Andre rapporter

Ved siden av senterets egne rapporter, bidrar våre forskere til rapporter ved sine respektive institutter og en rekke andre rapportserier. 

2016

Utvikling av sosialt entreprenørskap i Norge (2016)
Ivar Eimhjellen, Jill Loga
 
Mot en ny skandinavisk velferdsmodell? (2016)
Karl Henrik Sivesind, Signe Bock Segaard, Håkon Solbu Trætteberg
 
Frivillig sektor og boligsosialt arbeid (2015)
Jill Loga, Ivar Eimhjellen, Camilla Lied
 
Sosiale entreprenører- partnerskap for nye løsninger (2016)
Jill Loga, Ivar Eimhjellen, Jenny Eschweiler, Eline L. Ingstad, Sigrid Stokstad, Marte Winsvold
 
Sammendrag: Sosiale entreprenører – partnerskap for nye løsninger (2016)
Jill Loga, Ivar Eimhjellen, Jenny Eschweiler, Eline L. Ingstad, Sigrid Stokstad, Marte Winsvold
 

2015

 
Norway Country Report: EUFORI Study (2015)
Karl Henrik Sivesind og Daniel Arnesen
 

2014

Valgkampen 2013 på Twitter (2014)
Bernard Enjolras, Kari Steen-Johnsen, Rune Karlsen
 

2013

Utdanning og kompetanse i idretten (2013)
Håkon Lorentzen

2012

Frivilligsentralen i nærmiljøet: Konkurrent eller katalysator? (2012)
Håkon Lorentzen

2011

Ungdommens politiske bruk av sosiale medier (2011)
Bernard Enjolras, Signe Bock Segaard

2010

Stiftelser i det moderne Norge (2010)
Håkon Lorentzen, Line Dugstad
 
Sårbar frivillighet (2010)
Inge Carlén, Erlend Sand Bruer
 
Sivilt Rusarbeid – mellom statlig styring og økende mangfold (2010)
Nils Asle Bergsgard, Svanaug Fjær, Svein Ingve Nødland
 

2009

Samspill mellom idrett og kommune (2009)
Ragnhild Holmen Waldahl
 
 
I sentrum for kryssende forventninger (2009)
Trygve Gulbrandsen
 

2008

Alle til lags: Frivillighetssentralene i nærmiljøet (2008)
Line Dugstad, Håkon Lorentzen

Nettverkssamfunn og frivillig organisering (2008)
Bernard Enjolras

Visjoner og virkelighet (2008)
Håkon Lorentzen

Spilleroverganger og klubbutfordringer i Oslo-fotballen (2008)
Ørnulf Seippel

Halvveis til Soria Moria: Ikke-kommersielle velferdstjenester, politikkens blinde flekk? (2008)
Karl Henrik Sivesind

Study on Social and Health Services of General Interest in the European Union (2008)
Bernard Enjolras, Manfred Huber, Mathias Maucher, Barbara Sak

Endringsprosesser i norsk frivillighet: En kunnskapsoversikt (2008)
Per Selle, Dag Wollebæk, Kristin Strømsnes

 

Publisert 7. juni 2017 14:49 - Sist endret 11. des. 2017 10:12