Fredrik Engelstad

Bilde av Fredrik Engelstad
English version of this page
Stillingstittel Forsker I, bistilling
Grad Dr. philos.
Kontakt 22 85 40 02 (UiO) 900 22 484 fredrik.engelstad@sosgeo.uio.no

Sosiolog som spesialiserer seg på eliter, demokratiske prosesser og institusjonell endring

Fredrik Engelstad var leder for Institutt for samfunnsforskning 1986-2007, og har senere vært knyttet til instituttet i en 20 prosent stilling. Han er utdannet sosiolog. I sin forskning har han vært opptatt av arbeidsmarked, organisasjon, makt og demokrati, kultursosiologi og sosiologisk teori.

Engelstad er serieredaktør for årbokserien Comparative Social Research, og har hatt en rekke faglige og offentlige verv – deriblant som medlem av forskergruppen i Makt- og demokratiutredningen (1998-2003). Hans forskning ved ISF omfatter studier av eliter, kjønnskvotering og institusjonell endring. 

Emneord: Valg og demokrati, Likestilling

Publikasjoner

 • Engelstad, Fredrik (2022). Makt i det norske samfunnet. I Frønes, Ivar & Kjølsrød, Lise (Red.), Det norske samfunn : bind 2. Gyldendal Akademisk. s. 341–364.
 • Engelstad, Fredrik; Gulbrandsen, Trygve Jens; Mangset, Marte & Teigen, Mari (2019). Elites and People: Challenges to Democracy. I Engelstad, Fredrik; Gulbrandsen, Trygve Jens; Mangset, Marte & Teigen, Mari (Red.), Elites and people: Challenges to democracy. Emerald Group Publishing Limited. s. 1–13. doi: 10.1108/s0195-631020190000034001.
 • Mangset, Marte; Engelstad, Fredrik; Teigen, Mari & Gulbrandsen, Trygve Jens (2019). The Populist Elite Paradox: Using Elite Theory to Elucidate the Shapes and Stakes of Populist Elite Critiques. I Engelstad, Fredrik; Gulbrandsen, Trygve Jens; Mangset, Marte & Teigen, Mari (Red.), Elites and people: Challenges to democracy. Emerald Group Publishing Limited. s. 203–222. doi: 10.1108/s0195-631020190000034010. Fulltekst i vitenarkiv
 • Engelstad, Fredrik & Larsen, Håkon (2019). Nordic civil spheres and pro-civil states. I Alexander, Jeffrey C.; Lund, Anna & Voyer, Andrea (Red.), The Nordic Civil Sphere. Polity Press. s. 39–63.
 • Engelstad, Fredrik (2018). Afterword: Institutional Differentiation and Change. I Engelstad, Fredrik; Holst, Cathrine & Aakvaag, Gunnar C. (Red.), Democratic State and Democratic Society. De Gruyter Open. s. 389–400. doi: 10.1515/9783110634082-019.
 • Engelstad, Fredrik (2018). Elite Compromise as a Mode of Institutional Change: The United States and Norway Compared. I Engelstad, Fredrik; Holst, Cathrine & Aakvaag, Gunnar C. (Red.), Democratic State and Democratic Society. De Gruyter Open. s. 363–388. doi: 10.1515/9783110634082-018.
 • Engelstad, Fredrik (2018). Social Institutions and the Quality of Democracy. I Engelstad, Fredrik; Holst, Cathrine & Aakvaag, Gunnar C. (Red.), Democratic State and Democratic Society. De Gruyter Open. s. 22–47. doi: 10.1515/9783110634082-003.
 • Engelstad, Fredrik (2018). CHEF/Chief. I Stene-Johansen, Knut; Refsum, Christian & Schimanski, Johan (Red.), Living Together – Roland Barthes, the Individual and the Community. Transcript Verlag. s. 125–134.
 • Engelstad, Fredrik & Byrkjeflot, Haldor (2018). Introduction: Bureaucracy in transition. I Byrkjeflot, Haldor & Engelstad, Fredrik (Red.), Bureaucracy and Society in Transition: Comparative Perspectives. Emerald Group Publishing Limited. s. 1–11. doi: 10.1108/s0195-631020180000033005.
