Bernt Aardal

Bilde av Bernt Aardal
English version of this page
Stillingstittel Professor emeritus
Grad Dr. philos.
Kontakt 22 84 42 34 (UiO) 924 34 801 bernt.aardal@samfunnsforskning.no

2013- Professor, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

2010 - 2013 Forsker I, Institutt for samfunnsforskning

1998- 2013 Professor II, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

1994-2009 Forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning

1993 Dr. philos. i statvitenskap, Universitetet i Oslo

1987 Forsker ved Institutt for samfunnsforskning

1984-86 Forskningsstipendiat (NAVF)

1985- Leder av Valgforskningsprogrammet ved Institutt for samfunnsforskning

1983-84 Visiting Scholar ved Center for Political Studies, Institute for Social Research, University of Michigan

1979 Mag.art i statsvitenskap, Universitetet i Oslo

1975-83 Vitenskapelig assistent, Valgforskningsprosjektet siden

2003-2010 Styreleder, Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD) AS.

2007- Styreleder, Institutt for fredsforskning (PRIO).

Personlig hjemmeside med valgstatistikk, meningsmålinger, simulering m.m.

Emneord: Valg og demokrati

Publikasjoner

 • Aardal, Bernt & Bergh, Johannes (2022). The 2021 Norwegian election. West European Politics. doi: 10.1080/01402382.2022.2062136. Fulltekst i vitenarkiv
 • Arnesen, Sveinung; Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne & Aardal, Bernt (2021). Support for electoral system reform among voters and politicians: Studying information effects through survey experiments. Electoral Studies: an international journal on voting and electoral systems and strategy. 71. doi: 10.1016/j.electstud.2021.102313. Fulltekst i vitenarkiv
 • Arnesen, Sveinung; Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne & Aardal, Bernt (2019). Påvirker det å bli informert om konsekvenser av endringer i stortingvalgordningen velgernes holdninger til den? En surveyeksperimentell tilnærming. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 35(2), s. 62–76. doi: 10.18261/issn.1504-2936-2019-02-01. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bergh, Johannes & Aardal, Bernt (2019). En samlet modell for stemmegivning. I Bergh, Johannes & Aardal, Bernt (Red.), Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017. Cappelen Damm Akademisk. s. 237–254.
 • Aardal, Bernt & Syrstad, Tor Gaute (2019). Følelser og politikk. I Bergh, Johannes & Aardal, Bernt (Red.), Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017. Cappelen Damm Akademisk. s. 156–177.
 • Aardal, Bernt; Bergh, Johannes & Haugsgjerd, Atle (2019). Politiske stridsspørsmål, ideologiske dimensjoner og stemmegivning. I Bergh, Johannes & Aardal, Bernt (Red.), Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017. Cappelen Damm Akademisk. s. 44–80.
 • Bergh, Johannes & Aardal, Bernt (2019). Stortingsvalget 2017 - borgerlig valgseier, men velgerne går mot venstre. I Bergh, Johannes & Aardal, Bernt (Red.), Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017. Cappelen Damm Akademisk. s. 11–26.
 • Aardal, Bernt (2019). Styring eller representasjon: et partisystem i endring. I Allern, Elin Haugsgjerd; Saglie, Jo & Østerud, Øyvind (Red.), Makt og opposisjon : De politiske partiene som demokratisk paradoks. Universitetsforlaget. s. 70–85.
