Masteroppgaver

Arnesen, Daniel (2014). Voluntary Organizations and Political Mobilization. Change in Organization-Government Relations in Norway. Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo.

Sætrang, Synne (2013). Å bygge broer mellom øyer. En kvalitativ casestudie av et frivillig tiltak for integrasjon av innvandrerkvinner i Oslo. Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo.

Garshol, Karoline (2011). The Norwegian Voluntary Sector in Change. The Impact of Changes in Organizational Type, Structure, and Membership on Local Voluntary Associations’ Political Involvement. Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen.

Sagafos, Fredrik H (2011). The development of Political Trust: A multilevel analysis of cross-curtain differences in State-citizen relationships. Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen.

Hansen, Ingvild Strøm (2011). Effektiv QUANGO for partnerskap i nord? En hypotesegenererende casestudie av Barentssekretariatets rolle i Barentssamarbeidet. Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen. Fulltekst her.

Landsgård, Kristian (2010). Does diversity undermine social capital in Norway? Immigration, voluntary organizations, trust and bridging social capital. Handelshøyskolen BI.

Thornes, Helene (2010). Å donere demokrati – en casestudie av donorstøttet sivilsamfunnsutvikling i Serbia. Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen. Fulltekst her.

 

Publisert 26. juli 2017 14:03 - Sist endret 26. juli 2017 14:03