Trygve Gulbrandsen

Image of Trygve Gulbrandsen
Norwegian version of this page
Position Research Professor Emeritus
Degree Dr. philos.

Conducting research on elites, businesses, power and trust

In the years 1978-1989 Trygve Gulbrandsen was employed in various positions in three different ministries. His latest position was in the Planning department, Ministry of Finance, as special advisor/senior advisor.

From 1989 he has been affiliated with Institute for Social research where he today holds a position as research professor. In the years 2005-2013, he was professor II at Department of Sociology and Human Geography, University of Oslo. His research interests include employee shareholding and professional partnerships, family businesses, civic organizations, trust, power and elites, and professions. 

Projects

No ongoing projects

Tags: Elections and Democracy

Publications

 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2021). Eliter, I: Sigmund Grønmo; Ann Nilsen & Karen Christensen (red.),  Ulikhet: Sosiologiske perspektiver og analyser.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-3476-9.  s 102 - 128
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2020). Business elite as elected representatives in voluntary organizations in Norway. Politics and Governance.  8(3), s 130- 141 . doi: 10.17645/pag.v8i3.2994 Full text in Research Archive. Show summary
 • Engelstad, Fredrik; Gulbrandsen, Trygve Jens; Mangset, Marte & Teigen, Mari (2019). Elites and People: Challenges to Democracy, In Fredrik Engelstad; Trygve Jens Gulbrandsen; Marte Mangset & Mari Teigen (ed.),  Elites and people: Challenges to democracy.  Emerald Group Publishing Limited.  ISBN 978-1-83867-916-3.  [Introduction].  s 1 - 13
 • Mangset, Marte; Engelstad, Fredrik; Teigen, Mari & Gulbrandsen, Trygve Jens (2019). The Populist Elite Paradox: Using Elite Theory to Elucidate the Shapes and Stakes of Populist Elite Critiques, In Fredrik Engelstad; Trygve Jens Gulbrandsen; Marte Mangset & Mari Teigen (ed.),  Elites and people: Challenges to democracy.  Emerald Group Publishing Limited.  ISBN 978-1-83867-916-3.  Part III. Elites and populism.  s 203 - 222 Full text in Research Archive.
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2018). Business Elite Confidence in Political Institutions: The Case of Norway, In Fredrik Engelstad; Cathrine Holst & Gunnar C. Aakvaag (ed.),  Democratic State and Democratic Society.  De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-063407-5.  16.  s 343 - 362
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2018). Continued Elite Support for the Norwegian Version of the Nordic Model?. Historical Social Research.  43(4), s 113- 140 . doi: 10.12759/hsr.43.2018.4.113-140 Full text in Research Archive.
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2018). En rask eller lang og kronglete vei til topps? Næringslivslederes karriereforløp. Søkelys på arbeidslivet.  35(1-2), s 96- 110 . doi: 10.18261/issn.1505-7989-2018-01-02-06 Full text in Research Archive.
 • Sivesind, Karl Henrik; Arnesen, Daniel; Gulbrandsen, Trygve Jens; Nordø, Åsta Dyrnes & Enjolras, Bernard (2018). An Organizational Landscape in Transformation, In Bernard Enjolras & Kristin Strømsnes (ed.),  Scandinavian Civil Society and Social Transformations : The Case of Norway.  Springer.  ISBN 9783319772639.  Chapter 3.  s 67 - 116 Show summary
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2017). Elite ambiguity towards internationalization? The case of Norway. Corvinus journal of sociology and social policy.  8(3S), s 39- 54 . doi: 10.14267/cjssp.2017.3S.03 Full text in Research Archive.
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2017). Rise and fall of elites: Professionals as movers?. European Societies.  20(2), s 159- 182 . doi: 10.1080/14616696.2017.1390144 Show summary
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2016). Элиты и профессионалы/Elites and professions. Mirovaya Ekonomika i Mezhdunarodnye Otnosheniya.  60(11), s 71- 83 . doi: 10.20542/0131-2227-2016-60-11-71-83 Show summary
 • Storvik, Aagoth Elise Lossius & Gulbrandsen, Trygve Jens (2016). Included, but still not equal? Gender segregation at quota regulated boards. Corporate Board: Role, Duties and Composition.  12(2), s 35- 45 . doi: 10.22495/cbv12i2art5 Show summary
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2015). Eierskap i Norge, I: Harald Dale-Olsen (red.),  Norsk arbeidsliv i turbulente tider.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-47881-7.  Kapittel 7.  s 137 - 152
 • Storvik, Aagoth Elise Lossius & Gulbrandsen, Trygve Jens (2015). Selskapsdamer og selskapsløver. Kjønnssegregering i allmennaksjeselskapenes styrer?, I: Gry Agnete Alsos; Hilde Bjørkhaug; Agnes Bolsø & Elisabet Ljunggren (red.),  Kjønn og næringsliv i Norge.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-48230-5.  Kapittel 6.  s 109 - 131
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2014). Revisorene: Mellom næring og offentlig kontroll, I: Rune Slagstad & Jan Messel (red.),  Profesjonshistorier.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3752-3.  Kapittel.  s 471 - 501
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2012). Elite integration – an empirical study. Historical Social Research.  37(1), s 148- 166