 • Engelstad, Fredrik; Holst, Cathrine & Aakvaag, Gunnar C. (2018). Introduction: Democracy, Institutional Compatibility and Change. I Engelstad, Fredrik; Holst, Cathrine & Aakvaag, Gunnar C. (Red.), Democratic State and Democratic Society. De Gruyter Open. s. 1–21. doi: 10.1515/9783110634082-002.
 • Engelstad, Fredrik (2018). Models of elite integration. I Best, Heinrich & Higley, John (Red.), The Palgrave Handbook of Political Elites. Palgrave Macmillan. s. 439–457. doi: 10.1057/978-1-137-51904-7_28.
 • Engelstad, Fredrik (2017). Strategic Communication and Institutional Change. I Engelstad, Fredrik; Larsen, Håkon; Rogstad, Jon & Steen-Johnsen, Kari (Red.), Institutional Change in the Public Sphere: Views on the Nordic Model. De Gruyter Open.
 • Engelstad, Fredrik; Larsen, Håkon; Rogstad, Jon & Steen-Johnsen, Kari (2017). Introduction: The Public Sphere in Change. Institutional Perspectives on Neo-corporatist Society. I Engelstad, Fredrik; Larsen, Håkon; Rogstad, Jon & Steen-Johnsen, Kari (Red.), Institutional Change in the Public Sphere: Views on the Nordic Model. De Gruyter Open. s. 1–21. doi: 10.1515/9783110546330-002. Fulltekst i vitenarkiv
 • Engelstad, Fredrik; Larsen, Håkon & Rogstad, Jon (2017). The Public Sphere in the Nordic Model. I Engelstad, Fredrik; Larsen, Håkon; Rogstad, Jon & Steen-Johnsen, Kari (Red.), Institutional Change in the Public Sphere: Views on the Nordic Model. De Gruyter Open. s. 46–70. doi: 10.1515/9783110546330-004. Fulltekst i vitenarkiv
 • Engelstad, Fredrik (2017). A power elite in the cultural field. A story of Norwegian neo-corporatism. International Journal of Cultural Policy. 23(5), s. 527–544. doi: 10.1080/10286632.2015.1084297.
 • Engelstad, Fredrik (2016). CHEF/Leder. I Stene-Johansen, Knut; Refsum, Christian & Schimanski, Johan Henrik (Red.), Å leve sammen. Roland Barthes, individet og fellesskapet. Spartacus. s. 154–166.
 • Engelstad, Fredrik (2016). Welfare states - India and Scandinavia. Social Rights, Decommodification, Democracy. I Törnquist, Olle & Harriss, John (Red.), Reinventing Social Democratic Development. Insights from Indian and Scandinavian Comparisons. NIAS Press. s. 212–237.
 • Engelstad, Fredrik (2016). Makt og demokrati. To utkast til samfunnsforståelse. I Frønes, Ivar & Kjølsrød, Lise (Red.), Det norske samfunn, bind 2. Gyldendal Akademisk. s. 87–111.
 • Engelstad, Fredrik (2015). The enigma of capitalism - Beyond human power II and John Gabriel Borkman. Bjørnstjere Bjørnson and Henrik Ibsen as critics of capitalism. Nordlit. 34, s. 115–127. doi: 10.7557/13.3358.
 • Engelstad, Fredrik (2015). Offentlighet og strategisk kommunikasjon. Tidsskrift for samfunnsforskning. s. 387–418.
 • Engelstad, Fredrik (2015). Conflict, Compromise, Cooperation Concluding Reflections. I Engelstad, Fredrik & Hagelund, Anniken (Red.), Cooperation and Conflict the Nordic Way : Work, Welfare, and Institutional Change in Scandinavia. De Gruyter Open. s. 282–292. doi: 10.1515/9783110436891-016.
 • Engelstad, Fredrik (2015). Property Rights, Governance, and Power Balances. I Engelstad, Fredrik & Hagelund, Anniken (Red.), Cooperation and Conflict the Nordic Way : Work, Welfare, and Institutional Change in Scandinavia. De Gruyter Open. s. 36–55. doi: 10.1515/9783110436891-004.
