English version of this page
Pågående prosjekt

Health Gap: Helse, modning og kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner

Hovedmål er å forstå helsekonsekvenser av kjønnsforskjeller i utdanning og skoleprestasjoner, og om forskjeller i fysisk modning mellom gutter og jenter er en vesentlig forklaring.

Prosjektperiode 2018 - 2022
Oppdragsgiver Norges Forskningsråd
Prosjektnr. 10242
Prosjektleder Camilla Stoltenberg
To gutter og en jente på bibliotek og studerer

Bilde: Colourbox

Prosjektbakgrunn

Forskjellene mellom gutter og jenter i skoleprestasjoner får stadig større konsekvenser for utdanning senere i livsløpet. Prosjektet Health Gap undersøker årsaker til forskjellene i skoleprestasjoner og de økende kjønnsforskjellene i oppnådd utdanningsnivå, samt hvilke konsekvenser dette har for helse.

Utdanningsnivået i befolkningen har økt i mange år, men siden 1980 har det utviklet seg et økende skille mellom kvinner og menn i oppnådd utdanning. I de fleste OECD-land er det flere kvinner enn menn blant førstegangsstudentene, og andelen som fullfører høyere utdanning er også større blant kvinner enn menn. I Norge gjør jenter det bedre på ungdomsskolen og videre gjennom hele utdanningsløpet. Årsakene til de økende kjønnsforskjellene i utdanning er ukjente og helsekonsekvensene er uklare.

Modning og kjønnsforskjeller

I løpet av skolegangen gjennomgår jenter og gutter puberteten med de endringer dette innebærer fysisk, kognitivt og sosialt. Det er variasjon både mellom og innen kjønn i alder for pubertet, men i gjennomsnitt innledes puberteten tidligere for jenter enn for gutter. Ved 15-16-årsalderen er forskjellen i modning stor. I denne alderen går norske ungdommer ut av ungdomsskolen og karakterene bestemmer deres videre fremtid. Dersom kognitiv utvikling skjer i tilknytning til fysisk modning, kan man forvente at kapasitet for læring følger modningsmønsteret. Siden jenter kommer i puberteten tidligere enn gutter, kan man tenke seg at disse modenhetsforskjellene bidrar til forskjellene i skoleprestasjoner.

Prosjektmål

Hovedmålene med Health Gap-prosjektet er:

  • Å forstå helsemessige konsekvenser av kjønnsforskjeller i utdanning og skoleprestasjoner
  • Å undersøke om forskjellen i tidspunktet for fysisk modenhet mellom jenter og gutter er en viktig forklaring på kjønnshull i utdanning.

Deltakere

DeltakerGrad TelefonE-post
Sara Cools Forsker I Ph.d. 984 96 736 sara.cools@samfunnsforskning.no
Marianne Røed Forsker I Dr. polit. 480 39 594 marianne.roed@samfunnsforskning.no
Pål Schøne Forskningsleder, Arbeid og velferd Dr. polit. 986 22 125 pal.schone@samfunnsforskning.no
Marte Strøm Forsker II Ph.d. 408 85 333 marte.strom@samfunnsforskning.no
Camilla Stoltenberg
Martin Flatø
Fartein Torvik
Per Magnus
Emneord: Arbeid, Likestilling
Publisert 23. mars 2020 13:26 - Sist endret 23. mars 2020 14:12