English version of this page

Comparative Social Research

Comparative Social Research (CoSR) er en årbok som presenterer internasjonale utviklingstrekk i forskningsfronten innenfor samfunnsvitenskapene.

Om Comparative Social Research

Comparative Social Research (CoSR) ble opprinnelig etablert i USA i 1978, hvor årboken først ble redigert av Richard Tomasson ved University of New Mexico og senere Craig Calhoun ved University of North Carolina. I 1995 ble redaktøransvaret flyttet til Institutt for samfunnsforskning i samarbeid med Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo, som fortsatt innehar dette i dag.

Årboken ivaretar et flerfaglig, sammenlignende internasjonalt perspektiv. Hver årgang er konsentrert om et bestemt emne, hovedsakelig av substansiell, men også av metodologisk art. Tidligere utgaver har tatt for seg tema som arbeidsmobilitet, kjønnssegregering, sosial stratifikasjon, styrekvotering, sivilsamfunn, væpnede konflikter, med mer.

Årboken utgis av Emerald Group Publishing.

Nyeste nummer og arkiv

CoSR publiseres både digitalt og på trykk.

Tilgang til siste utgave og arkivet får du gjennom Emerald Insight.

Du kan også få oppdateringer ved å følge vår Facebook-side.

Call for papers

Tema for neste utgave er «Elites, Culture, Power».

Se call for papers for mer informasjon.

Substansielt forventes bidragene å gjøre sammenligninger, enten det er av nasjoner, regioner eller områder, innenfor det tema som er oppgitt i utlysningen. Årboken tar også imot teoretiske eller metodologiske bidrag.

For å sikre at bidragene holder høyt faglig nivå blir bidragene vurdert av to anonyme fagfeller, i tillegg til at man får oppfølging av redaktørene for den aktuelle utgaven.

Redaksjonen

Serieredaktør:

Fredrik Engelstad, Institutt for samfunnsforskning

Medredaktører:

Bernard Enjolras, Institutt for samfunnsforskning
Kristian Berg Harpviken, PRIO
Marte Mangset, Høgskolen i Oslo og Akershus
Lars Mjøset, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo
Liza Reisel, Institutt for samfunnsforskning
Marjan Nadim, Institutt for samfunnsforskning
Kristian Stokke, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo
Mari Teigen, Institutt for samfunnsforskning

Redaksjonssekretær:

Daniel Arnesen, Institutt for samfunnsforskning

Redaksjonen kan kontaktes på e-post.

Følg Comparative Social Research på Facebook.