Jan-Paul Brekke

Bilde av Jan-Paul Brekke
English version of this page
Stillingstittel Forsker II
Grad Dr. polit.

Ekspert på feltene flukt, migrasjon og integrering, med en sterk interesse for metodologi

Brekke er dr. polit fra Universitetet i Oslo. I sin forskning tar han for seg tema tilknyttet migrasjonsfeltet, med problemstillinger som: Hvordan utvikles asylpolitikken? Hvordan opplever asylsøkere, flyktninger og innvandrere disse betingelsene? Og hvordan integreres de på arbeidsmarkedet?

Spørsmål tilknyttet sivilsamfunnet og frivillige organisasjoner opptar også Brekke – han har blant annet sett på utfordringene snowboardkulturen utgjør for den mer tradisjonelt organiserte idretten. Han er også opptatt av etnometodologi og samfunnsvitenskapelig metode. Her har han publisert arbeid om bruken av fotografier som en del av feltarbeid, og utfordringer ved bruk av tolk under kvalitative intervjuer.

For tiden forsker Brekke på de politiske konsekvensene av flyktningsituasjonen som oppstod i 2015. Han er hyppig brukt som kommentator i ulike media.

Prosjekter

Emneord: Migrasjon

Publikasjoner

 • Brekke, Jan-Paul; Røed, Marianne & Schøne, Pål (2016). Reduction or deflection? The effect of asylum policy on interconnected asylum flows. Migration Studies.  5(1), s 65- 96 . doi: 10.1093/migration/mnw028 Show summary
 • Brekke, Jan-Paul & Brochmann, Grete (2015). Stuck in Transit: Secondary Migration of Asylum Seekers in Europe, National Differences, and the Dublin Regulation . Journal of Refugee Studies.  28(2), s 145- 162 . doi: 10.1093/jrs/feu028 Show summary
 • Brekke, Jan-Paul (2012). Hvorfor kommer asylsøkere til Norge?, I: Marko Valenta & Berit Berg (red.),  Asylsøker: i velferdsstatens venterom.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01993-2.  Kapittel.  s 59 - 81
 • Sveaass, Nora; Vevstad, Vigdis & Brekke, Jan-Paul (2012). Sårbare asylsøkere i mottak – identifisering og oppfølging, I: Marko Valenta & Berit Berg (red.),  Asylsøker: i velferdsstatens venterom.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01993-2.  Kapittel.  s 82 - 104
 • Brekke, Jan-Paul (2010). Life on Hold : The Impact of Time on Young Asylum Seekers Waiting for a Decision. Diskurs Jugend- und Kindheitsforschung.  5|(2), s 159- 167

Se alle arbeider i Cristin

 • Beyer, Audun; Brekke, Jan-Paul & Thorbjørnsrud, Kjersti (2017). Communicating borders : informing migrants and potential asylum seekers through social media . Fulltekst i vitenarkiv Show summary
 • Brekke, Jan-Paul & Grønningsæter, Andrea Gustafsson (2017). Family reunification regulations in Norway and the EU . Fulltekst i vitenarkiv Show summary
 • Brekke, Jan-Paul (2015). Why go back? Assisted return from Norway. Fulltekst i vitenarkiv
 • Brekke, Jan-Paul (2014). Tilbakevending fra Norge : Historikk, omfang og videreutvikling 2002-2013. Fulltekst i vitenarkiv Show summary
 • Brekke, Jan-Paul (2012). Forsvunnet : Asylsøkere som forlater mottak i Norge. Fulltekst i vitenarkiv Show summary
 • Brekke, Jan-Paul (2010). Frivillig retur fra Norge : En historisk gjennomgang. Fulltekst i vitenarkiv Show summary
 • Brekke, Jan-Paul; Aarset, Monica Five; Lidén, Hilde & Andenæs, Kristian (2010). Innvandring og flukt til Norge : En kunnskapsgjennomgang 1990-2009. Fulltekst i vitenarkiv Show summary
 • Brekke, Jan-Paul; Sveaass, Nora & Vevstad, Vigdis (2010). Sårbare asylsøkere i Norge og EU : Identifisering, organisering og håndtering. Fulltekst i vitenarkiv Show summary
 • Brekke, Jan-Paul & Aarset, Monica Five (2009). Why Norway Understanding Asylum Destinations. Fulltekst i vitenarkiv Show summary
 • Brekke, Jan-Paul (2008). Fra tilbakevending til retur : Evaluering av Flyktninghjelpens informasjonsprosjekt INCOR. Fulltekst i vitenarkiv Show summary
 • Brekke, Jan-Paul & Borchgrevink, Tordis (2007). Talking about integration : Discources, alliances and theories on labour market integration in Sweden. Fulltekst i vitenarkiv Show summary
 • Brekke, Jan-Paul & Vevstad, Vigdis (2007). Reception conditions for asylum seekers in Norway and the EU. Fulltekst i vitenarkiv Show summary
 • Brekke, Jan-Paul (2006). International students and immigration to Norway. Fulltekst i vitenarkiv Show summary
 • Brekke, Jan-Paul & Søholt, Susanne (2005). I velferdsstatens grenseland : En evaluering av ordningen med bortfall av botilbud i mottak for personer med endelig avslag på asylsøknaden. Fulltekst i vitenarkiv Show summary
 • Brekke, Jan-Paul (2004). The struggle for control : The impact of national control policies on the arrival of asylum seekers to Scandinavia 1999 – 2004. Fulltekst i vitenarkiv Show summary
 • Brekke, Jan-Paul (2004). While we are waiting : Uncertainty and empowerment among asylum-seekers in Sweden. Fulltekst i vitenarkiv Show summary
 • Brekke, Jan-Paul (2003). Utenfor løypa? Forsøk med direkte medlemskap i Norges Snowboardforbund. Fulltekst i vitenarkiv Show summary
 • Brekke, Jan-Paul (2002). Kosovo - Norge, tur og returMidlertidig opphold for kosovoflyktninger. Fulltekst i vitenarkiv Show summary

Se alle arbeider i Cristin

 • Brekke, Jan-Paul (2017, 12. januar). Flyktningsituasjonen i Europa . [TV].  NRK1 Urix.
 • Brekke, Jan-Paul (2016, 16. desember). Aleppo og flyktningene . [Radio].  NRK P2 Dagsnytt 18.
 • Brekke, Jan-Paul (2016, 24. oktober). Calais - Hvorfor Frankrike? . [Radio].  NRK P2 Dagsnytt 18.
 • Brekke, Jan-Paul (2016). EUs asylpolitikk strammes inn. Aftenposten.
 • Brekke, Jan-Paul (2016, 05. juli). Færre flyktninger til Norge . [TV].  NRK - Dagsrevyen.
 • Brekke, Jan-Paul (2016, 26. oktober). Gjest i studio . [TV].  Urix - NRK1.
 • Brekke, Jan-Paul (2016). Kan FN stake ut en kurs?. Klassekampen.
 • Brekke, Jan-Paul (2016, 21. desember). Økt skepsis til innvandring . [Radio].  NRK P2 Dagsnytt 18.
 • Brekke, Jan-Paul; Røed, Marianne & Schøne, Pål (2016). Hvordan virker asylpolitikken?. Dagens næringsliv.
 • Lidén, Hilde; Strand, Arne; Bendixsen, Synnøve Kristine Nepstad; Paasche, Erlend & Brekke, Jan-Paul (2016). Samanliknande evaluering av assisterte returprogram til Afghanistan, Irakisk Kurdistan, Etiopia og Kosovo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. mai 2017 10:04 - Sist endret 20. juni 2017 13:11