 • Hagelund, Anniken & Engelstad, Fredrik (2015). Introduction: Institutional Change in Neo- Corporatist Society. I Engelstad, Fredrik & Hagelund, Anniken (Red.), Cooperation and Conflict the Nordic Way : Work, Welfare, and Institutional Change in Scandinavia. De Gruyter Open. s. 1–16. doi: 10.1515/9783110436891-002.
 • Engelstad, Fredrik (2014). Om forholdet mellom politikk og kunnskap. I Winkelmann, Annette & Johansson, Marit (Red.), Kulturrikets tilstand 2013 : konferanserapport. Telemarksforsking.
 • Engelstad, Fredrik (2014). Elite compromise, crisis and democracy: The United States, Norway and Italy compared. I Best, Heinrich & Higley, John (Red.), Political elites in the transatlantic crisis. Palgrave Macmillan. s. 138–154. doi: 10.1057/9781137345752_8.
 • Engelstad, Fredrik (2014). Kronglete stier - lysning i sikte? Argumenter for en ny-weberiansk maktforståelse. I Claes, Dag Harald; Heidar, Knut & Holst, Cathrine (Red.), Politikk i grenseland - Festskrift til Øyvind Østerud. Universitetsforlaget.
 • Engelstad, Fredrik (2013). Forstillelse og forførelse. Bjørnstjerne Bjørnsons "Èn dag". I Bliksrud, Liv; D'Amico, Giuliano; Wulfsberg, Marius & Åslund, Arnfinn (Red.), Den Engasjerte kosmopolitt : nye Bjørnson-studier. Novus Forlag.
 • Engelstad, Fredrik (2013). Kunstens makt? Tingenes makt? En refleksjon over virkninger av tekster og bilder. Tidsskrift for kulturforskning. s. 23–38.
 • Engelstad, Fredrik (2012). Samfunn, demokrati og makt. I Dahlgren, Kenneth & Næss, Hans Erik (Red.), Tanker om samfunn. Universitetsforlaget. s. 130–153.
 • Engelstad, Fredrik (2012). Likestilling og lønnsomhet: Hva vet vi om økonomiske virkninger av kjønnskvotering til ASA-styrer? Søkelys på arbeidslivet. 29(3), s. 258–274.
 • Engelstad, Fredrik (2012). Michel Foucault som galskapens arkeolog. I Gilbert, Sidsel Kari; Stänicke, Erik & Engelstad, Fredrik (Red.), Psyke, kultur og samfunn: Perspektiver på indre og ytre virkelighet. Abstrakt forlag. s. 229–246.
 • Engelstad, Fredrik & Teigen, Mari (2012). Introduction: Gender and Varieties of Economic Power – The Significance of Family and State. I Engelstad, Fredrik & Teigen, Mari (Red.), Firms, Boards and Gender Quotas: Comparative Perspectives. Emerald Group Publishing Limited. doi: 10.1108/s0195-6310%282012%290000029004.
 • Engelstad, Fredrik (2012). The sociology of power. I Aakvaag, Gunnar Colbjørnsen; Jacobsen, Michael Hviid & Johansson, Thomas (Red.), Introduction to Sociology. Scandinavian Sensibilities. Prentice-Hall. s. 58–80.
 • Engelstad, Fredrik (2012). Limits to state intervention into the private sector economy: aspects of property rights in social democratic societies. I Engelstad, Fredrik & Teigen, Mari (Red.), Firms, Boards and Gender Quotas: Comparative Perspectives. Emerald Group Publishing Limited. s. 235–265. doi: 10.1108/s0195-6310%282012%290000029012.
 • Engelstad, Fredrik (2011). The Assignment of Political Office by Lot. I Stone, Peter (Red.), Lotteries in Public Life. A Reader. Imprint Academic. s. 177–200. doi: 10.1177/053901889028001002.
 • Engelstad, Fredrik (2011). Kan kjønnskvotering i næringslivet forsvares? : en normativ analyse. Tidsskrift for kjønnsforskning. 35, s. 120–140.
 • Engelstad, Fredrik (2010). Henrik Ibsen: The power of charisma. I Edling, Christoffer & Rydgren, Jens (Red.), Sociological insights of great thinkers. Sociology through literature, philosophy, and science. Praeger. s. 95–103.
