Rune Karlsen

Statsviter og Forsker I ved Institutt for samfunnsforskning

Rune Karlsen er PhD i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo (2009). Han har tidligere vært Postdoktor ved Institutt for statsvitenskap (2009-2013), UiO, og Stipendiat ved ISF (2005-2009). Han er særlig opptatt av politisk kommunikasjon, politiske partier, politisk representasjon og valg.

For tiden leder Karlsen to prosjekter finansiert av Norges forskningsråd. Prosjektet Disruptive Change and New Media Policies: A Field Approach tar sikte på å bidra med kunnskap som kan bidra til utvikling av ny mediepolitikk. Prosjektet Growth, Integration and Coordination in Executive Government studerer effekten av sammenhenger mellom sentrale endringer i norske departementer – flere regjeringspolitikere, større kommunikasjonsavdelinger, tettere integrasjon politikk/administrasjon – og ulike former for samordning på departementsnivå og mellom regjeringsapparatet og parlamentet.

Karlsen har vært redaktør for Tidsskrift for samfunnforskning siden 2015 (med Arnfinn Midtbøen).  

Han er også en sentral del av valgforskningsmiljøet ved ISF.

Sosiale medier

Emneord: Digitalisering, Valg og demokrati

Publikasjoner

 • Goerres, Achim; Kumlin, Staffan & Karlsen, Rune (2019). Pressure without Pain: What Politicians (Don’t) Tell You about Welfare State Change. Journal of Social Policy. . doi: 10.1017/S0047279419000138
 • Karlsen, Rune (2019). Partisentrert profesjonalisering - profesjonelle i norsk partipolitikk, I: Elin Haugsgjerd Allern; Jo Saglie & Øyvind Østerud (red.),  Makt og opposisjon. De politiske partiene som demokratisk paradoks.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03431-7.  Kapittel 9.  s 134 - 148
 • Wollebæk, Dag; Karlsen, Rune; Steen-Johnsen, Kari & Enjolras, Bernard (2019). Anger, Fear, and Echo Chambers: The Emotional Basis for Online Behavior. Social Media + Society.  5(2) . doi: 10.1177/2056305119829859 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Askim, Jostein; Karlsen, Rune & Kolltveit, Kristoffer (2018). The spy who loved me? Cross-partisans in the core executive. Public Administration.  96(2), s 243- 258 . doi: 10.1111/padm.12392 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Goerres, Achim; Karlsen, Rune & Kumlin, Staffan (2018). What Makes People Worry about the Welfare State? A Three-Country Experiment. British Journal of Political Science. . doi: 10.1017/S0007123418000224 Vis sammendrag
 • Heidar, Knut & Karlsen, Rune (2018). All about the Party? Constituency Representation—and Service—in Norway. Representation.  54(1), s 69- 85 . doi: 10.1080/00344893.2018.1489890 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Askim, Jostein; Karlsen, Rune & Kolltveit, Kristoffer (2017). Political appointees in executive government: Exploring and explaining roles using a large-N survey in Norway. Public Administration.  95(2), s 342- 358 . doi: 10.1111/padm.12272 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Bergh, Johannes & Karlsen, Rune (2017). Sakseierskap i lokalvalgkamp, I: Jo Saglie & Dag Arne Christensen (red.),  Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-390-4.  Kapittel 7.  s 113 - 124 Vis sammendrag
 • Figenschou, Tine Ustad; Karlsen, Rune; Kolltveit, Kristoffer & Thorbjørnsrud, Kjersti (2017). Serving the Media Ministers: A Mixed Methods Study on the Personalization of Ministerial Communication. The International Journal of Press/Politics.  22(4), s 411- 430 . doi: 10.1177/1940161217720772 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Karlsen, Rune (2017). Mediebruk i lokalvalgkampen 2015: informasjon om politikk og kandidater, I: Jo Saglie & Dag Arne Christensen (red.),  Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-390-4.  Kapittel 8.  s 125 - 145 Vis sammendrag
 • Karlsen, Rune & Saglie, Jo (2017). Party Bureaucrats, Independent Professionals, or Politicians? A Study of Party Employees. West European Politics.  40(6), s 1331- 1351 . doi: 10.1080/01402382.2017.1290403 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Karlsen, Rune; Steen-Johnsen, Kari; Wollebæk, Dag & Enjolras, Bernard (2017). Echo chamber and trench warfare dynamics in online debates. European Journal of Communication.  32(3), s 257- 273 . doi: 10.1177/0267323117695734 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne; Folkestad, Bjarte; Karlsen, Rune & Saglie, Jo (2016). Personvalg ved stortingsvalg?. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.  32(3), s 217- 242 . doi: 10.18261/issn.1504-2936-2016-03-01 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Karlsen, Rune & Aardal, Bernt (2016). Political values count but issue ownership decides? How stable and dynamic factors influence party set and vote choice in multiparty systems. International Political Science Review.  37(2), s 261- 276 . doi: 10.1177/0192512114558456 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Karlsen, Rune & Bergh, Johannes (2016). Norway. European Journal of Political Research: Political Data Yearbook.  s 199- 203 . doi: 10.1111/2047-8852.12141 Vis sammendrag
