English version of this page

Styret ved Institutt for samfunnsforskning

Styret er Institutt for samfunnsforsknings ledende organ. Styrets leder er professor, dr. juris.  Eivind Smith.

Styret består av et medlem oppnevnt av Norges forskningsråd, to medlemmer oppnevnt av Universitetet i Oslo og to medlemmer valgt av og blant de ansatte. I tillegg kommer to medlemmer som opprinnelig ble oppnevnt av stiftelsens grunnleggere. Etter hvert som disse siste fratrer, velger de gjenværende i styret nye medlemmer i deres sted.

Faste medlemmer

Professor Eivind Smith (leder) (2015-2018) 
Dekan og professor Marit Reitan (2015-2018)
Tidligere sjefredaktør Hilde Haugsgjerd (2017-2020)
Professor Halvor Mehlum (2017-2020)
Professor Ingjerd Hoëm (2017-2020)
Forsker II Marjan Nadim (2017-2018)
Forsker I Ragni Hege Kitterød (2017-2018)

Varamedlemmer

Seniorrådgiver Marit Wårum (2015-2018)
Instituttleder Karoline Daugstad (2015-2018)
Seniorforsker Arne Melchior (2017-2020)
Professor Anne Krogstad (2017-2020)
Førsteamanuensis Jostein Askim (2017-2020)
Forsker I Harald Dale-Olsen (2017-2018)
Forsker II Marianne Røed (2017-2018)

Publisert 18. mai 2017 09:51 - Sist endret 3. okt. 2017 15:32