Bernt Aardal

Image of Bernt Aardal
Norwegian version of this page
Position Professor Emeritus
Degree Dr. philos.
Contact +47 22 84 42 34 +47 924 34 801 bernt.aardal@samfunnsforskning.no

Principal Investigator, The Norwegian Election Studies since 1985. Adjoint Professor, Department of Political Science, University of Oslo. Ph.D (dr. philos.) in Political Science, University of Oslo, 1993. Visiting Scholar, Center for Political Studies, Institute for Social Research, University of Michigan 1983-84. Chair of the Board, The Norwegian Social Science Data Archive (NSD AS). Chair of the Board, Institute for Peace Research (PRIO), Oslo.

Projects

Tags: Elections and Democracy

Publications

 • Arnesen, Sveinung; Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne & Aardal, Bernt (2021). Support for electoral system reform among voters and politicians: Studying information effects through survey experiments. Electoral Studies: an international journal on voting and electoral systems and strategy.  7 . doi: 10.1016/j.electstud.2021.102313 Show summary
 • Aardal, Bernt (2019). Styring eller representasjon: et partisystem i endring, I: Elin Haugsgjerd Allern; Jo Saglie & Øyvind Østerud (red.),  Makt og opposisjon : De politiske partiene som demokratisk paradoks.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03431-7.  Kapittel 5.  s 70 - 85
 • Aardal, Bernt; Bergh, Johannes & Haugsgjerd, Atle (2019). Politiske stridsspørsmål, ideologiske dimensjoner og stemmegivning, I: Johannes Bergh & Bernt Aardal (red.),  Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-60971-9.  Kapittel 3.  s 44 - 80
 • Aardal, Bernt & Syrstad, Tor Gaute (2019). Følelser og politikk, I: Johannes Bergh & Bernt Aardal (red.),  Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-60971-9.  Kapittel 7.  s 156 - 177
 • Arnesen, Sveinung; Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne & Aardal, Bernt (2019). Påvirker det å bli informert om konsekvenser av endringer i stortingvalgordningen velgernes holdninger til den? En surveyeksperimentell tilnærming. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.  35(2), s 62- 76 . doi: 10.18261/issn.1504-2936-2019-02-01 Full text in Research Archive. Show summary
 • Bergh, Johannes & Aardal, Bernt (2019). En samlet modell for stemmegivning, I: Johannes Bergh & Bernt Aardal (red.),  Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-60971-9.  Kapittel 11.  s 237 - 254
 • Bergh, Johannes & Aardal, Bernt (2019). Stortingsvalget 2017 - borgerlig valgseier, men velgerne går mot venstre, I: Johannes Bergh & Bernt Aardal (red.),  Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-60971-9.  Kapittel 1.  s 11 - 26
 • Aardal, Bernt & Bergh, Johannes (2018). Elections in Context : The 2017 Norwegian Election. Western European Politics.  41(5), s 1208- 1216 . doi: 10.1080/01402382.2017.1415778 Full text in Research Archive.
 • Gullberg, Anne Therese & Aardal, Bernt (2018). Is climate change mitigation compatible with environmental protection? Exploring voter attitudes as expressed through “old” and “new” politics in Norway. Environmental Policy and Governance.  s 1- 14 . doi: 10.1002/eet.1844 Full text in Research Archive.
 • Aardal, Bernt (2017). 60 år med valgforskning – hva har vi lært?. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.  33(3), s 271- 290 . doi: 10.18261/issn.1504-2936-2017-03-04-05 Full text in Research Archive.
 • Karlsen, Rune & Aardal, Bernt (2016). Political values count but issue ownership decides? How stable and dynamic factors influence party set and vote choice in multiparty systems. International Political Science Review.  37(2), s 261- 276 . doi: 10.1177/0192512114558456 Full text in Research Archive. Show summary
 • Aardal, Bernt (2015). Offentlig opinion - folkets vilje eller tilfeldige ytringer?, I: Bernt Aardal & Johannes Bergh (red.),  Valg og velgere. En studie av stortingsvalget 2013.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202484347.  Kapittel 3.  s 49 - 75
