Sosial ulikhet i barn og unges deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter og kulturliv

Barn og unge som kommer fra familier med mye sosiale og økonomiske ressurser deltar mer i organiserte fritidsaktiviteter enn barn og unge fra familier med lave ressurser. 

Flak
Publisert 17. des. 2020 11:10 - Sist endret 23. mars 2021 13:31