Johannes Bergh

Image of Johannes Bergh
Norwegian version of this page
Position Research Director, Politics, democracy, civil society
Degree PhD
Contact +47 943 88 242 johannes.bergh@samfunnsforskning.no

Head of the Norwegian National Election Studies Program at the Institute for Social Research

Johannes Bergh is Research Director for Politics, democracy and civil society, and the head of the Norwegian National Election Studies (NNES) program at the Institute for Social Research. His research interests include political participation, experimental designs, voting, political behavior among minorities, electoral systems and democratic innovations.

Tags: Elections and Democracy

Publications

 • Fladmoe, Audun & Bergh, Johannes (2022). The use of adjustment weights in voter surveys. Correcting for panel attrition and nonresponse can produce less accurate estimates of voting behavior. Electoral Studies: an international journal on voting and electoral systems and strategy. 78. doi: 10.1016/j.electstud.2022.102486.
 • Aardal, Bernt & Bergh, Johannes (2022). The 2021 Norwegian election. West European Politics. doi: 10.1080/01402382.2022.2062136. Full text in Research Archive
 • Bergh, Johannes & Christensen, Dag Arne (2022). Getting out the vote in different electoral contexts: the effect of impersonal voter mobilization techniques in middle and high salience Norwegian elections. Journal of Elections, Public Opinion and Parties. doi: 10.1080/17457289.2022.2051149.
 • Bergh, Johannes; Steen-Johnsen, Kari & Ødegård, Guro (2021). Det politiske generasjonsgapet. In Ødegård, Guro & Pedersen, Willy (Ed.), UNGDOMMEN. Cappelen Damm Akademisk. p. 337–360. doi: 10.23865/noasp.142.
 • Hesstvedt, Stine; Bergh, Johannes & Karlsen, Rune (2021). Kampen om dagsorden: et historisk tilbakeblikk på stortingsvalgene 1957–2017. Tidsskrift for samfunnsforskning. 62(3), p. 273–292. doi: 10.18261/ISSN.1504-291X-2021-03-04. Full text in Research Archive
 • Bergh, Johannes & Saglie, Jo (2021). Politisk avstand ved sametingsvalg: En kartlegging av det samiske ideologiske landskapet i Norge. In Saglie, Jo; Berg-Nordlie, Mikkel & Pettersen, Torunn (Ed.), Sámi Parliamentary Elections: Identity, Participation, Party Politics. Cappelen Damm Akademisk. p. 181–204. doi: 10.23865/noasp.137.ch7.
 • Bergh, Johannes & Saglie, Jo (2021). Passive innmeldte: Om hjemmesitterne ved sametingsvalg. In Saglie, Jo; Berg-Nordlie, Mikkel & Pettersen, Torunn (Ed.), Sámi Parliamentary Elections: Identity, Participation, Party Politics. Cappelen Damm Akademisk. p. 165–179. doi: 10.23865/noasp.137.ch6.
 • Eichhorn, Jan & Bergh, Johannes (2021). Lowering the Voting Age to 16 in Practice: Processes and Outcomes Compared. Parliamentary Affairs. 74(3), p. 507–521. doi: 10.1093/pa/gsab019. Full text in Research Archive
 • Saglie, Jo; Bergh, Johannes; Gitlesen, Jens Petter & Rommetvedt, Hilmar (2021). Hva skjedde ved valget? Nasjonale trender og lokale variasjoner. In Saglie, Jo; Segaard, Signe Bock & Christensen, Dag Arne (Ed.), Lokalvalget 2019: Nye kommuner - nye valg?. Cappelen Damm Akademisk. p. 27–61. doi: 10.23865/noasp.134.ch2. Full text in Research Archive
 • Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne & Holmås, Tor Helge (2021). Mobiliseringsvalget 2019: Hadde kommunereformen noen betydning? . In Saglie, Jo; Segaard, Signe Bock & Christensen, Dag Arne (Ed.), Lokalvalget 2019: Nye kommuner - nye valg?. Cappelen Damm Akademisk. p. 87–115. doi: 10.23865/noasp.134.ch4.