 • Aardal, Bernt (2015). Politiske verdier og stemmegivning, I: Bernt Aardal & Johannes Bergh (red.),  Valg og velgere. En studie av stortingsvalget 2013.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202484347.  Kapittel 4.  s 76 - 102
 • Aardal, Bernt & Bergh, Johannes (2015). Systemskifte - fra rødgrønt til blåblått, I: Bernt Aardal & Johannes Bergh (red.),  Valg og velgere. En studie av stortingsvalget 2013.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202484347.  Kapittel 1.  s 11 - 33
 • Aardal, Bernt; Bergh, Johannes & Karlsen, Rune (2015). Hvorfor stemmer velgerne som de gjør?, I: Bernt Aardal & Johannes Bergh (red.),  Valg og velgere. En studie av stortingsvalget 2013.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202484347.  Kapittel 12.  s 247 - 265
 • Aardal, Bernt & Rasch, Bjørn Erik (2015). Stemmer også norske velgere taktisk?, I: Bernt Aardal & Johannes Bergh (red.),  Valg og velgere. En studie av stortingsvalget 2013.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202484347.  Kapittel 11.  s 219 - 246
 • Aardal, Bernt & Thorsen, Dag Einar (2015). Valgordninger: Norske forholdstallsvalg og britiske flertallsvalg, I: Raino Sverre Malnes & Dag Einar Thorsen (red.),  Demokrati - historien og ideene.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282651219.  Kapittel.  s 507 - 519
 • Aardal, Bernt (2014). Hvordan studere velgerne? Refleksjoner over norsk valgforskning, I: Leif Kristian Monsen & Jill Beth Otterlei (red.),  Valg, velferd og lokaldemokrati: Festskrift til Per Arnt Pettersen.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-321-0375-1.  6.  s 105 - 131
 • Aardal, Bernt (2014). Politisk tillit og deltakelse - et system i krise eller politisk betingede svingninger?, I: Harald Baldersheim & Øyvind Østerud (red.),  Det norske demokratiet i det 21. århundre.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245016147.  Kapittel 11.  s 201 - 223
 • Aardal, Bernt (2014). Valgordningen - proporsjonalitet og distriktsrepresentasjon, I: Hanne Marthe Narud; Knut Heidar & Olav Tore Grønlie (red.),  Stortingets historie 1964-2014.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1586-7.  Kapittel.  s 284 - 297
 • Aardal, Bernt & Thorsen, Dag Einar (2012). Valgordning, demokrati og effektivitet: Norske forholdstallsvalg versus britiske flertallsvalg, I: Øivind Bratberg & Kristin M. Haugevik (red.),  Det glemte partnerskapet? Norge og Storbritannia i et nytt århundre.  Akademika forlag.  ISBN 9788232101030.  Kapittel 2.  s 31 - 44
 • Aardal, Bernt (2011). Det politiske landskap – stabile grunnholdninger og skiftende partipreferanser, I: Bernt Aardal (red.),  Det politiske landskap. En studie av stortingsvalget 2009.  Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202363772.  4.  s 97 - 130
 • Aardal, Bernt (2011). Et politisk kart over Norge, I: Bernt Aardal (red.),  Det politiske landskap. En studie av stortingsvalget 2009.  Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202363772.  13.  s 363 - 380
 • Aardal, Bernt (2011). Folkeopinionen – demokratiets grunnvoll, I: Bernt Aardal (red.),  Det politiske landskap. En studie av stortingsvalget 2009.  Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202363772.  3.  s 65 - 96
 • Aardal, Bernt (2011). Mange blir valgt, men få blir gjenvalgt, I: Bernt Aardal (red.),  Det politiske landskap. En studie av stortingsvalget 2009.  Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202363772.  1.  s 13 - 40
 • Aardal, Bernt (2011). The Norwegian Electoral System and its Political Consequences. World Political Science Review.  7(1), s 1- 31 . doi: 10.2202/1935-6226.1105 Show summary
 • Aardal, Bernt (2011). Urbane og velutdannede velgere – en ny og kreativ klasse?, I: Bernt Aardal (red.),  Det politiske landskap. En studie av stortingsvalget 2009.  Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202363772.  11.  s 305 - 330
 • Aardal, Bernt & Binder, Tanja (2011). Leader Effects and Party Characteristics, In Kees Aarts; André Blais & Hermann Schmitt (ed.),  Political Leaders and Democratic Elections.  Oxford University Press.  ISBN 0199259003.  Kapittel.  s 108 - 126
