English version of this page
Pågående prosjekt

Health Gap: Helse, modning og kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner

Hovedmål er å forstå helsekonsekvenser av kjønnsforskjeller i utdanning og skoleprestasjoner, og om forskjeller i fysisk modning mellom gutter og jenter er en vesentlig forklaring.

Prosjektperiode 2018 - 2022
Oppdragsgiver Norges Forskningsråd
Prosjektnr. 10242
Prosjektleder Camilla Stoltenberg
To gutter og en jente på bibliotek og studerer

Bilde: Colourbox

Prosjektbakgrunn

Forskjellene mellom gutter og jenter i skoleprestasjoner får stadig større konsekvenser for utdanning senere i livsløpet. Prosjektet Health Gap undersøker årsaker til forskjellene i skoleprestasjoner og de økende kjønnsforskjellene i oppnådd utdanningsnivå, samt hvilke konsekvenser dette har for helse.

Utdanningsnivået i befolkningen har økt i mange år, men siden 1980 har det utviklet seg et økende skille mellom kvinner og menn i oppnådd utdanning. I de fleste OECD-land er det flere kvinner enn menn blant førstegangsstudentene, og andelen som fullfører høyere utdanning er også større blant kvinner enn menn. I Norge gjør jenter det bedre på ungdomsskolen og videre gjennom hele utdanningsløpet. Årsakene til de økende kjønnsforskjellene i utdanning er ukjente og helsekonsekvensene er uklare.

Modning og kjønnsforskjeller

I løpet av skolegangen gjennomgår jenter og gutter puberteten med de endringer dette innebærer fysisk, kognitivt og sosialt. Det er variasjon både mellom og innen kjønn i alder for pubertet, men i gjennomsnitt innledes puberteten tidligere for jenter enn for gutter. Ved 15-16-årsalderen er forskjellen i modning stor. I denne alderen går norske ungdommer ut av ungdomsskolen og karakterene bestemmer deres videre fremtid. Dersom kognitiv utvikling skjer i tilknytning til fysisk modning, kan man forvente at kapasitet for læring følger modningsmønsteret. Siden jenter kommer i puberteten tidligere enn gutter, kan man tenke seg at disse modenhetsforskjellene bidrar til forskjellene i skoleprestasjoner.

Prosjektmål

Hovedmålene med Health Gap-prosjektet er:

 • Å forstå helsemessige konsekvenser av kjønnsforskjeller i utdanning og skoleprestasjoner
 • Å undersøke om forskjellen i tidspunktet for fysisk modenhet mellom jenter og gutter er en viktig forklaring på kjønnshull i utdanning.

Deltakere

DeltakerGrad TelefonE-post
Sara Cools Forsker I Ph.d. 984 96 736 sara.cools@samfunnsforskning.no
Marianne Røed Forsker I Dr. polit. 480 39 594 marianne.roed@samfunnsforskning.no
Pål Schøne Forsker I Dr. polit. 986 22 125 pal.schone@samfunnsforskning.no
Marte Strøm Forsker I Ph.d. 408 85 333 marte.strom@samfunnsforskning.no
Camilla Stoltenberg
Martin Flatø
Fartein Torvik
Per Magnus