 • Arnesen, Sveinung; Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne & Aardal, Bernt (2021). Support for electoral system reform among voters and politicians: Studying information effects through survey experiments. Electoral Studies: an international journal on voting and electoral systems and strategy. 71. doi: 10.1016/j.electstud.2021.102313. Full text in Research Archive
 • Bergh, Johannes; Haugsgjerd, Atle & Karlsen, Rune (2020). Norsk politikk siden 1945. In Bergh, Johannes; Haugsgjerd, Atle & Karlsen, Rune (Ed.), Valg og politikk siden 1945. Velgere, institusjoner og kritiske hendelser i norsk politisk historie. Cappelen Damm Akademisk. p. 13–37.
 • Saglie, Jo; Mörkenstam, Ulf & Bergh, Johannes (2020). Political Cleavages in Indigenous Representation: The Case of the Norwegian and Swedish Sámediggis. Nationalism & Ethnic Politics. 26(2), p. 105–125. doi: 10.1080/13537113.2020.1754555. Full text in Research Archive
 • Bergh, Johannes; Christensen, Dag & Matland, Richard (2020). Inviting immigrants in: Field experiments in voter mobilization among immigrants in Norway. Electoral Studies: an international journal on voting and electoral systems and strategy. 66. doi: 10.1016/j.electstud.2020.102160. Full text in Research Archive
 • Ødegård, Guro; Bergh, Johannes & Saglie, Jo (2020). Why Did Young Norwegians Mobilize: External Events or Early Enfranchisement? In Eichhorn, Jan & Bergh, Johannes (Ed.), Lowering the Voting Age to 16: Learning from Real Experiences Worldwide. Palgrave Macmillan. p. 189–210.
 • Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne & Matland, Richard E. (2019). When is a reminder enough? Text message voter mobilization in a European context. Political Behavior. p. 1–21. doi: 10.1007/s11109-019-09578-1. Full text in Research Archive
 • Bjørklund, Tor & Bergh, Johannes (2019). Når kjempene faller: om svekkelsen av sosialdemokratiske partier. In Allern, Elin Haugsgjerd; Saglie, Jo & Østerud, Øyvind (Ed.), Makt og opposisjon : De politiske partiene som demokratisk paradoks. Universitetsforlaget. p. 86–100.
 • Bergh, Johannes & Christensen, Dag Arne (2019). Sporadiske velgere eller permanente hjemmesittere? In Bergh, Johannes & Aardal, Bernt (Ed.), Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017. Cappelen Damm Akademisk. p. 223–236.
 • Arnesen, Sveinung; Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne & Aardal, Bernt (2019). Påvirker det å bli informert om konsekvenser av endringer i stortingvalgordningen velgernes holdninger til den? En surveyeksperimentell tilnærming. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 35(2), p. 62–76. doi: 10.18261/issn.1504-2936-2019-02-01. Full text in Research Archive
 • Bergh, Johannes & Haugsgjerd, Atle (2019). Regjeringsvalget 2017 – politisk polarisering i synet på regjeringen. In Bergh, Johannes & Aardal, Bernt (Ed.), Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017. Cappelen Damm Akademisk. p. 178–200.
 • Bergh, Johannes & Karlsen, Rune (2019). Politisk dagsorden og sakseierskap ved stortingsvalget i 2017. In Bergh, Johannes & Aardal, Bernt (Ed.), Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017. Cappelen Damm Akademisk. p. 27–43.
 • Bergh, Johannes & Aardal, Bernt (2019). En samlet modell for stemmegivning. In Bergh, Johannes & Aardal, Bernt (Ed.), Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017. Cappelen Damm Akademisk. p. 237–254.
 • Aardal, Bernt; Bergh, Johannes & Haugsgjerd, Atle (2019). Politiske stridsspørsmål, ideologiske dimensjoner og stemmegivning. In Bergh, Johannes & Aardal, Bernt (Ed.), Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017. Cappelen Damm Akademisk. p. 44–80.
 • Bergh, Johannes & Aardal, Bernt (2019). Stortingsvalget 2017 - borgerlig valgseier, men velgerne går mot venstre. In Bergh, Johannes & Aardal, Bernt (Ed.), Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017. Cappelen Damm Akademisk. p. 11–26.
