Johannes Bergh

Head of the Norwegian National Election Studies Program at the Institute for Social Research

Johannes Bergh is the head of the Norwegian National Election Studies (NNES) program at the Institute for Social Research. His research interests include political participation, experimental designs, voting, political behavior among minorities, electoral systems and democratic innovations.

Tags: Elections and Democracy

Publications

 • Arnesen, Sveinung; Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne & Aardal, Bernt (2021). Support for electoral system reform among voters and politicians: Studying information effects through survey experiments. Electoral Studies: an international journal on voting and electoral systems and strategy.  7 . doi: 10.1016/j.electstud.2021.102313 Show summary
 • Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne & Holmås, Tor Helge (2021). Mobiliseringsvalget 2019: Hadde kommunereformen noen betydning?, I: Jo Saglie; Signe Bock Segaard & Dag Arne Christensen (red.),  Lokalvalget 2019: Nye kommuner - nye valg?.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202727840.  Kapittel 4.  s 87 - 115
 • Eichhorn, Jan & Bergh, Johannes (2021). Lowering the Voting Age to 16 in Practice: Processes and Outcomes Compared. Parliamentary Affairs. . doi: 10.1093/pa/gsab019 Show summary
 • Saglie, Jo; Bergh, Johannes; Gitlesen, Jens Petter & Rommetvedt, Hilmar (2021). Hva skjedde ved valget? Nasjonale trender og lokale variasjoner, I: Jo Saglie; Signe Bock Segaard & Dag Arne Christensen (red.),  Lokalvalget 2019: Nye kommuner - nye valg?.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202727840.  Kapittel 2.  s 27 - 61 Full text in Research Archive. Show summary
 • Bergh, Johannes; Christensen, Dag & Matland, Richard (2020). Inviting immigrants in: Field experiments in voter mobilization among immigrants in Norway. Electoral Studies: an international journal on voting and electoral systems and strategy.  66 . doi: https://doi.org/10.1016/j.electstud.2020.102160 Show summary
 • Bergh, Johannes; Haugsgjerd, Atle & Karlsen, Rune (2020). Norsk politikk siden 1945, I: Johannes Bergh; Atle Haugsgjerd & Rune Karlsen (red.),  Valg og politikk siden 1945. Velgere, institusjoner og kritiske hendelser i norsk politisk historie.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-66460-2.  1.  s 13 - 37
 • Saglie, Jo; Mörkenstam, Ulf & Bergh, Johannes (2020). Political Cleavages in Indigenous Representation: The Case of the Norwegian and Swedish Sámediggis. Nationalism & Ethnic Politics.  26(2), s 105- 125 . doi: 10.1080/13537113.2020.1754555 Full text in Research Archive. Show summary
 • Ødegård, Guro; Bergh, Johannes & Saglie, Jo (2020). Why Did Young Norwegians Mobilize: External Events or Early Enfranchisement?, In Jan Eichhorn & Johannes Bergh (ed.),  Lowering the Voting Age to 16: Learning from Real Experiences Worldwide.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-030-32540-4.  Chapter 10.  s 189 - 210 Show summary
 • Aardal, Bernt; Bergh, Johannes & Haugsgjerd, Atle (2019). Politiske stridsspørsmål, ideologiske dimensjoner og stemmegivning, I: Johannes Bergh & Bernt Aardal (red.),  Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-60971-9.  Kapittel 3.  s 44 - 80
 • Arnesen, Sveinung; Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne & Aardal, Bernt (2019). Påvirker det å bli informert om konsekvenser av endringer i stortingvalgordningen velgernes holdninger til den? En surveyeksperimentell tilnærming. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.  35(2), s 62- 76 . doi: 10.18261/issn.1504-2936-2019-02-01 Full text in Research Archive. Show summary
 • Bergh, Johannes & Aardal, Bernt (2019). En samlet modell for stemmegivning, I: Johannes Bergh & Bernt Aardal (red.),  Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-60971-9.  Kapittel 11.  s 237 - 254
 • Bergh, Johannes & Aardal, Bernt (2019). Stortingsvalget 2017 - borgerlig valgseier, men velgerne går mot venstre, I: Johannes Bergh & Bernt Aardal (red.),  Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-60971-9.  Kapittel 1.  s 11 - 26
