Sigtona Halrynjo

Researcher focusing on work and family life, and gender equality

Sigtona Halrynjo has a PhD in Sociology from the University of Oslo. She studies the interface between family policy and working life, gender and career in business and academic life, gender balance in senior management and equality throughout the life course, including transitions between work and retirement. Halrynjo combines qualitative and quantitative methods.

She is interested in research questions such as mothers’ and fathers’ use of parental leave and the importance of competing logics of career vs. family facilitation for gender equality. Halrynjo is also concerned with gender equality challenges in work and family life in the face of global competition, digitization and efficiency.

Tags: Gender Equality, Working Life

Publications

 • Halrynjo, Sigtona; Kitterød, Ragni Hege & Pedersen, Axel West (2019). A woman’s cause? Popular attitudes towards pension credits for childcare in Norway. European Journal of Social Security (EJSS). 21(3), p. 241–261. doi: 10.1177/1388262719869065. Full text in Research Archive
 • Kitterød, Ragni Hege & Halrynjo, Sigtona (2019). Mer likestilling med fedrekvote? Naturlige eksperimenter i norsk kontekst. Tidsskrift for kjønnsforskning. 43(2), p. 71–89. doi: 10.18261/issn.1891-1781-2019-02-02. Full text in Research Archive
 • Axelsdottir, Laufey & Halrynjo, Sigtona (2018). Gender Balance in Executive Management: Top-Managers' Understanding of Barriers and Solutions from the Demand-Supply Perspective. Social Politics: International Studies in Gender, State and Society. 25(2), p. 287–314. doi: 10.1093/sp/jxy012. Full text in Research Archive
 • Kitterød, Ragni Hege & Halrynjo, Sigtona (2017). Mindre spesialisering med fedrekvote? Foreldrepermisjonens potensial for å endre arbeidsdelingen blant foreldre. Tidsskrift for samfunnsforskning. 58(3), p. 311–333. doi: 10.18261/ISSN.1504-291X-2017-03-03. Full text in Research Archive
 • Bloksgaard, Lotte & Halrynjo, Sigtona (2017). Nye muligheder, nye krav – arbejdslivskulturer under forandring. In Tanggaard Andersen, Pernille & Hviid Jacobsen, Michael (Ed.), Kultursociologi og kulturanalyse. Hans Reitzels Forlag. p. 247–270.
 • Kvande, Elin; Brandth, Berit & Halrynjo, Sigtona (2017). Integrating work and family : changing institutions and competing logics. In Brandth, Berit; Halrynjo, Sigtona & Kvande, Elin (Ed.), Work-Family Dynamics : Competing logics of regulation, economy and morals. Routledge. p. 1–16. doi: 10.4324/9781315716794-1.
 • Halrynjo, Sigtona (2017). Exploring the career logic within the Nordic work-family model. In Brandth, Berit; Halrynjo, Sigtona & Kvande, Elin (Ed.), Work-Family Dynamics : Competing logics of regulation, economy and morals. Routledge. p. 189–208. doi: 10.4324/9781315716794-12.
