English version of this page
Pågående prosjekt

Lokalvalgundersøkelsen 2019 og 2023

Prosjektperiode 2019 - 2024
Oppdragsgiver Norges forskningsråd
Prosjektnr. 10341
Prosjektledere Jo Saglie, Signe Bock Segaard
bilde av mann i valglokale

Bilde: Colourbox.com.

Prosjekttilnærming

Dette prosjektet tar sikte på å tilføre både kontinuitet og fornyelse til de norske lokalvalgundersøkelsene, som har blitt gjennomført siden 1995. Gjennom hele denne perioden har prosjektet blitt ledet av Institutt for samfunnsforskning i Oslo, i nært samarbeid med andre forskningsinstitusjoner. Vi bygger videre på denne serien av tidligere studier. Forskningsdesignet bygger også på tidligere undersøkelser, og en velgerundersøkelse gjennomført etter lokalvalget er fortsatt vår viktigste datakilde.

Prosjektformål

Hovedpublikasjonen fra undersøkelsene i både 2019 og 2023 blir en norsk bok som skal være av høy kvalitet, og gjøre forskningsresultater lett tilgjengelige for beslutningstakere, studenter og allmennheten, inkludert media.

Et like viktig mål er å fornye norsk lokalvalgforskning. Nye metoder blir tatt i bruk, og forskning på nye temaer skal fange opp utviklingstrekk i norsk lokalpolitikk. Kommunereformen blir et viktig bakteppe for undersøkelsen. Siden de fleste kommunesammenslåingene finner sted mellom lokalvalgene i 2019 og 2023, er det en unik mulighet til å undersøke hvordan sammenslåingene påvirker politisk adferd og politiske holdninger.

Den viktigste fornyelsen i 2019-2023-prosjektet er likevel økt internasjonalisering. Det finnes i dag ikke noe internasjonalt nettverk av lokalvalgundersøkelser. Internasjonalt samarbeid mellom lokalvalgundersøkelser i ulike land må derfor starte fra grunnen av, og vi ønsker å bidra til å bygge opp et slikt nettverk. Vårt utgangspunkt er de danske lokalvalgundersøkelsene, som er ganske sammenlignbare med de norske.

Videre er det danske prosjektet i ferd med å etablere et internasjonalt nettverk av slike undersøkelser, i samarbeid med polske og belgiske forskere. Å sammenligne Norge med Danmark vil gjøre det mulig å utnytte de norske lokalvalgundersøkelsenes komparative potensial bedre enn før, og gir oss en viktig rolle innenfor sammenlignende lokalvalgforskning.

Datahåndteringsplan

Det er utarbeidet en datahåndteringsplan for prosjektet. For mer informasjon om planen, ta kontakt med prosjektlederne.

Medieklipp

Nyhetssak: Mer forskning på lokaldemokratiet, 25. oktober 2018

Se også:

Deltakere

DeltakerGrad TelefonE-post
Johannes Bergh Forsker II Ph.d. 943 88 242 johannes.bergh@samfunnsforskning.no
Tor Bjørklund Tilknyttet forsker Dr. philos. 408 99 922 tor.bjorklund@stv.uio.no
Rune Karlsen Forsker I, bistilling Ph.d. rune.karlsen@samfunnsforskning.no
Lawrence E. Rose Professor emeritus Ph.d. 482 88 459 974 19 695 l.e.rose@stv.uio.no
Jo Saglie Forsker I Dr. polit. 991 62 131 jo.saglie@samfunnsforskning.no
Signe Bock Segaard Forsker II Ph.d. 994 28 724 signe.b.segaard@samfunnsforskning.no
Kari Steen-Johnsen Forskningsleder, Politikk, demokrati, sivilsamfunn Dr. Scient 906 49 417 kari.steen-johnsen@samfunnsforskning.no
Marte Winsvold Forsker II Ph.d. 930 33 752 m.s.winsvold@samfunnsforskning.no
Dag Wollebæk Forsker I Ph.d. 464 33 306 dag.wollebak@samfunnsforskning.no
Jan Erling Klausen (NIBR)
Bjarte Folkestad (HiVolda)
Hilmar Rommetvedt (Norce)
Dag Arne Christensen (Norce)
Sveinung Arnesen (Norce)
Anne Lise Fimreite (UiB)
Elisabeth Bakke (UiO)
Hans Rasmus Glomsrud (UiO)
Emneord: Valg og demokrati
Publisert 28. mars 2019 10:33 - Sist endret 28. mars 2019 10:58