Hovedfunn

Her finner du korte oppsummeringer av hovedfunn fra utvalgte senterrapporter. 

Kunnskapsoversikt: Ungdoms deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter – Omfang og betingelser (2017)

Kunnskapsoversikt: Minoritetsbefolkningens deltakelse i frivillige organisasjoner. Hva vet vi? (2016)

Sammendrag: Idrettsdeltakelse og trening blant ungdom i Oslo – barrierer, frafall og endringer over tid (2016)
Guro Ødegård (NOVA), Anders Bakken, Åse Strandbu (NIH)

Hovedfunn: Fra medlemsbaserte organisasjoner til koordinert frivillighet? (2016)
Daniel Arnesen, Karl Henrik Sivesind, Trygve Gulbrandsen

Private bidrag til frivillig sektor i Norge – en kunnskapsoversikt (2015)
Karl Henrik Sivesind

Hovedfunn: Frivillig innsats i Noreg 1998–2014 (2015)
Bjarte Folkestad, Dag Arne Christensen, Kristin Strømsnes, Per Selle

Hovedfunn: Betingelser for frivillig innsats (2015)
Dag Wollebæk (i permisjon), Synne Sætrang, Audun Fladmoe

Hovedfunn: Ideelle organisasjoners særtrekk og merverdi på helse- og omsorgsfeltet (2015)
Håkon Solbu Trætteberg, Karl Henrik Sivesind

Hovedfunn: Fellesskap og forskjellighet (2014)
Guro Ødegård, Jill Loga, Kari Steen-Johnsen, Bodil Ravneberg

Publisert 31. mai 2017 16:18 - Sist endret 7. juni 2017 14:46