Hilde Lidén

Forsker på migrasjon, barndom og familieliv

Hilde Lidén har hovedsakelig arbeidet med forskningsspørsmål angående migrasjon, nasjonale minoriteter, barns oppvekst, familiepolitikk, integrering og menneskerettigheter i et generasjonsperspektiv. Hun har blant annet gjort studier av enslige mindreårige asylsøkere, barn utsatt for menneskehandel og integrering av barn av innvandrere.

Lidén er dr. polit. i sosialantropologi, og har vært ansatt ved Institutt for samfunnsforskning siden 2000. Hun var forskningsleder på ISFs gruppe for migrasjonsforskning (IMER) i perioden 2006-2009.

Prosjekter

Emneord: Migrasjon

Publikasjoner

 • Lidén, Hilde & Kitterød, Ragni Hege (2020). Two different homes-Children about shared residence. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 31(1-2), s. 35–47. doi: 10.18261/ISSN.1504-2898-2020-01-02-04.
 • Kitterød, Ragni Hege & Lidén, Hilde (2020). Children in dual-residence arrangements: Exploring discourses of fairness and children's best interest in Norway. Children & society. doi: 10.1111/chso.12424. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lidén, Hilde & Kitterød, Ragni Hege (2020). To forskjellige hjem – Barn om delt bosted. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 31(1-2), s. 35–47. doi: 10.18261/issn.1504-2898-2020-01-02-04. Fulltekst i vitenarkiv
 • Piérart, Geneviève; Arneton, Mélissa; Gulfi, Alida; Albertini Früh, Elena; Lidén, Hilde & Makharadze, Tamar [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2020). The circumstances of migrant families raising children with disabilities in five European countries: Updating knowledge and pursuing new research. Alter - European Journal of Disability Research. 14(4), s. 286–298. doi: 10.1016/j.alter.2020.06.012.
 • Albertini Früh, Elena; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Lidén, Hilde & Arneton, Mélissa (2020). Participation sociale de mères immigrées avec des enfants ayant des besoins spéciaux et politiques éducatives. Une étude qualitative norvégienne auprès de parents immigrés. Revue Éducation Comparée. 22, s. 111–131. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lidén, Hilde & Salvesen, Cathrine Holst (2019). Ways into and out of exploitation : Unaccompanied minors and human trafficking. I Kulu-Glasgow, Isik; Smit, Monika & Sirkeci, Ibrahim (Red.), Unaccompanied Children. From migration to integration. Transnational Press London. s. 51–69.
 • Lidén, Hilde (2019). "Vi ønsker å leve et normalt liv." Migrantbarns og familiers integreringsbestrebelser. I Kalkman, Kris & Kibsgaard, Sonja (Red.), Vente, håpe, leve. Familier på flukt møter norsk hverdagsliv. Universitetsforlaget. s. 38–54.
 • Lidén, Hilde (2019). Asylum. I Langford, Malcolm; Skivenes, Marit & Søvig, Karl Harald (Red.), Children’s Rights in Norway: An Implementation Paradox?. Universitetsforlaget. s. 332–360.
 • Lidén, Hilde (2019). Unaccompanied migrant youth in the Nordic countries. I Clayton, Sue; Gupta, Anna & Willies, Katie (Red.), Unaccompanied Young Migrants: Identity, Care and Justice. Policy Press. s. 235–256. doi: 10.1332/policypress/9781447331865.003.0011.
 • Eide, Ketil; Lidén, Hilde; Haugland, Bergit; Fladstad, Torunn & Hauge, Hans A. (2018). Trajectories of ambivalence and trust: experiences of unaccompanied refugee minors resettling in Norway. European Journal of Social Work. doi: 10.1080/13691457.2018.1504752.
 • Reisel, Liza; Bredal, Anja & Lidén, Hilde (2018). Transnational schooling among children of immigrants in Norway: The significance of Islam. I Bezorgmehr, Mehdi & Kasinitz, Philip (Red.), Growing up Muslim in Europe and the United States. Routledge. s. 153–171. doi: 10.4324/9781315279091-9.
 • Albertini Früh, Elena; Rachedi, Zineb & Lidén, Hilde (2017). "Avoir un enfant différent dans un pays où on est différent". Une étude des familles immigrées en Norvège. Enfances Familles Générations. doi: 10.7202/1045030ar. Fulltekst i vitenarkiv