 • Gullberg, Anne Therese & Aardal, Bernt (2018). Is climate change mitigation compatible with environmental protection? Exploring voter attitudes as expressed through “old” and “new” politics in Norway. Environmental Policy and Governance. s. 1–14. doi: 10.1002/eet.1844. Fulltekst i vitenarkiv
 • Aardal, Bernt & Bergh, Johannes (2018). Elections in Context : The 2017 Norwegian Election. West European Politics. 41(5), s. 1208–1216. doi: 10.1080/01402382.2017.1415778. Fulltekst i vitenarkiv
 • Aardal, Bernt (2017). 60 år med valgforskning – hva har vi lært? Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 33(3), s. 271–290. doi: 10.18261/issn.1504-2936-2017-03-04-05. Fulltekst i vitenarkiv
 • Karlsen, Rune & Aardal, Bernt (2016). Political values count but issue ownership decides? How stable and dynamic factors influence party set and vote choice in multiparty systems. International Political Science Review. 37(2), s. 261–276. doi: 10.1177/0192512114558456. Fulltekst i vitenarkiv
 • Aardal, Bernt; Bergh, Johannes & Karlsen, Rune (2015). Hvorfor stemmer velgerne som de gjør? I Aardal, Bernt & Bergh, Johannes (Red.), Valg og velgere. En studie av stortingsvalget 2013. Cappelen Damm Akademisk. s. 247–265.
 • Aardal, Bernt & Rasch, Bjørn Erik (2015). Stemmer også norske velgere taktisk? I Aardal, Bernt & Bergh, Johannes (Red.), Valg og velgere. En studie av stortingsvalget 2013. Cappelen Damm Akademisk. s. 219–246.
 • Aardal, Bernt (2015). Politiske verdier og stemmegivning. I Aardal, Bernt & Bergh, Johannes (Red.), Valg og velgere. En studie av stortingsvalget 2013. Cappelen Damm Akademisk. s. 76–102.
 • Aardal, Bernt (2015). Offentlig opinion - folkets vilje eller tilfeldige ytringer? I Aardal, Bernt & Bergh, Johannes (Red.), Valg og velgere. En studie av stortingsvalget 2013. Cappelen Damm Akademisk. s. 49–75.
 • Aardal, Bernt & Bergh, Johannes (2015). Systemskifte - fra rødgrønt til blåblått. I Aardal, Bernt & Bergh, Johannes (Red.), Valg og velgere. En studie av stortingsvalget 2013. Cappelen Damm Akademisk. s. 11–33.
 • Aardal, Bernt & Thorsen, Dag Einar (2015). Valgordninger: Norske forholdstallsvalg og britiske flertallsvalg. I Malnes, Raino Sverre & Thorsen, Dag Einar (Red.), Demokrati - historien og ideene. Dreyer Forlag A/S. s. 507–519.
 • Aardal, Bernt (2014). Valgordningen - proporsjonalitet og distriktsrepresentasjon. I Narud, Hanne Marthe; Heidar, Knut & Grønlie, Olav Tore (Red.), Stortingets historie 1964-2014. Fagbokforlaget. s. 284–297.
 • Aardal, Bernt (2014). Politisk tillit og deltakelse - et system i krise eller politisk betingede svingninger? I Baldersheim, Harald & Østerud, Øyvind (Red.), Det norske demokratiet i det 21. århundre. Fagbokforlaget. s. 201–223.
 • Aardal, Bernt (2014). Hvordan studere velgerne? Refleksjoner over norsk valgforskning. I Monsen, Leif Kristian & Otterlei, Jill Beth (Red.), Valg, velferd og lokaldemokrati: Festskrift til Per Arnt Pettersen. Akademika forlag. s. 105–131.
 • Aardal, Bernt & Thorsen, Dag Einar (2012). Valgordning, demokrati og effektivitet: Norske forholdstallsvalg versus britiske flertallsvalg. I Bratberg, Øivind & Haugevik, Kristin M. (Red.), Det glemte partnerskapet? Norge og Storbritannia i et nytt århundre. Akademika forlag. s. 31–44.
 • Josefsen, Eva & Aardal, Bernt (2011). Valgordningen ved sametingsvalg – en viktig rammebetingelse. I Josefsen, Eva & Saglie , Jo (Red.), Sametingsvalg: velgere, partier, medier. Abstrakt forlag. s. 32–55.
