Trygve Gulbrandsen

Bilde av Trygve Gulbrandsen
English version of this page
Stillingstittel Forsker I emeritus
Grad Dr. philos.

Forsker på eliter, bedrifter, makt og tillit

Trygve Gulbrandsen var i løpet av årene 1978-1989 ansatt i ulike stillinger i tre forskjellige departementer. Siste arbeidssted var Planleggingsavdelingen, Finansdepartementet, hvor han var ansatt som spesialrådgiver/seniorrådgiver.

Han har fra 1989 vært ansatt som forsker ved Institutt for samfunnsforskning. I årene 2005-2013 var han professor II ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo. Gulbrandsen er utdannet sosiolog. Hans forskningsinteresser omfatter medarbeidereide bedrifter, familiebedrifter, frivillige organisasjoner, tillit, makt og eliter, og profesjoner.

Emneord: Valg og demokrati

Publikasjoner

 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2021). Eliter, I: Sigmund Grønmo; Ann Nilsen & Karen Christensen (red.),  Ulikhet: Sosiologiske perspektiver og analyser.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-3476-9.  s 102 - 128
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2020). Business elite as elected representatives in voluntary organizations in Norway. Politics and Governance.  8(3), s 130- 141 . doi: 10.17645/pag.v8i3.2994 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Engelstad, Fredrik; Gulbrandsen, Trygve Jens; Mangset, Marte & Teigen, Mari (2019). Elites and People: Challenges to Democracy, In Fredrik Engelstad; Trygve Jens Gulbrandsen; Marte Mangset & Mari Teigen (ed.),  Elites and people: Challenges to democracy.  Emerald Group Publishing Limited.  ISBN 978-1-83867-916-3.  [Introduction].  s 1 - 13
 • Mangset, Marte; Engelstad, Fredrik; Teigen, Mari & Gulbrandsen, Trygve Jens (2019). The Populist Elite Paradox: Using Elite Theory to Elucidate the Shapes and Stakes of Populist Elite Critiques, In Fredrik Engelstad; Trygve Jens Gulbrandsen; Marte Mangset & Mari Teigen (ed.),  Elites and people: Challenges to democracy.  Emerald Group Publishing Limited.  ISBN 978-1-83867-916-3.  Part III. Elites and populism.  s 203 - 222 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2018). Business Elite Confidence in Political Institutions: The Case of Norway, In Fredrik Engelstad; Cathrine Holst & Gunnar C. Aakvaag (ed.),  Democratic State and Democratic Society.  De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-063407-5.  16.  s 343 - 362
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2018). Continued Elite Support for the Norwegian Version of the Nordic Model?. Historical Social Research.  43(4), s 113- 140 . doi: 10.12759/hsr.43.2018.4.113-140 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2018). En rask eller lang og kronglete vei til topps? Næringslivslederes karriereforløp. Søkelys på arbeidslivet.  35(1-2), s 96- 110 . doi: 10.18261/issn.1505-7989-2018-01-02-06 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Sivesind, Karl Henrik; Arnesen, Daniel; Gulbrandsen, Trygve Jens; Nordø, Åsta Dyrnes & Enjolras, Bernard (2018). An Organizational Landscape in Transformation, In Bernard Enjolras & Kristin Strømsnes (ed.),  Scandinavian Civil Society and Social Transformations : The Case of Norway.  Springer.  ISBN 9783319772639.  Chapter 3.  s 67 - 116 Vis sammendrag
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2017). Elite ambiguity towards internationalization? The case of Norway. Corvinus journal of sociology and social policy.  8(3S), s 39- 54 . doi: 10.14267/cjssp.2017.3S.03 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2017). Rise and fall of elites: Professionals as movers?. European Societies.  20(2), s 159- 182 . doi: 10.1080/14616696.2017.1390144 Vis sammendrag
