Rapporter

Senteret utgir en egen rapportserie, hvor sluttresultater fra våre forskningsprosjekter gjengis. Alle rapportene er nedlastbare i PDF-format. Det er også mulig å bestille trykte utgaver

Rapporter fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

Rapporter sortert på årstall:

2021 2020 2019
Velg utgivelsesår fra menyen over, eller søk etter rapport i søkefeltet eller vårt vitenarkiv. Alle rapportene kan du også se under:

2021

Arnesen, Daniel & Sivesind, Karl Henrik (2021). Frivillighet og koronakrisen. Befolkningens frivillige innsats og frivillige organisasjoners rolle, aktiviteter og økonomi under koronakrisen i Norge. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2021:02. Fulltekst i vitenarkiv.

Arnesen, Daniel; Grødem, Anne Skevik; Ervik, Rune & Eimhjellen, Ivar (2021). Delrapport: Følgeforskning og evaluering av forsøk med fritidskortordninger. Erfaringer fra forsøkskommunenes innføring av Fritidskortet. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2021:2. Fulltekst i vitenarkiv.

Jacobsen, Sigurd Eid; Andersen, Patrick Lie; Nordø, Åsta Dyrnes; Sletten, Mira Aaboen & Arnesen, Daniel (2021). Sosial ulikhet i barn og unges deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2021:01. Fulltekst i vitenarkiv.

2020

Arnesen, Daniel (2020). Finansiering av frivillighet: Frivillig sektors økonomi og lokallagenes rammevilkår. 2020:6. Fulltekst i vitenarkiv.

Arnesen, Daniel & Siveseid, Karl Henrik (2020). Organisasjonslandskap i endring 2009–2019: Fra ideologisk samfunnsendring til individuell utfoldelse? 2020:5. Fulltekst i vitenarkiv.

Skiple, Jon Kåre & Winsvold, Marte (2020). Lokalt beredskapssamarbeid. Frivillige, politi og kommuner i lokalt beredskapsarbeid. 2020:4. Fulltekst i vitenarkiv. 

Trætteberg, Håkon S.; Eimhjellen, Ivar; Ervik, Rune; Enjolras, Bernard & Skiple, Jon Kåre (2020). Kommunal frivillighetspolitikk og lokale organisasjoner. 2020:3. Fulltekst i vitenarkiv. 

Eimhjellen, Ivar; Bentsen, Henrik Litleré & Wollebæk, Dag (2020). Sivilsamfunnsdeltaking blant innvandrarar i Noreg. 2020:2. Fulltekst i vitenarkiv.

Eimhjellen, Ivar & Fladmoe, Audun (2020). Frivillighet, klasse og sosial ulikhet: Norsk frivillighet i et klasseperspektiv. 2020:1. Fulltekst i vitenarkiv.

2019

Segaard, Signe Bock (2019). Frivillige i offentlige og offentlig finansierte kulturinstitusjoner. De frivilliges perspektiv. Delrapport 1. 2019:3. Fulltekst i vitenarkiv.

Tollåli, Mari (2019). Fem typer frivillige arbeidere. 2019:2. Fulltekst i vitenarkiv.

Fladmoe, Audun; Eimhjellen, Ivar; Sivesind, Karl Henrik & Arnesen, Sveinung (2019). Frivillighetens grunnfjell: Hvem gir mest tid og penger til frivillige organisasjoner?. 2019:1. Fulltekst i vitenarkiv.

2018

Wollebæk, Dag (2018). Frivillighet i offentlige og offentlig finansierte kulturinstitusjoner. 2018:4. Fulltekst i vitenarkiv.

Fladmoe, Audun; Sivesind, Karl Henrik & Arnesen, Daniel (2018). Oppdaterte tall om frivillig innsats i Norge, 1998–2017. Fulltekst i vitenarkiv.

Eimhjellen, Ivar & Arnesen, Sveinung (2018). Organisasjonsengasjement blant innvandrarar. Fulltekst i vitenarkiv.

Arnesen, Daniel (2018). Mellom organisering, politikk og forvaltning: En studie av nasjonale paraplyorganisasjoner i Norge. Fulltekst i vitenarkiv.

2017

Folkestad, Bjarte, Fladmoe, Audun, Sivesind, Karl Henrik & Eimhjellen, Ivar (2017). Endringer i frivillig innsats: Norge i et skandinavisk perspektiv. Fulltekst i vitenarkiv.

Eimhjellen, Ivar & Loga, Jill M. (2017). Nye samarbeidsrelasjoner mellom kommuner og frivillige aktører. Samskaping i nye samarbeidsforhold? Fulltekst i vitenarkiv.

Ervik, Rune & Lindén, Tord Skogedal (2017). Samhandling mellom kommunen og frivillig sektor i eldreomsorgen. Fulltekst i vitenarkiv.