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2012). Næringslivselitens tillit til de politiske institusjonene, I: Helge Skirbekk & Harald Grimen (red.),  Tillit i Norge.  Res Publica.  ISBN 9788282260367.  Artikkel 6.  s 150 - 174
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2011). Why did they fail? Business Exits among Norwegian Shipping Companies since 1970, In Lewis Ross Fischer & Even Lange (ed.),  New directions in Norwegian maritime history.  International Maritime Economic History Association.  ISBN 978-0-9864973-6-0.  Kapittel.  s 199 - 234
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2010). Familiedynastiers overlevelse innenfor rederinæringen. En sosiologs blikk på nyere norsk skipsfartshistorie. Årbok. Norsk Maritimt Museum.  (1), s 31- 71
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2010). Political versus Media Elites in Norway, In Heinrich Best & John Higley (ed.),  Democratic Elitism: New Theoretical and Comparative Perspectives (International Studies in Sociology and Social Anthropology).  Brill Academic Publishers.  ISBN 9789004179394.  Del.  s 117 - 128
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2009). Family Businesses and Trade Unions. Economic and Industrial Democracy: an international journal.  30(4), s 592- 613
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2009). Private Business Lobbying in a Corporatist Society - the Case of Norway, In Friederike Sattler & Christoph Boyer (ed.),  European Economic Elites.  Duncker & Humblot.  ISBN 978-3-428-13181-5.  15.  s 375 - 403
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2009). Ut av familiens eie? eierskifte i familiebedrifter. Søkelys på arbeidslivet.  26(3), s 299- 315
 • Gulbrandsen, Trygve Jens & Lange, Even (2009). The Survival of Family Dynasties in Shipping. International Journal of Maritime History.  XXI(1), s 175- 200
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2008). Elitene og livsløpet, I: S. O. Daatland (red.),  Halve livet. Artikler om aldring og livsløp.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-0787-9.  Kapittel.  s 245 - 252
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2007). Bidrar samarbeid i arbeidslivet til ideologisk moderasjon?. Søkelys på arbeidsmarkedet.  24, s 195- 206
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2007). Elite integration and institutional trust in Norway. Comparative Sociology.  6, s 190- 214 Full text in Research Archive.
 • Gulbrandsen, Trygve Jens & Hoffmann-Lange, Ursula (2007). Consensus or polarization? Business and Labour Elites in Germany and Norway, In Fredrik Engelstad & Trygve Jens Gulbrandsen (ed.),  Comparative Studies of Social and Political Elites.  Elsevier.  ISBN 978-0-7623-1379-2.  Ingen kapitler.
 • Hoffmann-Lange, Ursula & Gulbrandsen, Trygve Jens (2007). Die Verankerung der Sozioökonomischen Konfliktlinie in den deutschen Eliten, I: Nils Bandelow & Wilhelm Bleek (red.),  Einzelinteressen und kollektives Handeln in Demokratien. Festschrift für Ulrich Widmaier.  VS Verlag für Sozialwissenschaften.  ISBN 978-3-531-14877-9.  Ingen kapitler.  s 187 - 209
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2005). “Flexibility in Norwegian family-owned enterprises”. Family Business Review.  XVIII, s 57- 76
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2005). "Ideological integration and variation within the private business elite in Norway". European Sociological Review.  21(4), s 329- 344
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2005). "Norway: Trust among Elites in a corporatist democracy". Comparative Sociology.  4(1-2), s 107- 127
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2005). Norway: Trust among elites in a corporatist democracy, In Mattei Dogan (ed.),  Political Mistrust and the Discrediting of Politicians.  Brill Academic Publishers.  ISBN 9004145303.  Kapittel.  s 115 - 135
 • Gulbrandsen, Trygve Jens & Engelstad, Fredrik (2005). "Elite consensus on the Norwegian welfare state model". Western European Politics.  28(4), s 899- 919 Full text in Research Archive.
 • Barth, Erling; Gulbrandsen, Trygve Jens & Schøne, Pål (2005). "Family ownership and productivity. The role of owner-management". Journal of Corporate Finance.  11(1-2), s 107- 127
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2003). Elitene og livsløpet. Aldring og livsløp.  20(4), s 2- 8
 • Barth, Erling; Gulbrandsen, Trygve Jens & Schøne, Pål (2002). Familieeierskap og produktivitet. Søkelys på arbeidslivet.  2002(19)
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2001). Makt og tillit. Sosiologisk Tidsskrift.  (9)
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2001). Utbytte og lederlønn i eierstyrte bedrifter. Søkelys på arbeidslivet.  18
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2000). Kan familie- og personlig eide bedrifter leve opp til forventningene til det aktive eierskap. Rapportserie.
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2000). Medarbeidereie i kunnskapsbedrifter, I: Filip Wijkstrøm (red.),  Om kooperation och social ekononomi.  KF Bibliotek.  ISBN 91-87132-07-9.  Kapittel 10.  s 195 - 227
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2000). Om tillit. Sosiologi i dag.  30 Show summary
 • Gulbrandsen, Trygve Jens & Torp, Hege (2000). Arbeidslivsforskning - fra industrisosiologi til arbeidsmarkedsstudier, I: Fredrik Engelstad (red.),  Kunnskap og refleksjon : 50 års samfunnsforskning.  Institutt for samfunnsforskning, Oslo.  Kapitell. Full text in Research Archive.

