Fredrik Engelstad

Bilde av Fredrik Engelstad
English version of this page
Stillingstittel Forsker I, bistilling
Grad Dr. philos.
Kontakt 22 85 40 02 (UiO) 900 22 484 fredrik.engelstad@sosgeo.uio.no

Sosiolog som spesialiserer seg på eliter, demokratiske prosesser og institusjonell endring

Fredrik Engelstad var leder for Institutt for samfunnsforskning 1986-2007, og har senere vært knyttet til instituttet i en 20 prosent stilling. Han er utdannet sosiolog. I sin forskning har han vært opptatt av arbeidsmarked, organisasjon, makt og demokrati, kultursosiologi og sosiologisk teori.

Engelstad er serieredaktør for årbokserien Comparative Social Research, og har hatt en rekke faglige og offentlige verv – deriblant som medlem av forskergruppen i Makt- og demokratiutredningen (1998-2003). Hans forskning ved ISF omfatter studier av eliter, kjønnskvotering og institusjonell endring. 

Emneord: Valg og demokrati, Likestilling

Publikasjoner

 • Engelstad, Fredrik; Gulbrandsen, Trygve Jens; Mangset, Marte & Teigen, Mari (2019). Elites and People: Challenges to Democracy, In Fredrik Engelstad; Trygve Jens Gulbrandsen; Marte Mangset & Mari Teigen (ed.),  Elites and people: Challenges to democracy.  Emerald Group Publishing Limited.  ISBN 978-1-83867-916-3.  [Introduction].  s 1 - 13
 • Engelstad, Fredrik & Larsen, Håkon (2019). Nordic civil spheres and pro-civil states, In Jeffrey C. Alexander; Anna Lund & Andrea Voyer (ed.),  The Nordic Civil Sphere.  Polity Press.  ISBN 978-1509538843.  2.  s 39 - 63
 • Mangset, Marte; Engelstad, Fredrik; Teigen, Mari & Gulbrandsen, Trygve Jens (2019). The Populist Elite Paradox: Using Elite Theory to Elucidate the Shapes and Stakes of Populist Elite Critiques, In Fredrik Engelstad; Trygve Jens Gulbrandsen; Marte Mangset & Mari Teigen (ed.),  Elites and people: Challenges to democracy.  Emerald Group Publishing Limited.  ISBN 978-1-83867-916-3.  Part III. Elites and populism.  s 203 - 222 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Engelstad, Fredrik (2018). Afterword: Institutional Differentiation and Change, In Fredrik Engelstad; Cathrine Holst & Gunnar C. Aakvaag (ed.),  Democratic State and Democratic Society.  De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-063407-5.  18.  s 389 - 400
 • Engelstad, Fredrik (2018). CHEF/Chief, In Knut Stene-Johansen; Christian Refsum & Johan Schimanski (ed.),  Living Together – Roland Barthes, the Individual and the Community.  Transcript Verlag.  ISBN 978-3-8376-4431-9.  11.  s 125 - 134
 • Engelstad, Fredrik (2018). Elite Compromise as a Mode of Institutional Change: The United States and Norway Compared, In Fredrik Engelstad; Cathrine Holst & Gunnar C. Aakvaag (ed.),  Democratic State and Democratic Society.  De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-063407-5.  17.  s 363 - 388
 • Engelstad, Fredrik (2018). Models of elite integration, In Heinrich Best & John Higley (ed.),  The Palgrave Handbook of Political Elites.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-1-137-51903-0.  28.  s 439 - 457 Vis sammendrag
 • Engelstad, Fredrik (2018). Social Institutions and the Quality of Democracy, In Fredrik Engelstad; Cathrine Holst & Gunnar C. Aakvaag (ed.),  Democratic State and Democratic Society.  De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-063407-5.  2.  s 22 - 47
 • Engelstad, Fredrik & Byrkjeflot, Haldor (2018). Introduction: Bureaucracy in transition., In Haldor Byrkjeflot & Fredrik Engelstad (ed.),  Bureaucracy and Society in Transition: Comparative Perspectives.  Emerald Group Publishing Limited.  ISBN 978-1-78743-284-0.  Innledning.  s 1 - 11
 • Engelstad, Fredrik; Holst, Cathrine & Aakvaag, Gunnar C. (2018). Introduction: Democracy, Institutional Compatibility and Change, In Fredrik Engelstad; Cathrine Holst & Gunnar C. Aakvaag (ed.),  Democratic State and Democratic Society.  De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-063407-5.  Chapter 1.  s 1 - 21