 • Bergh, Johannes & Christensen, Dag Arne (2019). Sporadiske velgere eller permanente hjemmesittere?, I: Johannes Bergh & Bernt Aardal (red.),  Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-60971-9.  Kapittel 10.  s 223 - 236
 • Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne & Matland, Richard E. (2019). When is a reminder enough? Text message voter mobilization in a European context. Political Behavior.  s 1- 21 . doi: 10.1007/s11109-019-09578-1 Full text in Research Archive. Show summary
 • Bergh, Johannes & Haugsgjerd, Atle (2019). Regjeringsvalget 2017 – politisk polarisering i synet på regjeringen, I: Johannes Bergh & Bernt Aardal (red.),  Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-60971-9.  Kapittel 8.  s 178 - 200
 • Bergh, Johannes & Karlsen, Rune (2019). Politisk dagsorden og sakseierskap ved stortingsvalget i 2017, I: Johannes Bergh & Bernt Aardal (red.),  Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-60971-9.  2.  s 27 - 43
 • Bjørklund, Tor & Bergh, Johannes (2019). Når kjempene faller: om svekkelsen av sosialdemokratiske partier, I: Elin Haugsgjerd Allern; Jo Saglie & Øyvind Østerud (red.),  Makt og opposisjon : De politiske partiene som demokratisk paradoks.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03431-7.  Kapittel 6.  s 86 - 100
 • Aardal, Bernt & Bergh, Johannes (2018). Elections in Context : The 2017 Norwegian Election. Western European Politics.  41(5), s 1208- 1216 . doi: 10.1080/01402382.2017.1415778 Full text in Research Archive.
 • Bergh, Johannes; Dahlberg, Stefan; Mörkenstam, Ulf & Saglie, Jo (2018). Participation in indigenous democracy: Voter turnout in Sámi parliamentary elections in Norway and Sweden. Scandinavian Political Studies.  41(4), s 263- 287 . doi: 10.1111/1467-9477.12129 Full text in Research Archive. Show summary
 • Winsvold, Marte; Ødegård, Guro & Bergh, Johannes (2018). Young councillors — influential politicians or youth alibi?. Representation.  53(3-4), s 297- 311 . doi: 10.1080/00344893.2018.1434232
 • Bergh, Johannes & Christensen, Dag Arne (2017). Hvem er hjemmesitterne? En analyse av valgdeltakelse ved tre påfølgende valg, I: Jo Saglie & Dag Arne Christensen (red.),  Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-390-4.  Kapittel 4.  s 61 - 78
 • Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne & Matland, Richard E. (2017). "Hei! Har du stemt? Hvis ikke, kan du ennå rekke det." : Kan påminnelser øke valgdeltakelsen?, I: Jo Saglie & Dag Arne Christensen (red.),  Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-390-4.  Kapittel 5.  s 79 - 94
 • Bergh, Johannes; Dahlberg, Stefan; Mörkenstam, Ulf & Saglie, Jo (2017). Valdeltagande vid sametingsval, I: Eva Josefsen; Ulf Mörkenstam; Ragnhild Nilsson & Jo Saglie (red.),  Ett folk, ulike valg : Sametingsvalg i Norge og Sverige.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-50841-5.  Kapittel 8.  s 178 - 194 Show summary
 • Bergh, Johannes & Karlsen, Rune (2017). Sakseierskap i lokalvalgkamp, I: Jo Saglie & Dag Arne Christensen (red.),  Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-390-4.  Kapittel 7.  s 113 - 124 Show summary
 • Mörkenstam, Ulf; Bergh, Johannes; Nilsson, Ragnhild; Saglie, Jo & Svensson, Richard (2017). Politiska skiljelinjer i den samiska väljarkåren i Norge och Sverige, I: Eva Josefsen; Ulf Mörkenstam; Ragnhild Nilsson & Jo Saglie (red.),  Ett folk, ulike valg : Sametingsvalg i Norge og Sverige.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-50841-5.  Kapittel 9.  s 195 - 219 Show summary
 • Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne; Folkestad, Bjarte; Karlsen, Rune & Saglie, Jo (2016). Personvalg ved stortingsvalg?. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.  32(3), s 217- 242 . doi: 10.18261/issn.1504-2936-2016-03-01 Full text in Research Archive. Show summary
 • Karlsen, Rune & Bergh, Johannes (2016). Norway. European Journal of Political Research: Political Data Yearbook.  s 199- 203 . doi: 10.1111/2047-8852.12141 Show summary