 • Albertini Früh, Elena; Lidén, Hilde & Kvarme, Lisbeth Gravdal (2017). Tillit til velferdstjenester? Innvandrerforeldre med barn med spesielle behovs møter med hjelpeapparatet. Tidsskrift for velferdsforskning. 20(3), s. 191–208. doi: 10.18261/issn.2464-3076-2017-03-02. Fulltekst i vitenarkiv
 • Aarset, Monica Five & Lidén, Hilde (2017). Historiens betydning for rom og romanifolks/tateres situasjon i dag. I Brandal, Nik.; Døving, Cora Alexa & Plesner, Ingvill Thorson (Red.), Nasjonale minoriteter og urfolk i norsk politikk fra 1900 til 2016. Cappelen Damm Akademisk. s. 201–218.
 • Lidén, Hilde; Stang, Elisabeth Gording & Eide, Ketil (2017). The gap between legal protection, good intentions and political restrictions : Unaccompanied minors in Norway. Social Work & Society. 15(1). Fulltekst i vitenarkiv
 • Bendixsen, Synnøve Kristine Nepstad & Lidén, Hilde (2017). Return to wellbeing? Irregular migrants and assisted return in Norway. I Vathi, Zanna & King, Russel (Red.), Return migration and psychosocial wellbeing : discourses, policy-making and outcomes for migrants and their families. Routledge. s. 21–38. doi: 10.4324/9781315619613-2.
 • Kvarme, Lisbeth Gravdal; Albertini Früh, Elena & Lidén, Hilde (2017). How do immigrant parents of children with complex health needs manage to cope in their daily lives? Child & Family Social Work. 22(4), s. 1399–1406. doi: 10.1111/cfs.12358. Fulltekst i vitenarkiv
 • Albertini Früh, Elena; Lidén, Hilde; Gardsjord, Ragnhild; Aden, Petra & Kvarme, Lisbeth Gravdal (2016). Innvandrerfamilier med barn med spesielle behov – mødres tilknytning til arbeidslivet. Søkelys på arbeidslivet. 33(3), s. 269–290. doi: 10.18261/issn.1504-7989-2016-03-05. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lidén, Hilde (2016). "Det er bare moro å spille her, rett og slett" : Fotball som integreringsarena. I Seippel, Ørnulf Nicolay; Sisjord, Mari Kristin & Strandbu, Åse (Red.), Ungdom og idrett. Cappelen Damm Akademisk. s. 213–231.
 • Kitterød, Ragni Hege; Lidén, Hilde; Lyngstad, Jan & Wiik, Kenneth Aarskaug (2016). Delt bosted for barna etter samlivsbrudd - en praksis for folk flest? Sosiologisk Tidsskrift. 24(1), s. 27–50. doi: 10.18261/issn.1504-2928-2016-01-02.
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Lidén, Hilde (2016). Cumulative Discrimination. Sosiologisk Tidsskrift. 24(1), s. 3–26. doi: 10.18261/issn.1504-2928-2016-01-01.
 • Kvarme, Lisbeth Gravdal; Albertini Früh, Elena; Brekke, Idunn; Gardsjord, Ragnhild; Halvorsrud, Liv & Lidén, Hilde (2016). On duty all the time: Health and quality of life among immigrant parents caring for a child with complex health needs. Journal of Clinical Nursing (JCN). 25(3-4), s. 362–371. doi: 10.1111/jocn.13056. Fulltekst i vitenarkiv
 • Guribye, Eugene; Eide, Ketil & Lidén, Hilde (2014). Refugee Children: Ambiguity in Care and Education. I Guribye, Eugene; Lie, Birgit & Øverland, Gwynyth (Red.), Nordic work with traumatised refugees: Do we really care. Cambridge Scholars Publishing. s. 119–131.
 • Lidén, Hilde & Wærdahl, Randi (2013). The ambiguous status of unaccompanied minors between 15– 18 years old seeking asylum in Norway. Siirtolaisuus-Migration. s. 47–53.
 • Vitus, Kathrine & Lidén, Hilde (2013). Asylsökande barn i Norge och Danmark. I Bak, Maren & von Brömssen, Kerstin (Red.), Barndom och migration. Boréa Bokförlag. s. 79–102.
 • Lidén, Hilde (2013). Den splittrade transnationella familjen. I Bak, Maren & von Brömssen, Kerstin (Red.), Barndom och migration. Boréa Bokförlag. s. 195–219.
 • Eide, Ketil & Lidén, Hilde (2012). Mottak av enslige mindreårige asylsøkere. I Valenta, Marko & Berg, Berit (Red.), Asylsøker: i velferdsstatens venterom. Universitetsforlaget. s. 181–204.
 • Lidén, Hilde (2012). Det vanskelige asylintervjuet. I Eide, Ketil (Red.), Barn på flukt: Psykososialt arbeid med enslige mindreårige flyktninger. Gyldendal Akademisk. s. 118–143.