 • Karlsen, Rune & Enjolras, Bernard (2016). Styles of Social Media Campaigning and Influence in a Hybrid Political Communication System: Linking Candidate Survey Data with Twitter Data. The International Journal of Press/Politics.  21(3), s 338- 357 . doi: 10.1177/1940161216645335 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Aardal, Bernt; Bergh, Johannes & Karlsen, Rune (2015). Hvorfor stemmer velgerne som de gjør?, I: Bernt Aardal & Johannes Bergh (red.),  Valg og velgere. En studie av stortingsvalget 2013.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202484347.  Kapittel 12.  s 247 - 265
 • Bergh, Johannes & Karlsen, Rune (2015). Norway. European Journal of Political Research: Political Data Yearbook.  54, s 229- 232
 • Karlsen, Rune (2015). Bank, bank: Direkte kontakt mellom partier og velgere, og velgere imellom, I: Bernt Aardal & Johannes Bergh (red.),  Valg og velgere. En studie av stortingsvalget 2013.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202484347.  Kapittel 5.  s 103 - 118
 • Karlsen, Rune (2015). Followers are opinion leaders: The role of people in the flow of political communication on and beyond social networking sites. European Journal of Communication.  30(3), s 301- 318 . doi: 10.1177/0267323115577305 Vis sammendrag
 • Karlsen, Rune (2015). Jienasteaddjit sámediggeválgga giččuin: sámi almmolašvuohta geavadis. Diedut / Sámi instituhtta.  (1), s 49- 69
 • Karlsen, Rune (2015). Politiske partier og politisk kommunikasjon, I: Øyvind Ihlen; Eli Skogerbø & Sigurd Allern (red.),  Makt, medier og politikk: Norsk politisk kommunikasjon.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215024585.  Kapittel 7.  s 91 - 104
 • Karlsen, Rune (2015). Politiske saker i valgkampen, I: Bernt Aardal & Johannes Bergh (red.),  Valg og velgere. En studie av stortingsvalget 2013.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202484347.  Kapittel 2.  s 34 - 48
 • Karlsen, Rune (2015). Valgkamp - kort, lang og permanent, I: Øyvind Ihlen; Eli Skogerbø & Sigurd Allern (red.),  Makt, medier og politikk: Norsk politisk kommunikasjon.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215024585.  Kapittel 16.  s 207 - 218
 • Karlsen, Rune & Aalberg, Toril (2015). Selektiv eksponering for medievalgkampen, I: Bernt Aardal & Johannes Bergh (red.),  Valg og velgere. En studie av stortingsvalget 2013.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202484347.  6.  s 119 - 134
 • Allern, Elin Haugsgjerd & Karlsen, Rune (2014). A Turn to the Right: The Norwegian Parliamentary Election of September 2013. West European Politics.  37(3), s 653- 663 . doi: 10.1080/01402382.2014.895525
 • Allern, Elin Haugsgjerd; Karlsen, Rune & Narud, Hanne Marthe (2014). En representativ forsamling?, I: Hanne Marthe Narud; Knut Heidar & Olav Tore Grønlie (red.),  Stortingets historie 1964-2014.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1586-7.  Kapittel.  s 317 - 336
 • Allern, Elin Haugsgjerd; Karlsen, Rune & Narud, Hanne Marthe (2014). Kvinnerepresentasjon og parlamentariske posisjoner, I: Hanne Marthe Narud; Knut Heidar & Olav Tore Grønlie (red.),  Stortingets historie 1964-2014.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1586-7.  Kapittel.  s 337 - 356
 • Allern, Elin Haugsgjerd; Karlsen, Rune & Narud, Hanne Marthe (2014). Stortingets sosiale sammensetning, I: Hanne Marthe Narud; Knut Heidar & Olav Tore Grønlie (red.),  Stortingets historie 1964-2014.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1586-7.  Kapittel.  s 298 - 316
 • Askim, Jostein; Karlsen, Rune & Kolltveit, Kristoffer (2014). Statssekretærer i norsk politikk: De oversette maktutøverne. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.  30(4), s 233- 255 Vis sammendrag
 • Bergh, Johannes & Karlsen, Rune (2014). Norway. European Journal of Political Research: Political Data Yearbook.  53(1), s 242- 249 . doi: 10.1111/2047-8852.12062
