3 kjappe videoer: Hvor likestilt er toppen av det norske næringslivet?

CORE Topplederbarometer kartlegger kjønnsfordelingen i styrer og topp­ledergrupper i de 200 største selskapene i norsk nærings­liv. Her er tre korte videoer med noen av hovedfunnene.

1. Hvor likestilt er egentlig toppen av det norske næringslivet?

Helt på toppen, blant administrerende direktører i de største selskapene, er 14 prosent kvinner. I toppledergruppene utgjør kvinner færre enn tre av ti. Kvinneandelen på toppen har økt litt de siste årene, men utviklingen går sakte.

2. Kjønndeling i praksis – kvinnelige og mannlige økonomer

Om du møter en mann og en kvinne med mastergrad i økonomi, tjener han sannsynligvis mer og har en høyere stillingstittel enn henne. Hvorfor er det slik?

3. Hva kan bidra til mer likestilling på toppen av næringslivet?

Blant Norges største selskaper er kvinneandelen i styrer høyere blant dem som har krav om kjønnsbalanse enn i de styrene som ikke har et slikt krav. Dette er ikke tilfellet i toppledergruppene. Må vi tenke nytt for å oppnå kjønnsbalanse blant topplederne?

Flere funn fra topplederbarometeret:

Emneord: Likestilling Av Hege Kandal
Publisert 14. aug. 2020 07:16 - Sist endret 14. aug. 2020 07:45