 • Engelstad, Fredrik (2017). A power elite in the cultural field. A story of Norwegian neo-corporatism. The International Journal of Cultural Policy.  23(5), s 527- 544 . doi: 10.1080/10286632.2015.1084297 Vis sammendrag
 • Engelstad, Fredrik (2017). Strategic Communication and Institutional Change., In Fredrik Engelstad; Håkon Larsen; Jon Rogstad & Kari Steen-Johnsen (ed.),  Institutional Change in the Public Sphere: Views on the Nordic Model.  De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-054633-0.  17.
 • Engelstad, Fredrik; Larsen, Håkon & Rogstad, Jon (2017). The Public Sphere in the Nordic Model, In Fredrik Engelstad; Håkon Larsen; Jon Rogstad & Kari Steen-Johnsen (ed.),  Institutional Change in the Public Sphere: Views on the Nordic Model.  De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-054633-0.  3.  s 46 - 70 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Engelstad, Fredrik; Larsen, Håkon; Rogstad, Jon & Steen-Johnsen, Kari (2017). Introduction: The Public Sphere in Change. Institutional Perspectives on Neo-corporatist Society, In Fredrik Engelstad; Håkon Larsen; Jon Rogstad & Kari Steen-Johnsen (ed.),  Institutional Change in the Public Sphere: Views on the Nordic Model.  De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-054633-0.  1.  s 1 - 21 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Engelstad, Fredrik (2016). CHEF/Leder., I: Knut Stene-Johansen; Christian Refsum & Johan Henrik Schimanski (red.),  Å leve sammen. Roland Barthes, individet og fellesskapet.  Spartacus.  ISBN 978-82-304-01781.  Del.  s 154 - 166
 • Engelstad, Fredrik (2016). Makt og demokrati. To utkast til samfunnsforståelse., I: Ivar Frønes & Lise Kjølsrød (red.),  Det norske samfunn, bind 2.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205490215.  Del.  s 87 - 111
 • Engelstad, Fredrik (2016). Welfare states - India and Scandinavia. Social Rights, Decommodification, Democracy., In Olle Törnquist & John Harriss (ed.),  Reinventing Social Democratic Development. Insights from Indian and Scandinavian Comparisons.  NIAS Press.  ISBN 978-87-7694-200-7.  5.  s 212 - 237
 • Engelstad, Fredrik (2015). Conflict, Compromise, Cooperation Concluding Reflections., In Fredrik Engelstad & Anniken Hagelund (ed.),  Cooperation and Conflict the Nordic Way : Work, Welfare, and Institutional Change in Scandinavia.  De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-044428-5.  Part IV.  s 282 - 292
 • Engelstad, Fredrik (2015). Offentlighet og strategisk kommunikasjon.. Tidsskrift for samfunnsforskning.  s 387- 418
 • Engelstad, Fredrik (2015). Property Rights, Governance, and Power Balances., In Fredrik Engelstad & Anniken Hagelund (ed.),  Cooperation and Conflict the Nordic Way : Work, Welfare, and Institutional Change in Scandinavia.  De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-044428-5.  Part 1.  s 36 - 55
 • Engelstad, Fredrik (2015). The enigma of capitalism - Beyond human power II and John Gabriel Borkman. Bjørnstjere Bjørnson and Henrik Ibsen as critics of capitalism.. Nordlit.  34, s 115- 127 . doi: 10.7557/13.3358
 • Hagelund, Anniken & Engelstad, Fredrik (2015). Introduction: Institutional Change in Neo- Corporatist Society, In Fredrik Engelstad & Anniken Hagelund (ed.),  Cooperation and Conflict the Nordic Way : Work, Welfare, and Institutional Change in Scandinavia.  De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-044428-5.  1.  s 1 - 16
 • Engelstad, Fredrik (2014). Elite compromise, crisis and democracy: The United States, Norway and Italy compared, In Heinrich Best & John Higley (ed.),  Political elites in the transatlantic crisis.  Palgrave Macmillan.  ISBN 9781137345745.  Kap. 8.  s 138 - 154
