English version of this page
Pågående prosjekt

Determined to succeed? Maturation, Motivation and Gender Gaps in Educational Achievement

Prosjektperiode Januar 2019 - desember 2022
Oppdragsgiver Norges forskningsråd
Prosjektnr. 10295 / NFR: 283603
Prosjektleder Liza Reisel
gutt og jente på skolebenken

Foto: Colourbox.com.

Prosjektbakgrunn

I Norge og de fleste industrialiserte land, gjør jenter det bedre på skolen enn gutter. Unge kvinner får bedre karakterer, fullfører videregående skole i større grad og har større sannsynlighet for å ta høyere utdanning enn unge menn. I dag er rundt 60 prosent av studentene ved de fleste universiteter i Norge kvinner.

Prosjektmål

Prosjektet har som mål å øke kunnskapen om hvorfor jenter ser ut til å klare seg gjennomgående bedre i utdanningssystemet, slik at gutter blir «hengende etter» på skolen. Prosjektet kombinerer innsikter fra flere disipliner: sosiologi, økonomi, statsvitenskap og medisin. Vi studerer to mulige mekanismer som kan bidra til de nevnte kjønnsforskjellene – forskjeller i modenhet, og forskjeller i motivasjon – og undersøker hvordan disse spiller sammen med skolesystemet, arbeidsmarkedet og trekk ved studentene selv. Vi studerer også hvordan kjønnsforskjellene har endret seg over tid, og utviklingen av den politiske debatten om problemet.

Prosjektplan

Prosjektet er tredelt:

1. Modenhetssporet

I Del I, modenhetssporet, studerer vi i hvilken grad det faktum at jenter og gutter modnes ulikt i ungdomstiden kan bidra til å forklare kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner. Vi undersøker også i hvilken grad kjønnsforskjeller i modenhet ser ut til å påvirke utdanningsvalg ved overgangen til videregående skole, og mulige konsekvenser av disse kjønnsforskjellene for videre utdanningsløp og arbeidsmarkedsutfall.

2. Motivasjonssporet

I Del II, motivasjonssporet, studerer vi utdanning som investering, ved å benytte kryssnasjonale data om skoleprestasjoner og arbeidsmarkedsutfall. Vi undersøker i hvilken grad kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner kan forklares av systematiske forskjeller i hvor stor verdi gode karakterer har for gutter og jenter når de trer inn i det kjønnsdelte norske arbeidsmarkedet.

3. Historisk utvikling: Forskjeller og offentlig debatt

Del III analyserer utviklingen av nasjonale og internasjonale offentlige debatter om kjønnsforskjeller i utdanning, samt den historiske utviklingen av kjønnsforskjeller i utdanning i Norge fra tidlig 1900-tallet til i dag.

Prosjektet er også tilknyttet CORE – Senter for likestillingsforskning ved Institutt for samfunnsforskning.

Medieklipp og nyheter

Kjønnsforskjeller i arbeidsmarkedet kan gjøre gutter til skoletapere, Liza Reisel, 27. april 2018, Forskning.no

Deltakere

DeltakerGrad TelefonE-post
Sara Cools Forsker I Ph.d. 984 96 736 sara.cools@samfunnsforskning.no
Cathrine Holst Professor, honoraravtale Ph.d. +47 22 85 88 89 cathrine.holst@arena.uio.no
Liza Reisel Forsker I Ph.d. 975 71 460 liza.reisel@samfunnsforskning.no
Marianne Røed Forsker I Dr. polit. 480 39 594 marianne.roed@samfunnsforskning.no
Pål Schøne Forsker I Dr. polit. 986 22 125 pal.schone@samfunnsforskning.no
Sara Seehuus Forsker II Ph.d. 934 08 292 sara.seehuus@samfunnsforskning.no
Mari Teigen Forsker I, Leder for CORE – Senter for likestillingsforskning Dr. polit. 482 07 137 mari.teigen@samfunnsforskning.no
Kjersti Misje Østbakken Forskningsleder, Arbeid og velferd Ph.d. 991 62 556 k.m.ostbakken@samfunnsforskning.no
Camilla Stoltenberg (Folkehelseinstituttet)
Per Magnus (Folkehelseinstituttet)
Andreas Kotsadam (Frischsenteret)
Jørgen Modalsli (Statistisk sentralbyrå)
Paul Attewell (City University of New York)
Atika Khurana (University of Oregon)

