Bernt Aardal

Bilde av Bernt Aardal
English version of this page
Stillingstittel Professor emeritus
Grad Dr. philos.
Kontakt 22 84 42 34 (UiO) 924 34 801 bernt.aardal@samfunnsforskning.no

2013- Professor, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

2010 - 2013 Forsker I, Institutt for samfunnsforskning

1998- 2013 Professor II, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

1994-2009 Forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning

1993 Dr. philos. i statvitenskap, Universitetet i Oslo

1987 Forsker ved Institutt for samfunnsforskning

1984-86 Forskningsstipendiat (NAVF)

1985- Leder av Valgforskningsprogrammet ved Institutt for samfunnsforskning

1983-84 Visiting Scholar ved Center for Political Studies, Institute for Social Research, University of Michigan

1979 Mag.art i statsvitenskap, Universitetet i Oslo

1975-83 Vitenskapelig assistent, Valgforskningsprosjektet siden

2003-2010 Styreleder, Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD) AS.

2007- Styreleder, Institutt for fredsforskning (PRIO).

Personlig hjemmeside med valgstatistikk, meningsmålinger, simulering m.m.

Emneord: Valg og demokrati

Publikasjoner

 • Arnesen, Sveinung; Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne & Aardal, Bernt (2021). Support for electoral system reform among voters and politicians: Studying information effects through survey experiments. Electoral Studies: an international journal on voting and electoral systems and strategy.  7 . doi: 10.1016/j.electstud.2021.102313 Vis sammendrag
 • Aardal, Bernt (2019). Styring eller representasjon: et partisystem i endring, I: Elin Haugsgjerd Allern; Jo Saglie & Øyvind Østerud (red.),  Makt og opposisjon : De politiske partiene som demokratisk paradoks.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03431-7.  Kapittel 5.  s 70 - 85
 • Aardal, Bernt; Bergh, Johannes & Haugsgjerd, Atle (2019). Politiske stridsspørsmål, ideologiske dimensjoner og stemmegivning, I: Johannes Bergh & Bernt Aardal (red.),  Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-60971-9.  Kapittel 3.  s 44 - 80
 • Aardal, Bernt & Syrstad, Tor Gaute (2019). Følelser og politikk, I: Johannes Bergh & Bernt Aardal (red.),  Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-60971-9.  Kapittel 7.  s 156 - 177
 • Arnesen, Sveinung; Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne & Aardal, Bernt (2019). Påvirker det å bli informert om konsekvenser av endringer i stortingvalgordningen velgernes holdninger til den? En surveyeksperimentell tilnærming. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.  35(2), s 62- 76 . doi: 10.18261/issn.1504-2936-2019-02-01 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Bergh, Johannes & Aardal, Bernt (2019). En samlet modell for stemmegivning, I: Johannes Bergh & Bernt Aardal (red.),  Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-60971-9.  Kapittel 11.  s 237 - 254
 • Bergh, Johannes & Aardal, Bernt (2019). Stortingsvalget 2017 - borgerlig valgseier, men velgerne går mot venstre, I: Johannes Bergh & Bernt Aardal (red.),  Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-60971-9.  Kapittel 1.  s 11 - 26
 • Aardal, Bernt & Bergh, Johannes (2018). Elections in Context : The 2017 Norwegian Election. Western European Politics.  41(5), s 1208- 1216 . doi: 10.1080/01402382.2017.1415778 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Gullberg, Anne Therese & Aardal, Bernt (2018). Is climate change mitigation compatible with environmental protection? Exploring voter attitudes as expressed through “old” and “new” politics in Norway. Environmental Policy and Governance.  s 1- 14 . doi: 10.1002/eet.1844 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Aardal, Bernt (2017). 60 år med valgforskning – hva har vi lært?. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.  33(3), s 271- 290 . doi: 10.18261/issn.1504-2936-2017-03-04-05 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Karlsen, Rune & Aardal, Bernt (2016). Political values count but issue ownership decides? How stable and dynamic factors influence party set and vote choice in multiparty systems. International Political Science Review.  37(2), s 261- 276 . doi: 10.1177/0192512114558456 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Aardal, Bernt (2015). Offentlig opinion - folkets vilje eller tilfeldige ytringer?, I: Bernt Aardal & Johannes Bergh (red.),  Valg og velgere. En studie av stortingsvalget 2013.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202484347.  Kapittel 3.  s 49 - 75
