English version of this page

Styret ved Institutt for samfunnsforskning

Styret er Institutt for samfunnsforsknings ledende organ. Styrets leder er forsker I Kristian Berg Harpviken.

Styret består av et medlem oppnevnt av Norges forskningsråd, to medlemmer oppnevnt av Universitetet i Oslo og to medlemmer valgt av og blant de ansatte. I tillegg kommer to medlemmer som opprinnelig ble oppnevnt av stiftelsens grunnleggere. Etter hvert som disse siste fratrer, velger de gjenværende i styret nye medlemmer i deres sted.

Medlemmer

Forsker I Kristian Berg Harpviken (leder) (2019–2022)
Konsulent Hilde Haugsgjerd (nestleder) (2017–2020)
Professor Ingjerd Hoëm (2017–2020)
Professor Halvor Mehlum (2017–2020)
Direktør Anne Lindboe (2019–2022)
Forsker I Marianne Røed (2019–2020)
Forsker I Harald Dale-Olsen (2019–2020)

Varamedlemmer

Professor Anne Krogstad (2017–2020)
Seniorforsker Arne Melchior (2017–2020)
Førsteamanuensis Jostein Askim (2017–2020)
Fungerende direktør og forsker Anders Ravik Jupskås (2019–2022)
Seniorrådgiver Marit Wårum (2019–2022)
Forsker II Marte Winsvold (2019–2020)
Forsker I Henning Finseraas (2019–2020)

Publisert 18. mai 2017 09:51 - Sist endret 15. mars 2019 10:07