Nettsider med emneord «Velferd»

Publisert 16. mai 2022 09:49
Illustrasjon av en mann og en dame som hilser ved å ta albuene sammen
Publisert 23. mars 2022 15:01

I dette prosjektet skal vi undersøke konsekvensene av pandemien for oppvekstsvilkårene til barn og unge, likestilling i familier og for enkeltpersoner, inkludert barn og voksne med funksjonsnedsettelser, og erfaringer på nettet.

Publisert 3. des. 2021 08:43

Temanummeret om diskriminering tar blant annet for seg diskriminering av funksjonshemmede, gravide, etniske minoriteter og menn i kvinneyrker.

Bilde av Miram Evensen, forsker ved Institutt for samfunnsforskning. 
Publisert 19. nov. 2021 09:32

Sosiologen Miriam brenner blant annet for å finne ut hvordan helse og psykisk sykdom påvirker hvordan vi gjør det i utdanning og arbeidslivet.

Publisert 4. nov. 2021 14:33

Velkommen til lansering av nytt temanummer av Søkelys på arbeidslivet (SPA).

Publisert 15. okt. 2021 13:17

Norsk tittel: Alternative tilknytningsformer i arbeidslivet og arbeidstakervelferd

Rushtid
Publisert 15. okt. 2021 11:55

Norsk tittel: Kjønnsforskjeller i oppgaver og lønn.

Prosjektet er en del av CORE – Senter for likestillingsforskning.

Bilde av Mirjam Wentzel
Publisert 15. okt. 2021 09:56

Vår nye kollega er samfunnsøkonom med særlig interesse for arbeidslivet i bred forstand. Les mer om henne her.

Publisert 13. okt. 2021 10:13
Publisert 12. okt. 2021 11:14
Publisert 29. sep. 2021 10:48

Trond Flaarønning og Ester Bøckmann er nye doktorgradsstipendiater ved Institutt for samfunnsforskning. Les mer om dem og forskningen deres her.

Utsnitt fra tidsskriftforside
Publisert 24. sep. 2021 10:42

Inneholder blant annet artikler om fagorganisering blant unge, bemanning i sykehjem og hjemmesykepleien, samt en skisse til borgerlønn «light».

Publisert 2. sep. 2021 10:10

Hva har vi lært om det norske samfunnet under pandemien? Og hvor går veien videre? Se Raymond Johansen og Kristin Clemet i diskusjon med ISF-forskere.

Anne Skevik Grødem med sitat fra teksten
Publisert 10. mai 2021 12:56

Koronautvalget i Bydel Stovner foreslår flere tiltak for å motvirke de sosiale konsekvensene av pandemien, særlig blant unge. Her forklarer utvalgsmedlem Anne Skevik Grødem forslagene.

Barn spiller fortball
Publisert 6. mai 2021 15:01

Norsk tittel: Inkludering av barn og unge i organiserte fritidsaktiviteter i norske lokalsamfunn

Prosjektet (ICYVOL) undersøker faktorene som utover individuelle og familieressurser genererer ulikheter knyttet til barn og unges deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter.

Dette prosjektet er en del av Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

Utsnitt av tidsskriftforsiden
Publisert 4. mai 2021 09:03

Økningen i antallet eldre innvandrere og lange trender i arbeidsmarkedet er blant temaene som tas opp.

Bilde av Mads Thau med sitat fra artikkelen
Publisert 28. apr. 2021 08:22

Våre nye kollega brenner for spørsmål om demokrati, tillit og offentlige tjenester – og de evinnelige brukerundersøkelsene som er overalt.

Publisert 27. apr. 2021 09:49
Bilde av Maria Hoen med sitat fra artikkelen
Publisert 1. mars 2021 08:44

Vår nye kollega er ikke redd for debatt om forskningen sin. De mest spennende spørsmålene er ofte der det er uenighet og behov for mer kunnskap, mener arbeids- og velferdsforsker Maria Forthun Hoen.

Mange mennesker
Publisert 26. jan. 2021 14:11

Prosjektets formål er å gi kunnskap om sammenhengen mellom etnisk mangfold og lønnsomhet i norske virksomheter.

Publisert 13. jan. 2021 08:50
Mange grå stener
Publisert 28. juli 2020 11:31

Hvordan tilpasser og handler arbeidstakere og arbeidsgivere under de nye betingelsene i pensjonsreformen?