Ukraina-krisen: – Folk har blitt mer positive til flyktninger og innvandring

En ny undersøkelse fra Institutt for samfunnsforskning gjennomført i uke tolv, viser en markant økning i andelen som mener at Norge bør ta imot flere flyktninger.

Sitat Jan-Paul Brekke: I 2015 inviterte regjeringen til nasjonal dugnad for flykningene. Dette blir dugnad 2.0.

Seks av ti nordmenn mener vi burde ta imot flere flykninger enn det vi gjør i dag. Dette er en klar oppgang fra tidligere målinger. De ferske tallene viser også at flere mener også at innvandring er bra for Norge, sammenlignet med foregående år.

Dette funnet reflekterer den hjelpeviljen som vi har sett rundt om i Norge de siste ukene, sier forskningsleder Jan-Paul Brekke ved ISF. Brekke har gjennomført undersøkelsen sammen med Audun Fladmoe, som en oppfølging av Integreringsbarometeret.

Fra nå av blir det viktig at norske myndigheter kommuniserer godt med alle deler av samfunnet som stiller opp for de som kommer, fortsetter Brekke.

Ukraina
Kilde: Integreringsbarometeret 2020 og 2021, oppfølgingsspørsmål fra mars 2022 (Kantars panelbuss i 16.-23. mars (n=1000).
 

Nærhet til krigen i Ukraina

Da det kom mange flyktninger og migranter til Norge i 2015, viste tidligere utgaver av Integreringsbarometeret at det var stor entusiasme i den første fasen av flyktningstrømmen. Den gangen forsvant entusiasmen etterhvert som ukene gikk, og flyktningene fortsatte å komme inn til landet. 

Denne gangen tror likevel Brekke at hjelpeviljen vil fortsette. – Hele ni av ti følger med på nyheter om flyktninger fra Ukraina hver dag, og syv av ti gjør det flere ganger om dagen.

En grunn til dette er at fluktårsaken er så tydelig. Folk ser at krigen driver folk på flukt. Det er kvinner og barn fra Ukraina, et land i Europa, og føles nært for folk i Norge. Russland er også vårt naboland, forklarer forskeren.

Nasjonal dugnad for flykningene

Mottaket av de ukrainske flyktningene krever langsiktig innsats fra mange, både fra nasjonale myndigheter og fra lokalmiljøer rundt om.

I 2015 inviterte regjeringen til nasjonal dugnad for flyktningene. Dette blir dugnad 2.0. Det blir avgjørende at landets myndigheter forvalter den positive viljen til å stille opp og hjelpe de som kommer, avslutter Brekke.

Vil du lese mer om Ukraina og flyktninger? Les mer midlertidig beskyttelse til ukrainske flyktninger.

Emneord: Migrasjon Av Erika Bruun
Publisert 28. mars 2022 17:49 - Sist endret 26. apr. 2022 15:23