 • Winsvold, Marte; Ødegård, Guro & Bergh, Johannes (2018). Young councillors — influential politicians or youth alibi? . Representation. 53(3-4), p. 297–311. doi: 10.1080/00344893.2018.1434232.
 • Bergh, Johannes; Dahlberg, Stefan; Mörkenstam, Ulf & Saglie, Jo (2018). Participation in indigenous democracy: Voter turnout in Sámi parliamentary elections in Norway and Sweden. Scandinavian Political Studies. 41(4), p. 263–287. doi: 10.1111/1467-9477.12129. Full text in Research Archive
 • Aardal, Bernt & Bergh, Johannes (2018). Elections in Context : The 2017 Norwegian Election. West European Politics. 41(5), p. 1208–1216. doi: 10.1080/01402382.2017.1415778. Full text in Research Archive
 • Mörkenstam, Ulf; Bergh, Johannes; Nilsson, Ragnhild; Saglie, Jo & Svensson, Richard (2017). Politiska skiljelinjer i den samiska väljarkåren i Norge och Sverige. In Josefsen, Eva; Mörkenstam, Ulf; Nilsson, Ragnhild & Saglie, Jo (Ed.), Ett folk, ulike valg : Sametingsvalg i Norge og Sverige. Gyldendal Akademisk. p. 195–219.
 • Bergh, Johannes; Dahlberg, Stefan; Mörkenstam, Ulf & Saglie, Jo (2017). Valdeltagande vid sametingsval. In Josefsen, Eva; Mörkenstam, Ulf; Nilsson, Ragnhild & Saglie, Jo (Ed.), Ett folk, ulike valg : Sametingsvalg i Norge og Sverige. Gyldendal Akademisk. p. 178–194.
 • Bergh, Johannes & Karlsen, Rune (2017). Sakseierskap i lokalvalgkamp. In Saglie, Jo & Christensen, Dag Arne (Ed.), Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?. Abstrakt forlag. p. 113–124.
 • Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne & Matland, Richard E. (2017). "Hei! Har du stemt? Hvis ikke, kan du ennå rekke det." : Kan påminnelser øke valgdeltakelsen? In Saglie, Jo & Christensen, Dag Arne (Ed.), Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?. Abstrakt forlag. p. 79–94.
 • Bergh, Johannes & Christensen, Dag Arne (2017). Hvem er hjemmesitterne? En analyse av valgdeltakelse ved tre påfølgende valg. In Saglie, Jo & Christensen, Dag Arne (Ed.), Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?. Abstrakt forlag. p. 61–78.
 • Karlsen, Rune & Bergh, Johannes (2016). Norway. European Journal of Political Research: Political Data Yearbook. p. 199–203. doi: 10.1111/2047-8852.12141.
 • Mörkenstam, Ulf; Dahlberg, Stefan; Bergh, Johannes & Saglie, Jo (2016). Valdeltagande, skiljelinjer och legitimitet: en jämförelse med Norge. In Dahlberg, Stefan; Mörkenstam, Ulf & Nilsson, Ragnhild (Ed.), Sametingsval : Väljare, partier och media. Santérus Förlag. p. 289–311.
 • Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne; Folkestad, Bjarte; Karlsen, Rune & Saglie, Jo (2016). Personvalg ved stortingsvalg? Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 32(3), p. 217–242. doi: 10.18261/issn.1504-2936-2016-03-01. Full text in Research Archive
 • Bergh, Johannes & Karlsen, Rune (2015). Norway. European Journal of Political Research: Political Data Yearbook. 54, p. 229–232. doi: 10.1111/2047-8852.12176.
 • Bergh, Johannes (2015). Regjeringsvalget 2013 - avgjort av regjeringsslitasje? In Aardal, Bernt & Bergh, Johannes (Ed.), Valg og velgere. En studie av stortingsvalget 2013. Cappelen Damm Akademisk. p. 201–218.
 • Bergh, Johannes (2015). Generasjon Utøya? Politisk deltakelse og engasjement blant ungdom. In Aardal, Bernt & Bergh, Johannes (Ed.), Valg og velgere. En studie av stortingsvalget 2013. Cappelen Damm Akademisk. p. 180–200.
 • Bergh, Johannes & Jenssen, Anders Todal (2015). Økonomiens politiske betydning i "verdens rikeste land". In Aardal, Bernt & Bergh, Johannes (Ed.), Valg og velgere. En studie av stortingsvalget 2013. Cappelen Damm Akademisk. p. 154–179.