 • Mörkenstam, Ulf; Dahlberg, Stefan; Bergh, Johannes & Saglie, Jo (2016). Valdeltagande, skiljelinjer och legitimitet: en jämförelse med Norge, I: Stefan Dahlberg; Ulf Mörkenstam & Ragnhild Nilsson (red.),  Sametingsval : Väljare, partier och media.  Santérus Förlag.  ISBN 978-91-7359-110-2.  Kapittel 13.  s 289 - 311
 • Aardal, Bernt & Bergh, Johannes (2015). Systemskifte - fra rødgrønt til blåblått, I: Bernt Aardal & Johannes Bergh (red.),  Valg og velgere. En studie av stortingsvalget 2013.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202484347.  Kapittel 1.  s 11 - 33
 • Aardal, Bernt; Bergh, Johannes & Karlsen, Rune (2015). Hvorfor stemmer velgerne som de gjør?, I: Bernt Aardal & Johannes Bergh (red.),  Valg og velgere. En studie av stortingsvalget 2013.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202484347.  Kapittel 12.  s 247 - 265
 • Bergh, Johannes (2015). Generasjon Utøya? Politisk deltakelse og engasjement blant ungdom, I: Bernt Aardal & Johannes Bergh (red.),  Valg og velgere. En studie av stortingsvalget 2013.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202484347.  Kapittel 9.  s 180 - 200
 • Bergh, Johannes (2015). Regjeringsvalget 2013 - avgjort av regjeringsslitasje?, I: Bernt Aardal & Johannes Bergh (red.),  Valg og velgere. En studie av stortingsvalget 2013.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202484347.  Kapittel 10.  s 201 - 218
 • Bergh, Johannes & Jenssen, Anders Todal (2015). Økonomiens politiske betydning i "verdens rikeste land"., I: Bernt Aardal & Johannes Bergh (red.),  Valg og velgere. En studie av stortingsvalget 2013.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202484347.  8.  s 154 - 179
 • Bergh, Johannes & Karlsen, Rune (2015). Norway. European Journal of Political Research: Political Data Yearbook.  54, s 229- 232 . doi: 10.1111/2047-8852.12176
 • Bergh, Johannes & Saglie, Jo (2015). Partisystem og skillelinjer i samepolitikken, I: Bjørn Bjerkli & Per Selle (red.),  Samepolitikkens utvikling.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48262-3.  Kapittel 9.  s 225 - 248 Show summary
 • Bergh, Johannes & Saglie, Jo (2015). Self-Determination as a Political Cleavage: The Norwegian Sámediggi Election of 2009, In Mikkel Berg-Nordlie; Jo Saglie & Ann Sullivan (ed.),  Indigenous Politics: Institutions, Representation, Mobilisation.  ECPR Press.  ISBN 978-1-907301-66-7.  Chapter 8.  s 191 - 212 Show summary
 • Bergh, Johannes & Karlsen, Rune (2014). Norway. European Journal of Political Research: Political Data Yearbook.  53(1), s 242- 249 . doi: 10.1111/2047-8852.12062
 • Bergh, Johannes (2013). Does voting rights affect the political maturity of 16- and 17-year-olds? Findings from the 2011 Norwegian voting-age trial. Electoral Studies: an international journal on voting and electoral systems and strategy.  32(1), s 90- 100 . doi: 10.1016/j.electstud.2012.11.001 Show summary
 • Bergh, Johannes & Christensen, Dag Arne (2013). Det norske lokaldemokratiet: En statusrapport, I: Johannes Bergh & Dag Arne Christensen (red.),  Et robust lokaldemokrati : lokalvalget i skyggen av 22. juli 2011.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-342-3.  Kapittel 1.  s 15 - 20
 • Bergh, Johannes & Rose, Lawrence E (2013). Etiske utfordringer for norske kommuner? Velgernes vurdering, I: Johannes Bergh & Dag Arne Christensen (red.),  Et robust lokaldemokrati : lokalvalget i skyggen av 22. juli 2011.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-342-3.  Kapittel 14.  s 263 - 283
 • Bergh, Johannes & Ødegård, Guro (2013). Ungdomsvalget 2011. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.  29(1), s 30- 50
 • Bjørklund, Tor & Bergh, Johannes (2013). Lokalvalget i skyggen av 22. juli, I: Johannes Bergh & Dag Arne Christensen (red.),  Et robust lokaldemokrati : lokalvalget i skyggen av 22. juli 2011.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-342-3.  2.  s 21 - 44