 • Halrynjo, Sigtona & Lyng, Selma Therese (2017). Fathers' Parental leave and Work-Family Division in Norwegian Elite Professions. In Liebig, Brigitte & Oechsle, Mechtild (Ed.), Fathers in work organizations : inequalities and capabilities, rationalities and politics. Verlag Barbara Budrich. p. 61–82. doi: 10.2307/j.ctvdf0bpf.6.
 • Halrynjo, Sigtona & Jonker, Merel (2016). Naming and Framing of Intersectionality in Hijab Cases - Does It Matter? An Analysis of Discrimination Cases in Scandinavia and the Netherlands. Gender, Work & Organization. 23(3), p. 278–295. doi: 10.1111/gwao.12089.
 • Legard, Sveinung; Halrynjo, Sigtona & Floer, Kristin Elisabeth (2016). Is transition support a hurdle to getting a job? Scandinavian Journal of Disability Research. 18(1), p. 17–31. doi: 10.1080/15017419.2014.959046.
 • Halrynjo, Sigtona & Teigen, Mari (2016). Ulik likestilling i arbeidslivet. In Halrynjo, Sigtona & Teigen, Mari (Ed.), Ulik likestilling i arbeidslivet. Gyldendal Akademisk. p. 13–36.
 • Halrynjo, Sigtona & Teigen, Mari (2016). Likestilling i framtidas arbeidsliv? In Halrynjo, Sigtona & Teigen, Mari (Ed.), Ulik likestilling i arbeidslivet. Gyldendal Akademisk. p. 299–309. Full text in Research Archive
 • Halrynjo, Sigtona; Teigen, Mari & Nadim, Marjan (2015). Kvinner og menn i toppledelsen: Ringvirkninger av lovkrav om kjønnsbalanse i bedriftsstyrer? In Teigen, Mari (Eds.), Virkninger av kjønnskvotering i norsk næringsliv. Gyldendal Akademisk. p. 48–62.
 • Halrynjo, Sigtona; Kitterød, Ragni Hege & Teigen, Mari (2015). Hvorfor så få kvinner på toppen i norsk næringsliv? En analyse av hva topplederne selv sier . Søkelys på arbeidslivet. 32(1-2), p. 111–136.
 • Halrynjo, Sigtona (2015). Kjønn, topplederkarriere og familie. In Teigen, Mari (Eds.), Virkninger av kjønnskvotering i norsk næringsliv. Gyldendal Akademisk. p. 97–119.
 • Kitterød, Hege; Teigen, Mari & Halrynjo, Sigtona (2015). Flere kvinner på toppen? Holdninger til likestilling blant toppledere. In Teigen, Mari (Eds.), Virkninger av kjønnskvotering i norsk næringsliv. Gyldendal Akademisk. p. 63–96.
 • Merel, Jonker & Halrynjo, Sigtona (2014). Multidimensional Discrimination in Judicial Practice: A Legal Comparison Between Denmark, Norway, Sweden and the Netherlands. Netherlands Quarterly of Human Rights (NQHR). 32(4), p. 408–434.
 • Halrynjo, Sigtona & Lyng, Selma Therese (2013). Fedrepermisjon i karriereyrker. In Brandth, Berit & Kvande, Elin (Ed.), Fedrekvoten og den farsvennlige velferdsstaten. Universitetsforlaget. p. 222–237.
 • Fekjær, Silje Bringsrud & Halrynjo, Sigtona (2012). Promotion aspirations among male and female police students. International Journal of Police Science and Management. 14(1), p. 71–82. doi: 10.1350/ijps.2012.14.1.262.

