Hovedfunnsgrafikk

Her finner du korte oppsummeringer av hovedfunn fra utvalgte senterrapporter. 

Hovedfunnsgrafikk 2021

Brosjyre: frivillighet under koronakrisen

Frivillighet under koronakrisen

Hvordan har den frivillige innsatsen vært under koronapandemien?

Hovedfunnsgrafikk 2020

Brosjyre: Rapporter Hovedfunn Sosial ulikhet i barn og unges deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter og kulturliv Tidsskriftsartikler og bokkapitler Bøker Notater Andre rapporter Doktorgrader Masteroppgaver Sosial ulikhet i barn og unges deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter og kulturliv

Sosial ulikhet i barn og unges deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter og kulturliv

Barn og unge som kommer fra familier med mye sosiale og økonomiske ressurser deltar mer i organiserte fritidsaktiviteter enn barn og unge fra familier med lave ressurser. 

Brosjyre om frivillighet i en storby.

Frivillighet i en storby: Kommune og frivillig sektor i Oslo

Brosjyren viser tall om frivillig sektor i Oslo og erfaringer frivilligheten har med kommunens oppfølging av frivillighetsmeldingen fra 2016.

Brosjyre om befolkningens frivillige bidrag under koronakrisen

Befolkningens frivillige bidrag under koronakrisen

Mer enn én av fire nordmenn har gjort en frivillig innsats under koronakrisen, hvor flesteparten er personer som allerede har gjort frivillig innsats i løpet av det siste året.

Brosjyre om konsekvenser av koronaepidemien for frivilligheten

Konsekvenser av koronaepidemien for frivilligheten

Koronaviruset gir milliardtap for frivilligheten. De frivillige organisasjonene taper over seks milliarder kroner og en rekke organisasjoner har redusert drift. 

Brosjyre om Tillit og bekymring: Hva avgjør om folk følger koronarådene?

Tillit og bekymring: Hva avgjør om folk følger koronarådene?

Hvem er det som følger koronarådene? Om du føler bekymring for koronaviruset er viktigere enn om du har mye tillit til myndighetene og til andre personer.

Brosjyre om Finansiering av frivillighet

Finansiering av frivillighet

Hovedfunn fra rapport om finansieringsordningene for frivilligheten og den økonomiske utviklingen i organisasjonslivet.

Brosjyre: Lokalt beredskapssamarbeid

Lokalt beredskapssamarbeid

Bedre samarbeid kan styrke lokal beredskap. Flere kommuner kan ta grep for å forbedre beredskapssamarbeidet med politiet og de frivillige.

Brosjyre: Frivillige i offentlige kulturinstitusjoner

Frivillige i offentlige kulturinstitusjoner

Brosjyren oppsummerer forskningsrapporten vår om frivillige arbeidere ved offentlige kulturinstitusjoner. Hvem er de kulturfrivillige?

Brosjyre: Frivillig innsats varierer blant innvandrergrupper

Frivillig innsats varierer blant innvandrergrupper

Kartlegger innvandreres frivillige arbeid i Norge.

Brosjyre: Frivillighet, klasse og sosial ulikhet i Norge

Frivillighet, klasse og sosial ulikhet i Norge

Hvor mye frivillig arbeid du gjør, samt hvilke typer organisasjoner du arbeider for, henger sammen med sosial status og klasse.

Hovedfunnsgrafikk 2019

Brosjyre: Organisasjonslandskap i endring

Organisasjonslandskap i endring

Hva skjer i det norske organisasjonslandskapet? Brosjyren viser hovedtrekkene i frivillighetens og organisasjonslivets utvikling de siste årene.

Brosjyre: Frivillighet i kommunene

Frivillighet i kommunene

Hvordan samarbeider frivilligheten og kommunene?

Brosjyre: Frivillighet og politisk engasjement

Frivillighet og politisk engasjement

Frivillige deltar langt oftere i politikk enn ikke-frivillige.

Tidligere brosjyrer