Se alle arbeider i Cristin

 • Lidén, Hilde (2017). Barn og migrasjon: Mobilitet og tilhørighet. Universitetsforlaget. 257 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Lidén, Hilde; Paasche, Erlend; Schultz, Jessica & Wessmann, Helene (2021). Flyktningers sårbarhet : Hvordan blir flyktningers sårbarhet forstått, vurdert, ivaretatt og skapt gjennom lovverk og forvaltningspraksis? Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lidén, Hilde; Schultz, Jessica; Paasche, Erlend & Wessmann, Helene (2021). Vulnerable Protection Seekers in Norway: Regulations, Practices, and Challenges. VULNER - Vulnerability Under the Global Protection Regime. Fulltekst i vitenarkiv
 • Brekke, Jan-Paul; Fladmoe, Audun; Lidén, Hilde & Orupabo, Julia (2020). Etnisk og religiøst mangfold i arbeidslivet: Holdninger, erfaringer, diskriminering og praksis. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lidén, Hilde; Aasen, Berit; Seeberg, Marie Louise & Staver, Anne Balke (2020). Fra bosetting til voksenliv: Den kommunale tjenestekjeden for enslige mindreårige flyktninger. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lidén, Hilde & Trætteberg, Håkon Solbu (2019). Aktivitetsplikt for unge mottakere av sosialhjelp: Delrapport 1. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lidén, Hilde & Kitterød, Ragni Hege (2019). Delt bosted: Barns perspektiver og utfyllende kunnskap. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lidén, Hilde; Trætteberg, Håkon Solbu & Ulvik, Oddbjørg Skjær (2018). Kommunale botiltak for barn og unge: En hvit flekk i velferdsstaten. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Trætteberg, Håkon Solbu & Lidén, Hilde (2018). Evaluering av moderasjonsordningene for barnehagen: Delrapport 1. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lidén, Hilde & Bredal, Anja (2017). Fra særtiltak til ordinær innsats : Følgeevaluering av handlingsplanen mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lidén, Hilde & Salvesen, Cathrine Holst (2016). "De sa du må". Mindreåriges erfaringer med menneskehandel. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bendixsen, Synnøve Kristine Nepstad; Strand, Arne; Lidén, Hilde; Paasche, Erlend & Aalen, Lovise (2016). Programmes for assisted return to Afghanistan, Iraqi Kurdistan, Ethiopia and Kosovo: A comparative evaluation of effectiveness and outcomes, Report, 2016: 2. Chr. Michelsen Institute (CMI).
 • Lidén, Hilde; Bredal, Anja & Hegstad, Eilev (2015). Framgang: Andre delrapport i følgeevalueringen av Handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet 2013–2016. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Tyldum, Guri; Lidén, Hilde; Skilbrei, May-Len Østbye; Dalseng, Carmen Celine From & Kindt, Kristian Takvam (2015). Ikke våre barn. Identifisering og oppfølging av mindreårige ofre for menneskehandel I Norge. FAFOrapport 2015:45. Fafo-rapport.
 • Lidén, Hilde; Bredal, Anja; Pedersen, Axel West; Igesund, Solveig Marie & Staver, Anne (2015). Tiltak mot tvangsekteskap i utlendingsregelverket. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bredal, Anja & Lidén, Hilde (2015). Hva med 2017? : første delrapport i følgeevalueringen av Handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet 2013-2016. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Lidén, Hilde (2015). Diskriminering av samer, nasjonale minoriteter og innvandrere i Norge : En kunnskapsgjennomgang. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Wiik, Kenneth Aarskaug; Kitterød, Ragni Hege; Lyngstad, Jan & Lidén, Hilde (2015). Samarbeid mellom foreldre som bor hver for seg. Statistisk sentralbyrå.
 • Lyngstad, Jan; Kitterød, Ragni Hege; Lidén, Hilde & Wiik, Kenneth Aarskaug (2015). Hvilke fedre har lite eller ingen kontakt med barna når foreldrene bor hver for seg? Statistisk sentralbyrå.
 • Kitterød, Ragni Hege; Jan, Lyngstad; Lidén, Hilde & Wiik, Kenneth Aarskaug (2015). Praktiseres delt bosted for barn av andre foreldregrupper enn før? Statistisk sentralbyrå.