 • Aardal, Bernt (2015). Politiske verdier og stemmegivning, I: Bernt Aardal & Johannes Bergh (red.),  Valg og velgere. En studie av stortingsvalget 2013.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202484347.  Kapittel 4.  s 76 - 102
 • Aardal, Bernt & Bergh, Johannes (2015). Systemskifte - fra rødgrønt til blåblått, I: Bernt Aardal & Johannes Bergh (red.),  Valg og velgere. En studie av stortingsvalget 2013.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202484347.  Kapittel 1.  s 11 - 33
 • Aardal, Bernt; Bergh, Johannes & Karlsen, Rune (2015). Hvorfor stemmer velgerne som de gjør?, I: Bernt Aardal & Johannes Bergh (red.),  Valg og velgere. En studie av stortingsvalget 2013.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202484347.  Kapittel 12.  s 247 - 265
 • Aardal, Bernt & Rasch, Bjørn Erik (2015). Stemmer også norske velgere taktisk?, I: Bernt Aardal & Johannes Bergh (red.),  Valg og velgere. En studie av stortingsvalget 2013.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202484347.  Kapittel 11.  s 219 - 246
 • Aardal, Bernt & Thorsen, Dag Einar (2015). Valgordninger: Norske forholdstallsvalg og britiske flertallsvalg, I: Raino Sverre Malnes & Dag Einar Thorsen (red.),  Demokrati - historien og ideene.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282651219.  Kapittel.  s 507 - 519
 • Aardal, Bernt (2014). Hvordan studere velgerne? Refleksjoner over norsk valgforskning, I: Leif Kristian Monsen & Jill Beth Otterlei (red.),  Valg, velferd og lokaldemokrati: Festskrift til Per Arnt Pettersen.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-321-0375-1.  6.  s 105 - 131
 • Aardal, Bernt (2014). Politisk tillit og deltakelse - et system i krise eller politisk betingede svingninger?, I: Harald Baldersheim & Øyvind Østerud (red.),  Det norske demokratiet i det 21. århundre.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245016147.  Kapittel 11.  s 201 - 223
 • Aardal, Bernt (2014). Valgordningen - proporsjonalitet og distriktsrepresentasjon, I: Hanne Marthe Narud; Knut Heidar & Olav Tore Grønlie (red.),  Stortingets historie 1964-2014.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1586-7.  Kapittel.  s 284 - 297
 • Aardal, Bernt & Thorsen, Dag Einar (2012). Valgordning, demokrati og effektivitet: Norske forholdstallsvalg versus britiske flertallsvalg, I: Øivind Bratberg & Kristin M. Haugevik (red.),  Det glemte partnerskapet? Norge og Storbritannia i et nytt århundre.  Akademika forlag.  ISBN 9788232101030.  Kapittel 2.  s 31 - 44
 • Aardal, Bernt (2011). Det politiske landskap – stabile grunnholdninger og skiftende partipreferanser, I: Bernt Aardal (red.),  Det politiske landskap. En studie av stortingsvalget 2009.  Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202363772.  4.  s 97 - 130
 • Aardal, Bernt (2011). Et politisk kart over Norge, I: Bernt Aardal (red.),  Det politiske landskap. En studie av stortingsvalget 2009.  Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202363772.  13.  s 363 - 380
 • Aardal, Bernt (2011). Folkeopinionen – demokratiets grunnvoll, I: Bernt Aardal (red.),  Det politiske landskap. En studie av stortingsvalget 2009.  Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202363772.  3.  s 65 - 96
 • Aardal, Bernt (2011). Mange blir valgt, men få blir gjenvalgt, I: Bernt Aardal (red.),  Det politiske landskap. En studie av stortingsvalget 2009.  Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202363772.  1.  s 13 - 40
 • Aardal, Bernt (2011). The Norwegian Electoral System and its Political Consequences. World Political Science Review.  7(1), s 1- 31 . doi: 10.2202/1935-6226.1105 Vis sammendrag
 • Aardal, Bernt (2011). Urbane og velutdannede velgere – en ny og kreativ klasse?, I: Bernt Aardal (red.),  Det politiske landskap. En studie av stortingsvalget 2009.  Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202363772.  11.  s 305 - 330