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Torvik, Fartein Ask (2022). Hvem får ADHD og hvordan er livet med bokstavene? [Radio]. Morgenbladets forskningspodkast.
 • Kinge, Jonas Minet & Flatø, Martin (2022). Helseforskjeller starter i barndommen. Dagbladet.
 • Askelund, Adrian Dahl; Hegemann, Laura; Corfield, Elizabeth Claire; Ask, Helga; Ystrøm, Eivind & Havdahl, Alexandra [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2022). The genomics of psychiatric symptom differentiation in early life.
 • Eilertsen, Espen Moen; Gillespie Cheesman, Rosa Catherine; Ayorech, Ziada; Røysamb, Espen; Pingault, Jean-Baptiste & Njølstad, Pål Rasmus [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2022). On the importance of parenting in externalizing disorders: an evaluation of indirect genetic effects in families. Journal of Child Psychology and Psychiatry. 63(10), s. 1186–1195. doi: 10.1111/jcpp.13654.
 • Torvik, Fartein Ask; Flatø, Martin & Stoltenberg, Camilla (2021). Det bør vekke bekymring at gutter gjør det dårligere i skolen. Forskning.no.
 • Torvik, Fartein Ask (2021). Tidlig pubertet, bedre på skolen. Ekko/Nyhetsmorgen. [Radio]. NRK P2.
 • Stoltenberg, Camilla (2021). Debatt om gutter, frafall og lesing.
 • Stoltenberg, Camilla (2021). Longitudinal data for gender, education and health.
 • Flatø, Martin (2021). Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner.
 • Kinge, Jonas Minet; Flatø, Martin & Torvik, Fartein Ask (2021). Mennene alle glemte. Dagbladet.
 • Torvik, Fartein Ask (2021). Om kjønnsforskjeller i skolen.
 • Torvik, Fartein Ask; Eilertsen, Espen Moen; Hannigan, Laurie John; Havdahl, Alexandra & Ystrøm, Eivind (2020). Assortative mating and the usefulness of polygenic scores in extended pedigrees.
 • Fretheim, Atle & Flatø, Martin (2020). Smitteeffekter når smittevernet randomiseres. www.tidsskriftet.no.
 • Flatø, Martin & Torvik, Fartein Ask (2020). Uriktige påstander om inntaksmodeller. Bedre Skole. s. 94–95.
 • Torvik, Fartein Ask (2020). Foreldrenes utdanningsnivå påvirker barnas psykiske helse. [Internett]. fhi.no.
 • Torvik, Fartein Ask (2020). Foreldrenes utdanningnivå påvirker om barn får ADHD-symptomer. [Radio]. P4.
 • Torvik, Fartein Ask (2020). Nyhetene 08:00. [TV]. TV2 Nyhetskanalen.
 • Torvik, Fartein Ask (2020). Gir hjerneforskning svaret på hvorfor jenter er flinkere på skolen enn gutter? [Internett]. forskning.no.
 • Flatø, Martin; Stoltenberg, Camilla & Torvik, Fartein Ask (2020). Barn fortjener bedre personvern og mer kunnskap. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). s. 39–40.
 • Flatø, Martin; Stoltenberg, Camilla & Torvik, Fartein Ask (2020). Lite fleksibelt fra Lied-utvalget. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Flatø, Martin; Torvik, Fartein Ask & Stoltenberg, Camilla (2020). Gode utdanningsvalg krever modenhet og muligheter. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Torvik, Fartein Ask (2019). Henriette skjulte turene til psykolog. - Jeg var så redd for å bli stemplet. [Internett]. Nettavisen.no.
 • Stoltenberg, Camilla (2019). Stoltenbergutvalget: Ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner.
 • Stoltenberg, Camilla (2019). Overlevering av rapporten fra Stoltenbergutvalget: Ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner.
 • Flatø, Martin (2019). Inntak basert på karakterprogresjon.
 • Flatø, Martin (2019). En skole for alle. Hvordan kan flere gutter lykkes?
 • Flatø, Martin; Stoltenberg, Camilla; Ogden, Terje & Nereid, Camilla Trud (2019). Det er ikke riktig at vi foreslår å fjerne plikten til skolehelsetjeneste. Sykepleien.
 • Flatø, Martin (2019). Tiltak i videregående opplæring. Presentasjon for Kunnskapsdepartementet om tiltak i Stoltenbergutvalgets NOU 2019:3.
 • Flatø, Martin; Stoltenberg, Camilla; Ogden, Terje & Nereid, Camilla Trud (2019). Håper at helsesykepleierne blir lyttet til. Sykepleien.
 • Flatø, Martin & Stoltenberg, Camilla (2019). Inntaket til videregående bør baseres på karakterprogresjon, ikke karakterer. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Flatø, Martin (2019). Debatt med Erlend Lae Solberg og Audun Lysbakken om karakterprogresjon i Dagsnytt 18. [TV]. NRK.
 • Flatø, Martin (2019). Demografiske perspektiver på den nylig fremlagte NOU-en om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdanningsløp.
 • Torvik, Fartein Ask; Eilertsen, Espen Moen; Ask, Helga; Gustavson, Kristin; McAdams, Tom A. & Ystrøm, Eivind (2019). Mechanisms linking parental education with symptoms of ADHD and depression in children.
 • Flatø, Martin; Torvik, Fartein Ask & Stoltenberg, Camilla (2019). Unyansert fra NRK om kjønnsforskjeller i skolen. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Flatø, Martin; Solli, Ingeborg Caroline Foldøy; Stoltenberg, Camilla & Torvik, Fartein Ask (2019). Progresjonsbasert opptak - et mer rettferdig inntakssystem. Bedre Skole. s. 10–15.
 • Flatø, Martin & Lomsdalen, Christian (2019). Martin Flatø om inntak til videregående. [Internett]. Lektor Lomsdalens innfall (podcast).
 • Stoltenberg, Camilla (2019). Stoltenbergutvalget: Ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner.
 • Stoltenberg, Camilla (2019). Stoltenbergutvalget: Ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner.
 • Stoltenberg, Camilla (2019). Stoltenbergutvalget: Ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner.
 • Stoltenberg, Camilla (2019). Stoltenbergutvalget: Ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner.
 • Stoltenberg, Camilla (2019). Stoltenbergutvalget: Ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner.
 • Stoltenberg, Camilla (2019). Stoltenbergutvalget: Ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner.
 • Stoltenberg, Camilla (2019). Stoltenbergutvalget: Ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner.
 • Stoltenberg, Camilla (2019). Stoltenbergutvalget: Ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner.
 • Stoltenberg, Camilla (2019). Stoltenbergutvalget: Ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner.
 • Stoltenberg, Camilla (2019). Stoltenbergutvalget: Ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner.
 • Stoltenberg, Camilla (2019). Stoltenbergutvalget: Ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner.
 • Stoltenberg, Camilla (2019). Stoltenbergutvalget: Ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner.
 • Stoltenberg, Camilla (2019). National Commission on Gender Equality in Education.
 • Stoltenberg, Camilla (2019). Stoltenbergutvalget: Ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner.
 • Stoltenberg, Camilla (2019). Stoltenbergutvalget: Ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner.
 • Stoltenberg, Camilla (2019). Stoltenbergutvalget: Ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner.
 • Stoltenberg, Camilla (2019). Stoltenbergutvalget: Ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner.
 • Stoltenberg, Camilla (2019). Stoltenbergutvalget: Ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner.
 • Stoltenberg, Camilla (2019). Stoltenbergutvalget: Ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner.
 • Stoltenberg, Camilla (2019). Stoltenbergutvalget: Ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner.
 • Stoltenberg, Camilla (2019). Stoltenbergutvalget: Ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner.
 • Torvik, Fartein Ask; Eilertsen, Espen Moen; Ask, Helga; Gustavson, Kristin; McAdams, Tom A. & Ystrom, Eivind (2019). Intergenerational Associations between Parental Socioneconomic Status and Child ADHD.
 • Torvik, Fartein Ask (2018). Danske barn kommer tidligere i puberteten . [Internett]. forskning.no.

Se alle arbeider i Cristin

Emneord: Arbeid, Likestilling
Publisert 23. mars 2020 13:26 - Sist endret 21. mai 2021 09:52