 • Bergh, Johannes & Saglie, Jo (2015). Self-Determination as a Political Cleavage: The Norwegian Sámediggi Election of 2009. In Berg-Nordlie, Mikkel; Saglie, Jo & Sullivan, Ann (Ed.), Indigenous Politics: Institutions, Representation, Mobilisation. ECPR Press. p. 191–212.
 • Aardal, Bernt; Bergh, Johannes & Karlsen, Rune (2015). Hvorfor stemmer velgerne som de gjør? In Aardal, Bernt & Bergh, Johannes (Ed.), Valg og velgere. En studie av stortingsvalget 2013. Cappelen Damm Akademisk. p. 247–265.
 • Aardal, Bernt & Bergh, Johannes (2015). Systemskifte - fra rødgrønt til blåblått. In Aardal, Bernt & Bergh, Johannes (Ed.), Valg og velgere. En studie av stortingsvalget 2013. Cappelen Damm Akademisk. p. 11–33.
 • Bergh, Johannes & Saglie, Jo (2015). Partisystem og skillelinjer i samepolitikken. In Bjerkli, Bjørn & Selle, Per (Ed.), Samepolitikkens utvikling. Gyldendal Akademisk. p. 225–248.
 • Bergh, Johannes & Karlsen, Rune (2014). Norway. European Journal of Political Research: Political Data Yearbook. 53(1), p. 242–249. doi: 10.1111/2047-8852.12062.
 • Bergh, Johannes & Christensen, Dag Arne (2013). Det norske lokaldemokratiet: En statusrapport. In Bergh, Johannes & Christensen, Dag Arne (Ed.), Et robust lokaldemokrati : lokalvalget i skyggen av 22. juli 2011. Abstrakt forlag. p. 15–20.
 • Bjørklund, Tor & Bergh, Johannes (2013). Lokalvalget i skyggen av 22. juli. In Bergh, Johannes & Christensen, Dag Arne (Ed.), Et robust lokaldemokrati : lokalvalget i skyggen av 22. juli 2011. Abstrakt forlag. p. 21–44.
 • Bergh, Johannes & Ødegård, Guro (2013). Ungdomsvalget 2011. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 29(1), p. 30–50.
 • Ødegård, Guro; Bergh, Johannes; Saglie , Jo & Stokstad, Sigrid (2013). Stemmerett for 16-åringer: Deltagelse og dilemmaer. In Bergh, Johannes & Christensen, Dag Arne (Ed.), Et robust lokaldemokrati : lokalvalget i skyggen av 22. juli 2011. Abstrakt forlag. p. 287–308.
 • Bergh, Johannes (2013). Does voting rights affect the political maturity of 16- and 17-year-olds? Findings from the 2011 Norwegian voting-age trial. Electoral Studies: an international journal on voting and electoral systems and strategy. 32(1), p. 90–100. doi: 10.1016/j.electstud.2012.11.001.
 • Bergh, Johannes & Rose, Lawrence E (2013). Etiske utfordringer for norske kommuner? Velgernes vurdering. In Bergh, Johannes & Christensen, Dag Arne (Ed.), Et robust lokaldemokrati : lokalvalget i skyggen av 22. juli 2011. Abstrakt forlag. p. 263–283.
 • Saglie , Jo; Bergh, Johannes & Bjørklund, Tor (2012). Do Labour Parties Suffer from Declining Turnout? Evidence from Norwegian Local Elections. Local Government Studies. 38(2), p. 249–270. doi: 10.1080/03003930.2011.634406.
 • Bergh, Johannes & Saglie , Jo (2011). Stemmegivning ved sametingsvalg: selvbestemmelse som skillelinje. In Josefsen, Eva & Saglie , Jo (Ed.), Sametingsvalg: velgere, partier, medier. Abstrakt forlag. p. 138–158.
 • Bergh, Johannes & Saglie , Jo (2011). Valgdeltakelsen ved sametingsvalg: Hvor viktig er tilgjengelighet? In Josefsen, Eva & Saglie , Jo (Ed.), Sametingsvalg: velgere, partier, medier. Abstrakt forlag. p. 85–111.
 • Bergh, Johannes & Bjørklund, Tor (2011). The Revival of Group Voting: Explaining the Voting Preferences of Immigrants in Norway. Political Studies. 59(2), p. 308–327. doi: 10.1111/j.1467-9248.2010.00863.x.
 • Bergh, Johannes & Bjørklund, Tor (2010). The Revival of Group Voting : Explaining the Voting Preferences of Immigrants in Norway. Political Studies. doi: 10.1111/j.1467-9248.2010.00863.x.

