Bøker

2018

Enjolras, Bernard & Eimhjellen, Ivar (red.) (2018). Fra kollektiv til konnektiv handling? Nye former for samfunnsengasjement og kollektiv handling i Norge. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202590420.  302 s. Fulltekst i vitenarkiv.

Listen over bøker oppdateres ytterligere snart.

Publisert 18. juni 2017 13:03 - Sist endret 25. jan. 2019 15:57