 • Engelstad, Fredrik (2014). Kronglete stier - lysning i sikte? Argumenter for en ny-weberiansk maktforståelse, I: Dag Harald Claes; Knut Heidar & Cathrine Holst (red.),  Politikk i grenseland - Festskrift til Øyvind Østerud.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215022598.  Del.
 • Engelstad, Fredrik (2014). Om forholdet mellom politikk og kunnskap, I: Annette Winkelmann & Marit Johansson (red.),  Kulturrikets tilstand 2013 : konferanserapport.  Telemarksforsking.  ISBN 978-82-7401-682-8.  Del 2.
 • Engelstad, Fredrik (2013). Forstillelse og forførelse. Bjørnstjerne Bjørnsons "Èn dag", I: Liv Bliksrud; Giuliano D'Amico; Marius Wulfsberg & Arnfinn Åslund (red.),  Den Engasjerte kosmopolitt : nye Bjørnson-studier.  Novus Forlag.  ISBN 9788270997251.  Del.
 • Engelstad, Fredrik (2013). Kunstens makt? Tingenes makt? En refleksjon over virkninger av tekster og bilder. Tidsskrift for kulturforskning.  (12), s 23- 38
 • Engelstad, Fredrik (2012). Likestilling og lønnsomhet: Hva vet vi om økonomiske virkninger av kjønnskvotering til ASA-styrer?. Søkelys på arbeidslivet.  29(3), s 258- 274
 • Engelstad, Fredrik (2012). Limits to state intervention into the private sector economy: aspects of property rights in social democratic societies, In Fredrik Engelstad & Mari Teigen (ed.),  Firms, Boards and Gender Quotas: Comparative Perspectives.  Emerald Group Publishing Limited.  ISBN 978-1-78052-672-0.  Chapter 8.  s 235 - 265
 • Engelstad, Fredrik (2012). Michel Foucault som galskapens arkeolog, I: Sidsel Kari Gilbert; Erik Stänicke & Fredrik Engelstad (red.),  Psyke, kultur og samfunn: Perspektiver på indre og ytre virkelighet.  Abstrakt forlag.  ISBN 9788279353324.  Del 3.  s 229 - 246
 • Engelstad, Fredrik (2012). Samfunn, demokrati og makt, I: Kenneth Dahlgren & Hans Erik Næss (red.),  Tanker om samfunn.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215019765.  Del 6.  s 130 - 153
 • Engelstad, Fredrik (2012). The sociology of power, In Gunnar Colbjørnsen Aakvaag; Michael Hviid Jacobsen & Thomas Johansson (ed.),  Introduction to Sociology. Scandinavian Sensibilities.  Prentice-Hall.  ISBN 978-0-273-72739-2.  Chapter 3.  s 58 - 80
 • Engelstad, Fredrik & Teigen, Mari (2012). Introduction: Gender and Varieties of Economic Power – The Significance of Family and State, In Fredrik Engelstad & Mari Teigen (ed.),  Firms, Boards and Gender Quotas: Comparative Perspectives.  Emerald Group Publishing Limited.  ISBN 978-1-78052-672-0.  Introduksjon.
 • Engelstad, Fredrik (2011). Kan kjønnskvotering i næringslivet forsvares? : en normativ analyse. Tidsskrift for kjønnsforskning.  35, s 120- 140
 • Engelstad, Fredrik (2011). The Assignment of Political Office by Lot, In Peter Stone (ed.),  Lotteries in Public Life. A Reader.  Imprint Academic.  ISBN 9781845402082.  Kapittel.  s 177 - 200
 • Engelstad, Fredrik (2010). Henrik Ibsen: The power of charisma, In Christoffer Edling & Jens Rydgren (ed.),  Sociological insights of great thinkers. Sociology through literature, philosophy, and science.  Praeger.  ISBN 9780313384707.  Chapter 9.  s 95 - 103
 • Engelstad, Fredrik (2010). Makt - konsentrasjon og fordeling, I: Ivar Frønes & Lise Kjølsrød (red.),  Det norske samfunn.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-39086-7.  Kapittel 7.  s 164 - 190
 • Engelstad, Fredrik (2010). Rom med utsikt. Om å studere samfunnets toppsjikt, I: Dag Album; Marianne Nordli Hansen & Karin Widerberg (red.),  Metodene våre. Eksempler fra samfunnsvitenskapelig forskning.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215014920.  Del IV, kapittel 10.  s 173 - 188
 • Hansen, Marianne Nordli & Engelstad, Fredrik (2010). Samfunnsklasser og eliter, I: Ivar Frønes & Lise Kjølsrød (red.),  Det norske samfunn.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-39086-7.  Kapittel 8.  s 191 - 213