 • Hansen, Marianne Nordli & Engelstad, Fredrik (2010). Samfunnsklasser og eliter. I Frønes, Ivar & Kjølsrød, Lise (Red.), Det norske samfunn. Gyldendal Akademisk. s. 191–213.
 • Engelstad, Fredrik (2010). Makt - konsentrasjon og fordeling. I Frønes, Ivar & Kjølsrød, Lise (Red.), Det norske samfunn. Gyldendal Akademisk. s. 164–190.
 • Engelstad, Fredrik (2010). Rom med utsikt. Om å studere samfunnets toppsjikt. I Album, Dag; Hansen, Marianne Nordli & Widerberg, Karin (Red.), Metodene våre. Eksempler fra samfunnsvitenskapelig forskning. Universitetsforlaget. s. 173–188.
 • Engelstad, Fredrik (2009). Challenges to democracy: fairness and participation. I Cherkaoui, Mohamed & Hamilton, Peter (Red.), Raymond Boudon: A Life in Sociology. Essays in honour of Raymond Boudon. Bardwell Press. s. 329–346.
 • Engelstad, Fredrik (2009). Culture and power. I Clegg, Stewart R. & Haugaard, Mark (Red.), The SAGE Handbook of Power. Sage Publications. s. 210–238.
 • Engelstad, Fredrik (2009). Børs og katedral. I Bastiansen, Henrik G.; Hagtvet, Bernt; Hjeltnes, Guri; Lundby, Knut & Rønning, Helge (Red.), Det Elegante uromoment : Hans Fredrik Dahl og offentligheten : festskrift på 70-årsdagen. Pax Forlag. s. 196–210.
 • Engelstad, Fredrik (2009). The self-made woman. Om blondiner, kjønn og makt. Tidsskrift for kjønnsforskning. 33(3), s. 194–209.
 • Engelstad, Fredrik (2009). Democratic elitism - conflict and consensus. Comparative Sociology. 8(3), s. 383–401.
 • Griswold, Wendy & Engelstad, Fredrik (2008). State Patronage in Norway and the U.S. I Griswold, Wendy (Red.), Regionalism and the Reading Class. University of Chicago Press. s. 128–159.
 • Engelstad, Fredrik (2008). Social conventions and the dialectics of recognition: Power and culture in Shakesepare and Ibsen. Journal of Power. 1(2), s. 143–156.
 • Engelstad, Fredrik (2007). Introduction: Social and Political Elites in Modern Democracies. I Engelstad, Fredrik & Gulbrandsen, Trygve Jens (Red.), Comparative Studies of Social and Political Elites. Elsevier. s. 1–9.
 • Engelstad, Fredrik (2006). Demokratisk kapitalisme - er det mulig? I Engelstad, Fredrik; Lange, Even; Pharo, Helge & Rudeng, Erik (Red.), Demokratisk konservatisme. Pax Forlag.
 • Gulbrandsen, Trygve Jens & Engelstad, Fredrik (2005). "Elite consensus on the Norwegian welfare state model". West European Politics. 28(4), s. 899–919. Fulltekst i vitenarkiv
 • Engelstad, Fredrik (2004). Er det makt i de lyttende ører? Om brutte dialoger og åpne rom. I Frønes, Ivar & Wetlesen, Tone Schou (Red.), Dialog, selv og samfunn. Abstrakt forlag. s. 233–249.
 • Engelstad, Fredrik & Østerud, Øyvind (2004). Democracy and Power. I Engelstad, Fredrik & Østerud, Øyvind (Red.), Power and Democracy. Critical Interventions. Ashgate. s. 1–10.
 • Engelstad, Fredrik (2004). Economic Democracy - Does it Make Sense in the 21st Century? I Engelstad, Fredrik & Østerud, Øyvind (Red.), Power and Democracy. Critical Interventions. Ashgate.
 • Hansen, Marianne Nordli & Engelstad, Fredrik (2003). Samfunnsklasser og klasseteorier, Det norske samfunn. s. 154–183.