 • Aardal, Bernt & Binder, Tanja (2011). Leader Effects and Party Characteristics, In Kees Aarts; André Blais & Hermann Schmitt (ed.),  Political Leaders and Democratic Elections.  Oxford University Press.  ISBN 0199259003.  Kapittel.  s 108 - 126
 • Aarts, Kees & Aardal, Bernt (2011). Patterns of Party Evaluations, In Martin Rosema; Bas Denters & Kees Aarts (ed.),  How Democracy Works:Political Representation and Policy Congruence in Modern Societies.  Amsterdam University Press.  ISBN 9789085550365.  9.  s 159 - 179
 • Josefsen, Eva & Aardal, Bernt (2011). Valgordningen ved sametingsvalg – en viktig rammebetingelse, I: Eva Josefsen & Jo Saglie (red.),  Sametingsvalg: velgere, partier, medier.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-320-1.  Kapittel 2.  s 32 - 55
 • Karlsen, Rune & Aardal, Bernt (2011). Kamp om dagsorden og sakseierskap, I: Bernt Aardal (red.),  Det politiske landskap. En studie av stortingsvalget 2009.  Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202363772.  5.  s 131 - 162
 • Listhaug, Ola & Aardal, Bernt (2011). Politisk tillit – et mål på demokratiets helsetilstand?, I: Bernt Aardal (red.),  Det politiske landskap. En studie av stortingsvalget 2009.  Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202363772.  10.  s 291 - 304
 • Tjernshaugen, Andreas Romstad; Aardal, Bernt & Gullberg, Anne Therese (2011). Det første klimavalget? Miljø- og klimaspørsmålenes plass ved valget i 2009, I: Bernt Aardal (red.),  Det politiske landskap. En studie av stortingsvalget 2009.  Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202363772.  12.  s 331 - 362
 • Aardal, Bernt (2010). Den norske stortingsvalgordningen og dens politiske konsekvenser. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.  26(2), s 75- 104 Vis sammendrag
 • Aardal, Bernt; Reymert, Ingvild Stakkevold & Otterbekk, Stine Renate (2010). Trenden er brutt - færre skifter parti. Samfunnsspeilet : Tidsskrift om levekår og livsstil.  (2), s 24- 32
 • Listhaug, Ola & Aardal, Bernt (2009). Support for Democracy: A Comparative Study of Western Europe and Post-communist Countries, In Yilmaz Esmer & Thorleif Pettersson (ed.),  The International System, Democracy and Values.  Uppsala universitet.  ISBN 978-91-554-7664-9.  Chap. 3.  s 67 - 92
 • Listhaug, Ola; Aardal, Bernt & Ellis, Ingunn Opheim (2009). Institutional Variation and Political Support: An Analysis of CSES Data from 29 Countries, In Hans-Dieter Klingemann (ed.),  The Comparative Study of Electoral Systems.  Oxford University Press.  ISBN 978-0-19-921735-9.  Chapter 14.  s 311 - 332
 • Aardal, Bernt (2007). Avslutning: Oljerikdom og mistillit, I: Bernt Aardal (red.),  Norske velgere. En studie av stortingsvalget i 2005.  N.W. Damm & Sønn ASA.  ISBN 978-82-04-13007-5.  Kapittel 14.  s 335 - 356
 • Aardal, Bernt (2007). Holdninger og ideologisk struktur, I: Bernt Aardal (red.),  Norske velgere. En studie av stortingsvalget i 2005.  N.W. Damm & Sønn ASA.  ISBN 978-82-04-13007-5.  Kapittel 3.  s 59 - 80
 • Aardal, Bernt (2007). Ideologiske dimensjoner og stemmegivning: Gir store velgervandringer nye mønstre?, I: Bernt Aardal (red.),  Norske velgere. En studie av stortingsvalget i 2005.  N.W. Damm & Sønn ASA.  ISBN 978-82-04-13007-5.  Kapittel 4.  s 81 - 109
 • Aardal, Bernt (2007). Saker og standpunkter, I: Bernt Aardal (red.),  Norske velgere. En studie av stortingsvalget i 2005.  N.W. Damm & Sønn ASA.  ISBN 978-82-04-13007-5.  Kapittel 2.  s 41 - 57
 • Aardal, Bernt (2007). Velgere på evig vandring? Hva skjedde ved stortingsvalget i 2005?, I: Bernt Aardal (red.),  Norske velgere. En studie av stortingsvalget i 2005.  N.W. Damm & Sønn ASA.  ISBN 978-82-04-13007-5.  Kapittel 1.  s 13 - 40
 • Aardal, Bernt & Berglund, Frode (2007). Politisk deltakelse - håp for nye generasjoner?, I: Bernt Aardal (red.),  Norske velgere. En studie av stortingsvalget i 2005.  N.W. Damm & Sønn ASA.  ISBN 978-82-04-13007-5.  Kapittel 12.  s 303 - 320
 • Aardal, Bernt & Karlsen, Rune (2007). Politisk dagsorden og sakseierskap, I: Bernt Aardal (red.),  Norske velgere. En studie av stortingsvalget i 2005.  N.W. Damm & Sønn ASA.  ISBN 978-82-04-13007-5.  Kapittel 5.  s 111 - 134