 • Aarts, Kees & Aardal, Bernt (2011). Patterns of Party Evaluations, In Martin Rosema; Bas Denters & Kees Aarts (ed.),  How Democracy Works:Political Representation and Policy Congruence in Modern Societies.  Amsterdam University Press.  ISBN 9789085550365.  9.  s 159 - 179
 • Josefsen, Eva & Aardal, Bernt (2011). Valgordningen ved sametingsvalg – en viktig rammebetingelse, I: Eva Josefsen & Jo Saglie (red.),  Sametingsvalg: velgere, partier, medier.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-320-1.  Kapittel 2.  s 32 - 55
 • Karlsen, Rune & Aardal, Bernt (2011). Kamp om dagsorden og sakseierskap, I: Bernt Aardal (red.),  Det politiske landskap. En studie av stortingsvalget 2009.  Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202363772.  5.  s 131 - 162
 • Listhaug, Ola & Aardal, Bernt (2011). Politisk tillit – et mål på demokratiets helsetilstand?, I: Bernt Aardal (red.),  Det politiske landskap. En studie av stortingsvalget 2009.  Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202363772.  10.  s 291 - 304
 • Tjernshaugen, Andreas Romstad; Aardal, Bernt & Gullberg, Anne Therese (2011). Det første klimavalget? Miljø- og klimaspørsmålenes plass ved valget i 2009, I: Bernt Aardal (red.),  Det politiske landskap. En studie av stortingsvalget 2009.  Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202363772.  12.  s 331 - 362
 • Aardal, Bernt (2010). Den norske stortingsvalgordningen og dens politiske konsekvenser. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.  26(2), s 75- 104 Show summary
 • Aardal, Bernt; Reymert, Ingvild Stakkevold & Otterbekk, Stine Renate (2010). Trenden er brutt - færre skifter parti. Samfunnsspeilet : Tidsskrift om levekår og livsstil.  (2), s 24- 32
 • Listhaug, Ola & Aardal, Bernt (2009). Support for Democracy: A Comparative Study of Western Europe and Post-communist Countries, In Yilmaz Esmer & Thorleif Pettersson (ed.),  The International System, Democracy and Values.  Uppsala universitet.  ISBN 978-91-554-7664-9.  Chap. 3.  s 67 - 92
 • Listhaug, Ola; Aardal, Bernt & Ellis, Ingunn Opheim (2009). Institutional Variation and Political Support: An Analysis of CSES Data from 29 Countries, In Hans-Dieter Klingemann (ed.),  The Comparative Study of Electoral Systems.  Oxford University Press.  ISBN 978-0-19-921735-9.  Chapter 14.  s 311 - 332
 • Aardal, Bernt (2007). Avslutning: Oljerikdom og mistillit, I: Bernt Aardal (red.),  Norske velgere. En studie av stortingsvalget i 2005.  N.W. Damm & Sønn ASA.  ISBN 978-82-04-13007-5.  Kapittel 14.  s 335 - 356
 • Aardal, Bernt (2007). Holdninger og ideologisk struktur, I: Bernt Aardal (red.),  Norske velgere. En studie av stortingsvalget i 2005.  N.W. Damm & Sønn ASA.  ISBN 978-82-04-13007-5.  Kapittel 3.  s 59 - 80
 • Aardal, Bernt (2007). Ideologiske dimensjoner og stemmegivning: Gir store velgervandringer nye mønstre?, I: Bernt Aardal (red.),  Norske velgere. En studie av stortingsvalget i 2005.  N.W. Damm & Sønn ASA.  ISBN 978-82-04-13007-5.  Kapittel 4.  s 81 - 109
 • Aardal, Bernt (2007). Saker og standpunkter, I: Bernt Aardal (red.),  Norske velgere. En studie av stortingsvalget i 2005.  N.W. Damm & Sønn ASA.  ISBN 978-82-04-13007-5.  Kapittel 2.  s 41 - 57
 • Aardal, Bernt (2007). Velgere på evig vandring? Hva skjedde ved stortingsvalget i 2005?, I: Bernt Aardal (red.),  Norske velgere. En studie av stortingsvalget i 2005.  N.W. Damm & Sønn ASA.  ISBN 978-82-04-13007-5.  Kapittel 1.  s 13 - 40
 • Aardal, Bernt & Berglund, Frode (2007). Politisk deltakelse - håp for nye generasjoner?, I: Bernt Aardal (red.),  Norske velgere. En studie av stortingsvalget i 2005.  N.W. Damm & Sønn ASA.  ISBN 978-82-04-13007-5.  Kapittel 12.  s 303 - 320
 • Aardal, Bernt & Karlsen, Rune (2007). Politisk dagsorden og sakseierskap, I: Bernt Aardal (red.),  Norske velgere. En studie av stortingsvalget i 2005.  N.W. Damm & Sønn ASA.  ISBN 978-82-04-13007-5.  Kapittel 5.  s 111 - 134
 • Aardal, Bernt & Narud, Hanne Marthe (2007). Er kvinnelige velgere ”naturlig” venstrevridde?, I: Bernt Aardal (red.),  Norske velgere. En studie av stortingsvalget i 2005.  N.W. Damm & Sønn ASA.  ISBN 978-82-04-13007-5.  Kapittel.  s 201 - 226