 • Engelstad, Fredrik; Meyer, Siri; Selle, Per; Skjeie, Hege & Østerud, Øyvind (2003). Makt og demokrati. Sluttrapport fra Makt- og demokratiutredningen. NOU - Norges offentlige utredninger. s. 1–100.
 • Hansen, Marianne Nordli & Engelstad, Fredrik (2003). Samfunnsklasser og eliter, Det norske samfunn. s. 191–211.
 • Engelstad, Fredrik (2003). National Literature, Collective Identity and Political Power. Comparative Social Research. 21, s. 111–145. Fulltekst i vitenarkiv
 • Engelstad, Fredrik (2003). Frihet, adel, livskall. Henrik Ibsen som kritiker av demokratiet. Sosiologi i dag. 33(3), s. 33–49. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Engelstad, Fredrik; Gulbrandsen, Trygve Jens; Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Teigen, Mari (2022). Eliter i endring : Makt, demokrati, representasjon. Universitetsforlaget. 360 s.
 • Engelstad, Fredrik; Gulbrandsen, Trygve Jens; Mangset, Marte & Teigen, Mari (2019). Elites and people: Challenges to democracy. Emerald Group Publishing Limited.
 • Engelstad, Fredrik; Holst, Cathrine & Aakvaag, Gunnar C. (2018). Democratic State and Democratic Society. De Gruyter Open. 403 s.
 • Byrkjeflot, Haldor & Engelstad, Fredrik (2018). Bureaucracy and Society in Transition: Comparative Perspectives. Emerald Group Publishing Limited. 308 s.
 • Engelstad, Fredrik; Larsen, Håkon; Rogstad, Jon & Steen-Johnsen, Kari (2017). Institutional Change in the Public Sphere: Views on the Nordic Model. De Gruyter Open. 269 s.
 • Engelstad, Fredrik & Hagelund, Anniken (2015). Cooperation and Conflict the Nordic Way : Work, Welfare, and Institutional Change in Scandinavia. De Gruyter Open. 298 s.
 • Gilbert, Sidsel Kari; Stänicke, Erik & Engelstad, Fredrik (2012). Psyke, kultur og samfunn: Perspektiver på indre og ytre virkelighet. Abstrakt forlag. 406 s.
 • Engelstad, Fredrik & Teigen, Mari (2012). Firms, Boards and Gender Quotas: Comparative Perspectives. Emerald Group Publishing Limited. 265 s.
 • Engelstad, Fredrik (2010). Maktens uttrykk. Kulturforståelse som maktanalyse. Universitetsforlaget. 352 s.
 • Kalleberg, Ragnvald; Malnes, Raino Sverre & Engelstad, Fredrik (2009). Samfunnsvitenskapenes oppgaver, arbeidsmåter og grunnlagsproblemer. (Særtrykk av 5 kapitler fra bok publisert i 2005). Gyldendal Akademisk. 150 s.
 • Engelstad, Fredrik & Gulbrandsen, Trygve Jens (2007). Comparative Studies of Social and Political Elites. Elsevier. 286 s.
 • Engelstad, Fredrik; Lange, Even; Pharo, Helge & Rudeng, Erik (2006). Demokratisk konservatisme. Pax Forlag. 519 s.
 • Engelstad, Fredrik (2006). Demokratisk konservatisme. Pax Forlag. 519 s.
 • Asgeirsdottir, Kristin; Engelstad, Fredrik & Simonsen, Ditte Maja (2005). Demokrati og engagement : paradokser i de nordiske demokratier. Nordisk Råd. 177 s.
 • Engelstad, Fredrik (2005). Hva er makt. Universitetsforlaget. 158 s.
 • Engelstad, Fredrik; Grenness, Carl-Erik; Kalleberg, Ragnvald & Malnes, Raino Sverre (2005). Introduksjon til samfunnsfag. Vitenskapsteori, argumentasjon og faghistorie. Gyldendal Akademisk. 496 s.
 • Engelstad, Fredrik & Østerud, Øyvind (2004). Power and Democracy. Critical Interventions. Ashgate. 248 s.
 • Engelstad, Fredrik; Ekberg, Espen; Gulbrandsen, Trygve Jens & Vatnaland, Jon (2003). Næringslivet mellom marked og politikk. Gyldendal Akademisk. 305 s.