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2016). Элиты и профессионалы/Elites and professions. Mirovaya Ekonomika i Mezhdunarodnye Otnosheniya.  60(11), s 71- 83 . doi: 10.20542/0131-2227-2016-60-11-71-83 Vis sammendrag
 • Storvik, Aagoth Elise Lossius & Gulbrandsen, Trygve Jens (2016). Included, but still not equal? Gender segregation at quota regulated boards. Corporate Board: Role, Duties and Composition.  12(2), s 35- 45 . doi: 10.22495/cbv12i2art5 Vis sammendrag
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2015). Eierskap i Norge, I: Harald Dale-Olsen (red.),  Norsk arbeidsliv i turbulente tider.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-47881-7.  Kapittel 7.  s 137 - 152
 • Storvik, Aagoth Elise Lossius & Gulbrandsen, Trygve Jens (2015). Selskapsdamer og selskapsløver. Kjønnssegregering i allmennaksjeselskapenes styrer?, I: Gry Agnete Alsos; Hilde Bjørkhaug; Agnes Bolsø & Elisabet Ljunggren (red.),  Kjønn og næringsliv i Norge.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-48230-5.  Kapittel 6.  s 109 - 131
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2014). Revisorene: Mellom næring og offentlig kontroll, I: Rune Slagstad & Jan Messel (red.),  Profesjonshistorier.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3752-3.  Kapittel.  s 471 - 501
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2012). Elite integration – an empirical study. Historical Social Research.  37(1), s 148- 166
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2012). Næringslivselitens tillit til de politiske institusjonene, I: Helge Skirbekk & Harald Grimen (red.),  Tillit i Norge.  Res Publica.  ISBN 9788282260367.  Artikkel 6.  s 150 - 174
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2011). Why did they fail? Business Exits among Norwegian Shipping Companies since 1970, In Lewis Ross Fischer & Even Lange (ed.),  New directions in Norwegian maritime history.  International Maritime Economic History Association.  ISBN 978-0-9864973-6-0.  Kapittel.  s 199 - 234
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2010). Familiedynastiers overlevelse innenfor rederinæringen. En sosiologs blikk på nyere norsk skipsfartshistorie. Årbok. Norsk Maritimt Museum.  (1), s 31- 71
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2010). Political versus Media Elites in Norway, In Heinrich Best & John Higley (ed.),  Democratic Elitism: New Theoretical and Comparative Perspectives (International Studies in Sociology and Social Anthropology).  Brill Academic Publishers.  ISBN 9789004179394.  Del.  s 117 - 128
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2009). Family Businesses and Trade Unions. Economic and Industrial Democracy: an international journal.  30(4), s 592- 613
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2009). Private Business Lobbying in a Corporatist Society - the Case of Norway, In Friederike Sattler & Christoph Boyer (ed.),  European Economic Elites.  Duncker & Humblot.  ISBN 978-3-428-13181-5.  15.  s 375 - 403
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2009). Ut av familiens eie? eierskifte i familiebedrifter. Søkelys på arbeidslivet.  26(3), s 299- 315
 • Gulbrandsen, Trygve Jens & Lange, Even (2009). The Survival of Family Dynasties in Shipping. International Journal of Maritime History.  XXI(1), s 175- 200