 • Engelstad, Fredrik (2009). Børs og katedral, I: Henrik G. Bastiansen; Bernt Hagtvet; Guri Hjeltnes; Knut Lundby & Helge Rønning (red.),  Det Elegante uromoment : Hans Fredrik Dahl og offentligheten : festskrift på 70-årsdagen.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3261-0.  Del.  s 196 - 210
 • Engelstad, Fredrik (2009). Challenges to democracy: fairness and participation, In Mohamed Cherkaoui & Peter Hamilton (ed.),  Raymond Boudon: A Life in Sociology. Essays in honour of Raymond Boudon.  Bardwell Press.  ISBN 9781905622184.  Vol. 3, del 4.  s 329 - 346
 • Engelstad, Fredrik (2009). Culture and power, In Stewart R. Clegg & Mark Haugaard (ed.),  The SAGE Handbook of Power.  Sage Publications.  ISBN 9781412934008.  Del II, kapittel 12.  s 210 - 238
 • Engelstad, Fredrik (2009). Democratic elitism - conflict and consensus. Comparative Sociology.  8(3), s 383- 401
 • Engelstad, Fredrik (2009). The self-made woman. Om blondiner, kjønn og makt. Tidsskrift for kjønnsforskning.  33(3), s 194- 209
 • Engelstad, Fredrik (2008). Social conventions and the dialectics of recognition: Power and culture in Shakesepare and Ibsen. Journal of Power.  1(2), s 143- 156
 • Griswold, Wendy & Engelstad, Fredrik (2008). State Patronage in Norway and the U.S, In Wendy Griswold (ed.),  Regionalism and the Reading Class.  University of Chicago Press.  ISBN 0-226-30922-3.  Chapter 5.  s 128 - 159
 • Engelstad, Fredrik (2007). Introduction: Social and Political Elites in Modern Democracies, In Fredrik Engelstad & Trygve Jens Gulbrandsen (ed.),  Comparative Studies of Social and Political Elites.  Elsevier.  ISBN 978-0-7623-1379-2.  Ingen kapitler.  s 1 - 9
 • Engelstad, Fredrik (2006). Demokratisk kapitalisme - er det mulig?, I: Fredrik Engelstad; Even Lange; Helge Pharo & Erik Rudeng (red.),  Demokratisk konservatisme.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-2909-8.  kapittel.
 • Gulbrandsen, Trygve Jens & Engelstad, Fredrik (2005). "Elite consensus on the Norwegian welfare state model". Western European Politics.  28(4), s 899- 919 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Engelstad, Fredrik (2004). Economic Democracy - Does it Make Sense in the 21st Century?, In Fredrik Engelstad & Øyvind Østerud (ed.),  Power and Democracy. Critical Interventions.  Ashgate.  ISBN 0-7546-3767-0.  Kapittel.
 • Engelstad, Fredrik (2004). Er det makt i de lyttende ører? Om brutte dialoger og åpne rom, I: Ivar Frønes & Tone Schou Wetlesen (red.),  Dialog, selv og samfunn.  Abstrakt forlag.  ISBN 82-7935-183-3.  Kapittel.  s 233 - 249
 • Engelstad, Fredrik & Østerud, Øyvind (2004). Democracy and Power, In Fredrik Engelstad & Øyvind Østerud (ed.),  Power and Democracy. Critical Interventions.  Ashgate.  ISBN 0-7546-3767-0.  Introduction..  s 1 - 10
 • Engelstad, Fredrik; Meyer, Siri; Selle, Per; Skjeie, Hege & Østerud, Øyvind (2003). Makt og demokrati. Sluttrapport fra Makt- og demokratiutredningen. NOU - Norges offentlige utredninger.  (19), s 1- 100
 • Hansen, Marianne Nordli & Engelstad, Fredrik (2003). Samfunnsklasser og klasseteorier, I:  Det norske samfunn.   kapittel 6.  s 154 - 183
 • Engelstad, Fredrik (2003). Frihet, adel, livskall. Henrik Ibsen som kritiker av demokratiet. Sosiologi i dag.  33(3), s 33- 49 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Engelstad, Fredrik (2003). National Literature, Collective Identity and Political Power. Comparative Social Research.  21, s 111- 145 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hansen, Marianne Nordli & Engelstad, Fredrik (2003). Samfunnsklasser og eliter, I:  Det norske samfunn.   Kapittel 8.  s 191 - 211
 • Engelstad, Fredrik (2001). Hjernekraft får gjerne makt. Søkelys på arbeidsmarkedet.  18(1), s 111- 118 Fulltekst i vitenarkiv.

