosialhjelp – En kvalitativ undersøkelse av brukere og ansatte.
 • Kvarme, Lisbeth Gravdal; Albertini Früh, Elena & Lidén, Hilde (2018). How do immigrant parents of children With complex Health needs manage to cope?
 • Lidén, Hilde & Kitterød, Ragni Hege (2018). Shared residence from the perspective of the child.
 • Lidén, Hilde & Bredal, Anja (2017). Evaluering av Handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet (2013- 2016).
 • Lidén, Hilde (2017). Kontrasterende landskap: refleksjoner om forankring og identitet hos norsk- somaliske ungdom etter opphold i Somalia. .
 • Lidén, Hilde (2017). Barn, transnasjonal migrasjon og hverdagsintegrering.
 • Lidén, Hilde (2017). Unaccompanied minors as victims of human trafficking.
 • Kjelaas, Irmelin; Solvor Mjønes, Lauritzen; Jensen, Tine Kristin; Eide, Ketil; Lønning, Moa N. & Lidén, Hilde [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2017). Mot bedre viten om barns beste. www.nrk.no/ytring.
 • Lidén, Hilde & Albertini Früh, Elena (2017). Promoting social participation and quality of life of immigrant families to reduce future social inequality for families and children with long-term health challenges in Norway.
 • Lidén, Hilde (2017). Er kultur relevant? Innvandrerforeldre med alvorlig syke barn.
 • Lidén, Hilde (2017). Småbarn, transnasjonal migrasjon og hverdagsintegrering.
 • Lidén, Hilde (2017). Migrasjon og globalisering.
 • Lidén, Hilde (2017). Barn og familiegjenforening.
 • Lidén, Hilde (2017). Barn, migrasjon og transnasjonale familier.
 • Lidén, Hilde (2017). Barn og migrasjon.
 • Lidén, Hilde & Salvesen, Cathrine Holst (2016). "De sa du må" : Menneskehandel - mindreåriges erfaringer.
 • Lidén, Hilde (2016). Mindreårige asylsøkere og flyktningbarn - hva vet vi om deres ressurser og behov og hva bør lærerutdanningen legge til grunn?
 • Lidén, Hilde (2016). Unaccompanied minors at risk – the case of trafficking.
 • Lidén, Hilde (2016). Immigrant mothers caring for children with special needs: Facing social exclusion or empowerment?
 • Lidén, Hilde (2016). Minors’ experiences with human trafficking.
 • Lidén, Hilde (2016). The implication of the 1996 Hague Convention for asylum seeking children and children left behind.
 • Lidén, Hilde; Strand, Arne; Bendixsen, Synnøve Kristine Nepstad; Paasche, Erlend & Brekke, Jan-Paul (2016). Samanliknande evaluering av assisterte returprogram til Afghanistan, Irakisk Kurdistan, Etiopia og Kosovo.
 • Kvarme, Lisbeth Gravdal; Albertini Früh, Elena; Halvorsrud, Liv & Lidén, Hilde (2016). How experience immigrant parents of children with special needs their Health and Quality of Life? .
 • Albertini Früh, Elena; Lidén, Hilde & Kvarme, Lisbeth Gravdal (2016). Immigrant mothers balancing care for children with special needs and labour market participation.
 • Brekke, Idunn; Albertini Früh, Elena & Lidén, Hilde (2016). Foreldre som har barn med spesielle behov: arbeidsdeltakelse og sykefravær.
 • Albertini Früh, Elena; Kvarme, Lisbeth Gravdal & Lidén, Hilde (2016). Trusting the welfare state - Immigrant families of children with special needs.
 • Lidén, Hilde & Seeberg, Marie Louise (2016). Migrasjon: Dette sier europeisk forskning. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Jakobsen, Siv Ellen; Albertini Früh, Elena & Lidén, Hilde (2016). Innvandrermødre med alvorlig syke barn blir slitne og isolerte. [Internett]. Forskning.no.
 • Bendixsen, Synnøve Kristine Nepstad & Lidén, Hilde (2015). Returning to where the migrant really ‘belong’? Programs for assisted returns in Norway.
 • Albertini Früh, Elena; Lidén, Hilde & Kvarme, Lisbeth Gravdal (2015). Immigrant mothers balancing care for chronically ill or disabled children and labour market participation.
 • Albertini Früh, Elena; Lidén, Hilde & Kvarme, Lisbeth Gravdal (2015). Participation au travail des familles immigrantes avec des enfants ayant des besoins spéciaux. Une étude qualitative norvégienne auprès de parents immigrés.
 • Brekke, Idunn; Albertini Früh, Elena; Lidén, Hilde; Kvarme, Lisbeth Gravdal & Nadim, Marjan (2015). To presentasjoner: 1. Arbeidsdeltakelse og sykefravær blant mødre og fedre som har omsorg for et funksjonshemmet eller alvorlig kronisk sykt barn 2. Innvandrerfamilier med kronisk syke barn og deres tilknytning til arbeidslivet. Et kvalitativ studie av foreldreopplevelser.
 • Bendixsen, Synnøve Kristine Nepstad & Lidén, Hilde (2015). Return – to where you really “belong”? Irregular migrants and assisted return – implications for migrants’ wellbeing.
 • Lidén, Hilde & Bredal, Anja (2015). Tiltak mot tvangsekteskap i utlendingsregelverket.
 • Bendixsen, Synnøve Kristine Nepstad & Lidén, Hilde (2015). Return to where you really belong? Irregular migrants, assisted Return and the implications for the migrants’ wellbeing.
 • Lidén, Hilde (2015). Transnasjonal oppvekst : Om lengre utenlandsopphold blant barn og unge med innvandrerbakgrunn .
 • Kvarme, Lisbeth Gravdal; Albertini Früh, Elena & Lidén, Hilde (2014). Ethnic differences in labour market participation, health and sickness absence among parents caring for disabled or chronically ill children.
 • Kvarme, Lisbeth Gravdal; Albertini Früh, Elena; Halvorsrud, Liv & Lidén, Hilde (2014). How do immigrant parent of disabled or chronically ill children experience their own health and quality of life?
 • Kvarme, Lisbeth Gravdal; Albertini Früh, Elena; Halvorsrud, Liv & Lidén, Hilde (2014). How do immigrant parent of disabled or chronically ill children experience their own health and quality of life?
 • Kvarme, Lisbeth Gravdal; Lidén, Hilde & Albertini Früh, Elena (2014). To presentasjoner: 1.How do Immigrant Parents of Disabled or Chronically Ill Children Experience their own Health and Quality of Life? 2. Family life and labour market participation among parents caring for disabled or chronically ill children. .
 • Bredal, Anja & Lidén, Hilde (2014). Mobile childhoods – Transnational socialization strategies among immigrant parents in Norway.
 • Bredal, Anja; Reisel, Liza & Lidén, Hilde (2014). Utenlandsopphold på godt og vondt. VG : Verdens gang.
 • Bendixsen, Synnøve Kristine Nepstad & Lidén, Hilde (2014). Between a rock and a hard place: Irregular migrants and assisted return in Norway.
 • Seeberg, Marie Louise; Lidén, Hilde & Engebrigtsen, Ada Ingrid (2011). En ny type asylmottak. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. mai 2017 10:19 - Sist endret 17. mars 2020 13:26