 • Aardal, Bernt & Binder, Tanja (2011). Leader Effects and Party Characteristics. I Aarts, Kees; Blais, André & Schmitt, Hermann (Red.), Political Leaders and Democratic Elections. Oxford University Press. s. 108–126. doi: 10.1093/acprof%3Aosobl/9780199259007.003.0007.
 • Aardal, Bernt (2011). The Norwegian Electoral System and its Political Consequences. World Political Science Review. 7(1), s. 1–31. doi: 10.2202/1935-6226.1105.
 • Tjernshaugen, Andreas Romstad; Aardal, Bernt & Gullberg, Anne Therese (2011). Det første klimavalget? Miljø- og klimaspørsmålenes plass ved valget i 2009. I Aardal, Bernt (Red.), Det politiske landskap. En studie av stortingsvalget 2009. Cappelen Damm AS. s. 331–362.
 • Aardal, Bernt (2011). Urbane og velutdannede velgere – en ny og kreativ klasse? I Aardal, Bernt (Red.), Det politiske landskap. En studie av stortingsvalget 2009. Cappelen Damm AS. s. 305–330.
 • Listhaug, Ola & Aardal, Bernt (2011). Politisk tillit – et mål på demokratiets helsetilstand? I Aardal, Bernt (Red.), Det politiske landskap. En studie av stortingsvalget 2009. Cappelen Damm AS. s. 291–304.
 • Karlsen, Rune & Aardal, Bernt (2011). Kamp om dagsorden og sakseierskap. I Aardal, Bernt (Red.), Det politiske landskap. En studie av stortingsvalget 2009. Cappelen Damm AS. s. 131–162.
 • Aardal, Bernt (2011). Det politiske landskap – stabile grunnholdninger og skiftende partipreferanser. I Aardal, Bernt (Red.), Det politiske landskap. En studie av stortingsvalget 2009. Cappelen Damm AS. s. 97–130.
 • Aardal, Bernt (2011). Folkeopinionen – demokratiets grunnvoll. I Aardal, Bernt (Red.), Det politiske landskap. En studie av stortingsvalget 2009. Cappelen Damm AS. s. 65–96.
 • Aardal, Bernt (2011). Mange blir valgt, men få blir gjenvalgt. I Aardal, Bernt (Red.), Det politiske landskap. En studie av stortingsvalget 2009. Cappelen Damm AS. s. 13–40.
 • Aardal, Bernt (2011). Et politisk kart over Norge. I Aardal, Bernt (Red.), Det politiske landskap. En studie av stortingsvalget 2009. Cappelen Damm AS. s. 363–380.
 • Aarts, Kees & Aardal, Bernt (2011). Patterns of Party Evaluations. I Rosema, Martin; Denters, Bas & Aarts, Kees (Red.), How Democracy Works:Political Representation and Policy Congruence in Modern Societies. Amsterdam University Press. s. 159–179. doi: 10.1515/9789048513369-010.
 • Aardal, Bernt; Reymert , Ingvild Stakkevold & Otterbekk, Stine Renate (2010). Trenden er brutt - færre skifter parti. Samfunnsspeilet : Tidsskrift om levekår og livsstil. s. 24–32.
 • Aardal, Bernt (2010). Den norske stortingsvalgordningen og dens politiske konsekvenser. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 26(2), s. 75–104.
 • Listhaug, Ola; Aardal, Bernt & Ellis, Ingunn Opheim (2009). Institutional Variation and Political Support: An Analysis of CSES Data from 29 Countries. I Klingemann, Hans-Dieter (Red.), The Comparative Study of Electoral Systems. Oxford University Press. s. 311–332.
 • Listhaug, Ola & Aardal, Bernt (2009). Support for Democracy: A Comparative Study of Western Europe and Post-communist Countries. I Esmer, Yilmaz & Pettersson, Thorleif (Red.), The International System, Democracy and Values. Uppsala universitet. s. 67–92.
 • Aardal, Bernt (2007). Avslutning: Oljerikdom og mistillit. I Aardal, Bernt (Red.), Norske velgere. En studie av stortingsvalget i 2005. N.W. Damm & Sønn ASA. s. 335–356.