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2008). Elitene og livsløpet, I: S. O. Daatland (red.),  Halve livet. Artikler om aldring og livsløp.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-0787-9.  Kapittel.  s 245 - 252
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2007). Bidrar samarbeid i arbeidslivet til ideologisk moderasjon?. Søkelys på arbeidsmarkedet.  24, s 195- 206
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2007). Elite integration and institutional trust in Norway. Comparative Sociology.  6, s 190- 214 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Gulbrandsen, Trygve Jens & Hoffmann-Lange, Ursula (2007). Consensus or polarization? Business and Labour Elites in Germany and Norway, In Fredrik Engelstad & Trygve Jens Gulbrandsen (ed.),  Comparative Studies of Social and Political Elites.  Elsevier.  ISBN 978-0-7623-1379-2.  Ingen kapitler.
 • Hoffmann-Lange, Ursula & Gulbrandsen, Trygve Jens (2007). Die Verankerung der Sozioökonomischen Konfliktlinie in den deutschen Eliten, I: Nils Bandelow & Wilhelm Bleek (red.),  Einzelinteressen und kollektives Handeln in Demokratien. Festschrift für Ulrich Widmaier.  VS Verlag für Sozialwissenschaften.  ISBN 978-3-531-14877-9.  Ingen kapitler.  s 187 - 209
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2005). “Flexibility in Norwegian family-owned enterprises”. Family Business Review.  XVIII, s 57- 76
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2005). "Ideological integration and variation within the private business elite in Norway". European Sociological Review.  21(4), s 329- 344
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2005). "Norway: Trust among Elites in a corporatist democracy". Comparative Sociology.  4(1-2), s 107- 127
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2005). Norway: Trust among elites in a corporatist democracy, In Mattei Dogan (ed.),  Political Mistrust and the Discrediting of Politicians.  Brill Academic Publishers.  ISBN 9004145303.  Kapittel.  s 115 - 135
 • Gulbrandsen, Trygve Jens & Engelstad, Fredrik (2005). "Elite consensus on the Norwegian welfare state model". Western European Politics.  28(4), s 899- 919 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Barth, Erling; Gulbrandsen, Trygve Jens & Schøne, Pål (2005). "Family ownership and productivity. The role of owner-management". Journal of Corporate Finance.  11(1-2), s 107- 127
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2003). Elitene og livsløpet. Aldring og livsløp.  20(4), s 2- 8
 • Barth, Erling; Gulbrandsen, Trygve Jens & Schøne, Pål (2002). Familieeierskap og produktivitet. Søkelys på arbeidslivet.  2002(19)
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2001). Makt og tillit. Sosiologisk Tidsskrift.  (9)
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2001). Utbytte og lederlønn i eierstyrte bedrifter. Søkelys på arbeidslivet.  18
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2000). Kan familie- og personlig eide bedrifter leve opp til forventningene til det aktive eierskap. Rapportserie.
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2000). Medarbeidereie i kunnskapsbedrifter, I: Filip Wijkstrøm (red.),  Om kooperation och social ekononomi.  KF Bibliotek.  ISBN 91-87132-07-9.  Kapittel 10.  s 195 - 227
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2000). Om tillit. Sosiologi i dag.  30 Vis sammendrag
 • Gulbrandsen, Trygve Jens & Torp, Hege (2000). Arbeidslivsforskning - fra industrisosiologi til arbeidsmarkedsstudier, I: Fredrik Engelstad (red.),  Kunnskap og refleksjon : 50 års samfunnsforskning.  Institutt for samfunnsforskning, Oslo.  Kapitell. Fulltekst i vitenarkiv.

