English version of this page
Pågående prosjekt

Stortingsvalgundersøkelsene 2017 og 2021

Prosjektperiode 2016 - 2023
Oppdragsgiver Norges forskningsråd
Prosjektnr. 10119
Prosjektleder Johannes Bergh
Foto: Colourbox.com.

Foto: Colourbox.com.

Formål

Den norske valgundersøkelsen er et pågående forskningsprosjekt som har som formål å analysere valg, valgresultater, velgeratferd og velgernes holdninger over tid.

Valgundersøkelsene i 2017 og 2021 vil både bygge videre på den store mengden tidligere forskning som er gjennomført innenfor dette prosjektet, men vil også søke å fornye forskningstradisjonen.

Første overordnede mål

Vårt første overordnede mål er at prosjektet skal ha en grad av kontinuitet når det gjeldet institusjonell tilhørighet, forskningsdesign, datainnsamling og analyser av velgeratferd. Prosjektet vil fortsatt ledes av Institutt for samfunnsforskning, i nært samarbeid med Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og med partnere ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Universitetet i Bergen.

Den viktigste datakilden i prosjektet vil fortsatt være en omfattende velgerundersøkelse som blir gjennomført i etterkant av hvert valg.

Hovedpublikasjonen fra prosjektet vil være en norsk bok som inneholder forskning på høyt nivå, men som også er skrevet for et allment publikum.

Andre overordnede mål

Det andre overordnede målet med valgundersøkelsene i 2017 og 2021 er å fornye norsk valgforskning. Fra og med stortingsvalget i 2017 vil vi gjennomføre en valgkampstudie som forsøker å fange opp dynamikken og endringen som skjer i løpet av en valgkamp.

Vi ønsker også å fornye studiet av valgdeltakelse ved å bruke eksperimentelle metoder og data fra det elektroniske velgermanntallet som Kommunal- og moderniseringsdepartementet er i ferd med å implementere og å gjøre tilgjengelig for forskning.

I forbindelse med 2017-valget vil vi gjennomføre en studie av høyrepopulisme og mobilisering mot innvandring.

Til slutt er det viktig å påpeke at politikk og politiske valg kan være uforutsigbare. Valgundersøkelsene må derfor ha mulighet til følge politiske begivenheter og til å designe nye forskningsprosjekter underveis for å analysere slike begivenheter og eventuelle nye utviklingstrekk.

Medieoppslag

Vil fornye valgforskningen, 29.2.2016, Norges Forskningsråd

Deltakere

DeltakerGrad TelefonE-post
Johannes Bergh Forsker II Ph.d. 943 88 242 johannes.bergh@samfunnsforskning.no
Atle Hennum Haugsgjerd Forsker II Ph.d. 930 58 583 a.h.haugsgjerd@samfunnsforskning.no
Dina Heider Hov Vitenskapelig assistent 922 89 708 d.h.hov@samfunnsforskning.no
Rune Karlsen Forsker I, bistilling Ph.d. rune.karlsen@samfunnsforskning.no
Bernt Aardal Forsker I, bistilling Dr. philos. 22 84 42 34 (UiO) 924 34 801 bernt.aardal@samfunnsforskning.no
Anders Todal Jenssen
Toril Aalberg
Elisabeth Ivarsflaten

Publikasjoner

  • Bernt Aardal & Johannes Bergh (2018). Elections in Context : The 2017 Norwegian Election. West European Politics.  41, s 1208- 1216
  • Rune Karlsen & Bernt Aardal (2016). Political values count but issue ownership decides? How stable and dynamic factors influence party set and vote choice in multiparty systems. International Political Science Review.  37, s 261- 276
  • Johannes Bergh; Dag Arne Christensen; Bjarte Folkestad; Rune Karlsen & Jo Saglie (2016). Personvalg ved stortingsvalg?. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.  32, s 217- 242
  • Rune Karlsen & Johannes Bergh (2016). Norway. European Journal of Political Research: Political Data Yearbook.  s 199- 203

Se alle arbeider i Cristin

  • Johannes Bergh; Dag Arne Christensen & Richard Matland (2018). Voter Mobilisation in a High-Turnout Context: Get Out the Vote Experiments in the 2017 Norwegian Parliamentary Election. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2018:7.

Se alle arbeider i Cristin

Emneord: Valg og demokrati
Publisert 10. okt. 2016 15:41 - Sist endret 21. mars 2019 15:32