View all works in Cristin

 • Brandth, Berit; Halrynjo, Sigtona & Kvande, Elin (2017). Work-Family Dynamics : Competing logics of regulation, economy and morals. Routledge. 211 p.
 • Halrynjo, Sigtona & Teigen, Mari (2016). Ulik likestilling i arbeidslivet. Gyldendal Akademisk. 341 p.

View all works in Cristin

 • Halrynjo, Sigtona; Jørgensen, Ruth Eva & Høie Vadla, Ingrid (2021). Kjønn, karriere og omsorgsansvar blant jurister. Institutt for samfunnsforskning. Full text in Research Archive
 • Halrynjo, Sigtona & Fekjær, Silje Bringsrud (2020). Kjønn, karriere og omsorgsansvar blant økonomer: Likestilte idealer - kjønnsskjeve mønstre. Institutt for samfunnsforskning.
 • Halrynjo, Sigtona; Kjos, Hannah Løke & Torjussen, Sahra Ali Abdullahi (2019). Kvinner og karriere i finans: Får ikke, kan ikke eller vil ikke? Institutt for samfunnsforskning. Full text in Research Archive
 • Østbakken, Kjersti Misje; Halrynjo, Sigtona & Kitterød, Ragni Hege (2018). Foreldrepermisjon og likestilling: Foreldrepengeordningens betydning for likestilling i arbeidslivet og hjemme. Institutt for samfunnsforskning. 2018(15). Full text in Research Archive
 • Halrynjo, Sigtona & Stoltenberg, Christina Hoelgaard (2017). CORE Norwegian Gender Balance Scorecard 200 : February 2017. Institutt for samfunnsforskning: CORE Kjernemiljø for kjønnslikestilling - Institute for Social Research: Centre for research on gender equality. Full text in Research Archive
 • Kitterød, Ragni Hege; Halrynjo, Sigtona & Østbakken, Kjersti Misje (2017). Pappaperm? Fedre som ikke tar fedrekvote – hvor mange, hvem og hvorfor? Institutt for samfunnsforskning. Full text in Research Archive
 • Kitterød, Ragni Hege; Halrynjo, Sigtona & Pedersen, Axel West (2017). Rettferdig pensjon for individer og for par? Tilpasninger og holdninger til det nye pensjonssystemet i folketrygden. Institutt for samfunnsforskning. Full text in Research Archive
 • Halrynjo, Sigtona & Stoltenberg, Christina Hoelgaard (2016). CORE Norwegian Gender Balance Scorecard 100 : May 2016. Institutt for samfunnsforskning: CORE Kjernemiljø for kjønnslikestilling - Institute for Social Research: Centre for research on gender equality. Full text in Research Archive
 • Halrynjo, Sigtona & Kitterød, Ragni Hege (2016). The fathers’ quota – norm for fathers leave use in the Nordic countries. A literature review. Institutt for samfunnsforskning. Full text in Research Archive
 • Halrynjo, Sigtona & Kitterød, Ragni Hege (2016). Sharing the parental leave: Consequences for work-family Dynamics and wellbeing in the Nordic countries. Institutt for samfunnsforskning. Full text in Research Archive