 • Ødegård, Guro; Bergh, Johannes; Saglie, Jo & Stokstad, Sigrid (2013). Stemmerett for 16-åringer: Deltagelse og dilemmaer, I: Johannes Bergh & Dag Arne Christensen (red.),  Et robust lokaldemokrati : lokalvalget i skyggen av 22. juli 2011.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-342-3.  Kapittel 15.  s 287 - 308 Show summary
 • Saglie, Jo; Bergh, Johannes & Bjørklund, Tor (2012). Do Labour Parties Suffer from Declining Turnout? Evidence from Norwegian Local Elections. Local Government Studies.  38(2), s 249- 270 . doi: 10.1080/03003930.2011.634406 Show summary
 • Bergh, Johannes & Bjørklund, Tor (2011). The Revival of Group Voting: Explaining the Voting Preferences of Immigrants in Norway. Political Studies.  59(2), s 308- 327 . doi: 10.1111/j.1467-9248.2010.00863.x
 • Bergh, Johannes & Saglie, Jo (2011). Stemmegivning ved sametingsvalg: selvbestemmelse som skillelinje, I: Eva Josefsen & Jo Saglie (red.),  Sametingsvalg: velgere, partier, medier.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-320-1.  Kapittel 6.  s 138 - 158 Show summary
 • Bergh, Johannes & Saglie, Jo (2011). Valgdeltakelsen ved sametingsvalg: Hvor viktig er tilgjengelighet?, I: Eva Josefsen & Jo Saglie (red.),  Sametingsvalg: velgere, partier, medier.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-320-1.  Kapittel 4.  s 85 - 111 Show summary
 • Bergh, Johannes & Bjørklund, Tor (2010). Minority Representation in Norway: Success at the Local Level; Failure at the National Level, In Karen Bird; Thomas Saalfeld & Andreas Wust (ed.),  The Political Representation of Immigrants and Minorities : Voters, Parties and Parliaments in Liberal Democracies.  Routledge.  ISBN 978-0415492720.  -.  s 128 - 144
 • Bergh, Johannes & Bjørklund, Tor (2010). Political Integration of Minorities, In Bo Bengtsson; Per Strømblad & Ann-Helén Bay (ed.),  Diversity, Inclusion and Citizenship in Scandinavia.  Cambridge Scholars Publishing.  ISBN 9781443825740.  -.  s 269 - 294
 • Bergh, Johannes & Bjørklund, Tor (2010). The Revival of Group Voting : Explaining the Voting Preferences of Immigrants in Norway. Political Studies. . doi: 10.1111/j.1467-9248.2010.00863.x
 • Bergh, Johannes; Bjørklund, Tor & Hellevik, Ottar (2010). Personutvelgingen i norske valg. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.  26(2), s 105- 131
 • Jean, Tillie; Bergh, Johannes; Bird, Karen; Bjørklund, Tor; Delwit, Pascal; Jenny, Marcelo; Saalfeld, Thomas; Tahvilzadeh;, Nazem; Tiberj, Vincent; Togeby, Lise & Wust, Andreas (2010). Party Choices amongst Immigrants and Visible Minorities in Comparative Perspective, In Karen Bird; Thomas Saalfeld & Andreas Wust (ed.),  The Political Representation of Immigrants and Minorities : Voters, Parties and Parliaments in Liberal Democracies.  Routledge.  ISBN 978-0415492720.  -.  s 66 - 106
 • Wust, Andreas; Bird, Karen; Bergh, Johannes; Dingu-Kyrklund, Elena; Jacobs, Dirk; Jenny, Marcelo & Michon, Laure (2010). Voter Turnout amongst Immigrants and Visible Minorities in Comparative Perspective, In Karen Bird; Thomas Saalfeld & Andreas Wust (ed.),  The Political Representation of Immigrants and Minorities : Voters, Parties and Parliaments in Liberal Democracies.  Routledge.  ISBN 978-0415492720.  -.  s 25 - 65
 • Bergh, Johannes (2009). Public Opinion and Representation of Women in National Legislatures: An Analysis of Cause and Effect. The Journal of Legislative Studies.  15(1), s 53- 70
 • Bergh, Johannes & Bjørklund, Tor (2009). Få deltok, mange ble valgt: Innvandrerne og valget 2007, I: Jo Saglie (red.),  Det nære demokratiet : lokalvalg og lokal deltakelse.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-276-1.  4.  s 69 - 88
 • Bjørklund, Tor & Bergh, Johannes (2009). Innvandrerne i Norge - hvor mange er de egentlig?. Nytt Norsk Tidsskrift.  26(3-4), s 353- 361
 • Bjørklund, Tor & Bergh, Johannes (2009). Lokalvalg og riksvalg: forskjeller og likheter, I: Jo Saglie (red.),  Det nære demokratiet : lokalvalg og lokal deltakelse.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-276-1.  7.  s 136 - 157
 • Bergh, Johannes (2008). Årsaker til kjønnsforskjeller i stemmegivning – En kunnskapsstatus. Tidsskrift for samfunnsforskning.  49(3), s 421- 434