 • Aardal, Bernt & Narud, Hanne Marthe (2007). Er kvinnelige velgere ”naturlig” venstrevridde?, I: Bernt Aardal (red.),  Norske velgere. En studie av stortingsvalget i 2005.  N.W. Damm & Sønn ASA.  ISBN 978-82-04-13007-5.  Kapittel.  s 201 - 226
 • Narud, Hanne Marthe & Aardal, Bernt (2007). Økonomisk stemmegivning i oljefondets skygge, I: Bernt Aardal (red.),  Norske velgere. En studie av stortingsvalget i 2005.  N.W. Damm & Sønn ASA.  ISBN 978-82-04-13007-5.  Kapittel.  s 173 - 200
 • Aardal, Bernt & Stavn, Guro (2006). Enda flere skifter parti. Samfunnsspeilet : Tidsskrift om levekår og livsstil.  (3), s 2- 8
 • Aardal, Bernt & Van Wijnen, Pieter (2005). Issue Voting, In Jacques Thomassen (ed.),  The European Voter. A Comparative Study of Modern Democracies.  Oxford University Press.  ISBN 0-19-927321-9.  Chapter 8.  s 192 - 212
 • Karlsen, Rune; Aardal, Bernt & Christensen, Dag Arne (2005). Elektronisk stemmegivning. De første norske erfaringene, I: Jo Saglie & Tor Bjørklund (red.),  Lokalvalg og lokalt folkestyre.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-33941-4.  Kapittel 7.  s 122 - 142
 • Aardal, Bernt & Waldahl, Ragnar (2004). Bestemmer mediene hva vi skal mene, eller bare hva vi skal mene noe om?, I: Bernt Aardal; Anne Krogstad & Hanne Marthe Narud (red.),  I valgkampens hete.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00629-9.  12.  s 276 - 300
 • Waldahl, Ragnar & Aardal, Bernt (2004). Velgernes eksponering for valgkampen i mediene, I: Bernt Aardal; Anne Krogstad & Hanne Marthe Narud (red.),  I valgkampens hete.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00629-9.  11.  s 253 - 275
 • Aardal, Bernt & Berglund, Frode (2004). Valgdeltakelse, partitilknytning og stemmegivning, I: Bernt Aardal; Anne Krogstad & Hanne Marthe Narud (red.),  I valgkampens hete.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00629-9.  Kapittel 13.  s 301 - 323
 • Aardal, Bernt; Krogstad, Anne & Narud, Hanne Marthe (2004). Valgkamp på norsk, I: Bernt Aardal; Anne Krogstad & Hanne Marthe Narud (red.),  I valgkampens hete.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00629-9.  14.  s 383 - 398 Vis sammendrag
 • Aardal, Bernt; Krogstad, Anne; Narud, Hanne Marthe & Waldahl, Ragnar (2004). Strategisk kommunikasjon og politisk usikkerhet, I: Bernt Aardal; Anne Krogstad & Hanne Marthe Narud (red.),  I valgkampens hete.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00629-9.  1.  s 13 - 29
 • Aardal, Bernt & Waldahl, Ragnar (2004). Political cleavages in a media-driven environment. Tidsskrift for samfunnsforskning.  45(2), s 245- 271 Vis sammendrag
 • Aardal, Bernt (2003). Avslutning, I: Bernt Aardal (red.),  Velgere i villrede. En studie av stortingsvalget i 2001.  NKS-forlaget.  ISBN 82-04-08604-0.  Kapittel 11.  s 241 - 248
 • Aardal, Bernt (2003). Det første valg i et nytt årtusen, I: Bernt Aardal (red.),  Velgere i villrede. En studie av stortingsvalget i 2001.  NKS-forlaget.  ISBN 82-04-08604-0.  Kapittel 1.  s 7 - 30
 • Aardal, Bernt (2003). Flyktige stemningsbølger eller politiske grunnverdier?, I: Bernt Aardal (red.),  Velgere i villrede. En studie av stortingsvalget i 2001.  NKS-forlaget.  ISBN 82-04-08604-0.  Kapittel 3.  s 47 - 81
 • Aardal, Bernt (2003). Ideologi og stemmegivning, I: Bernt Aardal (red.),  Velgere i villrede. En studie av stortingsvalget i 2001.  NKS-forlaget.  ISBN 82-04-08604-0.  Kapittel 4.  s 83 - 106
 • Aardal, Bernt (2003). Kritiske velgere, I: Bernt Aardal (red.),  Velgere i villrede. En studie av stortingsvalget i 2001.  NKS-forlaget.  ISBN 82-04-08604-0.  Kapittel 9.  s 207 - 224
 • Aardal, Bernt (2003). Velgere i bevegelse, I: Bernt Aardal (red.),  Velgere i villrede. En studie av stortingsvalget i 2001.  NKS-forlaget.  ISBN 82-04-08604-0.  Kapittel 2.  s 31 - 45
 • Aardal, Bernt & Narud, Hanne Marthe (2003). Er lederen viktigere enn partiet og politikken?, I: Bernt Aardal (red.),  Velgere i villrede. En studie av stortingsvalget i 2001.  NKS-forlaget.  ISBN 82-04-08604-0.  Kapitel.  s 229 - 244
 • Aardal, Bernt (2002). Electoral Systems in Norway, In Bernard Grofman & Arend Lijphart (ed.),  The Evolution of Electoral and Party Systems in the Nordic Countries.  Agathon Press.  ISBN 0-87586-139-3.  Kapittel 4.  s 167 - 224