View all works in Cristin

 • Halrynjo, Sigtona & Blair-Loy, Mary (2019). Gender inequality in business careers in the U.S. and Norway: How regulatory and moral logics compete within the liberal economic logic of global capitalism.
 • Halrynjo, Sigtona & Blair-Loy, Mary (2019). When the Career Window Closes at 40: Exploring the Intersection of Gender, Age and Family Building in the Business Sector. .
 • Halrynjo, Sigtona; Reisel, Liza & Teigen, Mari (2018). Velferdsstaten er ingen hemsko for likestillingen. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Teigen, Mari; Halrynjo, Sigtona & Reisel, Liza (2018). Mannsdominans i de største selskapene er svært lik på tvers av land. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Halrynjo, Sigtona (2017). Career and parenthood in the Nordic context – beyond family-friendly policies.
 • Kitterød, Ragni Hege; Halrynjo, Sigtona & Østbakken, Kjersti Misje (2017). Fedrekvoten en suksess, men hvorfor brukes den ikke av alle? LO-aktuelt : organ for Landsorganisasjonen i Norge. 112(6), p. 52–53.
 • Halrynjo, Sigtona (2017). Kjønns(u)balanse i toppledelse. Betydning av kvoteringslov og karrieredilemmaer i Norge.
 • Halrynjo, Sigtona (2017). Fører økt fedrekvote og deling av foreldrepermisjon til likestilt foreldreskap og likestilling i arbeidslivet?
 • Halrynjo, Sigtona (2017). Skjevdeling bremser likestillingen. Dagens næringsliv.
 • Halrynjo, Sigtona (2017). Kvinner og menn på toppen av næringslivet I et komparativt perspektiv. Norge og USA. Lansering av CORE Topplederbarometer 200.
 • Kitterød, Ragni Hege; Halrynjo, Sigtona & Østbakken, Kjersti Misje (2017). Pappaperm? Fedre som ikke tar fedrekvote – hvor mange, hvem og hvorfor?
 • Kitterød, Ragni Hege; Halrynjo, Sigtona & Østbakken, Kjersti Misje (2017). Pappaperm? Fedre som ikke tar fedrekvote.
 • Halrynjo, Sigtona (2017). Motherhood, Fatherhood and the Logic of Career within a Family-Friendly Welfare State.
 • Halrynjo, Sigtona (2016). Mødre kjenner på dårlig samvittighet hvis de ikke får til å hente barna. [Newspaper]. Aftenposten, SIGTONA HALRYNJO.
 • Halrynjo, Sigtona & Kitterød, Ragni Hege (2016). Større kvote til far. [Newspaper]. Dagsavisen.
 • Halrynjo, Sigtona (2016). Vi kan gjere noe med tidsklemma. [Newspaper]. Dagbladet.
 • Halrynjo, Sigtona (2016). Fatherhood, motherhood and the logic of career in a family friendly welfare state.
 • Kitterød, Ragni Hege & Halrynjo, Sigtona (2016). Can paternity leave change gendered work-family patterns? An analysis of recent research from the Nordic countries.
 • Halrynjo, Sigtona & Blair-Loy, Mary (2016). Does a family-friendly welfare state help shatter the corporate glass ceiling? Comparing Norway and the U.S.
 • Halrynjo, Sigtona (2016). Hvordan står det til med kjønnsbalansen på toppen av næringslivet? Menn, kvinner og lederkarrierer – på ulike betingelser? .
 • Halrynjo, Sigtona (2016). Kan vi tenke nytt om ledelse og livsfaser? Når er det «for sent» med en topplederkarriere?
 • Halrynjo, Sigtona (2016). Work-family dynamics and the logics of competition, care and regulation.
 • Kitterød, Ragni Hege & Halrynjo, Sigtona (2016). Fedrekvoten som norm og konsekvenser av deling av foreldrepermisjon for arbeid- familietilpasning og velferd i Norge og Norden.
 • Blair-Loy, Mary & Halrynjo, Sigtona (2016). Bending Norms: Gender and the Cultural Understandings of Merit and Devotion.
 • Teigen, Mari & Halrynjo, Sigtona (2016). Presentasjon av boken "Ulik likestilling i arbeidslivet".
 • Teigen, Mari & Halrynjo, Sigtona (2016). For et kvinneliv! Dagsavisen - Nye Meninger.
 • Halrynjo, Sigtona & Christensen, Marit Eline (2015). Career- and life-trajectories leading to top-management.
 • Halrynjo, Sigtona (2015). Fathers' Career and Parental Leave in Norwegian Elite Professions.
 • Halrynjo, Sigtona (2015). Exploring the Career Logic and fathers’ parental leave within the Nordic Model.
 • Halrynjo, Sigtona (2015). Kvinner begynner å jobbe i det offentlige når de får barn. [Internet]. Forskning.no.
 • Halrynjo, Sigtona (2015). To motstridende trender innen likestilling. [Newspaper]. Aftenposten.
 • Halrynjo, Sigtona (2015). Kjønn, karriere og familieliv i møte med konkurranselogikkens spilleregler.
 • Halrynjo, Sigtona (2015). Karriere, kjønn og omsorgsansvar. Hva skjer i småbarnsfasen?
 • Halrynjo, Sigtona (2015). Kvinner og menn i toppledelse – karriereliv og familieliv.
