English version of this page

Styret ved Institutt for samfunnsforskning

Styret er Institutt for samfunnsforsknings ledende organ. Styrets leder er forsker I Kristian Berg Harpviken.

Styret består av et medlem oppnevnt av FFA - Forskningsinstituttenes fellesarena, to medlemmer oppnevnt av Universitetet i Oslo og to medlemmer valgt av og blant de ansatte. I tillegg kommer to medlemmer som opprinnelig ble oppnevnt av stiftelsens grunnleggere. Etter hvert som disse siste fratrer, velger de gjenværende i styret nye medlemmer i deres sted.

Medlemmer

Forsker I Kristian Berg Harpviken (leder) (2019–2022)
Konsulent Hilde Haugsgjerd (nestleder) (2021-2024)
Professor Ingjerd Hoëm (2021-2024)
Professor Jostein Askim (2021-2024)
Direktør Anne Lindboe (2019–2022)
Forsker II Marte Winsvold (2021–2022)
Forsker I Anne Skevik Grødem (2021–2022)

Varamedlemmer

Professor Katrine Fangen (2021-2024)
Professor Kathinka Frøystad (2021-2024)
Partner - Advokat (H) Jon Wessel Aas (2021-2024)
Nestleder og forsker Anders Ravik Jupskås (2019–2022)
Seniorrådgiver Marit Wårum (2019–2022)
Forsker I Kjersti Thorbjørnsrud (2021–2022)
Forsker II Marte Strøm (2021–2022)

Veileder for styret ved Institutt for samfunnsforskning.

Publisert 18. mai 2017 09:51 - Sist endret 10. juni 2021 14:23