 • Aardal, Bernt & Berglund, Frode (2007). Politisk deltakelse - håp for nye generasjoner? I Aardal, Bernt (Red.), Norske velgere. En studie av stortingsvalget i 2005. N.W. Damm & Sønn ASA. s. 303–320.
 • Aardal, Bernt & Karlsen, Rune (2007). Politisk dagsorden og sakseierskap. I Aardal, Bernt (Red.), Norske velgere. En studie av stortingsvalget i 2005. N.W. Damm & Sønn ASA. s. 111–134.
 • Aardal, Bernt (2007). Ideologiske dimensjoner og stemmegivning: Gir store velgervandringer nye mønstre? I Aardal, Bernt (Red.), Norske velgere. En studie av stortingsvalget i 2005. N.W. Damm & Sønn ASA. s. 81–109.
 • Aardal, Bernt (2007). Holdninger og ideologisk struktur. I Aardal, Bernt (Red.), Norske velgere. En studie av stortingsvalget i 2005. N.W. Damm & Sønn ASA. s. 59–80.
 • Aardal, Bernt (2007). Saker og standpunkter. I Aardal, Bernt (Red.), Norske velgere. En studie av stortingsvalget i 2005. N.W. Damm & Sønn ASA. s. 41–57.
 • Aardal, Bernt (2007). Velgere på evig vandring? Hva skjedde ved stortingsvalget i 2005? I Aardal, Bernt (Red.), Norske velgere. En studie av stortingsvalget i 2005. N.W. Damm & Sønn ASA. s. 13–40.
 • Narud, Hanne Marthe & Aardal, Bernt (2007). Økonomisk stemmegivning i oljefondets skygge. I Aardal, Bernt (Red.), Norske velgere. En studie av stortingsvalget i 2005. N.W. Damm & Sønn ASA. s. 173–200.
 • Aardal, Bernt & Narud, Hanne Marthe (2007). Er kvinnelige velgere ”naturlig” venstrevridde? I Aardal, Bernt (Red.), Norske velgere. En studie av stortingsvalget i 2005. N.W. Damm & Sønn ASA. s. 201–226.
 • Aardal, Bernt & Stavn, Guro (2006). Enda flere skifter parti. Samfunnsspeilet : Tidsskrift om levekår og livsstil. s. 2–8.
 • Aardal, Bernt & Van Wijnen, Pieter (2005). Issue Voting. I Thomassen, Jacques (Red.), The European Voter. A Comparative Study of Modern Democracies. Oxford University Press. s. 192–212.
 • Karlsen, Rune; Aardal, Bernt & Christensen, Dag Arne (2005). Elektronisk stemmegivning. De første norske erfaringene. I Saglie , Jo & Bjørklund, Tor (Red.), Lokalvalg og lokalt folkestyre. Gyldendal Akademisk. s. 122–142.
 • Aardal, Bernt & Berglund, Frode (2004). Valgdeltakelse, partitilknytning og stemmegivning. I Aardal, Bernt; Krogstad, Anne & Narud, Hanne Marthe (Red.), I valgkampens hete. Universitetsforlaget. s. 301–323.
 • Waldahl, Ragnar & Aardal, Bernt (2004). Velgernes eksponering for valgkampen i mediene. I Aardal, Bernt; Krogstad, Anne & Narud, Hanne Marthe (Red.), I valgkampens hete. Universitetsforlaget. s. 253–275.
 • Aardal, Bernt & Waldahl, Ragnar (2004). Bestemmer mediene hva vi skal mene, eller bare hva vi skal mene noe om? I Aardal, Bernt; Krogstad, Anne & Narud, Hanne Marthe (Red.), I valgkampens hete. Universitetsforlaget. s. 276–300.
 • Aardal, Bernt & Waldahl, Ragnar (2004). Political cleavages in a media-driven environment. Tidsskrift for samfunnsforskning. 45(2), s. 245–271.
 • Aardal, Bernt; Krogstad, Anne; Narud, Hanne Marthe & Waldahl, Ragnar (2004). Strategisk kommunikasjon og politisk usikkerhet. I Aardal, Bernt; Krogstad, Anne & Narud, Hanne Marthe (Red.), I valgkampens hete. Universitetsforlaget. s. 13–29.
 • Aardal, Bernt; Krogstad, Anne & Narud, Hanne Marthe (2004). Valgkamp på norsk. I Aardal, Bernt; Krogstad, Anne & Narud, Hanne Marthe (Red.), I valgkampens hete. Universitetsforlaget. s. 383–398.