 • Narud, Hanne Marthe & Aardal, Bernt (2007). Økonomisk stemmegivning i oljefondets skygge, I: Bernt Aardal (red.),  Norske velgere. En studie av stortingsvalget i 2005.  N.W. Damm & Sønn ASA.  ISBN 978-82-04-13007-5.  Kapittel.  s 173 - 200
 • Aardal, Bernt & Stavn, Guro (2006). Enda flere skifter parti. Samfunnsspeilet : Tidsskrift om levekår og livsstil.  (3), s 2- 8
 • Aardal, Bernt & Van Wijnen, Pieter (2005). Issue Voting, In Jacques Thomassen (ed.),  The European Voter. A Comparative Study of Modern Democracies.  Oxford University Press.  ISBN 0-19-927321-9.  Chapter 8.  s 192 - 212
 • Karlsen, Rune; Aardal, Bernt & Christensen, Dag Arne (2005). Elektronisk stemmegivning. De første norske erfaringene, I: Jo Saglie & Tor Bjørklund (red.),  Lokalvalg og lokalt folkestyre.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-33941-4.  Kapittel 7.  s 122 - 142
 • Aardal, Bernt & Waldahl, Ragnar (2004). Bestemmer mediene hva vi skal mene, eller bare hva vi skal mene noe om?, I: Bernt Aardal; Anne Krogstad & Hanne Marthe Narud (red.),  I valgkampens hete.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00629-9.  12.  s 276 - 300
 • Waldahl, Ragnar & Aardal, Bernt (2004). Velgernes eksponering for valgkampen i mediene, I: Bernt Aardal; Anne Krogstad & Hanne Marthe Narud (red.),  I valgkampens hete.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00629-9.  11.  s 253 - 275
 • Aardal, Bernt & Berglund, Frode (2004). Valgdeltakelse, partitilknytning og stemmegivning, I: Bernt Aardal; Anne Krogstad & Hanne Marthe Narud (red.),  I valgkampens hete.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00629-9.  Kapittel 13.  s 301 - 323
 • Aardal, Bernt; Krogstad, Anne & Narud, Hanne Marthe (2004). Valgkamp på norsk, I: Bernt Aardal; Anne Krogstad & Hanne Marthe Narud (red.),  I valgkampens hete.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00629-9.  14.  s 383 - 398 Show summary
 • Aardal, Bernt; Krogstad, Anne; Narud, Hanne Marthe & Waldahl, Ragnar (2004). Strategisk kommunikasjon og politisk usikkerhet, I: Bernt Aardal; Anne Krogstad & Hanne Marthe Narud (red.),  I valgkampens hete.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00629-9.  1.  s 13 - 29
 • Aardal, Bernt & Waldahl, Ragnar (2004). Political cleavages in a media-driven environment. Tidsskrift for samfunnsforskning.  45(2), s 245- 271 Show summary
 • Aardal, Bernt (2003). Avslutning, I: Bernt Aardal (red.),  Velgere i villrede. En studie av stortingsvalget i 2001.  NKS-forlaget.  ISBN 82-04-08604-0.  Kapittel 11.  s 241 - 248
 • Aardal, Bernt (2003). Det første valg i et nytt årtusen, I: Bernt Aardal (red.),  Velgere i villrede. En studie av stortingsvalget i 2001.  NKS-forlaget.  ISBN 82-04-08604-0.  Kapittel 1.  s 7 - 30
 • Aardal, Bernt (2003). Flyktige stemningsbølger eller politiske grunnverdier?, I: Bernt Aardal (red.),  Velgere i villrede. En studie av stortingsvalget i 2001.  NKS-forlaget.  ISBN 82-04-08604-0.  Kapittel 3.  s 47 - 81
 • Aardal, Bernt (2003). Ideologi og stemmegivning, I: Bernt Aardal (red.),  Velgere i villrede. En studie av stortingsvalget i 2001.  NKS-forlaget.  ISBN 82-04-08604-0.  Kapittel 4.  s 83 - 106
 • Aardal, Bernt (2003). Kritiske velgere, I: Bernt Aardal (red.),  Velgere i villrede. En studie av stortingsvalget i 2001.  NKS-forlaget.  ISBN 82-04-08604-0.  Kapittel 9.  s 207 - 224
 • Aardal, Bernt (2003). Velgere i bevegelse, I: Bernt Aardal (red.),  Velgere i villrede. En studie av stortingsvalget i 2001.  NKS-forlaget.  ISBN 82-04-08604-0.  Kapittel 2.  s 31 - 45
 • Aardal, Bernt & Narud, Hanne Marthe (2003). Er lederen viktigere enn partiet og politikken?, I: Bernt Aardal (red.),  Velgere i villrede. En studie av stortingsvalget i 2001.  NKS-forlaget.  ISBN 82-04-08604-0.  Kapitel.  s 229 - 244
 • Aardal, Bernt (2002). Electoral Systems in Norway, In Bernard Grofman & Arend Lijphart (ed.),  The Evolution of Electoral and Party Systems in the Nordic Countries.  Agathon Press.  ISBN 0-87586-139-3.  Kapittel 4.  s 167 - 224