Arnesen, Daniel & Sivesind, Karl Henrik (2017). Finansiering og rammevilkår for frivillig sektor: Endringer, tilpasninger, konsekvenser. Fulltekst i vitenarkiv.

Kraglund, Karin Oline & Enjolras, Bernard (red.) (2017). Norsk frivillighet: Utviklingstrender og samfunnseffekter. Avslutningsrapport for Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Fulltekst i vitenarkiv.

Fladmoe, Audun & Folkestad, Bjarte (2017). Frivillighet og folkehelse: Empiriske analyser av sivilsamfunnsdeltakelse, helse og livskvalitet. Fulltekst i vitenarkiv. 

Gjerde, Steinar & Winsvold, Marte Slagsvold (2017). Frivillige organisasjoner i søk og redning: Utvikling, rekruttering og samarbeid med kommunene. Fulltekst i vitenarkiv.

Winsvold, Marte Slagsvold; Mjelde, Hilmar Langhelle & Loga, Jill M. (2017). Trossamfunn som arena for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Fulltekst i vitenarkiv.

Eimhjellen, Ivar & Ljunggren, Jørn (2017). Kollektiv handling i digitale medier: Nye digitale skiller? Fulltekst i vitenarkiv.
 
Ødegård, Guro & Fladmoe, Audun (2017). Samfunnsengasjert ungdom: Deltakelse i politikk og organisasjonsliv blant unge i Oslo. Fulltekst i vitenarkiv.
 
Eriksen, Ingunn Marie & Frøyland, Lars Roar (2017). Levende drabantbyer : Ungdoms deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter i flerkulturelle lokalsamfunn. Fulltekst i vitenarkiv.

2016

Sætrang, Synne (2016). «Ikke bare en Facebook-gruppe» : En case-studie av Refugees Welcome-nettverket i Norge. Fulltekst i vitenarkiv

Loga, Jill (2016). Frivillighet og forretning - En kunnskapsoversikt om nye former for samspill mellom sivilsamfunn og marked. Fulltekst i vitenarkiv.

Ødegård, Guro; Bakken, Anders & Strandbu, Åse (2016). Idrettsdeltakelse og trening blant ungdom i Oslo : Barrierer, frafall og endringer over tid. Fulltekst i vitenarkiv.

Fladmoe, Audun; Sætrang, Synne; Eimhjellen, Ivar; Steen-Johnsen, Kari & Enjolras, Bernard (2016). Nordmenns bidrag i flyktningsituasjonen 2015/2016. Fulltekst i vitenarkiv.

Arnesen, Daniel; Sivesind, Karl Henrik & Gulbrandsen, Trygve Jens (2016). Fra medlemsbaserte organisasjoner til koordinert frivillighet? Det norske organisasjonssamfunnet fra 1980 til 2013. Fulltekst i vitenarkiv.

Gjerde, Steinar & Winsvold, Marte (2016). Bruk av frivillige i søk og redning : En pilotstudie i to politidistrikt. Fulltekst i vitenarkiv.

Eimhjellen, Ivar (2016). Innvandrarar si deltaking i norsk frivilligliv - nye tal og metodiske utfordringar. Fulltekst i vitenarkiv.

Eimhjellen, Ivar & Ødegård, Guro (2016). Klima og migrasjon : To casestudier av sivilsamfunnsorganisering i ei ny tid. Fulltekst i vitenarkiv.

Folkestad, Bjarte & Mjelde, Hilmar Langhelle (2016). Varierer aktivt organisasjonsmedlemskap etter kommunale kjennetegn? Fulltekst i vitenarkiv.

2015

Folkestad, Bjarte; Christensen, Dag Arne; Strømsnes, Kristin & Selle, Per (2015). Frivillig innsats i Noreg 1998-2014 : Kva kjenneteikner dei frivillige og kva har endra seg? Fulltekst i vitenarkiv.

Arnesen, Daniel (2015). Undersøkelsene om frivillig innsats 1998-2014 : Dokumentasjonsrapport. Fulltekst i vitenarkiv

Trætteberg, Håkon Dalby & Sivesind, Karl Henrik (2015). Ideelle organisasjoners særtrekk og merverdi på helse- og omsorgsfeltet. Fulltekst i vitenarkiv.

Wollebæk, Dag; Sætrang, Synne & Fladmoe, Audun (2015). Betingelser for frivillig innsats : Motivasjon og kontekst. Fulltekst i vitenarkiv.