 • Skogerbø, Eli & Karlsen, Rune (2014). Mediatisation and regional campaigning in a party centred-system: How and why parliamentary candidates seek visibility. Javnost - The Public.  21(2), s 75- 92 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Allern, Elin Haugsgjerd & Karlsen, Rune (2013). Unanimous, By Acclamation? Party Leadership Selection in Norway, In William Cross & Jean-Benoit Pilet (ed.),  The Selection of Political Party Leaders in Contemporary Parliamentary Democracies: A Comparative Study.  Routledge.  ISBN 978-0-415-70416-8.  Kapittel 5.  s 47 - 61
 • Karlsen, Rune (2013). Obama’s Online Success and European Party Organizations: Adoption and Adaptation of U.S. Online Practices in the Norwegian Labor Party. Journal of Information Technology & Politics.  10(2), s 158- 170 . doi: 10.1080/19331681.2012.749822
 • Karlsen, Rune & Narud, Hanne Marthe (2013). Nominations, Campaigning and Representation: How the Secret Garden of Politics Determines the Style of Campaigning and Roles of Representation, In Hanne Marthe Narud & Peter Esaiasson (ed.),  Between-election democracy : the representative relationship after election day.  ECPR Press.  ISBN 978-1-907301-98-8.  Kapittel 5.  s 77 - 102
 • Karlsen, Rune & Skogerbø, Eli (2013). Candidate campaigning in parliamentary systems: Individualized vs. localized campaigning. Party Politics.  21, s 301- 318 . doi: 10.1177/1354068813487103
 • Karlsen, Rune & Waage, Stine Marie (2012). Et usedvanlig sterkt medium? En eksperimentstudie av politiske TV- og radioreklamer. Tidsskrift for samfunnsforskning.  53(4), s 429- 454
 • Karlsen, Rune (2011). A Platform for Individualized Campaigning? Social Media and Parliamentary Candidates in the 2009 Norwegian Election Campaign. Policy & Internet.  3(4) . doi: 10.2202/1944-2866.1137 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Karlsen, Rune (2011). Still Broadcasting the Campaign : On the Internet and the Fragmentation of Political Communication with Evidence from Norwegian Electoral Politics. Journal of Information Technology & Politics.  8, s 146- 162 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Karlsen, Rune (2011). Velgere i sametingsvalgkamp: den samiske offentligheten i praksis, I: Eva Josefsen & Jo Saglie (red.),  Sametingsvalg: velgere, partier, medier.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-320-1.  Kapittel 10.  s 252 - 270
 • Karlsen, Rune (2011). Velgernes valgkamp, I: Bernt Aardal (red.),  Det politiske landskap. En studie av stortingsvalget 2009.  Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202363772.  2.  s 41 - 64
 • Karlsen, Rune & Aardal, Bernt (2011). Kamp om dagsorden og sakseierskap, I: Bernt Aardal (red.),  Det politiske landskap. En studie av stortingsvalget 2009.  Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202363772.  5.  s 131 - 162
 • Karlsen, Rune (2010). Does New Media Technology Drive Election Campaign Change?. Information Polity.  15(3), s 215- 225 . doi: 10.3233/IP-2010-0208
 • Karlsen, Rune (2010). Fear of the Political Consultant : Campaign Professionals and New Technology in Norwegian Electoral Politics. Party Politics.  16(2), s 193- 214 . doi: 10.1177/1354068809341055
 • Karlsen, Rune (2010). Internett, valgkamp og demokrati. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.  26(3), s 235- 247
 • Karlsen, Rune (2010). Online & Undecided. Voters and the Internet in the Contemporary Norwegian Campaign. Scandinavian Political Studies.  33(1), s 28- 50 . doi: 10.1111/j.1467-9477.2009.00238.x Vis sammendrag
 • Aardal, Bernt & Karlsen, Rune (2007). Politisk dagsorden og sakseierskap, I: Bernt Aardal (red.),  Norske velgere. En studie av stortingsvalget i 2005.  N.W. Damm & Sønn ASA.  ISBN 978-82-04-13007-5.  Kapittel 5.  s 111 - 134
 • Karlsen, Rune; Aardal, Bernt & Christensen, Dag Arne (2005). Elektronisk stemmegivning. De første norske erfaringene, I: Jo Saglie & Tor Bjørklund (red.),  Lokalvalg og lokalt folkestyre.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-33941-4.  Kapittel 7.  s 122 - 142
 • Karlsen, Rune & Narud, Hanne Marthe (2004). Organisering av valgkampen : "tradisjonell" eller "moderne"?, I: Bernt Aardal; Anne Krogstad & Hanne Marthe Narud (red.),  I valgkampens hete.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00629-9.  kapittel 5.  s 112 - 139
 • Aardal, Bernt; Karlsen, Rune & Valen, Henry (2002). Aldri har så mange skiftet parti. Samfunnsspeilet : Tidsskrift om levekår og livsstil.  (2), s 35- 40