 • Halrynjo, Sigtona & Samuelsen, Tanya Marie (2015). Er det kvinnenes skyld? Dagens næringsliv.
 • Halrynjo, Sigtona (2015). Career logic, family-friendly opportunities and Gender Differences in Family-life among Norwegian Top-managers.
 • Halrynjo, Sigtona & Teigen, Mari (2015). Women on board - men in the executive committee?
 • Blair-Loy, Mary & Halrynjo, Sigtona (2015). How shatterproof are glass ceilings in the business sector? Cultural and structural factors reinforcing gender inequality in the US and Norway.
 • Teigen, Mari & Halrynjo, Sigtona (2015). Women on Board - Men in the Executive Committee? Innlegg.
 • Teigen, Mari; Kitterød, Ragni Hege & Halrynjo, Sigtona (2015). Holdninger til kjønnskvotering i styrer blant toppledere i norsk næringsliv. Mer positive når bedriften selv har lovkrav? Innlegg.
 • Halrynjo, Sigtona (2014). Arbeidsliv og familieliv - Klassedelt og kjønnsdelt. In Reisel , Liza & Teigen, Mari (Ed.), Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet. Gyldendal Akademisk. p. 186–202.
 • Halrynjo, Sigtona & Lyng, Selma Therese (2014). Fathers' quota and career in Norwegian elite professions.
 • Halrynjo, Sigtona (2014). Exploring the Career Logic within the Nordic Model.
 • Halrynjo, Sigtona & Lyng, Selma Therese (2013). Pappaperm eller karriere? Dagens næringsliv.
 • Halrynjo, Sigtona & Lyng, Selma Therese (2013). Paternity leave in Norwegian elite professions.
 • Teigen, Mari; Halrynjo, Sigtona & Christensen, Marit Eline (2013). "Glassheis i løse luften". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Halrynjo, Sigtona (2013). Reconciling work and family in Europe and the US. Exploring the impact of culture, economy and the welfare state.
 • Teigen, Mari; Halrynjo, Sigtona & Christensen, Marit Eline (2013). Glassheis i løse luften. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Halrynjo, Sigtona (2012). Ir)replaceable at work or at home? Mothers and fathers facing the rules of the career game.
 • Halrynjo, Sigtona (2012). Karriere og familieutfordringer. Dilemmaer i det likestilte og familievennlige Norge.
 • Halrynjo, Sigtona (2012). Arbeidslivets familieutfordringer, Kommentar til NOU 2012:15Politikk for likestilling.
 • Halrynjo, Sigtona (2012). Familien som verdighetsstrategi - et spørsmål om kjønn eller klasse?
 • Halrynjo, Sigtona (2012). Når rettighetslogikken møter karrierelogikken - konsekvenser for likestilling, kjønn og klasse.
 • Halrynjo, Sigtona (2012). Mødreskap og Fedreskap i karrieresammenheng.
 • Halrynjo, Sigtona (2012). Gendered family-friendliness and the rules of the career game: How elite educated mothers turn into replaceable workers in family friendly Norway.
 • Halrynjo, Sigtona (2011). Mødre og fedre møter karrierelogikkens spilleregler. Kjønn, karriere og omsorgsansvar i eliteprofesjoner.
 • Halrynjo, Sigtona (2011). Deltid - veien ut av arbeidsliv og karriere?
 • Halrynjo, Sigtona & Lyng, Selma Therese (2011). Mangel på likestilling dreper karrieren. Kjønn, karriere og omsorgsansvar i eliteprofesjoner.
 • Halrynjo, Sigtona (2011). Mor tar seg av de syke barna. [Newspaper]. Dagbladet.
 • Halrynjo, Sigtona (2011). Husarbeid hindrer karriere. For lite likestilling hindrer kvinner i å gjøre karriere. [Internet]. E24.
 • Halrynjo, Sigtona (2011). Mødre kan komme til å angre. [Internet]. NRK.
 • Halrynjo, Sigtona (2011). Gendered family-friendliness and the rules of the career game: How elite educated mothers turn into replaceable workers in family-friendly Norway (Nordic Sociology conference 5. Aug 2011).
 • Halrynjo, Sigtona (2011). TIDSKLEMMA: Fantomsmerte eller reelt problem med risikofylt “løsning?
 • Halrynjo, Sigtona (2011). Det store husmorparadokset. [Newspaper]. Klassekampen.
 • Halrynjo, Sigtona (2011). Oslo-fedre tar lengst pappa-perm. [Newspaper]. Aftenposten.
 • Halrynjo, Sigtona (2011). Foreldrepermisjon og syke barn i karriereyrker: Hva skjer når rettighetslogikken møter karrierelogikkens spilleregler?
 • Lyng, Selma Therese & Halrynjo, Sigtona (2011). Mangel på likestilling dreper karrieren. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). Økonomiseksjonen, p. 8–8.
 • Halrynjo, Sigtona (2011). Likestilling vs. familien som verdighetsstrategi - et spørsmål om klasse eller kjønn?
 • Halrynjo, Sigtona (2011). "Hvorfor jeg ikke kaller meg kjønnsforsker?".

View all works in Cristin

Published May 19, 2017 4:33 PM - Last modified Dec. 6, 2017 11:03 AM