 • Aardal, Bernt (2003). Avslutning. I Aardal, Bernt (Red.), Velgere i villrede. En studie av stortingsvalget i 2001. NKS-forlaget. s. 241–248.
 • Aardal, Bernt (2003). Kritiske velgere. I Aardal, Bernt (Red.), Velgere i villrede. En studie av stortingsvalget i 2001. NKS-forlaget. s. 207–224.
 • Aardal, Bernt (2003). Ideologi og stemmegivning. I Aardal, Bernt (Red.), Velgere i villrede. En studie av stortingsvalget i 2001. NKS-forlaget. s. 83–106.
 • Aardal, Bernt (2003). Flyktige stemningsbølger eller politiske grunnverdier? I Aardal, Bernt (Red.), Velgere i villrede. En studie av stortingsvalget i 2001. NKS-forlaget. s. 47–81.
 • Aardal, Bernt (2003). Velgere i bevegelse. I Aardal, Bernt (Red.), Velgere i villrede. En studie av stortingsvalget i 2001. NKS-forlaget. s. 31–45.
 • Aardal, Bernt (2003). Det første valg i et nytt årtusen. I Aardal, Bernt (Red.), Velgere i villrede. En studie av stortingsvalget i 2001. NKS-forlaget. s. 7–30.
 • Aardal, Bernt & Narud, Hanne Marthe (2003). Er lederen viktigere enn partiet og politikken? I Aardal, Bernt (Red.), Velgere i villrede. En studie av stortingsvalget i 2001. NKS-forlaget. s. 229–244.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bergh, Johannes & Aardal, Bernt (2019). Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017. Cappelen Damm Akademisk. 258 s.
 • Aardal, Bernt & Bergh, Johannes (2015). Valg og velgere. En studie av stortingsvalget 2013. Cappelen Damm Akademisk. 280 s.
 • Aardal, Bernt (2011). Det politiske landskap. En studie av stortingsvalget 2009. Cappelen Damm AS. 392 s.
 • Aardal, Bernt (2007). Norske velgere. En studie av stortingsvalget i 2005. N.W. Damm & Sønn ASA. 381 s.
 • Aardal, Bernt; Krogstad, Anne & Narud, Hanne Marthe (2004). I valgkampens hete. Universitetsforlaget. 431 s.
 • Aardal, Bernt (2003). Velgere i villrede. En studie av stortingsvalget i 2001. NKS-forlaget. 269 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Kleven, Øyvin; Aardal, Bernt; Bergh, Johannes; Hesstvedt, Stine & Hindenes, Ådne (2015). Valgundersøkelsen 2013. Dokumentasjons- og tabellrapport. Statistisk sentralbyrå.
 • Aardal, Bernt; Bergh, Johannes & Haugsgjerd, Atle (2014). Velgervandringer og valgdeltakelse ved stortingsvalget 2013 : de første resultater fra Valgundersøkelsen. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Aardal, Bernt; Berglund, Frode & Reymert, Ingvild S (2011). Valgundersøkelse 2009. Dokumentasjonsrapport. Statistisk sentralbyrå.
 • Aardal, Bernt; Høstmark, Maria; Lagerstrøm, Bengt Oscar & Stavn, Guro (2007). Valgundersøkelsen 2005. Dokumentasjons- og tabellrapport. Statistisk sentralbyrå.
 • Aardal, Bernt (2006). How to Lose a Walk-over Election? A Preliminary Analysis of the 2005 Parliamentary Election in Norway. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Waldahl, Ragnar; Aardal, Bernt & Beyer, Audun (2006). Påvirkes velgerne av meningsmålinger? Kommunal-og regionaldepartementet.
 • Christensen, Dag Arne; Karlsen, Rune & Aardal, Bernt (2004). På vei til e-demokratiet? Forsøkene med elektronisk stemmegivning ved kommune- og fylkestingsvalget i 2003. Institutt for samfunnsforskning. 1(2004:006). Fulltekst i vitenarkiv
 • Aardal, Bernt; Valen, Henry; Karlsen, Rune; Kleven, Øyvind & Normann, Tor Morten (2003). Valgundersøkelsen 2001. Dokumentasjons- og tabellrapport. Statistisk sentralbyrå.