 • Staver, Anne & Lidén, Hilde (2014). Unaccompanied Minors in Norway : Policies, Practices and Data in 2014. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lidén, Hilde; Bredal, Anja & Reisel , Liza (2014). Transnasjonal oppvekst : Om lengre utenlandsopphold blant barn og unge med innvandrerbakgrunn. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Stang, Elisabeth Gording & Lidén, Hilde (2014). Barn i asylsaker. Evaluering og kartlegging av hvordan barns situasjon blir belyst i Utlendingsnemndas saksbehandling, herunder høring av barn. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. 2014(1).
 • Lidén, Hilde; Eide, Ketil; Hidle, Knut; Nilsen, Ann Christin Eklund & Wærdahl, Randi (2013). Levekår i mottak for enslige mindreårige asylsøkere. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Schultz, Jessica & Lidén, Hilde (2022). ‘Vulnerability’ and the Asylum Process in NorwayAddressing special needs, shaping vulnerabilities?
 • Schultz, Jessica; Lidén, Hilde & Paasche, Erlend (2021). Norsk flyktningpolitikk skaper nye former for sårbarhet. Forskning.no.
 • Schultz, Jessica; Lidén, Hilde & Paasche, Erlend (2021). Assessing vulnerability in Norwegian asylum practice:​ amplifying or displacing refugee rights?
 • Schultz, Jessica; Lidén, Hilde & Wessmann, Helene (2020). Løsningen finnes allerede. Klassekampen.
 • Seeberg, Marie Louise; Aasen, Berit; Staver, Anne Balke & Lidén, Hilde (2020). Fra bosetting til voksenliv: enslige mindreårige flyktninger.
 • Trætteberg, Håkon Solbu & Lidén, Hilde (2019). Aktivitetsplikt for unge mottakere av sosialhjelp – En kvalitativ undersøkelse av brukere og ansatte.
 • Lidén, Hilde & Kitterød, Ragni Hege (2018). Shared residence from the perspective of the child.
 • Kvarme, Lisbeth Gravdal; Albertini Früh, Elena & Lidén, Hilde (2018). How do immigrant parents of children With complex Health needs manage to cope?
 • Lidén, Hilde (2017). Barn og migrasjon.
 • Lidén, Hilde (2017). Barn og familiegjenforening.
 • Lidén, Hilde (2017). Barn, migrasjon og transnasjonale familier.
 • Lidén, Hilde (2017). Migrasjon og globalisering.
 • Lidén, Hilde (2017). Småbarn, transnasjonal migrasjon og hverdagsintegrering.
 • Lidén, Hilde (2017). Barn, transnasjonal migrasjon og hverdagsintegrering.
 • Lidén, Hilde (2017). Unaccompanied minors as victims of human trafficking.
 • Lidén, Hilde (2017). Kontrasterende landskap: refleksjoner om forankring og identitet hos norsk- somaliske ungdom etter opphold i Somalia. .
 • Lidén, Hilde (2017). Er kultur relevant? Innvandrerforeldre med alvorlig syke barn.
 • Lidén, Hilde & Bredal, Anja (2017). Evaluering av Handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet (2013- 2016).
 • Lidén, Hilde & Albertini Früh, Elena (2017). Promoting social participation and quality of life of immigrant families to reduce future social inequality for families and children with long-term health challenges in Norway.
 • Kjelaas, Irmelin; Solvor Mjønes, Lauritzen; Jensen, Tine Kristin; Eide, Ketil; Lønning, Moa Nyamwathi & Lidén, Hilde [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2017). Mot bedre viten om barns beste. www.nrk.no/ytring.
 • Jakobsen, Siv Ellen; Albertini Früh, Elena & Lidén, Hilde (2016). Innvandrermødre med alvorlig syke barn blir slitne og isolerte. [Internett]. Forskning.no.
 • Lidén, Hilde; Strand, Arne; Bendixsen, Synnøve Kristine Nepstad; Paasche, Erlend & Brekke, Jan-Paul (2016). Samanliknande evaluering av assisterte returprogram til Afghanistan, Irakisk Kurdistan, Etiopia og Kosovo.
 • Lidén, Hilde & Salvesen, Cathrine Holst (2016). "De sa du må" : Menneskehandel - mindreåriges erfaringer.
 • Lidén, Hilde (2016). Mindreårige asylsøkere og flyktningbarn - hva vet vi om deres ressurser og behov og hva bør lærerutdanningen legge til grunn?
 • Lidén, Hilde (2016). Minors’ experiences with human trafficking.
 • Lidén, Hilde (2016). The implication of the 1996 Hague Convention for asylum seeking children and children left behind.