View all works in Cristin

 • Bergh, Johannes; Haugsgjerd, Atle & Karlsen, Rune (red.) (2020). Valg og politikk siden 1945. Velgere, institusjoner og kritiske hendelser i norsk politisk historie. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-66460-2.  297 s.
 • Eichhorn, Jan & Bergh, Johannes (ed.) (2020). Lowering the Voting Age to 16: Learning from Real Experiences Worldwide. Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-030-32540-4.  245 s. Show summary
 • Bergh, Johannes & Aardal, Bernt (red.) (2019). Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-60971-9.  258 s.
 • Aardal, Bernt & Bergh, Johannes (red.) (2015). Valg og velgere. En studie av stortingsvalget 2013. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202484347.  280 s.
 • Bergh, Johannes & Christensen, Dag Arne (red.) (2013). Et robust lokaldemokrati : lokalvalget i skyggen av 22. juli 2011. Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-342-3.  348 s.
 • Bjørklund, Tor & Bergh, Johannes (2013). Minoritetsbefolkningens møte med det politiske Norge : Partivalg, valgdeltakelse, representasjon. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-39698-5.  243 s.

View all works in Cristin

 • Bergh, Johannes & Haugsgjerd, Atle (2020). Hvilken valgordning får flest velgere til å stemme? Om sammenhengen mellom valgordninger og valgdeltakelse. (Vedlegg til NOU 2020:6 "Frie og hemmelige valg : ny valglov"). Full text in Research Archive.
 • Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne & Matland, Richard (2018). Voter Mobilisation in a High-Turnout Context: Get Out the Vote Experiments in the 2017 Norwegian Parliamentary Election. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2018:7. Full text in Research Archive. Show summary
 • Bergh, Johannes & Saglie, Jo (2018). Personvalg ved stortingsvalg : Konsekvenser av ulike valgordninger (Vedlegg til NOU 2020:6 "Frie og hemmelige valg : ny valglov"). Full text in Research Archive.
 • Bergh, Johannes (red.) (2016). Hva skjer når 16-åringer får lov til å stemme? Resultater fra evalueringene av to forsøk med nedsatt stemmerettsalder. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2016:19. Full text in Research Archive. Show summary
 • Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne & Matland, Richard E. (2016). Getting out the vote : Experiments in voter mobilization among immigrants and natives in Norway. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2016:12. Full text in Research Archive. Show summary
 • Kleven, Øyvin; Aardal, Bernt; Bergh, Johannes; Hesstvedt, Stine & Hindenes, Ådne (2015). Valgundersøkelsen 2013. Dokumentasjons- og tabellrapport.
 • Aardal, Bernt; Bergh, Johannes & Haugsgjerd, Atle (2014). Velgervandringer og valgdeltakelse ved stortingsvalget 2013 : de første resultater fra Valgundersøkelsen. Full text in Research Archive. Show summary
 • Bergh, Johannes (red.) (2014). Stemmerett for 16-åringer : Resultater fra evalueringen av forsøket med senket stemmerettsalder ved lokalvalget 2011. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2014:001. Full text in Research Archive. Show summary
 • Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne; Folkestad, Bjarte; Karlsen, Rune & Saglie, Jo (2014). Personvalg ved stortingsvalg : Konsekvenser av en endring av personvalgreglene ved stortingsvalg. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2014:008. Full text in Research Archive. Show summary
 • Christensen, Dag Arne; Arnesen, Sveinung; Ødegård, Guro & Bergh, Johannes (2013). Valgdeltagelsen ved kommunestyrevalget 2011. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2013:001. Full text in Research Archive. Show summary