2013

Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2013). Grenseløs frivillig foreldreinnsats? En dokumentasjonsrapport. Fulltekst i vitenarkiv

Gulbrandsen, Trygve Jens & Sivesind, Karl Henrik (2013). Nasjonale organisasjoner : En første oversikt. Fulltekst i vitenarkiv

Enjolras, Bernard & Strømsnes, Kristin (red.) (2013). Frivillighet i Norge : Senterets sluttrapport etter 5 år. Fulltekst i vitenarkiv

Wollebæk, Dag (2013). Religion og sosial kapital: Hva viser internasjonale spørreundersøkelser?. Fulltekst i vitenarkiv

Arnesen, Sveinung; Folkestad, Bjarte & Gjerde, Steinar (2013). Frivillig deltakelse i Norden : Et komparativt perspektiv. Fulltekst i vitenarkiv.

2012

Enjolras, Bernard; Steen-Johnsen, Kari & Ødegård, Guro (red.) (2012). Deltagelse i frivillige organisasjoner : Forutsetninger og effekter. Fulltekst i vitenarkiv 

Steen-Johnsen, Kari; Enjolras, Bernard & Kruse, Anja Emilie (2012). Nettverkssamfunn og frivillige organisasjoner. Fulltekst i vitenarkiv 

Wollebæk, Dag; Enjolras, Bernard; Steen-Johnsen, Kari & Ødegård, Guro (2012). Ett år etter 22.juli. Har rosetoget gått?. Fulltekst i vitenarkiv

Gulbrandsen, Trygve Jens (2012). Tilpasninger til endringer i økonomiske rammevilkår. Fulltekst i vitenarkiv

Sivesind, Karl Henrik (2012). Pengestrømmer i frivillig sektor : Befolkningens gaver og lokallagenes økonomi. Fulltekst i vitenarkiv

Loga, Jill (2012). Trossamfunn, innvandring, integrasjon: En kunnskapsoversikt. Fulltekst i vitenarkiv

Selle, Per & Strømsnes, Kristin (2012). Organisasjonene og det offentlige: Har vi fått en ny frivillighetspolitikk? Fulltekst i vitenarkiv

2011

Gulbrandsen, Trygve Jens & Ødegård, Guro (2011). Frivillige organisasjoner i en ny tid : Utfordringer og endringsprosesser. Fulltekst i vitenarkiv

Ødegard, Guro & Aars, Jacob (2011). Ungdom, valgdeltagelse og stemmerett: En kunnskapsoversikt. Fulltekst i vitenarkiv

Loga, Jill (2011). Inkludering i nærmiljø: En studie av frivillige organisasjoner som flerkulturelle møteplasser. Fulltekst i vitenarkiv

Aars, Jacob; Nordø, Åsta Dyrnes; Wollebæk, Dag & Christensen, Dag Arne (2011). Ung frivillighet i Norge : Endring og kontinuitet i unges frivillige engasjement 1998-2009. Fulltekst i vitenarkiv

Christensen, Dag Arne; Strømsnes, Kristin & Wollebæk, Dag (2011). Organisasjonene i Hordaland 1999-2009. Fulltekst i vitenarkiv

Eimjhellen, Ivar (2011). Inkludering av funksjonshemma i frivillige organisasjonar. Fulltekst i vitenarkiv

2010

Lorentzen, Håkon Wergeland (2010). Statlige tilskudd til frivillige organisasjoner : En empirisk kartlegging. Fulltekst i vitenarkiv.

Wollebæk, Dag & Sivesind, Karl Henrik (2010). Fra folkebevegelse til filantropi? Frivillig innsats i Norge 1997-2009. Fulltekst i vitenarkiv

Segaard, Signe Bock (2010). Frivillige lokale organisasjoner som læringsarenaer. Organisasjonenes kontakt med studieforbund og utdanningssystemet. Fulltekst i vitenarkiv

Eimhjellen, Ivar & Segaard, Signe Bock (2010). Etniske minoriteter og frivillige organisasjoner. Fulltekst i vitenarkiv

Enjolras, Bernard & Wollebæk, Dag (2010). Frivillige organisasjoner, sosial utjevning og inkludering. Fulltekst i vitenarkiv

Ødegård, Guro (2010). Foreningsliv i et flerkulturelt lokalsamfunn: En studie om integrasjon og sosial kapital. Fulltekst i vitenarkiv

Loga, Jill (2010). Livskvalitet: Betydningen av kultur og frivillighet for helse, trivsel og lykke. Fulltekst i vitenarkiv

2009

Hagelund, Anniken & Loga, Jill (2009). Frivillighet, innvandring, integrasjon: En kunnskapsoversikt. Fulltekst i vitenarkiv


 

Dersom du ønsker trykte versjoner av rapportene, ta kontakt med biblioteket ved Institutt for samfunnsforskning. Vennligst oppgi tittel på rapporten(e), samt hvor mange eksemplarer du ønsker å bestille. Rapportene koster 198,– stk.

 

Publisert 7. juni 2017 14:49 - Sist endret 26. mars 2021 09:51