Publikasjoner

 • Myklebust, Runa Brandal; Seehuus, Sara Marie Jorunn & Strømme, Thea Bertnes (2021). Betydningen av kjønn og skoleprestasjoner for utdannings- og arbeidsmarkedsutfall. I Krumsvik, Rune Johan (Red.), Hva vet vi om skoleprestasjoner? Ulike perspektiver på skolegang og skoleprestasjoner. Fagbokforlaget. s. 229–245.
 • Torvik, Fartein Ask; Flatø, Martin; McAdams, Tom A.; Colman, Ian; Silventoinen, Karri & Stoltenberg, Camilla (2021). Early Puberty Is Associated With Higher Academic Achievement in Boys and Girls and Partially Explains Academic Sex Differences. Journal of Adolescent Health. 69(3), s. 503–510. doi: 10.1016/j.jadohealth.2021.02.001. Fulltekst i vitenarkiv
 • Brandlistuen, Ragnhild Eek; Flatø, Martin; Stoltenberg, Camilla; Helland, Siri Saugestad & Wang, Mari Vaage (2020). Gender gaps in preschool age: A study of behavior, neurodevelopment and pre-academic skills. Scandinavian Journal of Public Health. s. 1–8. doi: 10.1177/1403494820944740.

Se alle arbeider i Cristin

 • Torvik, Fartein Ask; Flatø, Martin & Stoltenberg, Camilla (2021). Det bør vekke bekymring at gutter gjør det dårligere i skolen. Forskning.no.
 • Flatø, Martin (2021). Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner.
 • Stoltenberg, Camilla (2021). Debatt om gutter, frafall og lesing.
 • Stoltenberg, Camilla (2021). Longitudinal data for gender, education and health.
 • Teigen, Mari & Holst, Cathrine (2021). The boy problem in Swedish and Norwegian commission reports.
 • Reisel, Liza (2021). Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og det kjønnsdelte arbeidsmarkedet.
 • Reisel, Liza (2021). Mannsdominert yrke - Jeg skulle bli frisør, men endte som blikkenslager. [Tidsskrift]. KK.
 • Torvik, Fartein Ask (2021). Tidlig pubertet, bedre på skolen. Ekko/Nyhetsmorgen. [Radio]. NRK P2.
 • Seehuus, Sara Marie Jorunn (2021). Nils Olav (24) går mot strømmen. Han er mannlig sykepleier. [Internett]. Dagen.
 • Seehuus, Sara Marie Jorunn (2021). De fleste velger tradisjonelt, men Åsgeir (37) valgte helt annerledes. [Internett]. NRK.
 • Reisel, Liza (2021). Hva betyr kjønnsforskjeller i utdanning?
 • Reisel, Liza (2021). Hva betyr kjønnsdelte utdanningsvalg?
 • Fretheim, Atle & Flatø, Martin (2020). Smitteeffekter når smittevernet randomiseres. www.tidsskriftet.no.
 • Holst, Cathrine & Teigen, Mari (2020). Addressing the ‘Boy Problem’ in Sweden and Norway: Evidence and Ideology.
 • Flatø, Martin; Torvik, Fartein Ask & Stoltenberg, Camilla (2020). Gode utdanningsvalg krever modenhet og muligheter. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Flatø, Martin; Stoltenberg, Camilla & Torvik, Fartein Ask (2020). Barn fortjener bedre personvern og mer kunnskap. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). s. 39–40.
 • Flatø, Martin & Torvik, Fartein Ask (2020). Uriktige påstander om inntaksmodeller. Bedre Skole. s. 94–95.
 • Flatø, Martin; Stoltenberg, Camilla & Torvik, Fartein Ask (2020). Lite fleksibelt fra Lied-utvalget. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Stoltenberg, Camilla (2019). Stoltenbergutvalget: Ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner.
 • Stoltenberg, Camilla (2019). Stoltenbergutvalget: Ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner.
 • Stoltenberg, Camilla (2019). Stoltenbergutvalget: Ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner.
 • Stoltenberg, Camilla (2019). National Commission on Gender Equality in Education.
 • Stoltenberg, Camilla (2019). Stoltenbergutvalget: Ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner.
 • Stoltenberg, Camilla (2019). Stoltenbergutvalget: Ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner.