Se alle arbeider i Cristin

 • Bergh, Johannes & Aardal, Bernt (red.) (2019). Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-60971-9.  258 s.
 • Aardal, Bernt & Bergh, Johannes (red.) (2015). Valg og velgere. En studie av stortingsvalget 2013. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202484347.  280 s.
 • Aardal, Bernt (red.) (2011). Det politiske landskap. En studie av stortingsvalget 2009. Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202363772.  392 s.
 • Aardal, Bernt (red.) (2007). Norske velgere. En studie av stortingsvalget i 2005. N.W. Damm & Sønn ASA.  ISBN 978-82-04-13007-5.  381 s.
 • Aardal, Bernt; Krogstad, Anne & Narud, Hanne Marthe (red.) (2004). I valgkampens hete. Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00629-9.  431 s. Vis sammendrag
 • Aardal, Bernt (red.) (2003). Velgere i villrede. En studie av stortingsvalget i 2001. NKS-forlaget.  ISBN 82-04-08604-0.  269 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Kleven, Øyvin; Aardal, Bernt; Bergh, Johannes; Hesstvedt, Stine & Hindenes, Ådne (2015). Valgundersøkelsen 2013. Dokumentasjons- og tabellrapport.
 • Aardal, Bernt; Bergh, Johannes & Haugsgjerd, Atle (2014). Velgervandringer og valgdeltakelse ved stortingsvalget 2013 : de første resultater fra Valgundersøkelsen. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Aardal, Bernt; Berglund, Frode & Reymert, Ingvild S (2011). Valgundersøkelse 2009. Dokumentasjonsrapport.
 • Aardal, Bernt; Høstmark, Maria; Lagerstrøm, Bengt Oscar & Stavn, Guro (2007). Valgundersøkelsen 2005. Dokumentasjons- og tabellrapport. Rapporter / Statistisk sentralbyrå. 31.
 • Aardal, Bernt (2006). How to Lose a Walk-over Election? A Preliminary Analysis of the 2005 Parliamentary Election in Norway. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2006:006. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Waldahl, Ragnar; Aardal, Bernt & Beyer, Audun Nesheim (2006). Påvirkes velgerne av meningsmålinger?.
 • Christensen, Dag Arne; Karlsen, Rune & Aardal, Bernt (2004). På vei til e-demokratiet? Forsøkene med elektronisk stemmegivning ved kommune- og fylkestingsvalget i 2003. Raport. 2004:006. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Aardal, Bernt; Valen, Henry; Karlsen, Rune; Kleven, Øyvind & Normann, Tor Morten (2003). Valgundersøkelsen 2001. Dokumentasjons- og tabellrapport. Rapporter / Statistisk sentralbyrå. 14.