 • Lidén, Hilde (2016). Unaccompanied minors at risk – the case of trafficking.
 • Lidén, Hilde (2016). Immigrant mothers caring for children with special needs: Facing social exclusion or empowerment?
 • Brekke, Idunn; Albertini Früh, Elena & Lidén, Hilde (2016). Foreldre som har barn med spesielle behov: arbeidsdeltakelse og sykefravær.
 • Kvarme, Lisbeth Gravdal; Albertini Früh, Elena; Halvorsrud, Liv & Lidén, Hilde (2016). How experience immigrant parents of children with special needs their Health and Quality of Life? .
 • Albertini Früh, Elena; Lidén, Hilde & Kvarme, Lisbeth Gravdal (2016). Immigrant mothers balancing care for children with special needs and labour market participation.
 • Lidén, Hilde & Seeberg, Marie Louise (2016). Migrasjon: Dette sier europeisk forskning. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Albertini Früh, Elena; Kvarme, Lisbeth Gravdal & Lidén, Hilde (2016). Trusting the welfare state - Immigrant families of children with special needs.
 • Lidén, Hilde (2015). Transnasjonal oppvekst : Om lengre utenlandsopphold blant barn og unge med innvandrerbakgrunn .
 • Lidén, Hilde & Bredal, Anja (2015). Tiltak mot tvangsekteskap i utlendingsregelverket.
 • Bendixsen, Synnøve Kristine Nepstad & Lidén, Hilde (2015). Return to where you really belong? Irregular migrants, assisted Return and the implications for the migrants’ wellbeing.
 • Bendixsen, Synnøve Kristine Nepstad & Lidén, Hilde (2015). Returning to where the migrant really ‘belong’? Programs for assisted returns in Norway.
 • Brekke, Idunn; Albertini Früh, Elena; Lidén, Hilde; Kvarme, Lisbeth Gravdal & Nadim, Marjan (2015). To presentasjoner: 1. Arbeidsdeltakelse og sykefravær blant mødre og fedre som har omsorg for et funksjonshemmet eller alvorlig kronisk sykt barn 2. Innvandrerfamilier med kronisk syke barn og deres tilknytning til arbeidslivet. Et kvalitativ studie av foreldreopplevelser.
 • Albertini Früh, Elena; Lidén, Hilde & Kvarme, Lisbeth Gravdal (2015). Immigrant mothers balancing care for chronically ill or disabled children and labour market participation.
 • Albertini Früh, Elena; Lidén, Hilde & Kvarme, Lisbeth Gravdal (2015). Participation au travail des familles immigrantes avec des enfants ayant des besoins spéciaux. Une étude qualitative norvégienne auprès de parents immigrés.
 • Bendixsen, Synnøve Kristine Nepstad & Lidén, Hilde (2015). Return – to where you really “belong”? Irregular migrants and assisted return – implications for migrants’ wellbeing.
 • Kvarme, Lisbeth Gravdal; Lidén, Hilde & Albertini Früh, Elena (2014). To presentasjoner: 1.How do Immigrant Parents of Disabled or Chronically Ill Children Experience their own Health and Quality of Life? 2. Family life and labour market participation among parents caring for disabled or chronically ill children. .
 • Bendixsen, Synnøve Kristine Nepstad & Lidén, Hilde (2014). Between a rock and a hard place: Irregular migrants and assisted return in Norway.
 • Bredal, Anja; Reisel, Liza & Lidén, Hilde (2014). Utenlandsopphold på godt og vondt. VG : Verdens gang.
 • Bredal, Anja & Lidén, Hilde (2014). Mobile childhoods – Transnational socialization strategies among immigrant parents in Norway.
 • Kvarme, Lisbeth Gravdal; Albertini Früh, Elena; Halvorsrud, Liv & Lidén, Hilde (2014). How do immigrant parent of disabled or chronically ill children experience their own health and quality of life?
 • Kvarme, Lisbeth Gravdal; Albertini Früh, Elena; Halvorsrud, Liv & Lidén, Hilde (2014). How do immigrant parent of disabled or chronically ill children experience their own health and quality of life?
 • Kvarme, Lisbeth Gravdal; Albertini Früh, Elena & Lidén, Hilde (2014). Ethnic differences in labour market participation, health and sickness absence among parents caring for disabled or chronically ill children.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. mai 2017 10:19 - Sist endret 17. mars 2020 13:26