Trygve Gulbrandsen

Bilde av Trygve Gulbrandsen
English version of this page
Stillingstittel Forsker I emeritus
Grad Dr. philos.

Forsker på eliter, bedrifter, makt og tillit

Trygve Gulbrandsen var i løpet av årene 1978-1989 ansatt i ulike stillinger i tre forskjellige departementer. Siste arbeidssted var Planleggingsavdelingen, Finansdepartementet, hvor han var ansatt som spesialrådgiver/seniorrådgiver.

Han har fra 1989 vært ansatt som forsker ved Institutt for samfunnsforskning. I årene 2005-2013 var han professor II ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo. Gulbrandsen er utdannet sosiolog. Hans forskningsinteresser omfatter medarbeidereide bedrifter, familiebedrifter, frivillige organisasjoner, tillit, makt og eliter, og profesjoner.

Emneord: Valg og demokrati

Publikasjoner

 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2021). Eliter. I Grønmo, Sigmund; Nilsen, Ann & Christensen, Karen (Red.), Ulikhet : Sosiologiske perspektiver og analyser. Fagbokforlaget. s. 102–128.
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2020). Business elite as elected representatives in voluntary organizations in Norway. Politics and Governance. 8(3), s. 130–141. doi: 10.17645/pag.v8i3.2994. Fulltekst i vitenarkiv
 • Engelstad, Fredrik; Gulbrandsen, Trygve Jens; Mangset, Marte & Teigen, Mari (2019). Elites and People: Challenges to Democracy. I Engelstad, Fredrik; Gulbrandsen, Trygve Jens; Mangset, Marte & Teigen, Mari (Red.), Elites and people: Challenges to democracy. Emerald Group Publishing Limited. s. 1–13. doi: 10.1108/s0195-631020190000034001.
 • Mangset, Marte; Engelstad, Fredrik; Teigen, Mari & Gulbrandsen, Trygve Jens (2019). The Populist Elite Paradox: Using Elite Theory to Elucidate the Shapes and Stakes of Populist Elite Critiques. I Engelstad, Fredrik; Gulbrandsen, Trygve Jens; Mangset, Marte & Teigen, Mari (Red.), Elites and people: Challenges to democracy. Emerald Group Publishing Limited. s. 203–222. doi: 10.1108/s0195-631020190000034010. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2018). Business Elite Confidence in Political Institutions: The Case of Norway. I Engelstad, Fredrik; Holst, Cathrine & Aakvaag, Gunnar C. (Red.), Democratic State and Democratic Society. De Gruyter Open. s. 343–362. doi: 10.1515/9783110634082-017.
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2018). Continued Elite Support for the Norwegian Version of the Nordic Model? Historical Social Research. 43(4), s. 113–140. doi: 10.12759/hsr.43.2018.4.113-140. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2018). En rask eller lang og kronglete vei til topps? Næringslivslederes karriereforløp. Søkelys på arbeidslivet. 35(1-2), s. 96–110. doi: 10.18261/issn.1505-7989-2018-01-02-06. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sivesind, Karl Henrik; Arnesen, Daniel; Gulbrandsen, Trygve Jens; Nordø, Åsta Dyrnes & Enjolras, Bernard (2018). An Organizational Landscape in Transformation. I Enjolras, Bernard & Strømsnes, Kristin (Red.), Scandinavian Civil Society and Social Transformations : The Case of Norway. Springer. s. 67–116. doi: 10.1007/978-3-319-77264-6_3.
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2017). Elite ambiguity towards internationalization? The case of Norway. Corvinus journal of sociology and social policy. 8(3S), s. 39–54. doi: 10.14267/cjssp.2017.3S.03. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2017). Rise and fall of elites: Professionals as movers? European Societies. 20(2), s. 159–182. doi: 10.1080/14616696.2017.1390144.
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2016). Elites and professions. Mirovaya Ekonomika i Mezhdunarodnye Otnosheniya. 60(11), s. 71–83. doi: 10.20542/0131-2227-2016-60-11-71-83.
 • Storvik, Aagoth Elise Lossius & Gulbrandsen, Trygve Jens (2016). Included, but still not equal? Gender segregation at quota regulated boards. Corporate Board: Role, Duties and Composition. 12(2), s. 35–45. doi: 10.22495/cbv12i2art5.
 • Storvik, Aagoth Elise Lossius & Gulbrandsen, Trygve Jens (2015). Selskapsdamer og selskapsløver. Kjønnssegregering i allmennaksjeselskapenes styrer? I Alsos, Gry Agnete; Bjørkhaug, Hilde; Bolsø, Agnes & Ljunggren, Elisabet (Red.), Kjønn og næringsliv i Norge. Cappelen Damm Akademisk. s. 109–131.
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2015). Eierskap i Norge. I Dale-Olsen, Harald (Red.), Norsk arbeidsliv i turbulente tider. Gyldendal Akademisk. s. 137–152.
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2014). Revisorene: Mellom næring og offentlig kontroll. I Slagstad, Rune & Messel, Jan (Red.), Profesjonshistorier. Pax Forlag. s. 471–501.
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2012). Elite integration – an empirical study. Historical Social Research. 37(1), s. 148–166.
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2012). Næringslivselitens tillit til de politiske institusjonene. I Skirbekk, Helge & Grimen, Harald (Red.), Tillit i Norge. Res Publica. s. 150–174.
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2011). Why did they fail? Business Exits among Norwegian Shipping Companies since 1970. I Fischer, Lewis Ross & Lange, Even (Red.), New directions in Norwegian maritime history. International Maritime Economic History Association. s. 199–234. doi: 10.2307/j.ctt21kk3cs.14.