View all works in Cristin

 • Engelstad, Fredrik; Gulbrandsen, Trygve Jens; Mangset, Marte & Teigen, Mari (ed.) (2019). Elites and people: Challenges to democracy. Emerald Group Publishing Limited.  ISBN 978-1-83867-916-3.
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2019). Elites in an egalitarian society : Support for the Nordic model. Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-95983-2.  207 s. Show summary
 • Engelstad, Fredrik & Gulbrandsen, Trygve Jens (ed.) (2007). Comparative Studies of Social and Political Elites. Elsevier.  ISBN 978-0-7623-1379-2.  286 s.
 • Engelstad, Fredrik; Ekberg, Espen; Gulbrandsen, Trygve Jens & Vatnaland, Jon (2003). Næringslivet mellom marked og politikk. Gyldendal Akademisk.  ISBN 8205315779.  305 s.
 • Gulbrandsen, Trygve Jens; Engelstad, Fredrik; Klausen, Trond Beldo; Skjeie, Hege; Teigen, Mari & Østerud, Øyvind (2002). Norske makteliter. Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-30768-7.  312 s.
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2001). Oppslutning om den norske velferdsmodellen blant ledere i samvirkebedrifter. I Westerdahl, Friberg og Johnstad: "Kooperation, socialt kapital och medborgerliga insatser":. Föreningen Kooprative Studier.  ISBN 91-87132-08-7.  256 s.