Se alle arbeider i Cristin

 • Allern, Elin Haugsgjerd; Heidar, Knut & Karlsen, Rune (2015). After the mass party : Continuity and change in political parties and representation in Norway. Lexington Books.  ISBN 978-1-4985-1654-9.  168 s. Vis sammendrag
 • Enjolras, Bernard; Karlsen, Rune; Steen-Johnsen, Kari & Wollebæk, Dag (2013). Liker - liker ikke : sosiale medier, samfunnsengasjement og offentlighet. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202381929.  230 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Karlsen, Rune; Kolltveit, Kristoffer & Stoltenberg, Christina Hoelgaard (2018). Mediepåvirkning i offentlig sektor : Resultat- og dokumentasjonsrapport. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2018:3. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Hesstvedt, Stine & Karlsen, Rune (2017). Stortingskandidater : rapport fra stortingskandidatundersøkelsen 2013. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2017:05. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne; Folkestad, Bjarte; Karlsen, Rune & Saglie, Jo (2014). Personvalg ved stortingsvalg : Konsekvenser av en endring av personvalgreglene ved stortingsvalg. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2014:008. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Enjolras, Bernard; Steen-Johnsen, Kari & Karlsen, Rune (2014). Valgkampen 2013 på Twitter : Sosiale medier som kritisk offentlighet. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2014:003. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Christensen, Dag Arne; Karlsen, Rune & Aardal, Bernt (2004). På vei til e-demokratiet? Forsøkene med elektronisk stemmegivning ved kommune- og fylkestingsvalget i 2003. Raport. 2004:006. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Karlsen, Rune (2004). Direkte valg til bydelsutvalg i Oslo 2003 : Deltakelse og representasjon. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2004:005. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Aardal, Bernt; Valen, Henry; Karlsen, Rune; Kleven, Øyvind & Normann, Tor Morten (2003). Valgundersøkelsen 2001. Dokumentasjons- og tabellrapport. Rapporter / Statistisk sentralbyrå. 14.