Se alle arbeider i Cristin

 • Haugsgjerd, Atle; Bergh, Johannes & Aardal, Bernt (2019). "Folk flest" har fortsatt tillit til politikerne i Norge, men også her har demokratiet utfordringer. Forskning.no.
 • Aardal, Bernt & Syrstad, Tor Gaute (2019). Valganalyse: Den sinte, gamle mannen er en myte. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Aardal, Bernt & Syrstad, Tor Gaute (2019). Emosjoner og politikk.
 • Aardal, Bernt & Bergh, Johannes (2017). Kan vi stole på meningsmålingene? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Aardal, Bernt (2016). Terje Rasmussen: Offentlig parlamentarisme. Politisk strid og offentlig mening 1945-2000, Oslo: Pax Forlag, 2015. Tidsskrift for samfunnsforskning. 57(3), s. 322–325.
 • Aardal, Bernt; Bergh, Johannes & Hesstvedt, Stine (2015). Vinner man valget hvis man vinner flytvelgerne? Dagsavisen.
 • Aardal, Bernt (2015). En misvisende kritikk. Svar til Hans Morten Haugen. Tidsskrift for samfunnsforskning. 56(1), s. 99–102.
 • Aardal, Bernt (2013). The adaptive capacity of the left-right scale: Does the meaning change over time.
 • Aardal, Bernt (2012). Reformer i valgordningen - hvordan påvirkes Stortinget? I Stortingets tjeneste. Det norske Storting. s. 113–125.
 • Krogstad, Anne & Aardal, Bernt (2012). Hanne Marthe Narud in memoriam. Tidsskrift for samfunnsforskning. 53(3), s. 349–351.
 • Aardal, Bernt & Thorsen, Dag Einar (2011). Valgordning, demokrati og effektivitet: Norske forholdstallsvalg versus britiske flertallsvalg. I Bratberg, Øivind & Haugevik, Kristin M. (Red.), Det glemte partnerskapet? Norge og Storbritannia i et endret Europa. British Politics Society. s. 30–42.
 • Aardal, Bernt (2010). Reflections on transparancy from a political scientist's perspective. Norges banks skriftserie. s. 29–33.
 • Aardal, Bernt (2010). Refleksjoner om åpenhet fra en statsviters synsvinkel. Nytt Norsk Tidsskrift. 27(1/2), s. 197–201.
 • Aardal, Bernt; Rasch, Bjørn Erik & Skagestein, Gerhard (2010). En trussel mot demokratiet? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Aardal, Bernt (2009). Retten til å (be)stemme. I Helljesen, Geir (Red.), Geir Helljesens valgskole. NRK Aktivum. s. 15–22.
 • Aardal, Bernt (2009). Stein Ringen: What Democracy is For. On Freedom and Moral Government. Tidsskrift for samfunnsforskning. s. 112–114.
 • Tønneson, Stein; Aardal, Bernt & Harpviken, Kristian Berg (2009). Rekruttering med mål. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Tønneson, Stein; Harpviken, Kristian Berg & Aardal, Bernt (2009). Samarbeid på tvers av sektorer. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Aardal, Bernt (2008). Gunnar Grendstad, Per Selle, Øystein Bortne og Kristin Strømsnes: Unique Environmentalism. A Comparative Perspective. Tidsskrift for samfunnsforskning. s. 126–129.
 • Aardal, Bernt (2007). Politiske konfliktlinjer. I Østerud, Øyvind (Red.), Statsvitenskapelig leksikon. Universitetsforlaget. s. 222–222.
 • Aardal, Bernt (2007). Valg. I Østerud, Øyvind (Red.), Statsvitenskapelig leksikon. Universitetsforlaget. s. 285–286.
 • Christensen, Dag Arne & Aardal, Bernt (2003). Personvalgets farer. Kommunal rapport.
 • Listhaug, Ola & Aardal, Bernt (2003). Support of Democracy in Europe.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2017 11:35 - Sist endret 5. feb. 2021 09:13