Se alle arbeider i Cristin

 • Aardal, Bernt & Syrstad, Tor Gaute (2019). Emosjoner og politikk.
 • Aardal, Bernt & Syrstad, Tor Gaute (2019). Valganalyse: Den sinte, gamle mannen er en myte. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Haugsgjerd, Atle; Bergh, Johannes & Aardal, Bernt (2019). "Folk flest" har fortsatt tillit til politikerne i Norge, men også her har demokratiet utfordringer. Forskning.no.
 • Aardal, Bernt & Bergh, Johannes (2017). Kan vi stole på meningsmålingene?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Aardal, Bernt (2016). Terje Rasmussen: Offentlig parlamentarisme. Politisk strid og offentlig mening 1945-2000, Oslo: Pax Forlag, 2015.. Tidsskrift for samfunnsforskning.  57(3), s 322- 325
 • Aardal, Bernt (2015). En misvisende kritikk. Svar til Hans Morten Haugen. Tidsskrift for samfunnsforskning.  56(1), s 99- 102
 • Aardal, Bernt; Bergh, Johannes & Hesstvedt, Stine (2015). Vinner man valget hvis man vinner flytvelgerne?. Dagsavisen.
 • Aardal, Bernt (2013). The adaptive capacity of the left-right scale: Does the meaning change over time.
 • Aardal, Bernt (2012). Reformer i valgordningen - hvordan påvirkes Stortinget?, I:  I Stortingets tjeneste.  Det norske Storting.  ISBN 0000-0000-000-00.  Kapittel 8.  s 113 - 125
 • Krogstad, Anne & Aardal, Bernt (2012). Hanne Marthe Narud in memoriam. Tidsskrift for samfunnsforskning.  53(3), s 349- 351
 • Aardal, Bernt & Thorsen, Dag Einar (2011). Valgordning, demokrati og effektivitet: Norske forholdstallsvalg versus britiske flertallsvalg, I: Øivind Bratberg & Kristin M. Haugevik (red.),  Det glemte partnerskapet? Norge og Storbritannia i et endret Europa.  British Politics Society.  ISBN 978-82-998915-0-9.  2.  s 30 - 42
 • Aardal, Bernt (2010). Reflections on transparancy from a political scientist's perspective. Norges banks skriftserie.  (41), s 29- 33
 • Aardal, Bernt (2010). Refleksjoner om åpenhet fra en statsviters synsvinkel. Nytt Norsk Tidsskrift.  27(1/2), s 197- 201
 • Aardal, Bernt; Rasch, Bjørn Erik & Skagestein, Gerhard (2010). En trussel mot demokratiet?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Aardal, Bernt (2009). Retten til å (be)stemme, I: Geir Helljesen (red.),  Geir Helljesens valgskole.  NRK Aktivum.  ISBN 9788281783317.  Kapittel 2.  s 15 - 22
 • Aardal, Bernt (2009). Stein Ringen: What Democracy is For. On Freedom and Moral Government. Tidsskrift for samfunnsforskning.  (1), s 112- 114
 • Tønneson, Stein; Aardal, Bernt & Harpviken, Kristian Berg (2009). Rekruttering med mål. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Tønneson, Stein; Harpviken, Kristian Berg & Aardal, Bernt (2009). Samarbeid på tvers av sektorer. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Aardal, Bernt (2008). Gunnar Grendstad, Per Selle, Øystein Bortne og Kristin Strømsnes: Unique Environmentalism. A Comparative Perspective. Tidsskrift for samfunnsforskning.  (1), s 126- 129
 • Aardal, Bernt (2007). Politiske konfliktlinjer, I: Øyvind Østerud (red.),  Statsvitenskapelig leksikon.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215011974.  Politiske konfliktlinjer.  s 222 - 222
 • Aardal, Bernt (2007). Valg, I: Øyvind Østerud (red.),  Statsvitenskapelig leksikon.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215011974.  Valg.  s 285 - 286
 • Christensen, Dag Arne & Aardal, Bernt (2003). Personvalgets farer. Kommunal rapport.
 • Listhaug, Ola & Aardal, Bernt (2003). Support of Democracy in Europe.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2017 11:35 - Sist endret 5. feb. 2021 09:13