English version of this page
Pågående prosjekt

Fremtidens frivillige beredskap

Prosjektperiode Februar 2021 - januar 2023
Oppdragsgiver Røde Kors
Prosjektnr. 10579
Prosjektleder Vibeke Wøien Hansen
Frivillige fra Røde Kors

Røde kors. Foto: Robert Mostad

Prosjektbakgrunn – Fremtidens beredskap

Prosjektet ser på hvordan samfunnstrender og endringer vil få konsekvenser for fremtidens beredskapsbehov og for de frivilliges rolle i beredskapen.

Prosjektformål – Styrke beredskap 

Analysen skal gi grunnlag for å anbefale tiltak som kan forberede Røde Kors’ egen beredskapsstyrke på framtidige beredskapsbehov. Samt gi anbefalinger til myndighetene for hvordan lokal beredskap og beredskapssamarbeidet mellom offentlige og frivillige aktører kan sikres og styrkes.

Prosjekttilnærming

Prosjektet er tredelt:

1) Framskriving av beredskapshendelser

2) Vurdering av framskrivninger i lys av dagens situasjon og trender i beredskapsorganisering

3) Tiltak for å sikre god fremtidig beredskap

Prosjektet vil trekke på ulike eksisterende datakilder (NVE, DSB, Meteorologisk institutt, SSB, HRS og fylkenes beredskapsavdelinger samt Røde Kors sine rapporter om beredskap) og utføre egen datainnsamling gjennom intervjuer og spørreundersøkelser.

Dette prosjektet samarbeider med NFR-prosjektet VOLEM.

Deltakere

Bernard Enjolras Ph.d. Forsker I, Leder Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 976 89 237 Send e-post
Vibeke Wøien Hansen Ph.d Forsker II 920 27 149 Send e-post
Håkon Solbu Trætteberg Ph.d. Forsker II 920 54 308 Send e-post
Marte Winsvold Ph.d. Forsker II 930 33 752 Send e-post
Dag Wollebæk Ph.d. Forsker I 464 33 306 Send e-post
Emneord: Sivilsamfunn
Publisert 19. feb. 2021 08:49 - Sist endret 19. feb. 2021 09:17