Se alle arbeider i Cristin

 • Kolltveit, Kristoffer; Askim, Jostein & Karlsen, Rune (2018). Understanding Reputational Concerns within Government Agencies: The Importance of Individual Characteristics and Organizational Features.
 • Kolltveit, Kristoffer; Figenschou, Tine Ustad & Karlsen, Rune (2018). Communication workers in ministries: Strategic links between politics and administration.
 • Figenschou, Tine Ustad; Karlsen, Rune; Kolltveit, Kristoffer & Thorbjørnsrud, Kjersti (2017). Media influence on bureaucratic decision-making: Evidence from Norway and the Netherlands.
 • Haugsgjerd, Atle; Stine, Hesstvedt & Karlsen, Rune (2017). Increased Media Diversity and Political Knowledge Gaps. A Comparative Longitudinal Study 1995-2015.
 • Karlsen, Rune & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2017). En bauta i norsk samfunnsforskning - fremdeles?. Tidsskrift for samfunnsforskning.  58(2), s 224- 225 . doi: 10.18261/issn.1504-291X-2017-02-05 Vis sammendrag
 • Kolltveit, Kristoffer; Karlsen, Rune & Figenschou, Tine Ustad (2017). Mounting media pressure: Push and pull forces influencing decision making in public bureaucracies.
 • Karlsen, Rune & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2016). Et tidsskrift for bredden i norsk samfunnsforskning. Tidsskrift for samfunnsforskning.  57(4), s 465- 467 . doi: 10.18261/issn.1504-291X-2016-04-06 Vis sammendrag
 • Karlsen, Rune & Saglie, Jo (2016). Independent Professionals or a New Breed of (Unelected) Politicians? A Typology of Party Employees.
 • Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne; Folkestad, Bjarte; Karlsen, Rune & Saglie, Jo (2015). Personvalg ved stortingsvalg?.
 • Karlsen, Rune & Saglie, Jo (2014). Independent Professionals or a New Breed of (Unelected) Politicians? A Typology of Party Employees.
 • Løvlie, Anders Sundnes; Ihlebæk, Karoline Andrea; Mainsah, Henry; Enjolras, Bernard; Karlsen, Rune & Wollebæk, Dag (2014). Hverken kloakk eller ekkokammer. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Steen-Johnsen, Kari; Karlsen, Rune; Wollebæk, Dag & Enjolras, Bernard (2014). Echo Chamber and Trench Warfare Dynamics in Online Debates.
 • Steen-Johnsen, Kari; Karlsen, Rune; Wollebæk, Dag & Enjolras, Bernard (2014). Online Echo Chambers – a matter of political positions?.
 • Enjolras, Bernard; Steen-Johnsen, Kari; Karlsen, Rune & Wollebæk, Dag (2013). Sosiale medier gir nye eliter. Ytring : NRK.
 • Enjolras, Bernard; Steen-Johnsen, Kari; Wollebæk, Dag & Karlsen, Rune (2013, 14. mars). Sosiale medier gir nye eliter. [TV].  Nrk.
 • Karlsen, Rune (2012). Dagens partipolitiske landskap.
 • Karlsen, Rune (2012). Ideological Predispositions, Party Set and Issue Ownership: How Stable and Dynamic Factors Affect Vote Choice.
 • Karlsen, Rune (2012). On Social Networking Sites Followers are Opinion Leaders. Empirical Evidence for the Role of Social Networking Sites Empirical Evidence for the Role of Social Networking Sites in a Two-Step Flow of Political Communication.
 • Karlsen, Rune (2012). Velgere på vandring.
 • Karlsen, Rune & Skogerbø, Eli (2012). “You have to be visible” Candidate Communication in the 2009 Norwegian Election Campaign.
 • Karlsen, Rune (2011). Nasjonalt fokus i lokalvalgkamp.
 • Karlsen, Rune (2011). The Norwegian Political System. An Introduction.
 • Karlsen, Rune (2011). Valgkamp.
 • Karlsen, Rune (2011). Velgernes valgkamp.
 • Karlsen, Rune (2010). Adoption and Adaptation. The Influence of Obama’s Online Campaign on European Political Parties: the Case of the Norwegian Labor Party.
 • Karlsen, Rune (2010). Candidates and Social Media in Party Centred Campaigns. Empirical Evidence from the 2009 Norwegian Campaign.
 • Karlsen, Rune & Skogerbø, Eli (2010). Centralized Campaign Communication: Candidate Campaign Focus and Communicative Platforms in the Norwegian 2009 Election Campaign.
 • Bay, Ann-Helén; Karlsen, Rune; Pedersen, Axel West & Saglie, Jo (2009). Fattigdom - et valgkamptema uten velgerappell. Dagsavisen.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. mai 2017 10:19 - Sist endret 3. apr. 2019 14:56