Se alle arbeider i Cristin

 • Engelstad, Fredrik; Gulbrandsen, Trygve Jens; Mangset, Marte & Teigen, Mari (ed.) (2019). Elites and people: Challenges to democracy. Emerald Group Publishing Limited.  ISBN 978-1-83867-916-3.
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2019). Elites in an egalitarian society : Support for the Nordic model. Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-95983-2.  207 s. Vis sammendrag
 • Engelstad, Fredrik & Gulbrandsen, Trygve Jens (ed.) (2007). Comparative Studies of Social and Political Elites. Elsevier.  ISBN 978-0-7623-1379-2.  286 s.
 • Engelstad, Fredrik; Ekberg, Espen; Gulbrandsen, Trygve Jens & Vatnaland, Jon (2003). Næringslivet mellom marked og politikk. Gyldendal Akademisk.  ISBN 8205315779.  305 s.
 • Gulbrandsen, Trygve Jens; Engelstad, Fredrik; Klausen, Trond Beldo; Skjeie, Hege; Teigen, Mari & Østerud, Øyvind (2002). Norske makteliter. Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-30768-7.  312 s.
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2001). Oppslutning om den norske velferdsmodellen blant ledere i samvirkebedrifter. I Westerdahl, Friberg og Johnstad: "Kooperation, socialt kapital och medborgerliga insatser":. Föreningen Kooprative Studier.  ISBN 91-87132-08-7.  256 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Arnesen, Daniel; Sivesind, Karl Henrik & Gulbrandsen, Trygve Jens (2016). Fra medlemsbaserte organisasjoner til koordinert frivillighet? Det norske organisasjonssamfunnet fra 1980 til 2013. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2016-5. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2015). Frivillighet som treningsarena for arbeidslivet. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2015:011. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Gulbrandsen, Trygve Jens & Eriksen, Ingunn (2013). Kommunikasjonsrådgivere - en yrkesgruppe med innflytelse i samfunns- og arbeidsliv?. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 006. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Gulbrandsen, Trygve Jens & Sivesind, Karl Henrik (2013). Nasjonale organisasjoner : En første oversikt. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2013-5. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2012). Tilpasninger til endringer i økonomiske rammevilkår. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2012-2. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Gulbrandsen, Trygve Jens & Ødegård, Guro (2011). Frivillige organisasjoner i en ny tid : Utfordringer og endringsprosesser. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2011-1. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2009). I sentrum for kryssende forventninger : Norges Bedriftsidrettsforbund - strategiske utfordringer og veivalg. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2009:014. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Gulbrandsen, Trygve Jens & Steen Jensen, Ragnhild (2009). Velferdstiltak i private bedrifter : En litteraturgjennomgang. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2009:013. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2004). Temaer og problemstillinger for videre forskning om eierskap i Norge. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2004:008. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (1999). Eiere og kolleger Medeierskap i norsk arbeidsliv. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 1999:005. Vis sammendrag
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (1999). Internasjonal forskning om eierskap og kontroll i privat næringsliv. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 1999:002. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (1997). Eiere og kolleger. Partnerskap i revisjonsfirmaer. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 1997:018. Vis sammendrag
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (1996). Organisasjon, ledelse og samarbeid i eierstyrte bedrifter. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 1996:005.
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (1995). Etterutdanning av ansatte i private bedrifter. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 1995:016. Vis sammendrag
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (1993). Norsk arbeidslivsforskning En gjennomgang av forskning om arbeidslivet 1950-90. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 1993:002. Vis sammendrag
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (1991). Medeierskap i kunnskapsbedrifter. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 1991:008.
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (1990). Aksjeeie blant ansatte. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 1990:003.

Se alle arbeider i Cristin

 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2019). Hva er tillit?. sosiologen.no.
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2017). Fortsatt elite-støtte til den norske modellen?. Stat og styring.  27(4), s 38- 41 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Dale-Olsen, Harald; Bryson, Alex & Gulbrandsen, Trygve Jens (2015). Does it all come tumbling down? Family ownership, workplace closure and the recession.
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2015). Elites and professions.
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2012). Business elite trust in the political institutions.
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2008). Næringslivets velferdspolitiske rolle. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2006). Elite integration and institutional trust in Norway. Vis sammendrag
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2005). "An Elitist Elite? Elite Perceptions of Challenges to Democracy in Norway".
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2005). "Family businesses and trade unions".
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2005). Dividends and CEO-salary in owner-managed enterprises.
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2004). Owners as political actors. Vis sammendrag
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2003). Institutional trust among Norwegian elites.
 • Barth, Erling; Gulbrandsen, Trygve Jens & Schøne, Pål (2002). Family ownership and productivity The role of owner-management.
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2002). Ansatte som medeiere i norsk arbeidsliv. Horisont : næringspolitisk skriftserie.  3(3), s 114- 123

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. mai 2017 10:04 - Sist endret 29. juli 2020 07:09