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2010). Familiedynastiers overlevelse innenfor rederinæringen. En sosiologs blikk på nyere norsk skipsfartshistorie. Årbok. Norsk Maritimt Museum. s. 31–71.
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2010). Political versus Media Elites in Norway. I Best, Heinrich & Higley, John (Red.), Democratic Elitism: New Theoretical and Comparative Perspectives (International Studies in Sociology and Social Anthropology). Brill Academic Publishers. s. 117–128.
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2009). Ut av familiens eie? eierskifte i familiebedrifter. Søkelys på arbeidslivet. 26(3), s. 299–315.
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2009). Private Business Lobbying in a Corporatist Society - the Case of Norway. I Sattler, Friederike & Boyer, Christoph (Red.), European Economic Elites. Duncker & Humblot. s. 375–403.
 • Gulbrandsen, Trygve Jens & Lange, Even (2009). The Survival of Family Dynasties in Shipping. International Journal of Maritime History. XXI(1), s. 175–200.
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2009). Family Businesses and Trade Unions. Economic and Industrial Democracy: an international journal. 30(4), s. 592–613.
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2008). Elitene og livsløpet. I Daatland, S. O. (Red.), Halve livet. Artikler om aldring og livsløp. Fagbokforlaget. s. 245–252.
 • Gulbrandsen, Trygve Jens & Hoffmann-Lange, Ursula (2007). Consensus or polarization? Business and Labour Elites in Germany and Norway. I Engelstad, Fredrik & Gulbrandsen, Trygve Jens (Red.), Comparative Studies of Social and Political Elites. Elsevier.
 • Hoffmann-Lange, Ursula & Gulbrandsen, Trygve Jens (2007). Die Verankerung der Sozioökonomischen Konfliktlinie in den deutschen Eliten. I Bandelow, Nils & Bleek, Wilhelm (Red.), Einzelinteressen und kollektives Handeln in Demokratien. Festschrift für Ulrich Widmaier. VS Verlag für Sozialwissenschaften. s. 187–209.
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2007). Bidrar samarbeid i arbeidslivet til ideologisk moderasjon? Søkelys på arbeidsmarkedet. 24, s. 195–206.
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2007). Elite integration and institutional trust in Norway. Comparative Sociology. 6, s. 190–214. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2005). Norway: Trust among elites in a corporatist democracy. I Dogan, Mattei (Red.), Political Mistrust and the Discrediting of Politicians. Brill Academic Publishers. s. 115–135.
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2005). “Flexibility in Norwegian family-owned enterprises”. Family Business Review. XVIII, s. 57–76.
 • Barth, Erling; Gulbrandsen, Trygve Jens & Schøne, Pål (2005). "Family ownership and productivity. The role of owner-management". Journal of Corporate Finance. 11(1-2), s. 107–127.
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2005). "Norway: Trust among Elites in a corporatist democracy". Comparative Sociology. 4(1-2), s. 107–127.
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2005). "Ideological integration and variation within the private business elite in Norway". European Sociological Review. 21(4), s. 329–344.
 • Gulbrandsen, Trygve Jens & Engelstad, Fredrik (2005). "Elite consensus on the Norwegian welfare state model". West European Politics. 28(4), s. 899–919. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2003). Elitene og livsløpet. Aldring og livsløp. 20(4), s. 2–8.
 • Barth, Erling; Gulbrandsen, Trygve Jens & Schøne, Pål (2002). Familieeierskap og produktivitet. Søkelys på arbeidslivet. 2002(19).
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2001). Oppslutning om den norske velferdsmodellen blant ledere i samvirkebedrifter. I Westerdahl, Stig; Friberg, Katarina & Johnstad, Tom (Red.), Kooperation, socialt kapital och medborgerliga insatser. Fören. Kooperativa studier.
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2001). Utbytte og lederlønn i eierstyrte bedrifter. Søkelys på arbeidslivet. 18.
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2001). Makt og tillit. Sosiologisk Tidsskrift.
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2000). Medarbeidereie i kunnskapsbedrifter. I Wijkstrøm, Filip (Red.), Om kooperation och social ekononomi. KF Bibliotek. s. 195–227.
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2000). Kan familie- og personlig eide bedrifter leve opp til forventningene til det aktive eierskap. Rapportserie.
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2000). Om tillit. Sosiologi i dag. 30.
 • Gulbrandsen, Trygve Jens & Torp, Hege (2000). Arbeidslivsforskning - fra industrisosiologi til arbeidsmarkedsstudier. I Engelstad, Fredrik (Red.), Kunnskap og refleksjon : 50 års samfunnsforskning. Institutt for samfunnsforskning, Oslo. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Engelstad, Fredrik; Gulbrandsen, Trygve Jens; Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Teigen, Mari (2022). Eliter i endring : Makt, demokrati, representasjon. Universitetsforlaget. 360 s.