 • Engelstad, Fredrik & Ødegård, Guro (2003). Ungdom, makt og mening. Gyldendal Akademisk. 422 s.
 • Gulbrandsen, Trygve Jens; Engelstad, Fredrik; Klausen, Trond Beldo; Skjeie, Hege; Teigen, Mari & Østerud, Øyvind (2002). Norske makteliter. Gyldendal Akademisk. 312 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Engelstad, Fredrik (2003). National regimes of collective bargaining in transformation: Nordic trends in a comparative perspective. Makt- og demokratiutredningen.
 • Dølvik, Jon Erik & Engelstad, Fredrik (2003). National regimes of collective bargaining in transformation: Nordic trends in a comparative perspective. Makt og demokratiutredningen.
 • Engelstad, Fredrik (2003). Olje og Makt. Makt- og demokratiutredningen.
 • Østerud, Øyvind; Engelstad, Fredrik; Meyer, Siri; Selle, Per & Skjeie, Hege (2003). Makt og demokrati. Sluttrapport fra Makt- og Demokratiutredningen. Norges offentlige utredninger.

Se alle arbeider i Cristin

 • Engelstad, Fredrik & Thorsen, Dag Einar (2022). makt. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Engelstad, Fredrik (2020). Institutt for samfunnsforskning 70 år : Refleksjoner over noen lange linjer. Tidsskrift for samfunnsforskning. 61(3), s. 273–297. doi: 10.18261/ISSN.1504-291X-2020-03-06. Fulltekst i vitenarkiv
 • Engelstad, Fredrik (2018). Bokessay om: Olav Korsnes, Johan Heilbron, Johs. Hjellbrekke, Felix Bühlmann, Mike Savage (red.): New Directions in Elite Studies. Norsk sosiologisk tidsskrift. 2(5), s. 429–433. doi: 10.18261/issn.2535-2512.
 • Engelstad, Fredrik & Larsen, Håkon (2018). The significance of the state for facilitating a civil sphere in Scandinavia.
 • Engelstad, Fredrik (2017). Demokrati og institusjoner i endring.
 • Engelstad, Fredrik (2017). Innledning.
 • Engelstad, Fredrik (2016). Makt, elite, makteliter. Nytt Norsk Tidsskrift. 4, s. 340–344.
 • Engelstad, Fredrik & Larsen, Håkon (2016). The public sphere in the Nordic model.
 • Engelstad, Fredrik (2013). Makt. I Godal, Anne Marit (Red.), Store norske leksikon (snl.no). Store norske leksikon AS.
 • Engelstad, Fredrik (2013). Dag Solhjell og Jon Øien: Det norske kunstfeltet. En sosiologisk innføring. Tidsskrift for samfunnsforskning. 54(4), s. 511–514.
 • Engelstad, Fredrik; Stänicke, Erik & Gilbert, Sidsel Kari (2012). Innledning: Psyke, kultur og samfunn. I Gilbert, Sidsel Kari; Stänicke, Erik & Engelstad, Fredrik (Red.), Psyke, kultur og samfunn: Perspektiver på indre og ytre virkelighet. Abstrakt forlag. s. 9–22.
 • Engelstad, Fredrik (2011). Bjørnstjerne Bjørnson - samfunnsendring som kunnskapsutvikling. Årbok / Det norske videnskaps-akademi. s. 298–300.
 • Engelstad, Fredrik (2010). Bjørnstjerne Bjørnson - samfunnsendring som kunnskapsutvikling.
 • Engelstad, Fredrik & Steen-Johnsen, Kari (2010). Hva er det med hybride organisasjoner? Nordiske organisasjonsstudier. 12(3), s. 3–7.
 • Engelstad, Fredrik (2009). Geir Høgsnes in memoriam. Tidsskrift for samfunnsforskning. s. 283–386.
 • Engelstad, Fredrik (2006). Demokrati som konflikt - filosofi og politikk hos Chantal Mouffe. Demo. 6(1), s. 45–48.
 • Engelstad, Fredrik (2004). Den siste maktutredningen bør ikke bli den siste. Nytt Norsk Tidsskrift. 21(1), s. 96–102. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2017 12:58 - Sist endret 4. juli 2017 11:17