Se alle arbeider i Cristin

 • Engelstad, Fredrik; Gulbrandsen, Trygve Jens; Mangset, Marte & Teigen, Mari (ed.) (2019). Elites and people: Challenges to democracy. Emerald Group Publishing Limited.  ISBN 978-1-83867-916-3.
 • Byrkjeflot, Haldor & Engelstad, Fredrik (ed.) (2018). Bureaucracy and Society in Transition: Comparative Perspectives. Emerald Group Publishing Limited.  ISBN 978-1-78743-284-0.  308 s.
 • Engelstad, Fredrik; Holst, Cathrine & Aakvaag, Gunnar C. (ed.) (2018). Democratic State and Democratic Society. De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-063407-5.  403 s.
 • Engelstad, Fredrik; Larsen, Håkon; Rogstad, Jon & Steen-Johnsen, Kari (ed.) (2017). Institutional Change in the Public Sphere: Views on the Nordic Model. De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-054633-0.  269 s. Vis sammendrag
 • Engelstad, Fredrik & Hagelund, Anniken (ed.) (2015). Cooperation and Conflict the Nordic Way : Work, Welfare, and Institutional Change in Scandinavia. De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-044428-5.  298 s.
 • Engelstad, Fredrik & Teigen, Mari (ed.) (2012). Firms, Boards and Gender Quotas: Comparative Perspectives. Emerald Group Publishing Limited.  ISBN 978-1-78052-672-0.  265 s.
 • Gilbert, Sidsel Kari; Stänicke, Erik & Engelstad, Fredrik (red.) (2012). Psyke, kultur og samfunn: Perspektiver på indre og ytre virkelighet. Abstrakt forlag.  ISBN 9788279353324.  406 s.
 • Engelstad, Fredrik (2010). Maktens uttrykk. Kulturforståelse som maktanalyse. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215014746.  352 s.
 • Kalleberg, Ragnvald; Malnes, Raino Sverre & Engelstad, Fredrik (red.) (2009). Samfunnsvitenskapenes oppgaver, arbeidsmåter og grunnlagsproblemer. (Særtrykk av 5 kapitler fra bok publisert i 2005). Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205396616.  150 s.
 • Engelstad, Fredrik & Gulbrandsen, Trygve Jens (ed.) (2007). Comparative Studies of Social and Political Elites. Elsevier.  ISBN 978-0-7623-1379-2.  286 s.
 • Engelstad, Fredrik (red.) (2006). Demokratisk konservatisme. Pax Forlag.  ISBN 82-530-2909-8.  519 s.
 • Engelstad, Fredrik; Lange, Even; Pharo, Helge & Rudeng, Erik (red.) (2006). Demokratisk konservatisme. Pax Forlag.  ISBN 82-530-2909-8.  519 s.
 • Engelstad, Fredrik (2005). Hva er makt. Universitetsforlaget.  ISBN 8215006256.  158 s.
 • Asgeirsdottir, Kristin; Engelstad, Fredrik & Simonsen, Ditte Maja (red.) (2005). Demokrati og engagement : paradokser i de nordiske demokratier. Nordisk Råd.  ISBN 9289310952.  177 s.
 • Engelstad, Fredrik; Grenness, Carl-Erik; Kalleberg, Ragnvald & Malnes, Raino Sverre (2005). Introduksjon til samfunnsfag. Vitenskapsteori, argumentasjon og faghistorie. Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-31154-4.  496 s.
 • Engelstad, Fredrik & Østerud, Øyvind (ed.) (2004). Power and Democracy. Critical Interventions. Ashgate.  ISBN 0-7546-3767-0.  248 s.
 • Engelstad, Fredrik; Ekberg, Espen; Gulbrandsen, Trygve Jens & Vatnaland, Jon (2003). Næringslivet mellom marked og politikk. Gyldendal Akademisk.  ISBN 8205315779.  305 s.
 • Engelstad, Fredrik & Ødegård, Guro (red.) (2003). Ungdom, makt og mening. Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-31533-7.  422 s.
 • Gulbrandsen, Trygve Jens; Engelstad, Fredrik; Klausen, Trond Beldo; Skjeie, Hege; Teigen, Mari & Østerud, Øyvind (2002). Norske makteliter. Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-30768-7.  312 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Dølvik, Jon Erik & Engelstad, Fredrik (2003). National regimes of collective bargaining in transformation: Nordic trends in a comparative perspective. Rapportserie. 54.
 • Engelstad, Fredrik (2003). National regimes of collective bargaining in transformation: Nordic trends in a comparative perspective. Rapportserie. 54.
 • Engelstad, Fredrik (red.) (2003). Olje og Makt.
 • Østerud, Øyvind; Engelstad, Fredrik; Meyer, Siri; Selle, Per & Skjeie, Hege (2003). Makt og demokrati. Sluttrapport fra Makt- og Demokratiutredningen.
 • Engelstad, Fredrik & Gripsrud, Jostein (ed.) (2001). Power, Aesthetics, Media.
 • Engelstad, Fredrik & Gripsrud, Jostein (ed.) (2001). Power, Aesthetics, Media. Makt- og demokratiutredningen 1998-2003, nr. 33 desember 2001.