View all works in Cristin

 • Bergh, Johannes & Aardal, Bernt (red.) (2019). Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-60971-9.  258 s.
 • Aardal, Bernt & Bergh, Johannes (red.) (2015). Valg og velgere. En studie av stortingsvalget 2013. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202484347.  280 s.
 • Aardal, Bernt (red.) (2011). Det politiske landskap. En studie av stortingsvalget 2009. Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202363772.  392 s.
 • Aardal, Bernt (red.) (2007). Norske velgere. En studie av stortingsvalget i 2005. N.W. Damm & Sønn ASA.  ISBN 978-82-04-13007-5.  381 s.
 • Aardal, Bernt; Krogstad, Anne & Narud, Hanne Marthe (red.) (2004). I valgkampens hete. Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00629-9.  431 s. Show summary
 • Aardal, Bernt (red.) (2003). Velgere i villrede. En studie av stortingsvalget i 2001. NKS-forlaget.  ISBN 82-04-08604-0.  269 s.

View all works in Cristin

 • Kleven, Øyvin; Aardal, Bernt; Bergh, Johannes; Hesstvedt, Stine & Hindenes, Ådne (2015). Valgundersøkelsen 2013. Dokumentasjons- og tabellrapport.
 • Aardal, Bernt; Bergh, Johannes & Haugsgjerd, Atle (2014). Velgervandringer og valgdeltakelse ved stortingsvalget 2013 : de første resultater fra Valgundersøkelsen. Full text in Research Archive. Show summary
 • Aardal, Bernt; Berglund, Frode & Reymert, Ingvild S (2011). Valgundersøkelse 2009. Dokumentasjonsrapport.
 • Aardal, Bernt; Høstmark, Maria; Lagerstrøm, Bengt Oscar & Stavn, Guro (2007). Valgundersøkelsen 2005. Dokumentasjons- og tabellrapport. Rapporter / Statistisk sentralbyrå. 31.
 • Aardal, Bernt (2006). How to Lose a Walk-over Election? A Preliminary Analysis of the 2005 Parliamentary Election in Norway. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2006:006. Full text in Research Archive. Show summary
 • Waldahl, Ragnar; Aardal, Bernt & Beyer, Audun Nesheim (2006). Påvirkes velgerne av meningsmålinger?.
 • Christensen, Dag Arne; Karlsen, Rune & Aardal, Bernt (2004). På vei til e-demokratiet? Forsøkene med elektronisk stemmegivning ved kommune- og fylkestingsvalget i 2003. Raport. 2004:006. Full text in Research Archive. Show summary
 • Aardal, Bernt; Valen, Henry; Karlsen, Rune; Kleven, Øyvind & Normann, Tor Morten (2003). Valgundersøkelsen 2001. Dokumentasjons- og tabellrapport. Rapporter / Statistisk sentralbyrå. 14.