View all works in Cristin

 • Bergh, Johannes; Rommetvedt, Hilmar; Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2021). Hva kan vi lære av valget i 2019?. Kommunal Rapport.
 • Bergh, Johannes & Karlsen, Rune (2021). Norway: Political Developments and Data in 2020. European Journal of Political Research: Political Data Yearbook. . doi: 10.1111/2047-8852.12325
 • Bergh, Johannes (2020). Hva kan 70 år med forskning på demokratiet fortelle oss?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Bergh, Johannes (2020). Stemmerett for 16-åringer øker valgdeltagelsen senere i livet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Bergh, Johannes & Christensen, Dag Arne (2020). Ulikhet i innvandrernes valgdeltakelse i Norge, I: Signe Bock Segaard (red.),  Det norske lokaldemokratiets legitimitet. Tillit, deltakelse og ulikhet.  Institutt for samfunnsforskning.  ISBN 978-82-7763-682-5.  5.  s 81 - 95
 • Bergh, Johannes & Karlsen, Rune (2020). Norway: Political Developments and Data in 2019. European Journal of Political Research: Political Data Yearbook.  59(1), s 279- 285 . doi: doi: 10.1111/2047-8852.12301
 • Bergh, Johannes & Saglie, Jo (2020). Politisk avstand ved sametingsvalg.
 • Saglie, Jo; Bergh, Johannes & Rommetvedt, Hilmar (2020). Hva skjedde ved valget? Nasjonale trender og lokale variasjoner.
 • Haugsgjerd, Atle; Bergh, Johannes & Aardal, Bernt (2019). "Folk flest" har fortsatt tillit til politikerne i Norge, men også her har demokratiet utfordringer. Forskning.no.
 • Saglie, Jo; Bergh, Johannes & Mörkenstam, Ulf (2019). Political Cleavages in Indigenous Representation: The Case of the Norwegian and Swedish Sámediggis. Show summary
 • Saglie, Jo; Bergh, Johannes & Mörkenstam, Ulf (2018). Political Cleavages in Indigenous Representation: The Case of the Norwegian and Swedish Sámediggis.
 • Aardal, Bernt & Bergh, Johannes (2017). Kan vi stole på meningsmålingene?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Bergh, Johannes; Dahlberg, Stefan; Mörkenstam, Ulf & Saglie, Jo (2017). Voter Turnout in Sámi Parliamentary Elections in Sweden and Norway.
 • Bergh, Johannes & Jenssen, Anders Todal (2016). When does the economy matter? A multilevel comparative analysis of economic voting.
 • Ferwerda, Jeremy; Finseraas, Henning & Bergh, Johannes (2016). Voting Rights and Immigrant Incorporation: Evidence from Norway.
 • Ødegård, Guro; Bergh, Johannes & Saglie, Jo (2016). Why did they vote? Explaining the political mobilization of young Norwegians since 2011.
 • Ødegård, Guro; Bergh, Johannes; Saglie, Jo & Winsvold, Marte (2016). Hva skjer når 16-åringer får lov til å stemme?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Aardal, Bernt; Bergh, Johannes & Hesstvedt, Stine (2015). Vinner man valget hvis man vinner flytvelgerne?. Dagsavisen.
 • Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne; Folkestad, Bjarte; Karlsen, Rune & Saglie, Jo (2015). Personvalg ved stortingsvalg?.
 • Bergh, Johannes; Dahlberg, Stefan & Saglie, Jo (2015). Voter Turnout in Sámi Parliamentary Elections in Sweden and Norway.
 • Bjørklund, Tor; Bergh, Johannes & Aalandslid, Vebjørn (2014). Høyrebølge blant innvandrere, men flertallet velger Arbeiderpartiet.. Samfunnsspeilet : Tidsskrift om levekår og livsstil.  28(3), s 26- 30
 • Ødegård, Guro; Bergh, Johannes & Saglie, Jo (2014). Why did they vote? Voter turnout and the mobilization of 16-year-olds in the Norwegian local election of 2011.
 • Ødegård, Guro; Bergh, Johannes; Saglie, Jo; Stokstad, Sigrid & Aars, Jacob (2014). Gir ingen positiv gevinst. Dagsavisen - Nye Meninger.
 • Bergh, Johannes & Rose, Lawrence E (2013). Municipal context and citizen evaluation of local democracy. Show summary
 • Bergh, Johannes & Ødegård, Guro (2012). Valget 2011: Utøya-effekten som ikke forsvant. Dagbladet. Show summary
 • Bjørklund, Tor; Bergh, Johannes & Aalandslid, Vebjørn (2012). Ap festet grepet blant innvandrere i 2011. Samfunnsspeilet : Tidsskrift om levekår og livsstil.  26(5), s 33- 40

View all works in Cristin

Published May 19, 2017 4:33 PM - Last modified Jan. 18, 2021 10:39 AM