Nyheter - Side 8

Publisert 6. jan. 2017 13:45

På seminardelen ved Vilhelm Auberts minneforelesning hos ISF fredag, fokuserte professor Michèle Lamont på kulturelle prosesser i dannelsen av sosiale ulikheter. 

Publisert 13. des. 2016 08:52

– Timelønn er det sentrale målet for å forklare kjønnsforskjeller i lønn, sier samfunnsøkonom Kjersti Misje Østbakken. Indikatoren viser at kjønnsforskjellene er størst på lønnstoppen.

Publisert 6. des. 2016 13:32

Frivillighetsprisen 2016 ble tildelt Kai Henning Stensrud fra idrettslaget Kolbukameratene for sin utrettelige innsats gjennom mange år.

Publisert 1. des. 2016 14:44

Kunnskapsministeren har oppnevnt ny nasjonalkommisjon for UNESCO, og Marjan Nadim, forsker ved ISF, er valgt inn for en ny periode.

Publisert 28. nov. 2016 09:20

Den politiske representasjonen blant ungdom er tema i to ferske ISF-rapporter.

Publisert 21. nov. 2016 11:36

Hatefulle ytringer har fått økt aktualitet med fremveksten av sosiale medier. Ny forskning fra ISF viser at få har opplevd å motta hatefulle ytringer, men at visse grupper er mer utsatt. En mulig konsekvens av hatefulle ytringer er at personer blir mer varsomme med å ytre sin mening offentlig.

Publisert 18. nov. 2016 07:00

Trump sier nei til frihandel. Les ISF-forsker Sara Cools sitt svar på det mulige utfallet i spaltenSpør økonomeni Klassekampen.

Avslutningskonferansen for Third Sector Impact i Brussel
Publisert 10. nov. 2016 09:58

– At vi for første gang kan kartlegge dette vil styrke frivilligheten, framhevet ISF-forskere på sluttkonferansen for Third Sector Impact i Brussel 9. november.

Publisert 8. nov. 2016 15:08

Konsekvensene av en strengere asylpolitikk i et land er det mange som ønsker å vite mer om. Temaet berøres i denne kronikken som ISF-forskere hadde på trykk i Dagens Næringsliv 5. november.

Publisert 7. nov. 2016 09:17

Strengere kontroll på grensen mellom USA og Mexico virker mot sin hensikt. Det skriver ISF-forsker Marjan Nadim i Morgenbladet.

Publisert 18. okt. 2016 09:32

Mange mener det spiller stor rolle om hvorvidt velferdstilbydere er ideelle, private eller offentlige aktører. En ny doktoravhandling viser at skoler innen ideell sektor gir atskillig mer brukerstyrt kontroll og særpreg.

Publisert 11. okt. 2016 16:46

På et fulltegnet frokostseminar lanserte Senter for forskning på sivilsamfunn en fersk rapport om idrettsdeltakelse og trening blant Oslo-ungdom.  

Publisert 6. okt. 2016 12:11

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017 slår fast: «CORE skal fremdeles være et sentralt, kompetent og kraftfullt miljø for likestillingsforskning».

Publisert 3. okt. 2016 13:29

Arbeidsgiver må utfordres på rekrutteringsspørsmål, arbeidstaker på fedrekvote – men hvem tar ansvar for likelønnsproblematikken? Dette diskuterte panelet da CORE-boka «Ulik likestilling i arbeidslivet» ble lansert.

Publisert 29. sep. 2016 11:03

Norsk offentlig debatt preges for tiden av diskusjoner rundt velferdssamfunnet, familiepolitikk og klima, så det er naturlig nok også innholdet i årets tredje utgave av publikasjonen TfS. Spennende bokanmeldelser er viet ekstra stor plass i dette nummeret.

Publisert 20. sep. 2016 16:08

Bokaktuelle CORE-forskere ser inn i krystallkula: Delingsøkonomi og globalisering byr på likestillingsutfordringer. De håper partene vil diskutere tiltak under lanseringen.

Refugees Welcome
Publisert 19. sep. 2016 09:42

KRONIKK: Da flyktninger og asylsøkere strømmet til landet i fjor, bidro én av tre nordmenn med hjelp og frivillig arbeid, skriver forskere ved Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor på NRK Ytring.

Publisert 18. aug. 2016 14:26

ISF-forskerne Jo Saglie og Signe Bock Segaard er klare på at internettvalg i praksis kan utfordre prinsippet om hemmelige og frie valg. Les mer om det populære blogginnlegget her!

Publisert 15. aug. 2016 13:57

Nordmenn er negative til eksport av barnetrygd, noe som kan gjøre det vanskelig å få tilslutning til å øke satsen på barnetrygden.

Publisert 10. aug. 2016 14:27

Vellykket integrering er en av vår tids største politiske utfordringer. Hvordan Norge kan skape bedre integreringsvilkår fremover har vært mandatet for et utvalg av sentrale politikere og forskere satt sammen av Tankesmien Agenda. 

Publisert 4. aug. 2016 09:28

I møte med terrorangrepene 22. juli foretrakk norske medier å publisere samfunnsbærende saker framfor å drive kritisk journalistikk. Det viser en ny forskningsartikkel fra ISF.

Publisert 22. juni 2016 12:18

Etter forliket er alle ISFs inntekter for forskning i 2009 skattefrie.

Publisert 10. juni 2016 14:18

Den amerikanske ytringsfrihetseksperten Erik Bleich har utviklet verktøy som kan hjelpe oss å tenke rundt de vanskeligste verdikonfliktene i vestlige demokratier.

Publisert 8. juni 2016 15:05

Det er hyggelig å se at forskningsarbeid settes pris på, bokstavelig talt. Ikke minst når det gjelder ISFs egne forskere. I dag ble det Jørn Ljunggren.

Publisert 3. juni 2016 11:28

Ny ISF-forskning viser at fotball virker integrerende på gutter med minoritetsbakgrunn. Gjennom deltakelse formidles spillereglene i samfunnet.