View all works in Cristin

 • Aardal, Bernt & Syrstad, Tor Gaute (2019). Emosjoner og politikk.
 • Aardal, Bernt & Syrstad, Tor Gaute (2019). Valganalyse: Den sinte, gamle mannen er en myte. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Haugsgjerd, Atle; Bergh, Johannes & Aardal, Bernt (2019). "Folk flest" har fortsatt tillit til politikerne i Norge, men også her har demokratiet utfordringer. Forskning.no.
 • Aardal, Bernt & Bergh, Johannes (2017). Kan vi stole på meningsmålingene?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Aardal, Bernt (2016). Terje Rasmussen: Offentlig parlamentarisme. Politisk strid og offentlig mening 1945-2000, Oslo: Pax Forlag, 2015.. Tidsskrift for samfunnsforskning.  57(3), s 322- 325
 • Aardal, Bernt (2015). En misvisende kritikk. Svar til Hans Morten Haugen. Tidsskrift for samfunnsforskning.  56(1), s 99- 102
 • Aardal, Bernt; Bergh, Johannes & Hesstvedt, Stine (2015). Vinner man valget hvis man vinner flytvelgerne?. Dagsavisen.
 • Aardal, Bernt (2013). The adaptive capacity of the left-right scale: Does the meaning change over time.
 • Aardal, Bernt (2012). Reformer i valgordningen - hvordan påvirkes Stortinget?, I:  I Stortingets tjeneste.  Det norske Storting.  ISBN 0000-0000-000-00.  Kapittel 8.  s 113 - 125
 • Krogstad, Anne & Aardal, Bernt (2012). Hanne Marthe Narud in memoriam. Tidsskrift for samfunnsforskning.  53(3), s 349- 351
 • Aardal, Bernt & Thorsen, Dag Einar (2011). Valgordning, demokrati og effektivitet: Norske forholdstallsvalg versus britiske flertallsvalg, I: Øivind Bratberg & Kristin M. Haugevik (red.),  Det glemte partnerskapet? Norge og Storbritannia i et endret Europa.  British Politics Society.  ISBN 978-82-998915-0-9.  2.  s 30 - 42
 • Aardal, Bernt (2010). Reflections on transparancy from a political scientist's perspective. Norges banks skriftserie.  (41), s 29- 33
 • Aardal, Bernt (2010). Refleksjoner om åpenhet fra en statsviters synsvinkel. Nytt Norsk Tidsskrift.  27(1/2), s 197- 201
 • Aardal, Bernt; Rasch, Bjørn Erik & Skagestein, Gerhard (2010). En trussel mot demokratiet?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Aardal, Bernt (2009). Retten til å (be)stemme, I: Geir Helljesen (red.),  Geir Helljesens valgskole.  NRK Aktivum.  ISBN 9788281783317.  Kapittel 2.  s 15 - 22
 • Aardal, Bernt (2009). Stein Ringen: What Democracy is For. On Freedom and Moral Government. Tidsskrift for samfunnsforskning.  (1), s 112- 114
 • Tønneson, Stein; Aardal, Bernt & Harpviken, Kristian Berg (2009). Rekruttering med mål. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Tønneson, Stein; Harpviken, Kristian Berg & Aardal, Bernt (2009). Samarbeid på tvers av sektorer. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Aardal, Bernt (2008). Gunnar Grendstad, Per Selle, Øystein Bortne og Kristin Strømsnes: Unique Environmentalism. A Comparative Perspective. Tidsskrift for samfunnsforskning.  (1), s 126- 129
 • Aardal, Bernt (2007). Politiske konfliktlinjer, I: Øyvind Østerud (red.),  Statsvitenskapelig leksikon.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215011974.  Politiske konfliktlinjer.  s 222 - 222
 • Aardal, Bernt (2007). Valg, I: Øyvind Østerud (red.),  Statsvitenskapelig leksikon.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215011974.  Valg.  s 285 - 286
 • Christensen, Dag Arne & Aardal, Bernt (2003). Personvalgets farer. Kommunal rapport.
 • Listhaug, Ola & Aardal, Bernt (2003). Support of Democracy in Europe.

View all works in Cristin

Published May 31, 2017 11:41 AM - Last modified Feb. 5, 2021 9:13 AM