 • Engelstad, Fredrik; Gulbrandsen, Trygve Jens; Mangset, Marte & Teigen, Mari (2019). Elites and people: Challenges to democracy. Emerald Group Publishing Limited.
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2019). Elites in an egalitarian society : Support for the Nordic model. Palgrave Macmillan. 207 s.
 • Engelstad, Fredrik & Gulbrandsen, Trygve Jens (2007). Comparative Studies of Social and Political Elites. Elsevier. 286 s.
 • Engelstad, Fredrik; Ekberg, Espen; Gulbrandsen, Trygve Jens & Vatnaland, Jon (2003). Næringslivet mellom marked og politikk. Gyldendal Akademisk. 305 s.
 • Gulbrandsen, Trygve Jens; Engelstad, Fredrik; Klausen, Trond Beldo; Skjeie, Hege; Teigen, Mari & Østerud, Øyvind (2002). Norske makteliter. Gyldendal Akademisk. 312 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Arnesen, Daniel; Sivesind, Karl Henrik & Gulbrandsen, Trygve Jens (2016). Fra medlemsbaserte organisasjoner til koordinert frivillighet? Det norske organisasjonssamfunnet fra 1980 til 2013. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2015). Frivillighet som treningsarena for arbeidslivet. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gulbrandsen, Trygve Jens & Sivesind, Karl Henrik (2013). Nasjonale organisasjoner : En første oversikt. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gulbrandsen, Trygve Jens & Eriksen, Ingunn (2013). Kommunikasjonsrådgivere - en yrkesgruppe med innflytelse i samfunns- og arbeidsliv? Institutt for samfunnsforskning. 2013(006). Fulltekst i vitenarkiv
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2012). Tilpasninger til endringer i økonomiske rammevilkår. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gulbrandsen, Trygve Jens & Ødegård, Guro (2011). Frivillige organisasjoner i en ny tid : Utfordringer og endringsprosesser. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektro. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2009). I sentrum for kryssende forventninger : Norges Bedriftsidrettsforbund - strategiske utfordringer og veivalg. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gulbrandsen, Trygve Jens & Steen Jensen, Ragnhild (2009). Velferdstiltak i private bedrifter : En litteraturgjennomgang. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2004). Temaer og problemstillinger for videre forskning om eierskap i Norge. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (1999). Eiere og kolleger Medeierskap i norsk arbeidsliv. Institutt for samfunnsforskning.
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (1999). Internasjonal forskning om eierskap og kontroll i privat næringsliv. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (1997). Eiere og kolleger. Partnerskap i revisjonsfirmaer. Institutt for samfunnsforskning.
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (1996). Organisasjon, ledelse og samarbeid i eierstyrte bedrifter. Institutt for samfunnsforskning.
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (1995). Etterutdanning av ansatte i private bedrifter. Institutt for samfunnsforskning.
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (1993). Norsk arbeidslivsforskning En gjennomgang av forskning om arbeidslivet 1950-90. Institutt for samfunnsforskning.
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (1991). Medeierskap i kunnskapsbedrifter. Institutt for samfunnsforskning.
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (1990). Aksjeeie blant ansatte. Institutt for samfunnsforskning.

Se alle arbeider i Cristin

 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2019). Hva er tillit? . sosiologen.no.
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2017). Fortsatt elite-støtte til den norske modellen? Stat og styring. 27(4), s. 38–41. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2015). Elites and professions.
 • Dale-Olsen, Harald; Bryson, Alex & Gulbrandsen, Trygve Jens (2015). Does it all come tumbling down? Family ownership, workplace closure and the recession.
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2012). Business elite trust in the political institutions.
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2008). Næringslivets velferdspolitiske rolle. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2006). Elite integration and institutional trust in Norway.
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2005). "An Elitist Elite? Elite Perceptions of Challenges to Democracy in Norway".
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2005). "Family businesses and trade unions".
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2005). Dividends and CEO-salary in owner-managed enterprises.
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2004). Owners as political actors.
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2003). Institutional trust among Norwegian elites.
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2002). Ansatte som medeiere i norsk arbeidsliv. Horisont : næringspolitisk skriftserie. 3(3), s. 114–123.
 • Barth, Erling; Gulbrandsen, Trygve Jens & Schøne, Pål (2002). Family ownership and productivity The role of owner-management.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. mai 2017 10:04 - Sist endret 29. juli 2020 07:09