 • Stoltenberg, Camilla (2019). Stoltenbergutvalget: Ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner.
 • Stoltenberg, Camilla (2019). Stoltenbergutvalget: Ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner.
 • Flatø, Martin; Stoltenberg, Camilla; Ogden, Terje & Nereid, Camilla Trud (2019). Det er ikke riktig at vi foreslår å fjerne plikten til skolehelsetjeneste. Sykepleien.
 • Flatø, Martin; Stoltenberg, Camilla; Lervåg, Arne; Løken, Katrine Vellesen & Ogden, Terje (2019). Vi vil vite mer om barna. Klassekampen.
 • Flatø, Martin; Stoltenberg, Camilla; Ogden, Terje & Nereid, Camilla Trud (2019). Håper at helsesykepleierne blir lyttet til. Sykepleien.
 • Flatø, Martin (2019). Debatt med Erlend Lae Solberg og Audun Lysbakken om karakterprogresjon i Dagsnytt 18. [TV]. NRK.
 • Flatø, Martin (2019). Demografiske perspektiver på den nylig fremlagte NOU-en om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdanningsløp.
 • Flatø, Martin (2019). Inntak basert på karakterprogresjon.
 • Flatø, Martin (2019). Tiltak i videregående opplæring. Presentasjon for Kunnskapsdepartementet om tiltak i Stoltenbergutvalgets NOU 2019:3.
 • Reisel, Liza (2019). Hvorfor så få mannlige barneskolelærere? Her og Nå. [Radio]. NRK.
 • Flatø, Martin; Solli, Ingeborg Caroline Foldøy; Stoltenberg, Camilla & Torvik, Fartein Ask (2019). Progresjonsbasert opptak - et mer rettferdig inntakssystem. Bedre Skole. s. 10–15.
 • Flatø, Martin & Lomsdalen, Christian (2019). Martin Flatø om inntak til videregående. [Internett]. Lektor Lomsdalens innfall (podcast).
 • Reisel, Liza (2019). Betydningen av kjønn for ungdommers utdanningsvalg.
 • Stoltenberg, Camilla (2019). Stoltenbergutvalget: Ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner.
 • Stoltenberg, Camilla (2019). Overlevering av rapporten fra Stoltenbergutvalget: Ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner.
 • Stoltenberg, Camilla (2019). Stoltenbergutvalget: Ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner.
 • Stoltenberg, Camilla (2019). Stoltenbergutvalget: Ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner.
 • Flatø, Martin & Stoltenberg, Camilla (2019). Inntaket til videregående bør baseres på karakterprogresjon, ikke karakterer. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Flatø, Martin (2019). En skole for alle. Hvordan kan flere gutter lykkes?
 • Stoltenberg, Camilla (2019). Stoltenbergutvalget: Ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner.
 • Stoltenberg, Camilla (2019). Stoltenbergutvalget: Ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner.
 • Stoltenberg, Camilla (2019). Stoltenbergutvalget: Ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner.
 • Stoltenberg, Camilla (2019). Stoltenbergutvalget: Ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner.
 • Stoltenberg, Camilla (2019). Stoltenbergutvalget: Ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner.
 • Stoltenberg, Camilla (2019). Stoltenbergutvalget: Ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner.
 • Stoltenberg, Camilla (2019). Stoltenbergutvalget: Ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner.
 • Stoltenberg, Camilla (2019). Stoltenbergutvalget: Ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner.
 • Stoltenberg, Camilla (2019). Stoltenbergutvalget: Ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner.
 • Stoltenberg, Camilla (2019). Stoltenbergutvalget: Ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner.
 • Stoltenberg, Camilla (2019). Stoltenbergutvalget: Ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner.

Se alle arbeider i Cristin

Emneord: Arbeid, Likestilling
Publisert 18. mai 2018 14:43 - Sist endret 22. apr. 2021 13:26