Se alle arbeider i Cristin

 • Engelstad, Fredrik (2020). Institutt for samfunnsforskning 70 år : Refleksjoner over noen lange linjer. Tidsskrift for samfunnsforskning.  61(3), s 273- 297 . doi: 10.18261/ISSN.1504-291X-2020-03-06 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Engelstad, Fredrik (2019). Makt - et rusmiddel (Innledning til teaterstykket "Pang!"; Rogaland Teater, 2019).
 • Engelstad, Fredrik (2018). Bokessay om: Olav Korsnes, Johan Heilbron, Johs. Hjellbrekke, Felix Bühlmann, Mike Savage (red.): New Directions in Elite Studies. Norsk sosiologisk tidsskrift.  2(5), s 429- 433 . doi: 10.18261/issn.2535-2512
 • Engelstad, Fredrik & Larsen, Håkon (2018). The significance of the state for facilitating a civil sphere in Scandinavia.
 • Engelstad, Fredrik (2017). Demokrati og institusjoner i endring.
 • Engelstad, Fredrik (2017). Innledning.
 • Engelstad, Fredrik (2016). Makt, elite, makteliter.. Nytt Norsk Tidsskrift.  4, s 340- 344
 • Engelstad, Fredrik & Larsen, Håkon (2016). The public sphere in the Nordic model.
 • Engelstad, Fredrik (2013). Dag Solhjell og Jon Øien: Det norske kunstfeltet. En sosiologisk innføring. Tidsskrift for samfunnsforskning.  54(4), s 511- 514
 • Engelstad, Fredrik (2013). Makt, I: Anne Marit Godal (red.),  Store norske leksikon (snl.no).  Store norske leksikon AS.  Del.
 • Engelstad, Fredrik; Stänicke, Erik & Gilbert, Sidsel Kari (2012). Innledning: Psyke, kultur og samfunn, I: Sidsel Kari Gilbert; Erik Stänicke & Fredrik Engelstad (red.),  Psyke, kultur og samfunn: Perspektiver på indre og ytre virkelighet.  Abstrakt forlag.  ISBN 9788279353324.  Innledning.  s 9 - 22
 • Engelstad, Fredrik (2011). Bjørnstjerne Bjørnson - samfunnsendring som kunnskapsutvikling. Årbok / Det norske videnskaps-akademi.  s 298- 300
 • Engelstad, Fredrik (2010). Bjørnstjerne Bjørnson - samfunnsendring som kunnskapsutvikling.
 • Engelstad, Fredrik & Steen-Johnsen, Kari (2010). Hva er det med hybride organisasjoner?. Nordiske organisasjonsstudier.  12(3), s 3- 7
 • Engelstad, Fredrik (2009). Geir Høgsnes in memoriam. Tidsskrift for samfunnsforskning.  (3), s 283- 386
 • Engelstad, Fredrik (2006). Demokrati som konflikt - filosofi og politikk hos Chantal Mouffe. Demo.  6(1), s 45- 48
 • Engelstad, Fredrik (2004). Den siste maktutredningen bør ikke bli den siste. Nytt Norsk Tidsskrift.  21(1), s 96- 102 Fulltekst i vitenarkiv.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2017 12:58 - Sist endret 4. juli 2017 11:17