View all works in Cristin

 • Bergh, Johannes; Haugsgjerd, Atle & Karlsen, Rune (2020). Valg og politikk siden 1945. Velgere, institusjoner og kritiske hendelser i norsk politisk historie. Cappelen Damm Akademisk. 297 p.
 • Eichhorn, Jan & Bergh, Johannes (2020). Lowering the Voting Age to 16: Learning from Real Experiences Worldwide. Palgrave Macmillan. 245 p.
 • Bergh, Johannes & Aardal, Bernt (2019). Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017. Cappelen Damm Akademisk. 258 p.
 • Aardal, Bernt & Bergh, Johannes (2015). Valg og velgere. En studie av stortingsvalget 2013. Cappelen Damm Akademisk. 280 p.
 • Bjørklund, Tor & Bergh, Johannes (2013). Minoritetsbefolkningens møte med det politiske Norge : Partivalg, valgdeltakelse, representasjon. Cappelen Damm Akademisk. 243 p.
 • Bergh, Johannes & Christensen, Dag Arne (2013). Et robust lokaldemokrati : lokalvalget i skyggen av 22. juli 2011. Abstrakt forlag. 348 p.

View all works in Cristin

 • Bergh, Johannes; Hesstvedt, Stine & Karlsen, Rune (2022). Dagsorden og sakseierskap ved stortingsvalget 2021. Institutt for samfunnsforskning. Full text in Research Archive
 • Bergh, Johannes & Haugsgjerd, Atle (2020). Hvilken valgordning får flest velgere til å stemme? Om sammenhengen mellom valgordninger og valgdeltakelse. (Vedlegg til NOU 2020:6 "Frie og hemmelige valg : ny valglov"). Institutt for samfunnsforskning. Full text in Research Archive
 • Bergh, Johannes & Saglie, Jo (2018). Personvalg ved stortingsvalg : Konsekvenser av ulike valgordninger (Vedlegg til NOU 2020:6 "Frie og hemmelige valg : ny valglov"). Institutt for samfunnsforskning. Full text in Research Archive
 • Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne & Matland, Richard (2018). Voter Mobilisation in a High-Turnout Context: Get Out the Vote Experiments in the 2017 Norwegian Parliamentary Election. Institutt for samfunnsforskning. Full text in Research Archive
 • Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne & Matland, Richard E. (2016). Getting out the vote : Experiments in voter mobilization among immigrants and natives in Norway. Institutt for samfunnsforskning. Full text in Research Archive
 • Bergh, Johannes (2016). What happens when 16-year-olds are allowed to vote? Institutt for samfunnsforskning. Full text in Research Archive
 • Kleven, Øyvin; Aardal, Bernt; Bergh, Johannes; Hesstvedt, Stine & Hindenes, Ådne (2015). Valgundersøkelsen 2013. Dokumentasjons- og tabellrapport. Statistisk sentralbyrå.
 • Aardal, Bernt; Bergh, Johannes & Haugsgjerd, Atle (2014). Velgervandringer og valgdeltakelse ved stortingsvalget 2013 : de første resultater fra Valgundersøkelsen. Institutt for samfunnsforskning. Full text in Research Archive
 • Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne; Folkestad, Bjarte; Karlsen, Rune & Saglie , Jo (2014). Personvalg ved stortingsvalg : Konsekvenser av en endring av personvalgreglene ved stortingsvalg. Institutt for samfunnsforskning. Full text in Research Archive
 • Bergh, Johannes (2014). Stemmerett for 16-åringer : Resultater fra evalueringen av forsøket med senket stemmerettsalder ved lokalvalget 2011. Institutt for samfunnsforskning. Full text in Research Archive
 • Christensen, Dag Arne; Arnesen, Sveinung; Ødegård, Guro & Bergh, Johannes (2013). Valgdeltagelsen ved kommunestyrevalget 2011. Institutt for samfunnsforskning. Full text in Research Archive