View all works in Cristin

 • Arnesen, Daniel; Sivesind, Karl Henrik & Gulbrandsen, Trygve Jens (2016). Fra medlemsbaserte organisasjoner til koordinert frivillighet? Det norske organisasjonssamfunnet fra 1980 til 2013. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2016-5. Full text in Research Archive. Show summary
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2015). Frivillighet som treningsarena for arbeidslivet. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2015:011. Full text in Research Archive.
 • Gulbrandsen, Trygve Jens & Eriksen, Ingunn (2013). Kommunikasjonsrådgivere - en yrkesgruppe med innflytelse i samfunns- og arbeidsliv?. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 006. Full text in Research Archive.
 • Gulbrandsen, Trygve Jens & Sivesind, Karl Henrik (2013). Nasjonale organisasjoner : En første oversikt. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2013-5. Full text in Research Archive. Show summary
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2012). Tilpasninger til endringer i økonomiske rammevilkår. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2012-2. Full text in Research Archive. Show summary
 • Gulbrandsen, Trygve Jens & Ødegård, Guro (2011). Frivillige organisasjoner i en ny tid : Utfordringer og endringsprosesser. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2011-1. Full text in Research Archive. Show summary
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2009). I sentrum for kryssende forventninger : Norges Bedriftsidrettsforbund - strategiske utfordringer og veivalg. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2009:014. Full text in Research Archive. Show summary
 • Gulbrandsen, Trygve Jens & Steen Jensen, Ragnhild (2009). Velferdstiltak i private bedrifter : En litteraturgjennomgang. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2009:013. Full text in Research Archive. Show summary
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2004). Temaer og problemstillinger for videre forskning om eierskap i Norge. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2004:008. Full text in Research Archive. Show summary
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (1999). Eiere og kolleger Medeierskap i norsk arbeidsliv. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 1999:005. Show summary
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (1999). Internasjonal forskning om eierskap og kontroll i privat næringsliv. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 1999:002. Full text in Research Archive. Show summary
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (1997). Eiere og kolleger. Partnerskap i revisjonsfirmaer. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 1997:018. Show summary
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (1996). Organisasjon, ledelse og samarbeid i eierstyrte bedrifter. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 1996:005.
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (1995). Etterutdanning av ansatte i private bedrifter. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 1995:016. Show summary
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (1993). Norsk arbeidslivsforskning En gjennomgang av forskning om arbeidslivet 1950-90. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 1993:002. Show summary
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (1991). Medeierskap i kunnskapsbedrifter. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 1991:008.
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (1990). Aksjeeie blant ansatte. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 1990:003.

View all works in Cristin

 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2019). Hva er tillit?. sosiologen.no.
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2017). Fortsatt elite-støtte til den norske modellen?. Stat og styring.  27(4), s 38- 41 Full text in Research Archive.
 • Dale-Olsen, Harald; Bryson, Alex & Gulbrandsen, Trygve Jens (2015). Does it all come tumbling down? Family ownership, workplace closure and the recession.
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2015). Elites and professions.
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2012). Business elite trust in the political institutions.
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2008). Næringslivets velferdspolitiske rolle. Full text in Research Archive. Show summary
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2006). Elite integration and institutional trust in Norway. Show summary
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2005). "An Elitist Elite? Elite Perceptions of Challenges to Democracy in Norway".
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2005). "Family businesses and trade unions".
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2005). Dividends and CEO-salary in owner-managed enterprises.
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2004). Owners as political actors. Show summary
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2003). Institutional trust among Norwegian elites.
 • Barth, Erling; Gulbrandsen, Trygve Jens & Schøne, Pål (2002). Family ownership and productivity The role of owner-management.
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2002). Ansatte som medeiere i norsk arbeidsliv. Horisont : næringspolitisk skriftserie.  3(3), s 114- 123

View all works in Cristin

Published May 19, 2017 4:33 PM - Last modified July 29, 2020 7:09 AM