Jan-Paul Brekke

Bilde av Jan-Paul Brekke
English version of this page
Stillingstittel Forsker II
Grad Dr. polit.

Ekspert på feltene flukt, migrasjon og integrering, med en sterk interesse for metodologi

Brekke er dr. polit fra Universitetet i Oslo. I sin forskning tar han for seg tema tilknyttet migrasjonsfeltet, med problemstillinger som: Hvordan utvikles asylpolitikken? Hvordan opplever asylsøkere, flyktninger og innvandrere disse betingelsene? Og hvordan integreres de på arbeidsmarkedet?

Spørsmål tilknyttet sivilsamfunnet og frivillige organisasjoner opptar også Brekke – han har blant annet sett på utfordringene snowboardkulturen utgjør for den mer tradisjonelt organiserte idretten. Han er også opptatt av etnometodologi og samfunnsvitenskapelig metode. Her har han publisert arbeid om bruken av fotografier som en del av feltarbeid, og utfordringer ved bruk av tolk under kvalitative intervjuer.

For tiden forsker Brekke på de politiske konsekvensene av flyktningsituasjonen som oppstod i 2015. Han er hyppig brukt som kommentator i ulike media.

Prosjekter

Emneord: Migrasjon

Publikasjoner

 • Brekke, Jan-Paul; Røed, Marianne & Schøne, Pål (2016). Reduction or deflection? The effect of asylum policy on interconnected asylum flows. Migration Studies.  5(1), s 65- 96 . doi: 10.1093/migration/mnw028 Vis sammendrag
 • Brekke, Jan-Paul & Brochmann, Grete (2015). Stuck in Transit: Secondary Migration of Asylum Seekers in Europe, National Differences, and the Dublin Regulation. Journal of Refugee Studies.  28(2), s 145- 162 . doi: 10.1093/jrs/feu028 Vis sammendrag
 • Brekke, Jan-Paul (2012). Hvorfor kommer asylsøkere til Norge?, I: Marko Valenta & Berit Berg (red.),  Asylsøker: i velferdsstatens venterom.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01993-2.  Kapittel.  s 59 - 81
 • Sveaass, Nora; Vevstad, Vigdis & Brekke, Jan-Paul (2012). Sårbare asylsøkere i mottak – identifisering og oppfølging, I: Marko Valenta & Berit Berg (red.),  Asylsøker: i velferdsstatens venterom.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01993-2.  Kapittel.  s 82 - 104
 • Brekke, Jan-Paul (2010). Life on Hold : The Impact of Time on Young Asylum Seekers Waiting for a Decision. Diskurs Jugend- und Kindheitsforschung.  5|(2), s 159- 167

Se alle arbeider i Cristin

 • Beyer, Audun; Brekke, Jan-Paul & Thorbjørnsrud, Kjersti (2017). Communicating borders : informing migrants and potential asylum seekers through social media. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2017:04. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Brekke, Jan-Paul & Grønningsæter, Andrea Gustafsson (2017). Family reunification regulations in Norway and the EU. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2017:06. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Brekke, Jan-Paul (2015). Why go back? Assisted return from Norway. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2015:008. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Brekke, Jan-Paul (2014). Tilbakevending fra Norge : Historikk, omfang og videreutvikling 2002-2013. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2014:002. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Brekke, Jan-Paul (2012). Forsvunnet : Asylsøkere som forlater mottak i Norge. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2012:002. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Brekke, Jan-Paul (2010). Frivillig retur fra Norge : En historisk gjennomgang. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2010:010. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Brekke, Jan-Paul; Aarset, Monica Five; Lidén, Hilde & Andenæs, Kristian (2010). Innvandring og flukt til Norge : En kunnskapsgjennomgang 1990-2009. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2010:002. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Brekke, Jan-Paul; Sveaass, Nora & Vevstad, Vigdis (2010). Sårbare asylsøkere i Norge og EU : Identifisering, organisering og håndtering. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2010:014. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Brekke, Jan-Paul & Aarset, Monica Five (2009). Why Norway Understanding Asylum Destinations. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2009:012. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Brekke, Jan-Paul (2008). Fra tilbakevending til retur : Evaluering av Flyktninghjelpens informasjonsprosjekt INCOR. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2008:012. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Brekke, Jan-Paul & Borchgrevink, Tordis (2007). Talking about integration : Discources, alliances and theories on labour market integration in Sweden. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2007:009. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Brekke, Jan-Paul & Vevstad, Vigdis (2007). Reception conditions for asylum seekers in Norway and the EU. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2007:004. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Brekke, Jan-Paul (2006). International students and immigration to Norway. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2006:008. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Brekke, Jan-Paul & Søholt, Susanne (2005). I velferdsstatens grenseland : En evaluering av ordningen med bortfall av botilbud i mottak for personer med endelig avslag på asylsøknaden. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2005:005. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Brekke, Jan-Paul (2004). The struggle for control : The impact of national control policies on the arrival of asylum seekers to Scandinavia 1999 – 2004. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2004:013. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Brekke, Jan-Paul (2004). While we are waiting : Uncertainty and empowerment among asylum-seekers in Sweden. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2004:010. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Brekke, Jan-Paul (2003). Utenfor løypa? Forsøk med direkte medlemskap i Norges Snowboardforbund. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2003:003. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Brekke, Jan-Paul (2002). Kosovo - Norge, tur og returMidlertidig opphold for kosovoflyktninger. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2002:008. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Brekke, Jan-Paul (2017, 12. januar). Flyktningsituasjonen i Europa. [TV].  NRK1 Urix.
 • Brekke, Jan-Paul (2016, 16. desember). Aleppo og flyktningene. [Radio].  NRK P2 Dagsnytt 18.
 • Brekke, Jan-Paul (2016, 24. oktober). Calais - Hvorfor Frankrike?. [Radio].  NRK P2 Dagsnytt 18.
 • Brekke, Jan-Paul (2016). EUs asylpolitikk strammes inn. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Brekke, Jan-Paul (2016, 05. juli). Færre flyktninger til Norge. [TV].  NRK - Dagsrevyen.
 • Brekke, Jan-Paul (2016, 26. oktober). Gjest i studio. [TV].  Urix - NRK1.
 • Brekke, Jan-Paul (2016). Kan FN stake ut en kurs?. Klassekampen.
 • Brekke, Jan-Paul (2016, 21. desember). Økt skepsis til innvandring. [Radio].  NRK P2 Dagsnytt 18.
 • Brekke, Jan-Paul; Røed, Marianne & Schøne, Pål (2016). Hvordan virker asylpolitikken?. Dagens næringsliv.
 • Lidén, Hilde; Strand, Arne; Bendixsen, Synnøve Kristine Nepstad; Paasche, Erlend & Brekke, Jan-Paul (2016). Samanliknande evaluering av assisterte returprogram til Afghanistan, Irakisk Kurdistan, Etiopia og Kosovo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. mai 2017 10:04 - Sist endret 20. juni 2017 13:11