View all works in Cristin

 • Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne & Holmås, Tor Helge (2022). Mobilizing Immigrants and Their Families to Vote: Is Political Participation Contagious?
 • Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne & Holmås, Tor Helge (2021). Field experiments in voter mobilization among immigrants in the Norwegian 2017 parliamentary election.
 • Bergh, Johannes & Karlsen, Rune (2021). Norway: Political Developments and Data in 2020. European Journal of Political Research: Political Data Yearbook. doi: 10.1111/2047-8852.12325.
 • Bergh, Johannes; Rommetvedt, Hilmar; Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2021). Hva kan vi lære av valget i 2019? Kommunal rapport.
 • Saglie, Jo; Bergh, Johannes & Rommetvedt, Hilmar (2020). Hva skjedde ved valget? Nasjonale trender og lokale variasjoner.
 • Bergh, Johannes & Saglie, Jo (2020). Politisk avstand ved sametingsvalg.
 • Bergh, Johannes & Karlsen, Rune (2020). Norway: Political Developments and Data in 2019. European Journal of Political Research: Political Data Yearbook. 59(1), p. 279–285. doi: 10.1111/2047-8852.12301.
 • Bergh, Johannes (2020). Stemmerett for 16-åringer øker valgdeltagelsen senere i livet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Bergh, Johannes (2020). Hva kan 70 år med forskning på demokratiet fortelle oss? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Bergh, Johannes & Christensen, Dag Arne (2020). Ulikhet i innvandrernes valgdeltakelse i Norge. In Segaard, Signe Bock (Eds.), Det norske lokaldemokratiets legitimitet. Tillit, deltakelse og ulikhet. Institutt for samfunnsforskning. p. 81–95.
 • Saglie, Jo; Bergh, Johannes & Mörkenstam, Ulf (2019). Political Cleavages in Indigenous Representation: The Case of the Norwegian and Swedish Sámediggis.
 • Haugsgjerd, Atle; Bergh, Johannes & Aardal, Bernt (2019). "Folk flest" har fortsatt tillit til politikerne i Norge, men også her har demokratiet utfordringer. Forskning.no.
 • Saglie, Jo; Bergh, Johannes & Mörkenstam, Ulf (2018). Political Cleavages in Indigenous Representation: The Case of the Norwegian and Swedish Sámediggis.
 • Bergh, Johannes; Dahlberg, Stefan; Mörkenstam, Ulf & Saglie, Jo (2017). Voter Turnout in Sámi Parliamentary Elections in Sweden and Norway.
 • Aardal, Bernt & Bergh, Johannes (2017). Kan vi stole på meningsmålingene? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Ferwerda, Jeremy; Finseraas, Henning & Bergh, Johannes (2016). Voting Rights and Immigrant Incorporation: Evidence from Norway.
 • Ødegård, Guro; Bergh, Johannes; Saglie, Jo & Winsvold, Marte (2016). Hva skjer når 16-åringer får lov til å stemme? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Bergh, Johannes & Jenssen, Anders Todal (2016). When does the economy matter? A multilevel comparative analysis of economic voting.
 • Ødegård, Guro; Bergh, Johannes & Saglie, Jo (2016). Why did they vote? Explaining the political mobilization of young Norwegians since 2011.
 • Bergh, Johannes; Dahlberg, Stefan & Saglie, Jo (2015). Voter Turnout in Sámi Parliamentary Elections in Sweden and Norway.
 • Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne; Folkestad, Bjarte; Karlsen, Rune & Saglie, Jo (2015). Personvalg ved stortingsvalg?
 • Aardal, Bernt; Bergh, Johannes & Hesstvedt, Stine (2015). Vinner man valget hvis man vinner flytvelgerne? Dagsavisen.
 • Bjørklund, Tor; Bergh, Johannes & Aalandslid, Vebjørn (2014). Høyrebølge blant innvandrere, men flertallet velger Arbeiderpartiet. Samfunnsspeilet : Tidsskrift om levekår og livsstil. 28(3), p. 26–30.
 • Ødegård, Guro; Bergh, Johannes; Saglie, Jo; Stokstad, Sigrid & Aars, Jacob (2014). Gir ingen positiv gevinst. Dagsavisen - Nye Meninger.
 • Ødegård, Guro; Bergh, Johannes & Saglie , Jo (2014). Why did they vote? Voter turnout and the mobilization of 16-year-olds in the Norwegian local election of 2011.
 • Bergh, Johannes & Rose, Lawrence E (2013). Municipal context and citizen evaluation of local democracy.
 • Bergh, Johannes & Ødegård, Guro (2012). Valget 2011: Utøya-effekten som ikke forsvant. Dagbladet.
 • Bjørklund, Tor; Bergh, Johannes & Aalandslid, Vebjørn (2012). Ap festet grepet blant innvandrere i 2011. Samfunnsspeilet : Tidsskrift om levekår og livsstil. 26(5), p. 33–40.

View all works in Cristin

Published May 19, 2017 4:33 PM - Last modified Aug. 17, 2021 9:08 AM